Posebni Pogoji uporabe za plačljive nakupe virtualnih artiklov in aranžmaji članstev na osnovi članarin

1
Zadeva posebnih Pogojev uporabe
 
Ti Posebni Pogoji uporabe ("Pogoji") urejajo plačljive virtualne artikle in ustanovitev, implementacijo in konec članstev na podlagi članarin v povezavi s spletnimi igrami, ki so na voljo s strani Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe ("Gameforge").
2
Posebni Pogoji uporabe za plačljive nakupe in virtualne artikle
2.1
Uporabnik lahko prejme "Premium valuto" v zameno za plačilo. "Premium valuta" ima lahko različna imena v vsaki od spletnih iger.
2.2
Uporabnik potrdi ponudbo za zaključek dogovora o nakupu "Premium valute" z izbiro ustrezne spletne igre in količino "Premium valute", ki jo želi kupiti. Nato klikne na gumb, ki vsebuje besede "Kupi zdaj" ali podoben opis. Dogovor bo sklenjen, ko podjetje Gameforge naloži na uporabnikov račun ustrezno količino Premium valute.
2.3
S kreditom Premium valute uporabnik sprejema navadno, nepripisljivo pravico do pogodbenega obdobja za prejem virtualnih predmetov in ugodnosti, ki so na voljo s strani podjetja Gameforge v relevantni spletni igri in bolj natančno opisani tam, na voljo kot Premium valuta, ki je dodeljena na njihov račun, je dovolj za dotičen nakup. Premium valuta bo odvzeta z uporabnikovega računa do vsote, ki ustreza enakovredni količini virtualnega predmeta ali ugodnosti.
2.4
Cena nakupa Premium valute se plača z uporabo ponudnikov storitve plačil s strani podjetja Gameforge; ti ponudniki ponujajo različne metode plačil ("plačilne metode"). Uporabnik lahko izbere željen način plačila iz navedenih. Uporabnik je obveščen, da pogodba za izvršitev transakcije s plačilno metodo, ki jo izbere, temelji na pogojih uporabe, ki jih ponuja ponudnik v zadevi.
2.5
Uporabnik lahko kadarkoli umakne svojo ponudbo skladno s členom 2.2 do zaključka individualnih korakov, ki so potrebni za transakcijo plačila preko ponudnika plačil, definirano v členu 2.4. Do tega trenutka je mogoče tudi spremeniti podatke z uporabo gumba "nazaj" v brskalniku.
2.6
Pravica uporabnika do Premium valute je zadeva, ki temelji na koncu licenčne pogodbe in je urejana s Standardnimi Pogoji Uporabe. Ko je uporabnikov račun blokiran v skladu s členom 6.2 d) Standardnih Pogojev Uporabe si podjetje Gameforge pridržuje pravico do zavrnitve izvedbe do končanja blokade.
2.7
Pravica do uporabe virtualnih predmetov ali ugodnosti v skladu s členom 2.3 je zadeva naslednjega stanja s končanjem licenčne pogodbe, ki je urejano s Standardnimi Pogoji Uporabe. Uporabnik nima pravice do uporabe virtualnih predmetov ali ugodnosti za minimalni čas, razen če opis virutalnega predmeta ali ugodnosti ni določen za natančno minimalno obdobje.
3
Posebni Pogoji uporabe za članstva, ki temeljijo na članarinah
3.1
Z vstopom v članstvo za minimalni termin, ki ga uporabnik izbere, uporabnik dobi dostop do posebnih ugodnosti v spletni igrei (na primer posebne funkcije, dele s prepovedanim dostopom), ki niso na voljo nečlanom.
3.2
Uporabnik izbere minimalni termin članstva in ustrezno ceno, ki jo je pripravljen za to plačati. Na isti strani uporabnik izbere način plačila in ustreznega ponudnika plačila. Členi 2.2, 2.4 in 2.5 ustrezno veljajo. Plačljivi zneski za članstvo se plačajo vnaprej pred začetkom ustreznega termina članstva.
3.3
V skladu s členom 8.1 Standardnih Pogojev Uporabe, se lahko članstvo prekliče do konca dotičnega termina. Preklici se lahko izvedejo preko emaila ali pisno. Če je funkcija preklica integrirana v uporabnikovo administracijo računa, se tudi to lahko uporabi za preklic. Če s strani uporabnika izbran način plačila ne onemogoča avtomatske obnovitve, bo članstvo avtomatsko podaljšano po preteku izbranega termina z osnovno potrditvijo termina, razen če je preklicano z ene od strani pred iztekom. Pred vstopom v članstvo, je uporabnik obveščen o možnostih avtomatskih obnovitev ali odsotnosti zaradi tega.
4
Nakup Premium valute in članstev uporabnika
4.1
Pogodbeni partner za storitve podjetja Gameforge v skladu s členoma 2 in 3 teh pogojev, je lahko tudi oseba ki ni uporabnik in ki le kupuje storitve za ugodnosti uporabnika (pogodba za ugodnosti tretjih oseb). To je primer posebej, če lastnik načina plačila za zadovoljitev člena 2.4 (na primer lastnik kreditne kartice, bančnega računa, telefonskega priključka, itd.) želi uporabiti storitev v ponudbi uporabnika.
4.2
V opisanih primerih v členu 4.1 lahko storitve podjetja Gameforge zahteva le lastnik uporabniškega računa. Podjetje Gameforge direktno kreditira dotičnega uporabnika.
5
Vračilo denarja in in plačilnih enot v poteku preklica
5.1
Če ni uspešno prišlo do zakonske pravice do preklica, je vračilo plačila za neuporabljeno Premium valuto mogoče le v skladu s členom 8.5 Standardnih Pogojev Uporabe.
5.2
V primeru, da je zakonska pravica do preklica uspešno izvedena, bo podjetje Gameforge praviloma uporabilo enak način plačila, kot ga je uporabil uporabnik. Če to ni mogoče, bo vračilo izvedeno kot bančni prenos na račun plačilnega upravičenca.
6
Razno
6.1
Dodatni stroški ne nastanejo, razen standardnega plačila za vzpostavitev internetne povezave in cen za storitve podjetja Gameforge v skladu s členoma 2 in 3.
6.2
Podjetje Gameforge nudi podporo za plačila preko https://billing.gameforge.com/ in podporo za igro preko http://support.gameforge.com/. Telefonska podpora ti ni na voljo.
6.3
 
Karlsruhe, Junij 2014
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Nemčija
 
Okrajno sodišče Mannheim, HRB 718029
Davčna številka: DE 814330106
Generalni direktorji: Alexander Rösner
Obvestio o rešitvi pritožbe na spletu:
Gameforge 4D GmbH ni obvezan in ne sodeluje v takšnih procesih.