Speciální podmínky používání pro Zaplacené nabytí Digitálního zboží a Prémiových služeb a Ujednání o členství

1
Předmět Speciálních podmínek používání
 
Tyto Speciální podmínky používání („podmínky“) doplňují Všeobecné podmínky používání od ‪Gameforge 4D GmbH‬, ‪Albert-Nestler-Straße 8‬, ‪76131 Karlsruhe‬ („‪Gameforge‬“). Pokrývají placené nabytí a používání digitálního zboží. „Digitální zboží“ jsou (i) klientský software pro online hry, které jsou již dostupné nebo budou vydány později v čase, (ii) prémiová měna a (iii) individuální předměty nebo ty spojené v balíčku pro online hry, které poskytuje ‪Gameforge‬. Tyto podmínky rovněž řídí placené nabytí dalších herních služeb („prémiové služby“) a zařízení, provedení a ukončení placeného členství dle bodu 1.2 Všeobecných podmínek používání.
2
Speciální podmínky používání pro Zaplacené nabytí Digitálního zboží a Prémiových služeb
2.1
Uživatel může zakoupit práva k využívání kusu softwaru, který je buď již dostupný, nebo bude vydán později, což umožňuje instalaci a používání online hry, kterou nabízí ‪Gameforge‬ buď v době nákupu, nebo později, v souladu se Všeobecnými podmínkami používání („klientský software“). ‪Gameforge‬ následně poskytne klientský software již dostupné online hry uživateli ke stažení. Pokud během nákupu práv k používání není online hra dostupná (předobjednávka), ‪Gameforge‬ na stránce s objednávkou uvede datum uvedení a tou dobou poskytne přístup. Datum uvedení by mělo být vnímáno jako nezávazné datum dodání. Je-li to odůvodněno, zejména za účelem vyřešení problémů, je ‪Gameforge‬ oprávněna posunout datum vydání na datum nejpozději tři měsíce po původně stanoveném datu vydání.
2.1.1
Uživatel souhlasí s uzavřením smlouvy o nákupu práv na užívání klientského softwaru výběrem klientského softwaru (nebo balíčku zahrnujícího klientský software a jiné digitální zboží) pro příslušnou online hru na stránkách obchodu nabízených společností ‪Gameforge‬ a kliknutím buď na příslušné tlačítko „Koupit nyní“ nebo podobně označené tlačítko. Smlouva se uzavírá společností ‪Gameforge‬ zasláním uživatelského potvrzení smlouvy na e-mailovou adresu, kterou uživatel/ka uvedl/a. Na rozdíl od 2.5 Všeobecných podmínek používání použití lze licenční smlouvu uzavřít rovněž když ‪Gameforge‬ vytvoří uživatelský účet a propojí jej s e-mailovou adresou uvedenou uživatelem po dokončení platebního procesu. ‪Gameforge‬ to v takovýchto jednotlivých případech uvede.
2.1.2
Obsah a rozsah licenční smlouvy uzavřené podle bodu 2.1.1 jsou stanoveny v bodě 3.3 Všeobecných podmínek používání.
2.2
Uživatel si může za těchto podmínek zakoupit virtuální měnu, jejíž použití je omezeno na uživatelský účet, ze kterého byl dokončen platební proces („prémiová měna“). Tato prémiová měna může mít v každé online hře různý název.
2.2.1
Uživatel souhlasí s uzavřením smlouvy o nákupu prémiové měny výběrem částky prémiové měny, kterou chce koupit, ze stránky v obchodě poskytnuté společností ‪Gameforge‬ a následným kliknutím na příslušné tlačítko „Koupit nyní“ nebo podobně označené tlačítko. Smlouva je uzavřena ve chvíli, kdy ‪Gameforge‬ přičte na uživatelův účet prémiovou měnu.
2.2.2
Připsáním prémiové měny uživateli mu společnost ‪Gameforge‬ poskytuje obyčejné, nepřenosné právo omezené smluvní dobou získávat virtuální zboží („předměty z obchodu“) či prémiové služby nabízené společností ‪Gameforge‬ v příslušné online hře (blíže popsáno v samotné hře) za předpokladu, že prémiová měna nacházející se na účtu uživatele stačí na daný nákup. „Prémiová měna“ bude stržena z uživatelova účtu v částce odpovídající hodnotě předmětu z obchodu nebo prémiové služby.
2.2.3
Právo uživatele na získanou prémiovou měnu končí společně s ukončením licenční smlouvy regulované Všeobecnými podmínkami používání. V případě, kdy je uživatelský účet zablokován podle ustanovení 6.2 (d) Všeobecných podmínek používání, má společnost ‪Gameforge‬ nárok odmítnout vykonání takového práva po dobu trvání blokace.
2.2.4
Právo využívat předměty z obchodu nebo prémiové služby získané podle ustanovení 2.2.2 končí společně s ukončením licenční smlouvy regulované Všeobecnými podmínkami používání. Uživatel nemá nárok využívat předměty z obchodu či prémiové služby po minimální dobu, pokud minimální dobu nestanovil popis předmětu z obchodu nebo prémiové služby v době, kdy byl nákup prováděn.
2.3
Uživatel si může zakoupit virtuální předměty („předměty“) a prémiové služby buď jednotlivě, nebo v balíku. Tyto předměty a prémiové služby mohou být používány pouze v rámci příslušné online hry a obecně jen pro uživatelský účet, který provedl danou platbu.
2.3.1
