Annullerings rettigheder

Annullerings rettigheder
Du har ret til at annullere denne aftale inden for fjorten dage uden at skulle angive nogen grund til dette.
Annullerings perioden er fjorten dage startende fra den dag kontrakten er indgået.
For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du notificere os (Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, Fax: +49 (0)721 354808152, email: ) om din beslutning om at annullere aftalen. Dette kræver en utvetydig erklæring herom (f.eks. brev sendt med almindelig post, fax eller e-mail). Du kan benytte eksemplet på en annullerings blanket; dette er dog ikke obligatorisk.
For at imødegå fortrydelsesfristen er det tilstrækkelig, at du inden udløbet af fortrydelsesfristen, fremsender meddelelse med ønsket om at benytte din fortrydelsesret.
Konsekvenser af annulleringen
Hvis du annullere denne aftale, er vi forpligtiget til at tilbagebetale alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af yderligere omkostninger fordi du har valgt en anden leveringsmetode, end den billigste som vi tilbyder). Betalingen skal ske med det samme, og ikke senere end fjorten dage fra den dag vi modtager dit ønske om annullering af aftalen. Ved denne tilbagebetaling, vil vi benytte samme betalingsmetode, som du benyttede dig af i den oprindelige betaling, med mindre en alternativ metode udtrykkelig er aftalt med dig; vi vil under ingen omstændigheder fratrække eventuelle gebyrer i forbindelse med denne tilbagebetaling.
Eksempel på annullerings formular
(Hvis du ønsker at annullere aftalen, udfyld venligst denne formular og returner den til os.)
(*) slet som passende