Право на отказ

Право на отказ
Имате право да прекратите това споразумение в рамките на четири дни без да посочвате причина затова.
Срокът за отказ е четиринадесет дни, считано от деня на сключване на договора.
За да упражните правото ви на отказ трябва да ни уведомите (Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, Fax: +49 (0)721 354808152, email: ) за решението ви да прекъснете споразумението. Това изисква недвусмислена декларация (например писмо, изпратено по пощата, по факс или по email). Можете да използвате предоставения образец за отказ, което обаче не е задължително.
За да спазите срока на отказ, достатъчно е преди той да изтече, да изпратите съобщение че упражнявате правото ви на отказ.
Последици от отказа
Ако анулирате това споразумение ще бъдете задължени да погасите всички плащания, получени от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избрания начин на доставка, различен от разходно-ефективния метод на доставка, предлаган от нас). Това погасяване се извършва незабавно и не по-късно от четиринадесет дни, считано от деня, в който сме получили известие, за отмяна на това споразумение. При извършването на това изплащане ще използваме същия метод на плащане, използван от вас при вземането на първоначалното плащане, освен ако с вас не е уговорен алтернативен метод за плащане; в никакъв случай не може да се удържа никакви такси по отношение на това изплащане.
Образец за отказване
(Ако желаете да прекратите това споразумение, моля подпълнете тази форма и ни я върнете.)
(*) Ненужното се зачертава