Eritingimused reguleerimaks virtuaalsete esemete ning maksepõhise liikmestaatuse hankimist

1
Eriingimuste objekt ja ulatus
 
Need eritingimused ("tingimused") reguleerivad virtuaalsete esemete raha eest hankimist ning maksepõhise liikmestaatuse hankimist, rakendamist ja lõpetamist veebipõhistes mängudes, mida pakub Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe ("Gameforge").
2
Eritingimused reguleerimaks virtuaalsete esemete ostmist raha eest
2.1
Kasutajal on võimalik makse eest saada "preemiumvaluutat". "Preemiumvaluuta" võib mängudes esineda erineva nimega.
2.2
Kasutaja kinnitab "preemiumvaluuta" ostmisel lepingu sõlmimise, valides mängus, palju "preemiumvaluutat" ta osta soovib ning vajutades seejärel nupule, millel on sõnum "Osta nüüd" või sellega sarnane kiri. Leping jõustub, kui Gameforge on kasutaja kontole lisanud ostetud koguse preemiumvaluutat.
2.3
Preemiumvaluuta ostmisega saab kasutaja endale lepingus sätestatud ajaperioodiks loovutamatu lihtõiguse hankida vastavas veebimängus Gameforge'i poolt pakutavaid virtuaalseid esemeid ja hüvesid, mida selgitatakse lähemalt kõnealuses mängus, eeldusel, et hangitud "preemiumvaluuta" hulk on ostu sooritamiseks piisav. Kasutaja kontolt arvatakse maha summa, mis on võrdne valitud virtuaalse eseme või hüve hinnaga.
2.4
Preemiumvaluuta eest makstakse Gameforge'i poolt integreeritud makseteenusepakkujate kaudu; need teenusepakkujad võimaldavad paljude erinevate maksemeetodite ("maksemeetodid") kasutamist. Kasutaja saab pakutud meetodite hulgast valida endale meelepärase. Kasutajat teavitatakse, et tavaliselt põhineb soovitud maksemeetodis tehtud ülekandega kaasnev leping valitud teenusepakkuja kasutustingimustel.
2.5
Kasutaja võib vastavalt lõigule 2.2 oma pakkumise tagasi võtta iga kell, kuni pole täidetud kõik individuaalsed sammud, et käivitada ülekanne makseteenuse pakkuja kaudu, nagu on defineeritud lõigus 2.4. Kuni selle hetkeni on võimalik ka vigaseid andmeid parandada, vajutades veebilehitsejas "Tagasi"-nupule.
2.6
Kasutaja õigused preemiumvaluutale on määratud kasutustingimustes sätestatud lepingu lõpetamise tingimustes. Kui kasutaja konto keelustatakse vastavalt standardsete kasutustingimuste lõigule 6.2 d), on Gameforge'il õigus keelu kestuse ajal lepingu täitmisest keelduda.
2.7
Õigus virtuaalseid esemeid või hüvesid kasutada, nagu sätestatud lõigus 2.3, on määratud kasutustingimustes sätestatud lepingu lõpetamise tingimustes. Kasutajal ei ole õigust kasutada virtuaalseid esemeid või hüvesid mingi minimaalse ajaperioodi jooksul, välja arvatud juhul, kui virtuaalse eseme või hüve kirjeldus määras kindla miinimumkestuse.
3
Eritingimused reguleerimaks maksepõhise liikmestaatuse hankimist
3.1
Sõlmides liikmestaatuse lepingu kasutaja enda poolt valitud (minimaalseks) kestuseks, on kasutajal võimalus saada veebimängus ligipääs erilistele hüvedele (näiteks erifunktsioonid, piiratud ligipääsuõigusega alad), mis mitteliikmetele kättesaadavad ei ole.
3.2
Kasutaja valib liikmestaatuse (minimaalse) kestuse ning seeläbi hinna, mida ta peab maksma. Samal lehel valib kasutaja soovitud maksemeetodi ja vastava makseteenuse pakkuja. Kehtivad lõigud 2.2, 2.4 ja 2.5. Liikmestaatuse kulud tuleb tasuda enne liikmestaatuse perioodi algust.
3.3
Välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud standardsete kasutustingimuste lõigus 8.1, võib liikmestaatuse kuni kõnealuse staatuse lõpuni iga kell ilma teavituseta lõpetada. Lõpetamisest võib teada anda e-kirja või kirja teel. Kui kasutajakonto haldamise juurde on integreeritud tühistamisfunktsioon, võib lõpetamisest teavitamiseks kasutada ka seda. Eeldusel, et kasutaja poolt valitud maksemeetod ei takista automaatset uuendamist, uuendatakse liikmestaatust vastavalt lepingu ja selle lõpetamise tingimustele automaatselt, välja arvatud juhul, kui üks osapool lepingust enne selle aegumist taganeb. Enne lepingu sõlmimist teavitatakse kasutajat automaatse uuendamise võimalusest või selle puudumisest.
4
Kasutaja eest preemiumvaluuta ostmine ning liikmestaatuse korraldamine
4.1
Gameforge'i poolt pakutavate lepinguliste teenuste lepingupartneriks vastavalt antud tingimuste lõikudele 2 ja 3 võib olla ka isik, kes tegelikult kasutaja ei ole ning ostab teenust kasutaja hüvanguks (leping kolmandate osapoolte hüvanguks). See kehtib eriti juhul, kui maksemeetodi omanik lõigus 2.4 sätestatud eesmärkidel (näiteks krediitkaardi, pangakonto, telefoni omanik vm) soovib kõnealusele kasutajale pakutavat teenust hankida.
4.2
Lõigus 4.1 kirjeldatud juhtudel võib kõnealust teenust paluda Gameforge'ilt vaid konto omanik, kellele teenust ostetakse. Gameforge saadab varad otse kõnealusele kasutajale.
5
Raha ja makseressursside tagastamine lahtiütlemise korral
5.1
Kui pole rakendatud seaduslikku taganemisõigust, on kasutamata jäänud "preemiumvaluuta" või liikmestaatuse tagasimaksmine võimalik vaid standardsete kasutustingimuste lõigus 8.5 sätestatud juhtudel.
5.2
Kui kasutatakse edukalt õigust taganeda, kasutab Gameforge reeglina sama maksemeetodit, mida rakendas kasutaja makse sooritamisel. Kui see pole võimalik, tehakse tagasimakse kasusaaja poolt täpsustatud pangakontole.
6
Mitmesugust
6.1
Lisakulusid, välja arvatud internetiühenduse põhikulu ja Gameforge'i poolt vastavalt lõikudele 2 ja 3 pakutavate teenuste hinna, ei ole.
6.2
Gameforge pakub arveldusabi aadressil https://billing.gameforge.com/ ning mängu abi aadressil http://support.gameforge.com/. Telefoni teel abi ei pakuta.
 
Karlsruhe, Juuni 2014
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Saksamaa
 
Mannheimi Ringkonnakohus, Äriregistri number 718029
Käibemaksukohuslase number: DE 814330106
Tegevdirektorid: Alexander Rösner
Märkus seoses vaidluste veebipõhise lahendamisega:
Gameforge 4D GmbH ei ole kohustatud neis protsessides osalema ega planeeri seda teha.