Specialūs Terminai ir Sąlygos Mokamiems Virtualiems Dalykams įsigyti ir Narystės Susitarimu pagrįstas mokestis.

1
Specialių Terminų ir Sąlygų Tema
 
Šie Specialūs Terminai ir Sąlygos ("Sąlygos") reguliuoja mokamų dalykų įsigijimą ir apmokestintos narystės sukūrimą, įgyvendinimą tarp internetinių žaidimų publikuojamų Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe ("Gameforge").
2
Specialūs Terminai ir Sąlygos Mokamų Virtualių Dalykų Įsigijimui
2.1
Vartotojas už mokestį gali įsigyti "Premium valiutos". "Premium valiuta" kiekviename internetiniame žaidime gali turėti skirtingus pavadinimus.
2.2
Vartotojas pabaigia "Premium valiutos" pirkimo susitarimą pasirinkdamas konkrečiame internetiniame žaidime "Premium valiutos" sumą, kurią jis nori įsigyti ir paspaudžia mygtuką "Pirkti dabar" ar panašų užrašą. Susitarimas bus sukurtas Gameforge pervedus premium valiutą į vartotojo paskyrą.
2.3
Su Premium valiuta vartotojas gauna paprastą, neperleidžiamą teisę kontarktiniam laikotarpiui nusipirkti virtualius dalykus, siūlomus Gameforge konkrečiame internetiniame žaidime ir ten konkrečiau aprašytus, jei tik vartotojui suteiktos "Premium valiutos" sumos užtenka norimam pirkiniui. "Premium valiuta" bus nuskaityta iš vartotojo sąskaitos lygiai sumai, keik kainuoja virtualus daiktas ar nauda.
2.4
Premium valiutos kaina sumokama naudojantis serviso tiekėjais integruotais su Gameforge; šie tiekėjais vartotojui siūlo įvairius mokėjimo metodus ("mokėjimo metodai"). Vartotojas iš tų galimų gali pasirinkti labiausiai jam tinkamą. Vartotojas informuojamas, kad įprastai kontraktas pervedimo vykdymui su jo pasirinktu mokėjimo tiekėju bus pagrįstas to tiekėjo terminais ir sąlygomis.
2.5
Vartotojas gali atšaukti savo siūlymą pagal punktą 2.2 iki atskirų žingsnių pradedančių pervedimą per mokėjimo paslaugos tiekėją, kaip pažymima Punkte 2.4. Iki šio momento galima dar pataisyti visus duomenų įvedimus, tereikia naršyklėje paspausti Atgal mygtuką.
2.6
Vartotojo teisė į įsigytą premium valiutą yra sąlygos subjektas besibaigiančios licencijos sutikimo reguliuojamo Standartiniais Terminais ir Naudojimosi Sąlygomis. Tokiu atveju, jei vartotojo paskyra užblokuojama, pagal Skyrių 6,2 d) Standartinius Terminus ir Naudojimosi Sąlygas Gameforge turi teisę atsisakyti vykdymo, kol nesibaigs blokavimo laikas.
2.7
Teisė naudotis virtualiais dalykais ar naudomis įsigytais pagal Skyrių 2.3 yra taikoma sąlyga besibaigiančios licencijos sutarties reguliuojamos pagal Standartinius Terminus ir Naudojimosi Sąlygas. Vartotojui nebūtina naudoti virtualių dalykų ar naudų minimalų laikotarpį, nebent virtualaus dalyko ar naudos parašyme nurodyta specifinis minimalus laiko tarpas.
3
Specialūs Terminai ir Sąlygos Narystės Mokesčio Parengimui
3.1
Pradėjus narystės susitarimą, tam tikram pasirinktam laikui (minimaliam) vartotojas internetiniame žaidime gauna prieigą prie specialių naudų (pvz. specialios funkcijos, ribotos zonos), kurios nėra galimos ne nariams.
3.2
Vartotojas pasirenka (minimalų) narystės laiką ir tinkamą kainą, kurią reikės sumokėti. Tame pačiame puslapyje vartotojas pasirenka mokėjimo metodą ir tinkamą mokėjimo paslaugų tiekėją. Galioja Skyriai 2.2, 2.4 ir 2.5. Mokamos sumos už narystę yra pirmesnės nei ta pati narystės pradžia.
3.3
Nukrypstant nuo Standartinių Terminų ir Naudojimo Sąlygų narystę galima atšaukti bet kada atšaukti, be išankstinio perspėjimo, iki konkretaus termino pabaigos. Atsisakymus galima pateikti e-paštu ar rašytine forma. Jei atsisakymo funkcija yra įdiegta į vartotojo paskyros administravimą, tuomet galima pasinaudoti ir ja. Jei vartotojo pateiktas mokėjimo metodas neturi automatinio atnaujinimo, besibaigiantis narystės terminas bus automatiškai atnaujintas originaliam laikotarpiui, nebent butų atsisakomos kurios nors šalies prieš pasibaigimą. Prieš pasirašant narystės sutartį, vartotojas įspėjamas apie automatinį atnaujinimą ar jo nebuvimą.
4
Premium valiutos pirkimas ir narystės pritaikymas pagal vartotoją
4.1
Kontrakto partneris paslaugoms suteikiamoms Gameforge pagal Skyrių 2 ir 3 Sąlygas gali būti asmuo asmuo, kuris nėra pats vartotojas ir kuris perka paslaugas vartotojo gerovei (trečiųjų asmenų panaudos kontraktas). Tai taikoma atveju, kai savininkas galintis sumokėti pagal skyrių 2.4 (pvz. kreditinės kortelės, banko sąskaitos, telefono linijos savininkas ir pan) nori įsigyti paslaugas vietoj atitinkamo vartotojo.
4.2
Skyriuje 4.1 pateikiamu atveju atitinkamos paslaugos negali būti reikalaujamos iš Gameforge vartotojo paskyros turėtojui norint įskaityti. Gameforge tiesiogiai įskaito konkrečiam vartotojui.
5
Pinigų grąžinimas ir mokėjimo resursai atsisakymo atveju
5.1
Nebent galima teisė atsisakyti buvo tinkamai atlikta, mokėjimo grąžinimas nepanaudotos "Premium valiutos" ar likęs narystės laikas galimas tik pagal Standartinių Terminų ir Naudojimosi sąlygų Skyrių 8.5.
5.2
Tokiu atveju kai atsisakymo teisė yra tinkamai atlikta, Gameforge kaip taisyklė panaudos tas pačias mokėjimo priemones, kurias mokėjimui naudojo pats vartotojas. Jei tai neįmanoma, grąžinimas bus atliktas bankiniu pervedimu nurodytu paties gavėjo.
6
Įvairūs
6.1
Nėra jokių papildomų mokesčių, išskyrus interneto ryšio pajungimas ir išlaikymas bei Gameforge paslaugų kainos minimos Skyriuose 2 ir 3.
6.2
Gameforge suteikia mokėjimo pagalbą per https://billing.gameforge.com/ ir žaidimo pagalbą per http://support.gameforge.com/. Telefoninė pagalba nėra teikiama.
 
Karlsruhe, 2014 m. Birželis
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Vokietija
 
Apylinkės Teismas Mannheim, HRB 718029
Mokesčių identifikacinis numeris: DE 814330106
Generaliniai Direktoriai: Alexander Rösner
Informacija apie Elektroninį Ginčų Sprendimą:
Gameforge 4D GmbH neprivalo ir neketina dalyvauti tokioje veikloje.