Annulleerimisõigus

Annulleerimisõigus
Teil on õigus neljateistkümne päeva jooksul antud lepingust taganeda vajaduseta lisada lahtiütlemise põhjus.
Taganemise periood on neliteist päeva, mille lugemine algab lepingu sõlmimisest.
Et kasutada oma taganemisõigust, peate meid (Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, Tel: +49 (0)700 426336743, Faks: +49 (0)721 354808152, e-post: ) teavitama oma otsusest lepingust taganeda. Selleks on vaja saata üheseltmõistetav palve (nt posti, faksi või e-kirja teel saadetud kiri). Lubatud on kasutada pakutud taganemise näidisplanki, kuid see pole kohustuslik.
Taganemisõiguse kehtimise ajal on piisav, et enne õiguse aegumist saadate teate, et kasutate oma õigust lepingust taganeda.
Lahtiütlemise tagajärjed
Kui soovite lepingust taganeda, on meil kohustus kõik teilt saadud maksed tagastada, sealhulgas saatmiskulud (välja arvatud lisakulud juhul, kui valisite saatmiseks mõne muu viisi kui meie poolt pakutud soodne variant). Tagasimakse tehakse esimesel võimalusel ning mitte hiljem kui neliteist päeva sellest, kui meieni jõudis teie palve lepingust taganeda. Tagasimakse tegemisel kasutame sama meetodit, millega teie esialgse makse sooritasite, välja arvatud juhul, kui te ise soovite kasutada mõnd teist meetodit; ühelgi juhul ei nõua me tagasimakse eest lisakulusid.
Lahtiütlemise näisidplank
(Kui soovite lepingust taganeda, täitke alljärgnev plank ning saatke see meile.)
(*) Kustutage sobiv