Декларация за защита на данните

Gameforge Productions GmbH респ. Gameforge 4D GmbH, и двете с адрес Albert-Nestler-Strasse 8, 76131 Karlsruhe или от други предприятия на група Gameforge ("Gameforge") се отнасят много сериозно към защитата на Вашите лични данни. Следващата декларация ще Ви информира относно това, какви са личните данни, които ние събираме, как ги обработваме и използваме. Доставчикът и партньор по договора на потребителя в група Gameforge се вижда от данните за изданието на съответната игра.

1. Предмет на настоящата декларация за защита на данни
Настоящата декларация за защита на данни е валидна за всички услуги, които се предлагат на интернет страниците на Gameforge, в частност които могат да се извикат на порталната страница на Gameforge, както и на отделни страници с онлайн игри. Ако не е споменато нещо друго, настоящата декларация за защита на данни урежда само начина, по който Gameforge борави с Вашите лични данни. За случаите, в които Вие приемате услугите на трети лица, в сила са единствено условията за защита на данните на тези трети лица. Gameforge не проверява условията за защита на данните на трети лица.

2. Отговорно място
Отговорно място по смисъла на Федералния закон за защита на данните e Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Strasse 8, 76131 Karlsruhe.
При въпроси, отнасящи се към защитата на данни моля да се обръщате на datenschutz@gameforge.com. На този адрес можете по всяко време да задавате въпроси за защитата на данни, да проверявате, променяте и нареждате изтриването на запаметените при Gameforge данни. Като алтернатива можете да се обърнете към нас с писмо на посочения по-горе пощенски адрес. Моля посочвайте – при възможност – играната от Вас онлайн игра, сървъра и Вашето име на играч.

3. Събиране на данни
По принцип Вие можете да извиквате нашите оферти в интернет без да ни съобщавате лични данни. Вие по всяко време можете да изберете, дали желаете да ни съобщите Вашите данни. Ние събираме Вашите данни, за да можем да изпълним сключения с Вас потребителски договор. Към него спада наред с контрола и спазването на условията на използване и правилата на играта в частност съобразеното с изискванията развитие на задействаното от Вас платежно поръчение.В случай, че се регистрирате на нашите интернет страници, участвате в състезателни игри или желаете да се абонирате за нашите вести, е нужно да посочите лични данни. При тези данни става въпрос например за Вашето име, Вашия адрес, Вашият адрес на електронна поща и други лични данни, за които Gameforge пита в отделни случаи. В много случаи използването на услугите на Gameforge е възможно с използване на псевдоним. Потребителите биват подканвани да се възползват от тази възможност.Освен тона отделни данни като например IP-адрес, тип браузер и време на достъпа от Вашия компютър се пренасят към нас автоматично и се запаметяват на нашия сървър. Освен за целите на преследване на недопустимо използване на нашите оферти в интернет, ние анализираме тези данни само за статистически цели и разработване на услуги. Доколкото е възможно, при това данните се анонимизират.За да направим нашите оферти в интернет колкото е възможно по-приятни, и ние като много други фирми използваме така наречените кукита. Тези кукита по принцип се изтриват от Вашия твърд диск автоматично след края на Вашето посещение на нашите уеб страници. Вашият интернет браузер може да бъде настроен така, че изобщо да се отказват всички кукита. Тогава използването на нашите интернет страници евент. няма да бъде възможно или ще е възможно с ограничения по технически причини.Ние събираме, обработваме и използваме Вашите лични данни – ако това не е вече разрешено поради съществуващи законови състояния – само с Ваше позволение. Ако съгласието се декларира по електронен път в рамките на нашата оферта в Интернет, ние носим отговорност за задължението си съгласно закона да дадем указание за това.

Използване на личните ви данни
Ние използваме личните ви данни, за да разработваме диапазона от услиги, които пердлагаме, според вашите потребности и постоянно да ги подобряваме. Gameforge използва личната ви информация за обосноваването, провеждането и развитието на отношения ви с Gameforge при използване, както и за развитие на плащанията. Освен това ние използваме данни ви и за да комуникация с вас. Към това спада и евентуално информиране за новости от нашите оферти за услуги по електронна поща. Така ние използваме данните ви, за да ви информираме редовно за продукти, услуги и определени събития от нашите оферти, които биха могли да бъдат интересни за вас.


Можете да ни пращате e-mail-и на следните адреси:

4story@news.gameforge.com, airrivals@news.gameforge.com, battleknight@news.gameforge.com, bitefight@news.gameforge.com, cabal@news.gameforge.com, couchpotatoes@news.gameforge.com, europe1400@news.gameforge.com, funfari@news.gameforge.com, gatesofandaron@news.gameforge.com, gilde1400@news.gameforge.com, ikariam@news.gameforge.com, kingsage@news.gameforge.com, metin2@news.gameforge.com, nostale@news.gameforge.com, ogame@news.gameforge.com, tanoth@news.gameforge.com, warpfire@news.gameforge.com, wildguns@news.gameforge.com, zookingdom@news.gameforge.com, mmogame@news.gameforge.com, noxmortis@news.gameforge.com, drivals@news.gameforge.com, gameforge@news.gameforge.com, gameforge_web@news.gameforge.com, gameforge_mmo@news.gameforge.com


В рамките на съответните информации ние ще ви информираме за това, как можете да ги прекъснете. И накрая, ние използваме данни ви, за да избегнем злоупотреби на нашите уеб страници и за да преследваме не оторизирания достъп.

5. Предаване на данни
Естествено Вашите лични данни не биват продавани на трети лица. Gameforge предава получените от Вас лични данни на трети лица единствено в следния обхват:Ние работим в сътрудничество с доставчици на плащания (например: фирми за кредитни карти, банки, PayPal, служби с подвижна радиовръзка, инкасови институти и т.н.), доставчици за съставяне и подготовка на статистики, доставчици на IT-услуги (напр. изчислителни централи, хост провайдъри, бекъп сервизи, служби за съставяне на бази данни). Тези доставчици на услуги имат достъп до Вашите лични данни само дотолкова, доколкото това е необходимо за изпълнение на техните задачи. Тези доставчици на услуги са задължени да боравят с Вашите лични данни съгласно тази декларация за защита на данни както и съгласно с определящите тези взаимоотношения закони за защита на данните.В случай, че Gameforge, управляваните от Gameforge фирми, отделни дъщерни дружества или части от фирми бъдат продадени, Вашите клиентски информации по правило ще бъдат предадени заедно с частта за предаване на фирмата. Вашите данни обаче и при тези случаи естествено подлежат на декларацията за защита на данните и на действащите закони за защита на данните.

6. Изтриване на данни
Щом Вашите данни вече не са необходими за предварително посочените цели включително отчитане, по данъчни или други правни причини, те биват изтрити.

7. Сигурност на данните
Ние обработваме получените от Вас информации съгласно германския закон за защита на данните. Всички сътрудници са задължени да спазват тайната на данните и правилата за защита на данните и са инструктирани относно това.При операции по плащания Вашите данни се пренасят кодирано с използване на метод SSL. Нашето SSL пренасяне е сертифицирано по THAWTE.


Навигация:

 -  ОТУ/Условия на използване Gameforge 4D GmbH - 
 - Издание Gameforge 4D GmbH - 
 - Декларация за защита на данните Gameforge 4D GmbH -