Specielle Betingelser og Vilkår for betalt erhvervelse af virtuelle genstande og arrangementet ved gebyr-betalt medlemskab.

1
Emner ved de Specielle Betingelser og Vilkår
 
Disse specielle Betingelser og Vilkår ('Betingelser') regulere de betalte erhvervelser af virtuelle artikler og etablering, gennemførelse og afslutning af gebyr-baserede medlemskaber i forhold til online spil stillet til rådighed af Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe ("Gameforge").
2
Specielle Betingelser og Vilkår for betalte erhvervelser af virtuelle genstande
2.1
En bruger kan erhverve sig 'Premium valuta' tilgængelig for betaling. 'Premium valutaen' kan have forskellige navne i hver af online spillene.
2.2
Brugeren afgiver et tilbud om indgåelse af aftale om køb af "Premium valuta" ved at vælge inden for det relevante online spil, mængden af "Premium valuta" han ønsker at købe og så klikke på knappen med ordene "Køb nu" eller lignende tekst. Aftalen vil blive etableret når Gameforge har krediteret brugerens konto med Premium valutaen.
2.3
Med kredit i form af Premium valuta, opnår brugeren en almindelig uoverdragelig ret til inden kontraktperiodens udløb at købe virtuelle genstande og fordele udbudt af Gameforge i det aktuelle online spil hvor disse er nærmere beskrevet, forudsat at den Premium valuta der er krediteret brugerens konto er tilstrækkelig til det aktuelle køb. Premium valuta i en mængde svarende til den angivne værdi af den virtuelle genstand eller fordel vil ved køb blive debiteret brugerens konto.
2.4
Købsprisen for Premium valuta betales via de betalingsservice udbydere der er udvalgt af Gameforge; disse udbydere tilbyder forskellige betalingsmåder ("betalingsmåder"). Brugeren kan vælge sin foretrukne betalingsmåde blandt de tilgængelige betalingsmåder. Brugeren informeres om at kontrakten vedrørende den foretagne transaktion baseres på de vilkår og betingelser der er udstedt af den aktuelle betalingsservice udbyder.
2.5
Brugeren må tilbagetrække hans tilbud i henhold til sektion 2.2 til enhver tid frem til færdiggørelsen af de enkelte trin, som er krævet for at gennemføre betalingstransaktionen, via betalings tjenesten som angivet i sektion 2.4. Indtil dette tidspunkt er det også muligt at korrigere data ved at klikke på tilbage knappen i browseren.
2.6
Brugerens ret til den erhvervede Premium valuta er underlagt de betingelser og vilkår der gælder ved ophør af licensaftalen som reguleres af Standard Betingelser og Vilkår for Brug. I tilfælde af at brugerens konto blokeres i overensstemmelse med Sektion 6.2 d) i Standard Betingelser og Vilkår for Brug, er Gameforge berettiget til at afvise ydelse i den periode brugerens konto er blokeret.
2.7
Retten til at udnytte virtuelle genstande eller fordele erhvervet i henhold til Afsnit 2,3 er underlagt de betingelser og vilkår der gælder ved ophør af licensaftalen som reguleres af Standard Betingelser og Vilkår for Brug. Bruger har ingen ret til udnyttelse af en virtuel genstand eller fordel inden for en minimumsperiode, med mindre en minimumsperiode er specificeret under beskrivelsen af den pågældende virtuelle genstand eller fordel.
3
Specielle Betingelser og Vilkår for abonnements baserede medlemskaber
3.1
Ved at indgå et medlemskab, med de (minimums) betingelser der er vagt af ham, skal brugeren have adgang til særlige ydelser inden for online spillet (f.eks. specielle funktioner, områder med begrænset adgang), som ikke er tilgængelig for ikke-medlemmer.
3.2
Brugeren vælger (minimum) betingelserne for medlemskabet og relevante pris han derfor skal betale. På samme side vælger brugeren hans betalingsmetode og de tilknyttede betalings udbydere. Sektion 2.2, 2.4 og 2.5 finder ligeledes anvendelse. Det beløb, der skal betales for medlemskabet betales forud for starten af det pågældende medlemskab.
3.3
Ved afviglese fra Sektion 8.1 i Standard Betingelser og Vilkår for Brug, kan medlemsskab opsiges uden forudgående varsel på ethvert tidspunkt inden den pågældende medlemsperiode udløber. Opsigelsen kan udstedes per email eller på skrift. Hvis en opsigelsesfunktion er indbygget i administrationen af brugerkonti, kan denne også bruges til at udstede en opsigelse. Såfremt den betalingsmåde brugeren har valgt ikke udelukker automatisk fornyelse, vil medlemskab ved udløbet af den oprindeligt aftalte periode blive automatisk fornyet, med mindre det opsiges af en af parterne forud for udløbsdatoen. Før aftalen om medlemskab indgåes, informeres brugeren om muligheden for automatisk fornyelse, eller den manglende mulighed her for.
4
Køb af Premium valuta og arrangering af medlemskab på vegne af brugeren
4.1
Den aftalemæssige partner for services der udbydes af Gameforge i henhold til Sektion 2 og 3 i disse betingelser kan være en anden person end brugeren som udelukkende køber services til gavn for brugeren (kontrakt til gavn for tredjepart). Dette vil være tilfældet især hvor ejeren af et betalingsmiddel til formålene i Sektion 2.4 (fx ejeren af kreditkort, bankkonto eller telefonabonnement m.v.) ønsker at erhverve udbudte services til den pågældende bruger.
4.2
I et tilfælde som beskrevet i Sektion 4.1 kan de pågældende services kun kræves fra Gameforge af ejeren af den brugerkonto de skal krediteres til. Gameforge krediterer den pågældende bruger direkte.
5
Refusion af penge og betaling i forbindelse med en fortrydelse
5.1
Med mindre der er gjort brug af en lovbestemt opsigelsesret, er refundering af betaling dækkende ubrugt Premium valuta eller resterende medlemsperioder kun mulig i henhold til sektion 8.5 i Standard Betingelser og Vilkår for Brug.
5.2
I tilfælde af at der er gjort brug af en lovbestemt opsigelsesret, vil Gameforge som hovedregel altid gøre brug af den samme betalingsmåde som brugeren brugte til at foretage sin betaling. Såfremt dette ikke er muligt, vil refundering ske via bankoverførsel til en konto valgt af betalingsmodtageren.
6
Diverse
6.1
Ingen yderligere omkostninger afholdes, ud over grundtaksten for at opretholde og vedligeholde en internetforbindelse, og prisen for tjenesterne udført af Gameforge i henhold til sektion 2 og 3.
6.2
Gameforge yder betalings support via https://billing.gameforge.com/ og spil support via http://support.gameforge.com/. Der ydes ingen telefon support.
6.3
 
Karlsruhe, Juni 2014
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Tyskland
 
Lokal domstol Mannheim, HRB 718029
Moms ID: DE 814330106
Administrerende Direktører: Alexander Rösner
Meddelelse angående Online Tvist Bilæggelse
Gameforge 4D GmbH er ikke forpligtet til og har ingen intention om at deltage i sådanne aktiviteter