Prohlášení o ochraně osobních údajů

Gameforge 4D GmbH‬, obě sídlem ‪Albert-Nestler-Straße 8‬, D-‪76131 Karlsruhe‬, a jiné firmy v skupině ‪Gameforge‬ („‪Gameforge‬“), berou ochranu Vašich osobních dat velmi vážně. V následujícím prohlášení Vás informujeme, jaké osobní data shromažďujeme a jak je zpracováváme a využíváme.
Předmět tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na veškeré služby nabízené na internetových stránkách ‪Gameforge‬, konkrétně na ‪Gameforge‬ portále a stránkách jednotlivých her. Pokud není uvedeno jinak, upravuje způsob nakládání s vašimi osobními údaji výhradně toto prohlášení. Pokud využíváte služeb třetích stran, vztahuje se na Vás výhradně jejich Prohlášení o ochraně osobních údajů. ‪Gameforge‬ neprověřuje prohlášení o ochraně osobních údajů třetích stran.
Odpovědný subjekt
Odpovědný subjekt je podle Spolkového zákona o ochraně osobních údajů ‪Gameforge 4D GmbH‬, ‪Albert-Nestler-Straße 8‬, ‪76131 Karlsruhe‬.
Pokud máte otázky týkající se ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na ‪‬. Na této e-mailové adrese se můžete informovat o věcech, které se týkají ochrany osobních údajů, také zde můžete zkontrolovat, změnit či smazat své osobní údaje, které ‪Gameforge‬ uchovává. Případně nás můžete kontaktovat i prostřednictvím výše zmíněné poštovní adresy. Pokud je to možné, specifikujte prosím online hru kterou jste hráli, server a své hráčské jméno. Tímto si nepřivodíte žádné další náklady mimo ty, které jsou stanoveny základní sazbou na přenos (např. cena internetu, e-mailu, mobilního či telefonního spojení).
Obecné informace
Osobní údaje sbíráme, zpracováváme a využíváme – pokud tak již není povoleno zákony – pouze s Vaším souhlasem. Pokud je souhlas poskytnut elektronicky, v rámci našich internetových stránek, splníme naše právní povinnosti a informujeme Vás o tom.
Shromažďování údajů k plnění smlouvy
K naší internetové nabídce můžete obecně přistupovat, aniž byste nám sdělili své osobní údaje. Vždy je Vaší volbou, zda nám své osobní údaje poskytnete nebo nikoli. Vaše údaje shromažďujeme, abychom byli schopni plnit s Vámi uzavřenou smlouvu. To kromě kontroly dodržování Podmínek používání a pravidel hry zahrnuje zejména i správné zacházení s Vašimi platebními objednávkami. Pokud se budete chtít registrovat na některé z našich internetových stránek, účastnit se loterie nebo se přihlásit k odběru novinek, je nutné nám Vaše osobní údaje poskytnout. Tyto údaje zahrnují například jméno, adresu, e-mailovou adresu a další osobní údaje, na které se ‪Gameforge‬ může v individuálních případech dotázat. K tomu je navíc pro technické zajištění našich služeb a monitorování dodržování zákonů a smlouvy během používání služeb prováděno automatické shromažďování dalších údajů registrovaných zákazníků, jako jsou např. IP adresy. Pro řádné plnění smlouvy s uživatelem je vyžadováno zejména sledování, zda jsou dodržovány Podmínky používání a pravidla hry. Vzhledem k tomu, že Vám nabízíme ke stažení klienty, abyste se kterými se můžete našich her účastnit, může být spolu s klientem nainstalován i program, který má za cíl zabránit úpravě hry či podvodným zásahům do ní, aby bylo zabráněno nezákonnému používání hry a manipulaci údajů.

