Právo na stornování

Právo na stornování
Máte právo tuto smlouvu do 14 dní bez nutnosti uvedení důvodu zrušit.
Lhůta na zrušení je 14 dní a začíná běžet ve chvíli uzavření smlouvy.
Pro uplatnění práva na stornování nás musíte o svém rozhodnutí o odstoupení smlouvy kontaktovat (Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, Fax: +49 (0)721 354808152, e-mail: ). To vyžaduje jasné prohlášení o rozhodnutí o odstoupení (např. dopis zaslaný poštou nebo fax či e-mail). Můžete využít přiložený vzorový formulář; to ale není povinné.
Ke splnění lhůty pro zrušení stačí před jejím skončením vydat prohlášení o tom, že chcete uplatnit své právo na stornování.
Důsledky stornování
Pokud smlouvu zrušíte, budeme Vám muset vrátit veškeré platby, které jsme od vás dostali, a to včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů způsobených zvolením metody doručení, která je nákladnější než námi zvolená metoda). Toto vrácení bude provedeno neprodleně a ne později než do 14 dnů od data, kdy jsme obdrželi Vaše oznámení o zrušení smlouvy. Při navrácení peněz použijeme stejnou platební metodu, jakou jste použili k původní platbě, pokud si s Vámi výslovně nedomluvíme jinou metodu; v žádném případě nebudeme v souvislosti s tímto vrácením vybírat žádné poplatky.
Vzorový formulář stornování
(Pokud chcete zrušit smlouvu, vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám jej.)
(*) dle vhodnosti smažte