Speciální podmínky používání pro Zaplacené nabytí virtuálního zboží a Ujednání o placeném členství

1
Předmět Speciálních podmínek
 
Tyto Speciální podmínky používání („Podmínky“) upravují placené nabytí virtuálního zboží a vznik, plnění a ukončení placeného členství ve vztahu k online hrám, které poskytuje ‪Gameforge 4D GmbH‬, ‪Albert-Nestler-Straße 8‬, ‪76131 Karlsruhe‬ („‪Gameforge‬“).
2
Speciální podmínky používání pro zaplacené nabytí virtuálního zboží
2.1
Uživatel může výměnou za platbu získat „prémiovou měnu“. Tato „prémiová měna“ může mít v každé online hře různý název.
2.2
Uživatel výběrem částky „prémiové měny“, kterou si přeje zakoupit a následným kliknutím na tlačítko nesoucí slova „Koupit nyní“ nebo podobný nápis v příslušné online hře podává návrh na uzavření smlouvy o nákupu „prémiové měny“. Smlouva bude uzavřena ve chvíli, kdy ‪Gameforge‬ přičte na uživatelův účet prémiovou měnu.
2.3
Připsáním prémiové měny vzniká uživateli obyčejné, nepřenosné právo omezené smluvní dobou získávat virtuální majetek či výhody nabízené společností ‪Gameforge‬ v příslušné online hře (blíže popsáno v samotné hře) za předpokladu, že „prémiová měna“ nacházející se na účtu uživatele stačí na nákup. „Prémiová měna“ bude stržena z uživatelova účtu v částce odpovídající hodnotě virtuálního zboží nebo výhody.
2.4
Nákupní cena prémiové měny je uhrazena prostřednictvím platebních zprostředkovatelů začleněných společností ‪Gameforge‬; tito poskytovatelé nabízejí uživatelům různé druhy plateb („platební metody“). Uživatel si může z nabídky platebních metod vybrat tu, kterou preferuje. Uživatel je informován, že obvykle je smlouva o vykonání platební transakce s jeho zvoleným poskytovatelem platební služby založena na podmínkách používání daného poskytovatele.
2.5
Uživatel může stáhnout svou nabídku v souladu s odstavcem 2.2 v jakékoli době před dokončením jednotlivých kroků vyžadovaných ke spuštění platební transakce poskytovatelem platební služby, jak je popsáno v ustanovení 2.4. Do této doby je také možné upravit zadané údaje kliknutím na tlačítko „zpět“ v prohlížeči.
2.6
Právo uživatele na získanou prémiovou měnu podléhá ukončení licenční smlouvy regulované standardními Podmínkami. V případě, kdy je uživatelský účet zablokován podle ustanovení 6.2 d) standardních Podmínek, má ‪Gameforge‬ nárok odmítnout vykonání takového práva po dobu trvání blokace.
2.7
Právo využívat virtuální zboží nebo výhody získané podle ustanovení 2.3 podléhá ukončení licenční smlouvy, které je regulované standardními Podmínkami. Uživatel nemá nárok využívat virtuální zboží či výhody po minimální dobu, pokud tu nestanovil popis virtuálního zboží nebo výhody.
3
Speciální podmínky používání pro ujednání o placeném členství
3.1
Uzavřením dohody o členství získává uživatel na (minimální) čas, který si sám zvolil, přístup ke speciálním výhodám online hry (např. speciálním funkcím, oblasti s omezeným přístupem), které nečlenům nejsou k dispozici.
3.2
Uživatel si zvolí (minimální) dobu trvání členství a příslušnou částku, kterou je požádán uhradit. Na stejné stránce uživatel zvolí svou platební metodu a příslušného poskytovatele platebních služeb. Ustanovení těchto Podmínek 2.2, 2.4 a 2.5 platí i zde. Částky za členství jsou splatné v předstihu před začátkem daného období členství.
3.3
Členství lze bez ohledu na ustanovení 8.1 standardních Podmínek kdykoli bez předchozího upozornění ukončit až do konce příslušného období. Zrušení lze provést písemně nebo e-mailem. Pokud je do uživatelského účtu ve správě integrována zrušovací funkce, může i ta být využita ke zrušení. Za předpokladu, že způsob platby zvolený uživatelem nevylučuje automatické obnovení, bude po uplynutí doby členství prodlouženo o původně smluvený termín pokud nebylo před uplynutím jednou ze stran zrušeno. Před zahájením členství bude uživatel informován o možnosti automatického obnovení nebo případné absenci této funkce.
4
Nákup prémiové měny a dohoda o členství ve prospěch uživatele
4.1
Smluvní partner pro služby nabízené společností ‪Gameforge‬ v souladu s ustanoveními 2 a 3 těchto podmínek může být i osoba jiná, než je sám uživatel, která pouze zakoupí služby ve prospěch uživatele (smlouva ve prospěch třetích osob). To platí zejména v případě, kdy majitel platebního prostředku si pro účely ustanovení 2.4 (např. držitel kreditní karty, bankovního účtu, telefonní linky atd.) přeje zakoupit službu pro daného uživatele.
4.2
V případech popsaných v ustanovení 4.1 mohou být služby požadovány od společnosti ‪Gameforge‬ pouze držitelem uživatelského účtu, kterému má být měna či členství připsáno. ‪Gameforge‬ pak příslušný nákup přičte danému uživateli.
5
Vrácení peněz a platební prostředky v případě zrušení
5.1
Nebylo-li účinně vykonáno zákonné právo o odstoupení od smlouvy, je navrácení platby za nevyužitou „prémiovou měnu“ nebo zbývající nevyužitou dobu členství možné pouze v souladu s ustanovením 8.5 standardních Podmínek.
5.2
Pokud bylo zákonné právo a odstoupení od smlouvy účinně vykonáno, ‪Gameforge‬ provede platbu stejným prostředkem, jakým platbu provedl uživatel. Pokud to není možné, bude náhrada zaslána ve prospěch bankovního účtu oprávněné osoby.
6
Ostatní
6.1
Nevzniknou žádné jiné náklady než základní náklady na vytvoření a správu internetového připojení a náklady za služby ‪Gameforge‬ v souladu s ustanoveními 2 a 3.
6.2
Gameforge‬ poskytuje podporu fakturací na https://billing.gameforge.com/index.php?lang=cz a herní podporu na http://support.gameforge.com/. Není poskytována telefonická podpora.
 
Karlsruhe, červen 2014
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Německo
 
Obvodní soud ‪Mannheim‬, Číslo obchodního rejstříku: ‪718029
Daňové identifikační číslo: ‪DE 814330106
Generální ředitelé: ‪Alexander Rösner
Poznámka týkající se řešení sporů online:
Gameforge 4D GmbH není povinna a nemá v úmyslu se takových řízení účastnit.