Specielle betingelser og vilkår for betalt erhvervelse af virtuelle genstande og arrangering af medlemskaber

1
Underlagt de Specielle Betingelser og Vilkår
 
Disse Specielle Betingelser og Vilkår (‘betingelser’) supplerer Standard Betingelser og Vilkår for Brug fra Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe (‘Gameforge’). De dækker betalt erhvervelse af brugsret til digitale varer. ›Digitale varer‹ er (i) klient software til online spil som enten allerede er tilgængelige eller vil blive tilgængelige på et senere tidspunkt, (ii) premium valuta og (iii) individuelle genstande eller genstande der er samlet i en pakke beregnet til online spil der udbydes af Gameforge. Betingelserne regulerer også betalt erhvervelse af supplerende spil tjenester (›premium tjenester‹) and arrangering, udførsel og ophævelse af betalt medlemskab i henhold til 1.2 i Standard Betingelser og Vilkår for Brug.
2
Specielle betingelser og vilkår for betalt erhvervelse af digitale varer og premium tjenester.
2.1
Brugeren kan købe brugsret til et stykke software der enten allerede er tilgængeligt eller vil blive gjort tilgængeligt på et senere tidspunkt og som muliggør installering og brug af et online spil udbudt af Gameforge enten på købstidspunktet eller på et senere tidspunkt, i overensstemmelse med Standard Betingelser for Brug (›klient software‹). Gameforge vil så levere softwaren til et allerede tilgængeligt online spil til download af brugeren. Skulle det online spil ikke være tilgængeligt på det tidspunkt, hvor brugsretten blev erhvervet (forudbestilling), vilGameforge angive udgivelsesdatoen på ordresiden og sørge for adgang til brug fra dette tidspunkt. Udgivelsesdatoen skal ses som en ikke bindende leveringsdato. Hvor det kan retfærdiggøres, især med det formål at udbedre fejl, er Gameforge berettiget til at udskyde udgivelsesdatoen til en dato, der ikke ligger mere end tre måneder senere end den oprindeligt angivne dato.
2.1.1
Brugeren indvilliger i at indgå i en aftale om erhvervelse af brugsret til klient softwaren ved at vælge klient softwaren (eller en pakke indeholdende klientsoftwaren og andre digitale varer) for det relevante online spil på en shop side udbudt af Gameforge og klikke på enten ›Køb nu‹ knappen eller en knap med en tilsvarende tekst. Aftalen indgås ved at Gameforge sender brugeren en bekræftelse på aftalen til den af brugeren opgivne email adresse. I modsætning til 2.5 i Standard Betingelser og Vilkår for Brug kan en licens aftale også etableres ved at Gameforge opretter en brugerkonto og linker denne til en af brugeren opgivet email adresse efter betalingsprocessen er fuldført. Gameforge vil angive dette i det enkelte tilfælde.
2.1.2
Indhold og anvendelsesområde for licensaftalen indgås i henhold til 2.1.1 og bestemmes af 3.3 i Standard Betingelser og Vilkår For Brug.
2.2
Brugeren kan købe digital valuta, hvis brug er begrænset til den brugerkonto fra hvilken betalingsprocessen blev fuldført i overensstemmelse med disse betingelser (›premium valuta‹) 'Premium valuta' kan have forskellige navne i hvert af de forskellige online spil.
2.2.1
Brugeren indvilliger i gennemføre aftalen om køb af premium valuta ved at vælge den mængde af premium valuta denne ønsker at købe på en shop side udbudt af Gameforge, og derefter ved at klikke på den relevante ›Køb nu‹ knap eller en knap med tilsvarende tekst. Aftalen er etableres når Gameforge har krediteret brugerens konto med premium valutaen.
2.2.2
Ved at kreditere premium valuta til brugeren, giver Gameforge denne ordinær og uoverdragelig ret begrænset til aftaleperioden til at erhverve virtuelle varer (›shop genstande‹) eller premium tjenester tilbudt af Gameforge i det relevante online spil and nærmere beskrevet der, såfremt mængden af premium valuta krediteret brugerens konto er tilstrækkelig til den pågældende erhvervelse. Premium valuta vil blive debiteret brugerens konto i en mængde svarende til den angivne værdi af shop genstanden eller premium tjenesten.
2.2.3
Brugerens ret til den erhvervede premium valuta ender efter ophør af licensaftalen som reguleret i Standard Betingelser og Vilkår for Brug. I det tilfælde at brugerens konto er spærret i overensstemmelse med Sektion 6.2(d) i Standard Betingelser og Vilkår for Brug, har Gameforge ret til at afvise opfyldelse så længe spærringen pågår.
2.2.4
Brugsretten til shop genstande eller premium tjenester erhvervet i henhold til Sektion 2.2.2 ender efter ophør af licensaftaler som reguleret af Standard Betingelser og Vilkår for Brug. Brugeren har ingen ret til at bruge shop genstande eller premium ydelser for en minimum tidsperiode, med mindre beskrivelsen af shop genstanden eller premium tjenesten angiver en minimum tidsperioden på købstidspunktet.
2.3
Brugen kan købe virtuelle genstande (genstande) og premium tjenester enten hver sig eller i samlet i pakker. Disse genstande eller premium tjenester kan bruges i det pågældende spil og generelt kun for på den brugerkonto som blev brugt til at foretage den pågældende betaling.
2.3.1
