Издание

Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Germany
Факс: +49 (0)721 354808152
-без съпорт свързан с игрите и плащанията!!!-
Контакт:
Околийски съд Манхайм, HRB 718029
Ид. № данък върху оборота: DE 814330106
Управляващи директори: Alexander Rösner
Data Protection Officer
Dr. Tobias Gräber, LL.M.
Онлайн решаване на спорове
Комисията на Европейският съюз предложи платформа за онлайн решаване на спорове. Тази платформа може да се намери на следният линк: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr
Gameforge 4D GmbH не е задължена и няма намерение да участва в този или какъвто и да е друг процес за Онлайн решаване на спорове.
Запитвания относно това могат да се пращат до .
Всички права за първоначалните кодове, текстове и графики и други юридически защитени съдържания принадлежат на Gameforge 4D GmbH.