Takové programy jsou spouštěny společně s příslušnou hrou a slouží výhradně k ochraně údajů, které jsou pro danou hru uchovány v klientu a na serverech. Během účasti v příslušné hře může být prováděna analýza klientského software, technické komunikace mezi klientem a našimi servery a stejně tak případných nezákonných technických manipulací a pomůcek (zejména hacků a cheatů). Další analýza Vašeho počítače a Vašich údajů prováděna nebude. Tady se zejména se jedná vyhodnocování údajů Vaší soukromé konverzace v rámci hry či dalších údajů, které jsou mimo hru uloženy na Vašem počítači. Pokud na Vaší straně nebude zaznamenána úprava klientu či komunikace mezi klientem a serverem, nebudou osobní údaje sbírány a zejména přenášeny na příslušné herní servery nebo společnosti ‪Gameforge‬. V případě, že je zjištěno zneužívání, zejména ve smyslu technické manipulaci či porušování Podmínek používání, budou údaje, které jsou vyžadovány pro zamezení zneužívání předány společnosti ‪Gameforge‬. V případě, že by s hrou byl takový program instalován, budete o tom výslovně informováni. Instalaci můžete kdykoli zrušit či odvolat buď zrušením příslušné instalace, nebo odinstalováním daného klienta.
Google Analytics
Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, tzn. textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači, ty umožňují analyzovat vaše využívání webové stránky. Informace týkající se vašeho používání této webové stránky vygenerované prostřednictvím cookie jsou obvykle přenášeny a ukládány na servery Googlu v USA. Pokud však bude na této webové stránce aktivní anonymizace IP adresy, bude vaše IP adresa nejprve zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo jiného členského státu Dohody o evropském hospodářském prostoru. Kompletní IP adresa bude na servery Googlu v USA a tam následně zkrácena jen ve výjimečných případech. Jménem provozovatele této webové stránky bude Google používat tyto informace za účelem vyhodnocení vašeho využívání této webové stránky, vytváření hlášení o aktivitě na webové stránce a poskytování dalších služeb ve vztahu k aktivitě na webové stránce a používání internetu pro společnost ‪Gameforge‬. IP adresy přenesené prostřednictvím Google Analytics z vašeho prohlížeče nebudou spojovány s žádnými jinými údaji, které společnost Google drží. Využívání cookies můžete zabránit výběrem vhodného nastavení ve svém prohlížeči; mějte však na paměti, že v takovémto případě nebudete muset být schopní využívat veškeré funkce této webové stránky v jejich plném rozsahu. Také můžete zabránit sběru a zpracování údajů generovaných cookie vztahujících se k používání této webové stránky (vč. Své IP adresy) ze strany Googlu stažením a nainstalováním doplňku prohlížeče, který je dostupný na následujícím odkazu: [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en].
Cookies
Z technických důvodů a pro co největší zpříjemnění pobytu na našich stránkách používáme, stejně jako mnoho dalších společností, naše vlastní cookies (společně s výše popsanými cookies Google Analytics). Po vaší návštěvě našich webových stránek jsou tyto cookies z vašeho pevného disku obvykle automaticky smazány; některé cookies ale z technických důvodů mohou být uloženy po delší dobu. Svůj internetový prohlížeč si můžete nastavit tak, aby cookies obecně odmítal, anebo je jeho prostřednictvím můžete jednotlivě mazat. Pokud chcete zabránit ukládání cookies anebo chcete jednotlivé cookies smazat, následujte prosím instrukce výrobce svého prohlížeče. Mějte prosím na paměti, že pokud tak učiníte, že již nebudete muset být schopni využívat naše webové stránky a pokud ano, tak pouze omezeně.
Shromažďování údajů ze statistických důvodů
V rámci statistických analýz sbíráme v některých oblastech našich internetových služeb údaje, jako je třeba operační systém a jeho verze, prohlížeč a jeho verze, IP adresa a také další systémové údaje. Tyto údaje využíváme pro statistické analýzy, zejména za účelem přizpůsobení našich internetových služeb potřebám uživatelů. Pokud je to možné, jsou takto získané údaje anonymizovány. Žádná údaje navíc nejsou předávány třetím stranám.