Uživatel souhlasí s uzavřením smlouvy o nákupu předmětu nebo prémiové služby výběrem předmětu nebo prémiové služby, kterou chce koupit, ze stránky v obchodě poskytnuté společností ‪Gameforge‬ a následným kliknutím na příslušné tlačítko „Koupit nyní“ nebo podobně označené tlačítko. Smlouva je uzavřena ve chvíli, kdy ‪Gameforge‬ přičte na uživatelův předměty nebo poskytne prémiové služby.
2.3.2
Právo využívat předměty nebo prémiové služby získané podle ustanovení 2.3.1 končí společně s ukončením licenční smlouvy regulované Všeobecnými podmínkami používání. Uživatel nemá nárok využívat předměty či prémiové služby po minimální dobu, pokud minimální dobu nestanovil popis předmětu nebo prémiové služby v době, kdy byl nákup prováděn.
2.4
Nákup příslušného digitálního zboží a prémiových služeb se provádí prostřednictvím poskytovatelů platebních služeb integrovaných společností ‪Gameforge‬, kteří uživateli obvykle nabízejí různé způsoby platby („platební metody“). Uživatel si může vybrat svou preferovanou platební metodu z těch dostupných a bere na vědomí, že smlouva o provedení transakce uzavřená s jeho preferovaným poskytovatelem platebních služeb bude obecně založena na podmínkách daného poskytovatele.
2.5
Uživatel může svou nabídku odvolat podle bodů 2.1.1, 2.2.1 a 2.3.1 kdykoli až do dokončení jednotlivých kroků potřebných k provedení platební transakce prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, jak je definováno v bodu 2.4. Až do tohoto okamžiku je také možné opravit zadané údaje kliknutím na tlačítko zpět v prohlížeči.
3
Speciální podmínky používání pro ujednání o placeném členství
3.1
Uzavřením dohody o členství získává uživatel na (minimální) čas, který si sám zvolil, přístup ke speciálním výhodám online hry (např. speciálním funkcím, přístup do omezených oblastí), které nečlenům nejsou k dispozici.
3.2
Uživatel si zvolí (minimální) dobu trvání členství a k tomu příslušnou částku. Na stejné stránce uživatel zvolí platební metodu, a tedy poskytovatele platebních služeb. Ustanovení těchto Podmínek 2.2,1, 2.4 a 2.5 platí i zde. Částky za členství jsou splatné v předstihu na začátku období členství.
3.3
Členství lze kdykoli bez předchozího upozornění ukončit až do konce příslušného období členství. Zrušení lze provést písemně nebo e-mailem. Pokud je do uživatelského účtu ve správě integrována zrušovací funkce, může i ta být využita ke zrušení. Za předpokladu, že platební metoda zvolená uživatelem nevylučuje automatické obnovení, bude po uplynutí doby členství prodlouženo o původně smluvený termín pokud nebylo před uplynutím jednou ze stran zrušeno. Před zahájením členství bude uživatel informován o možnosti automatického obnovení nebo případné absenci této funkce.
4
Nákup Digitálního zboží, Prémiových služeb a Ujednání o členství ve prospěch uživatele
4.1
Smluvní partner pro služby nabízené společností ‪Gameforge‬ dle ustanovení 2 a 3 těchto podmínek může být i osoba jiná, než je sám uživatel, která pouze zakoupí služby ve prospěch uživatele (smlouva ve prospěch třetích osob). To platí zejména v případě, kdy majitel platebního prostředku si pro účely ustanovení 2.4 (např. držitel kreditní karty, bankovního účtu, telefonní linky atd.) přeje zakoupit službu pro daného uživatele.
4.2
V případech popsaných v ustanovení 4.1 mohou být služby požadovány od společnosti ‪Gameforge‬ pouze držitelem uživatelského účtu, kterému má být nákup přípsán. ‪Gameforge‬ pak příslušný nákup poskytne danému uživateli.
5
Vrácení peněz a platba v případě stornování
5.1
Nebylo-li účinně vykonáno zákonné právo o odstoupení od smlouvy, je navrácení platby za nevyužitou prémiovou měnu nebo zbývající nevyužitou dobu členství možné pouze v souladu s ustanovením 8.5 Všeobecných podmínek používání.
5.2
Pokud bylo zákonné právo a odstoupení od smlouvy účinně vykonáno, ‪Gameforge‬ provede platbu stejným prostředkem, jakým platbu provedl uživatel. Pokud to není možné, bude náhrada zaslána ve prospěch bankovního účtu oprávněné osoby.
6
Ostatní
6.1
Nevzniknou žádné jiné náklady než základní náklady na vytvoření a správu internetového připojení a náklady za služby poskytnuté společností ‪Gameforge‬ v souladu s ustanoveními 2 a 3.
6.2
Společnost ‪Gameforge‬ poskytuje podporu fakturací na https://billing.gameforge.com/ a herní podporu na http://support.gameforge.com/. Skrz jiné kanály podpora není poskytována (např. telefon, sociální sítě atd.)
 
Karlsruhe, Červenec 2019
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Německo
 
Obvodní soud ‪Mannheim‬, Číslo obchodního rejstříku ‪718029
Daňové identifikační číslo: ‪DE 814330106
Generální ředitelé: ‪Alexander Rösner
Poznámka týkající se řešení sporů online:
Gameforge 4D GmbH není povinna a nemá v úmyslu se takových řízení účastnit.