Издание

Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Germany
Тел: +49 (0)700 GAMEFORGE (+49 (0)700 426336743)
-без съпорт свързан с игрите и плащанията!!!-
Факс: +49 (0)721 354808152
Контакт:
Околийски съд Манхайм, HRB 718029
Ид. № данък върху оборота: DE 814330106
Управляващи директори: Alexander Rösner
Data Protection Officer
Dr. Tobias Gräber, LL.M. Адвокат
Email:
- без съпорт свързан с игрите или плащанията! -
Онлайн решаване на спорове
Комисията на Европейският съюз предложи платформа за онлайн решаване на спорове. Тази платформа може да се намери на следният линк: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr
Gameforge 4D GmbH не е задължена и няма намерение да участва в този или какъвто и да е друг процес за Онлайн решаване на спорове.
Запитвания относно това могат да се пращат до .
Всички права за първоначалните кодове, текстове и графики и други юридически защитени съдържания принадлежат на Gameforge 4D GmbH.