Pravica do preklica

Pravica do preklica
Imaš pravico do preklica tega dogovora v roku štirinajstih dni brez navedbe razlogov za takšno določitev.
Obdobje preklica je štirinajst dni, z začetkom zaključka pogodbe.
Za uporabo pravice do preklica, nas moraš obvestiti (Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, Tel: +49 (0)700 426336743, Fax: +49 (0)721 354808152, email: ) o svoji odločitvi za preklic tega dogovora. Za to potrebuješ nedvoumno izjavo za ta korak (na primer pismo poslano preko navadne pošte, fax ali email). Lahko uporabiš obrazec, ki pa ni obvezen.
Za zadovoljitev obdobja preklica je dovolj, da pred iztekom obdobja preklica obvestiš s sporočilom, ki jasno navaja, da izkoriščaš svojo možnost preklica.
Posledice preklica
Če prekličeš ta dogovor, bomo primorani poplačati vsa plačila, ki smo jih prejeli s tvoje strani, vključno s poštnino (razen če izbereš možnost dostave, ki ni cenovno ugodna in ponujena z naše strani - tako razliko plačaš sam). Ta povrnitev bo narejena jasno in ne kasneje kot 14 dni od dne, ko smo prejeli tvoje obvestilo o preklicu dogovora. Ob povrnitvi bomo uporabili enak način plačila, kot si ga izbral ti, ko si plačeval za storitev, razen če je bila drugačna pot dogovorjena v samem poteku preklica; v nobenem primeru ne bomo odšteli zneska za to poplačilo.
Obrazec za preklic
(Če želiš preklicati dogovor, prosimo izpolni ta obrazec in nam ga vrni.)
(*) Izbriši po potrebi