תנאים מיוחדים ותנאים לרכישת בתשלום של מאמרים וירטואליים וההסדר של חברויות המבוססות על דמי חבר

1
נושא של תנאים מיוחדים לתנאי השימוש
 
תנאים מיוחדים אלה ותנאים ("תנאים") מסדירים את הרכישה בתשלום של מאמרים וירטואליים והקמה, היישום וסופו של חברויות בתשלום ביחס למשחקים מקוונים ברשת על ידי גיים פורג
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Germany
2
תנאים מיוחדים ותנאים לרכישת בתשלום של מאמרים וירטואליים
2.1
המשתמש יכול לרכוש "מטבע פרימיום" בתמורה לתשלום."המטבע פרימיום" יכול להיות בעל שם אחר בכל אחד מהמשחקים ברשת.
2.2
המשתמש שולח הצעה לביצוע הסכם לרכישה של "מטבע פרימיום" על ידי בחירת המשחק המקוון הרלוונטי ואת הסכום של "מטבע פרימיום", אותו הוא מבקש לרכוש ולאחר מכן על ידי לחיצה על הכפתור הנושא את המילים "קנה עכשיו" או כיתוב דומה. ההסכם יופעל על ידי ‪Gameforge‬ לאחר זיכוי חשבון המשתמש במטבע פרימיום.
2.3
באשראי של מטבע הפרימיום המשתמש מקבל את האפשרות לרכוש באופן מוגבל לתקופת ההתקשרות נכסים ווירטואליים ויתרונות המוצעים על ידי ‪Gameforge‬ within the במשחק המקוון הרלוונטי ומתואר באופן מפורט יותר שם ובלבד ש "מטבע הפרימיום" שנזקף לחשבון המשתמש מספיק לביצוע הרכישה."מטבע פרימיום" יחויב מחשבון המשתמש לסכום המקביל השווה ערך המיועד של הנכס או הטבה הווירטואלית.
2.4
רכישת מטבע פרימיום תבוצע באמצעות ספקי שירותי תשלום ששולבו על ידי ידי‪Gameforge‬; ספקים אלה מציעים שיטות שונות למשתמש בגין תשלום ("שיטות תשלום"). המשתמש יכול לבחור את שיטת התשלום המועדפת עליו מאלו הזמינים. המשתמש מיודע​​, כי בדרך כלל חוזה לביצוע העסקה שנעשתה מול ספק שירותי תשלום המועדף עליו יהיה מבוסס על התנאים והגבלות של הספק הנבחר.
2.5
המשתמש רשאי לבטל את הצעתו לפי סעיף 2.2 בכל עת ועד להשלמת התהליך הנדרש כדי לעורר את עסקת התשלום באמצעות ספק שירותי התשלום כהגדרתו בסעיף 2.4. עד לזמן הזה יכול המשתמש גם לתקן ערכי הנתונים על ידי לחיצה על הכפתור חזור בדפדפן.
2.6
זכותו של המשתמש לרכשית מטבע פרימיום כפופה לתנאים של סיום הסכם הרישיון המוסדר בתנאים והגבלות של תנאי השימוש הרגילים. במקרה שחשבון המשתמש חסום בהתאם לסעיף 6.2 ד) ולתנאים וההגבלות של שימוש רגיל, ל ‪Gameforge‬ תיהיה הזכות לסרב לבצע פעולות במשך החסימה.
2.7
הזכות להשתמש בנכסים הווירטואליים או ההטבות שנרכשו לפי סעיף 2.3 כפופה לתנאי הבא של סיום הסכם הרישיון המוסדר בתנאים והגבלות של תנאי השימוש הרגילים. למשתמש אין זכאות להשתמש בנכסים או הטבות הווירטואליים לתקופה מינימאלית של זמן, אלא אם כן התיאור של נכס או הטבה הווירטואלי מציין תקופת מינימום מסוימת.
3
תנאים מיוחדים ותנאים להסדר של חברויות המבוססות על דמי חבר
3.1
