Teisė Atsisakyti

Teisė Atsisakyti
Jūs turite teisę per keturiolika dienų atsisakyti susitarimo, nepateikiant jokios priežasties dėl tokio poelgio.
Atsisakymo laikotarpis yra keturiolika dienų, kurios prasideda kontrakto sudarymo metu.
Norint išreikšti norą atsisakyti, jūs turite su mums pranešti (Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, Tel: +49 (0)700 426336743, Fax: +49 (0)721 354808152, email: ) apie savo sprendimą nutraukti sutartį. Tam reikia pateikti atitinkamą deklaraciją (pvz paprastu paštu siunčiamas laiškas, faksas ar e-paštas). Jūs galite pasinaudoti suteikiama pavyzdine atšaukimo forma; tačiau tai nėra privaloma.
Norint patenkinti atsisakymo laiką, užtenka, kad prieš atsisakymo periodo pabaigą, jūs praneštumėte, kad atliekate savo teisę atsisakyti.
Atsisakymo Pasekmės
Jei jūs atšauksite susitarimą, mes turėsime jums grąžinti visus gautus mokėjimus, įskaitant siuntimo kainas ( išskyrus kainas, kurios atsirado, jums pasirinkus ne ekonomišką siūlomą siuntimo metodą). Grąžinimas bus tikslus ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų, kuomet gavome jūsų susitarimo nutraukimo pranešimą. Atliekant mokėjimą, mes naudosimės tais pačiais mokėjimo metodais, kurios naudojo vartotojas, nebent jūs pageidaujate alternatyvaus metodo; šio grąžinimo metu nebus nuskaičiuoti jokie mokesčiai.
Pavyzdinė Atsisakymo Forma
(Jei norite atsisakyti susitarimo, tuomet užpildykite šią formą ir grąžinkite mums.)
(*) Išbraukti