Brugeren indvilliger i gennemføre aftalen om køb af genstande eller premium tjenester ved at vælge de genstande eller den premium tjenester denne ønsker at købe på en shop side udbudt af Gameforge og derefter klikke på den relevante ›Køb nu‹ knap eller en knap med tilsvarende tekst. Aftalen er gennemført når Gameforge har krediteret brugerens konto med genstandene eller leveret premium tjenesterme.
2.3.2
Brugsretten til genstandene eller premium tjenester erhvervet i henhold til Sektion 2.3.1 ender efter ophør af licensaftalen som reguleret i Standard Betingelser og Vilkår for Brug. Brugeren har ingen ret til at bruge genstande eller premium tjenester for en minimumsperiode, med mindre beskrivelsen af genstanden eller premium tjenesten angiver en bestemt minimumsperioden på købstidspunktet.
2.4
Erhvervelsen af de pågældende digitale varer og premium tjenester sker ved at bruge udbydere af betalingstjenester integreret af Gameforge, som almindeligvis tilbyder brugeren forskellige former for betaling (›betalingsmåder‹) Brugeren kan vælge sin foretrukne betalingsmåde blandt de tilbudte muligheder og anerkender generelt at en kontrakt om gennemførsel af transaktionen udført med køberens foretrukne betalingstjenesteudbyder baseres på den pågældende udbyders betingelser og vilkår.
2.5
Brugeren må trække sit tilbud tilbage i henhold til sektion 2.1.1, 2.2.1 og 2.3.1 til enhver tid frem til færdiggørelsen af de enkelte trin, som er påkrævet for at gennemføre betalingstransaktionen via betalingstjenesteudbyderen som defineret i sektion 2.4. Indtil dette tidspunkt er det også muligt at korrigere detaljer ved at klikke på tilbageknappen i browseren.
3
Specielle betingelser og vilkår for arrangering af gebyr baserede medlemskaber
3.1
Ved at indgå i et medlemskabsarrangement i den af denne valgte (minimums) periode, vil brugeren få adgang til specielle fordele i online spillet (fx specielle funktioner, adgang til lukkede områder) som ikke er tilgængelige for ikke-medlemmer.
3.2
Brugeren vælger hvor lang (minimums) perioden for medlemskabet skal være og den relevante pris krævet herfor. På samme side vælger brugeren betalingsmetode og dermed betalingsserviceudbyder. Sektion 2.2.1, 2.4 og 2.5 gælder ligeledes. Det beløb, der skal betales for medlemskabet, betales forud fra starten af den pågældende medlemsperiode.
3.3
Medlemskabet kan annulleres uden varsel på et hvert tidspunkt frem til udgangen af den pågældende medlemsperoide Opsigelser kan sendes per email eller per skrift. Hvis en annulleringsfunktion er integreret i brugerkonto administration, kan denne også bruges til at sende en annullering. Såfremt den betalingsmåde, brugeren har valgt ikke udelukker automatisk fornyelse, vil medlemskabet blive fornyet automatisk ved udløbet af den oprindeligt aftalte periode, med mindre det opsiges af en parterne inden periodens udløb. Før aftalen om medlemskab indgås, informeres brugeren om muligheden for automatisk fornyelse, eller den manglende mulighed herfor.
4
Køb af digitale varer, premium tjenester og arrangering af medlemskab til gavn for brugeren
4.1
Den aftalemæssige part i tjenester, der udbydes af Gameforge i henhold til Sektion 2 og 3 i disse betingelser kan være en anden person end brugeren, som udelukkende køber tjenester til gavn for brugeren (kontrakt til gavn for tredjepart). Dette vil være tilfældet især hvor ejeren af et betalingsmidlet efter formålene i Sektion 2.4 (fx ejeren af kreditkort, bankkonto eller telefonabonnement m.v.) ønsker at erhverve udbudte tjenester til den pågældende bruger.
4.2
I tilfælde som beskrevet i Sektion 4.1 kan de pågældende tjenester kun forlanges leveret af Gameforge til ejeren af den brugerkonto, de skal krediteres til. Gameforge krediterer den pågældende bruger direkte.
5
Refundering af penge og betaling i tilfælde af annullering
5.1
Med mindre der er gjort effektivt brug af en lovbestemt opsigelsesret, er refundering af betaling fremsendt for ubenyttet premium valuta eller for den tilbageværende medlemsperiode kun mulig i overensstemmelse med Sektion 8.5 i Standard Betingelser og Vilkår for Brug.
5.2
I tilfælde af at der er gjort effektivt brug af en lovbestemt opsigelsesret, vil Gameforge som regel altid gøre brug af den samme betalingsmåde som brugeren brugte til at foretage sin betaling. Såfremt dette ikke er muligt, vil refundering ske via bankoverførsel til en konto valgt af betalingsmodtageren.
6
Andet
6.1
Ingen yderligere omkostninger afholdes, ud over grundtaksten for at etablere og vedligeholde internet adgang, og prisen for tjenester udbudt af Gameforge i henhold til sektion 2 og 3.
6.2
Gameforge yder betalingssupport via https://billing.gameforge.com/ og spil support via http://support.gameforge.com/. Ingen support tilbydes vi andre kanaler (fx telefon, sociale medier etc.).
 
Karlsruhe, juli 2019
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Tyskland
 
Lokal domstol Mannheim, HRB 718029
Moms identifikationsnummer: DE 814330106
Administrerende Direktører: Alexander Rösner
Meddelelse angående Online Tvist Bilæggelse:
Gameforge 4D GmbH er ikke forpligtet til og har ingen intention om at deltage i sådanne processer