על ידי הכניסה להסדר חברות, לטווח (מינימום) שנבחר על ידי אותו המשתמש יקבל המשתמש גישה להטבות מיוחדות במשחק המקוון (למשל פונקציות מיוחדות, אזורים מוגבלים לגישה), אשר אינן זמינות למי שאינם חברים.
3.2
המשתמש בוחר את הטווח (מינימום) של המחיר המנוי והרלוונטי שהוא על פיו נדרש לשלם. באותו הדף המשתמש בוחר את שיטת התשלום שלו וספק שירות התשלום המקושר. סעיפים 2.2, 2.4 ו2.5 יחולו בהתאם. הסכומים שישולמו לחברות משולמים מראש בטרם תחילת תקופת החברות הרלוונטית.
3.3
חריגה מסעיף 8.1 של התנאים והגבלות של תנאי השימוש רגילים, יכולים לבטל את חברותו ללא הודעה מוקדמת בכל עת עד תום התקופה הנדון. ניתן להנפיק ביטולים בדואר אלקטרוני או בכתב. אם פונקצית ביטול משולבת בממשק חשבון המשתמש, גם זה יכול לשמש גם כדי להנפיק ביטול. בתנאי ששיטת התשלום שנבחרה על ידי המשתמש אינו מונע חידוש אוטומטי, בעקבות תום תקופת החברות וזה יתחודש באופן אוטומטי בהתאם להסכם המקורי אלא אם יבוטל על ידי אחד הצדדים לפני מועד הפקיעה. בטרם ההתקשרות בהסדר חברות, המשתמש יקבל הודעה על האפשרות של חידוש אוטומטי או ההעדר.
4
רכישת מטבע פרימיום וההסדר של חברויות מטעמו של המשתמש
4.1
שותף החוזה עבור שירותים המוצעים על ידי ‪Gameforge‬ לפי סעיפים 2 ו -3 לתנאים אלה יכולים להיות גם אדם שאינו המשתמש ושרק רוכש את השירותים לטובת המשתמש (חוזה לטובת צד שלישי). זה יהיה המקרה במיוחד אם הבעלים של אמצעי התשלום לצורך סעיף 2.4 (למשל בעל כרטיס אשראי, חשבון בנק, קו טלפון, וכו ') מעוניינים לרכוש את השירות על הצעה עבור המשתמש המבוקש .
4.2
במקרים המתוארים בסעיף 4.1 השירותים המוצעים עשויים להידרש מ ‪Gameforge‬ רק על ידי בעל חשבון המשתמש המזוכה. ‪Gameforge‬ י תזכה שירות את המשתמש האמור.
5
החזר כסף ותשלום במקרה של ביטול
5.1
אלא אם כן זכות סטטוטורית של ביטול מומשה בצורה יעילה, החזר התשלום יועבר ל" מטבע פרימיום "שאינו בשימוש או ליתרת התקופה של החברות אפשרית רק בהתאם לסעיף 8.5 של תנאים והגבלות של תנאי השימוש רגילים.
5.2
במקרה שהזכות הסטטוטורית של ביטול תבוצע,
Gameforge‬ תוכל להשתמש באותו אמצעי התשלום ששימוש את המשתמש לביצוע התשלום שלו. אם זה לא אפשרי, ההחזר ייעשה בדרך של העברה בנקאית לחשבון הייעודי על ידי מוטב התשלום.
6
שונים
6.1
אין עלויות נוספות שדרשות מאשר תשלום הבסיסי להקמה ותחזוקה של גישה לאינטרנט ואת המחיר עבור השירותים של ‪Gameforge‬ לפי סעיפים 2 ו -3.
6.2
Gameforge‬ נותנת תמיכה בחיובים דרך https://billing.gameforge.com/ and תמיכה למשחק דרך http://support.gameforge.com/. לא ניתנת תמיכה טלפונית.
 
Karlsruhe, June 2014
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
גרמניה
 
בית משפט מקומי ‪Mannheim‬, HRB ‪718029
מס זיהוי לצרכי מס : ‪DE 814330106
מנכלים: ‪Alexander Rösner
הודעה בדבר יישוב מחלוקות באינטרנט:
Gameforge 4D GmbH לא מחויב ואינו מתכוון להשתתף בהליכים כאלה.