Odvolání souhlasu
Jelikož zpracovávání Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu a není ošetřeno smluvně či zákonně, můžete svůj souhlas se zpracováním bez jakýchkoli budoucích následků kdykoli odvolat.
Pokud se Vaše odvolání týká přijímání informačních zpráv či jiných e-mailů, budete v rámci dané komunikace informováni o tom, jak kdykoli zasílání zrušit. Zrušení zasílání Vám nezpůsobí žádné další náklady mimo ty, které jsou stanoveny základní sazbou na přenos.
V ostatních případech se s odvoláním svého souhlasu prosím obraťte na podporu webové stránky či hry, kterou jste používali. Tímto si nepřivodíte žádné další náklady mimo ty, které jsou stanoveny základní sazbou na přenos.
Používání pseudonymů
V mnoha případech je v rámci služeb společnosti ‪Gameforge‬ používat pseudonymy. Uživatelé jsou vyzváni, aby tuto funkci používali.
Využití Vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje využíváme, abychom neustále mohli zlepšovat sortiment našich služeb a uspokojovat tak potřeby uživatelů. Společnost ‪Gameforge‬ Vaše osobní údaje využívá k založení, vedení a vyrovnání Vašich smluvních vztahů s ní, stejně tak ke zpracování plateb. Mimoto Vaše údaje využíváme, abychom s Vámi mohli komunikovat. To zahrnuje, že Vás v některých případech můžeme informovat o novinkách v našich službách pomocí e-mailu. Z toho důvodu využíváme Vaše údaje, abychom Vás pravidelně informovali o produktech, službách nebo určitých událostech ze sortimentu našich služeb nebo ze sortimentu služeb naší korporační skupiny, které by Vás mohly zajímat. Také Vám mohou být zaslány e-maily, které se týkají zákaznických anket.
E-maily od nás můžete obdržet z následujících e-mailových adres:
, ,
Nakonec, Vaše osobní údaje používáme, abychom naše webové stránky ochránili před zneužíváním a také abychom vystopovali jakýkoli neoprávněný přístup.
Postoupení osobních údajů
Je samozřejmostí, že Vaše údaje nebudou prodávány třetím stranám. Společnost ‪Gameforge‬ postupuje Vaše osobní údaje výhradně v následujícím rozsahu: Spolupracujeme se zprostředkovateli plateb (např. společnosti zabývající se vydáváním kreditních karet, banky, PayPal, mobilní služby, agentury vymáhající dluhy atd.); společnostmi, které vytvářejí a sestavují statistická data; poskytovateli IT služeb (např. datová centra, hostitelé, zálohovací služby, databázové služby). Tito poskytovatelé a zprostředkovatelé služeb mají přístup pouze k takovému rozsahu Vašich údajů, které jsou nutné pro splnění jejich úkolů a jsou zavázáni s nimi nakládat podle tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů a také v souladu se souvisejícími zákonnými předpisy. V případě, že by společnost ‪Gameforge‬ či některá ze společností, které ‪Gameforge‬ kontroluje, zejména její přidružené společnosti, byla prodána, případně by byly prodány některé z jejích akcií, budou Vaše osobní údaje obecně předány spolu s převedeným podílem společnosti. Samozřejmě v takovém případě budou Vaše osobní údaje stále podléhat tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů a dalším zákonným předpisům.
Vymazání údajů
Pokud již vaše údaje není z výše zmíněných důvody včetně vypořádání, daňových důvodů či dalších zákonných důvodů uchovávat, budou vymazány.
Zabezpečení Vašich osobních údajů
Vaše nasbírané osobní údaje zpracováváme podle Německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů. Všichni zaměstnanci jsou zavázáni zpracovávat údaje důvěrně a podle platných právních závazků. Během zprostředkování plateb je přenos Vašich osobních údajů chráněn SSL šifrováním. Náš SSL přenos má certifikát THAWTE.