Standard Betingelser og Vilkår ved brug

1
Omfang og emner i Betingelser og Vilkår ved brug
1.1
Disse standard Betingelser og Vilkår ved brug ("Betingelser og Vilkår ved brug") regulere brugen af online spil og andre services, så som forumer og support systemer (the "Gameforge Services"), udbudt af Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe ("Gameforge").
1.2
Gameforge stiller udelukkende Gameforge services til rådighed for kunderne. Gameforge services kan benyttes enten som online spil og services eller online spil og services hvor visse virtuelle genstande og muligheder kan opnås ved hjælp af betaling. I nogen tilfælde kan Gameforge services også benyttes til gengæld for en engangs ydelse, eller et abonnement (medlemskab). Med mindre disse betingelser og vilkår specifikt giver udtryk for andet, gør de sig også gældende for de betalte Gameforge services, inklusiv medlemskab. De betalte erhvervelser af virtuelle genstande eller rettigheder og medlemskabs aftaler er yderligere underlagt de specielle betingelser og vilkår for betalte erhvervelser af virtuelle genstande og aftalen om betalingsbaserede medlemskab ('Specielle betingelser').
1.3
Gameforge er berettiget til at afbryde driften af Gameforge services uden yderligere varsel, hvis der er presserende tekniske grunde, eller på grund af nødvendig vedligeholdelsesarbejde. I alle andre tilfælde vil en rimelig varsling blive ydet ved hjælp af egnede midler.
1.4
Gameforge services kan kun bruges i den i øjeblikket tilgængelige version.
1.5
Gameforge tjenester er udelukkende beregnet til underholdende formål for forbrugerne. Anvendelse til kommercielle formål er udtrykkelig forbudt. Undtagelser kræver forudgående udtrykkelig skriftelig tilladelse fra Gameforge.
1.6
Brugeren er ansvarlig for at den software og hardware han bruger er opdateret, især med henblik på at bruge nye udgivelser eller opdateringer af Gameforge Services.
1.7
Gameforge services er underlagt de tilhørende regler for spil eller brug ('regler'), hvis disse findes, igennem hvilke Gameforge ejer rettigheder og ejerskab der er angivet i detaljer. Hvis der er nogen modsætninger mellem Betingelser og vilkår og reglerne, skal betingelser og vilkår gå forud, med mindre Reglerne specifikt har højere prioritet i det omtalte tilfælde.
1.8
Brugerens stridige regler eller standard betingelser og vilkår gør sig ikke gældende.
2
Almindelige bestemmelse om indgåelse af kontrakt
2.1
For at benytte Gameforge services skal brugeren være registreret. Dette gør sig ikke gældende i de tilfælde hvor der er lavet en undtagelse for registrerings kravet (f.eks. med linjen 'spil lige nu!'). Brugeren skal altid være registreret for at gemme et spil.
2.2
Brugere skal være individuelle fysiske personer (ikke grupper, familier, samlevere osv.). Registrering skal være fuldstændig personlig. Registrering via tredje part er ikke tilladt.
2.3
Mindreårige må kun bruge Gameforge servicen hvis de relevante værger har samtykket og hvis brugeren har opnået den relevante alder i henhold til aldersgrænsen.
2.4
Under registrerings processen er brugeren pålagt at angive bestemte data så som et spillernavn og en e-mail adresse registreret i hans navn. Brugeren har ingen ret til at få et specifikt spiller navn. Spiller navnet må ikke krænke tredje-parts rettigheder eller relevante lovmæssige reguleringer ej heller må det krænke den offentlige anstændighed. Brugeren alene er ansvarlig i denne henseende. Det er ligeledes ikke tilladt at bruge en e-mail adresse eller internet adresse som spiller navn. Oplysningerne angivet af brugeren under registrering skal være fuldt sandfærdige og komplette. Brugeren er forpligtiget til kontinuerligt at opdatere informationerne angivet under registreringen. Hvis nødvendigt for udførslen af licens aftalen, Gameforge skal være berettiget til at forlange passende bevis på identitet som omgående vil blive slettet efter bekræftelse.
2.5
Ved at indtaste den nødvendige data på en af Gameforge internet sider, fremlægger brugeren et tilbud på indgåelse af licens aftale reguleret heri. Gameforge acceptere tilbudet ved at aktivere brugerens konto. Gameforge er berettiget til at lave aktiveringen af bruger kontoen afhængig af brugerens validering af hans e-mail adresse (opt-in procedure). Dette sker ved at Gameforge sender brugeren en e-mail bekræftelse, med kvitteringen for tilbudet og indeholdende en forespørgsel til brugeren om validering af hans e-mail adresse. Når aktiveringen er udført af Gameforge vil en licens aftale blive etableret mellem Gameforge og brugeren i sammenhold med disse Betingelser og Vilkår for brug. I nogen tilfælde vil registreringsprocessen måske være forskellig fra det beskrevne - især når registreringen sker via tredje-parts hjemmesider (så som sociale netværk). I sådanne tilfælde vil brugeren blive instrueret i hvordan indsendelsen af den nødvendige kontraktmæssige deklarering af licens aftalen skal foregå.
2.6
Som et alternativ til registreringen via Gameforges hjemmesider, kan Gameforge slå registrering til via de relevante funktioner på andre hjemmesider eller sociale netværk (f.eks. "Facebook forbindelse"). I denne sammenhæng, når brugeren har givet sit samtykke til de relevante hjemmeside operatører, må hans personlige data betroes til Gameforge. Brug af denne form for registrerings procedure kræver at brugeren er registreret hos den pågældende hjemmeside eller sociale netværk i sammenhæng med reglerne og reguleringerne gældende der. Bestemmelserne i denne sektion 2 er tilsvarende gældende ved indgåelse af kontrakten.
2.7
Der er ingen ret til registrering og aktivering.
2.8
Når registreringen er succesfuldt gennemført, opretter brugeren en brugerkonto som denne uafhængigt kan administrere. Brugeren kan oprette en konto på Gameforge portal eller på de relevante Gameforge hjemmesider. Brugeren kan også bruge brugerkontoen oprettet på Gameforges portal til alle andre online spil linket af Gameforge til Gameforge portal. Med mindre andet er indikeret når brugerkontoen oprettes, er brugerkontoen oprettet på en online spil side udelukkende tiltænkt dette online spil på siden som kontoen er oprettet på; den kan ikke bruges til andre online spil.
Gameforge forholder sig retten til at implementere tekniske foranstaltninger (f.eks. i form af en portal) som gør det muligt at benytte brugerkontoen samtidigt til adskillige Gameforge Services.
2.9
Brugerkontoen må ikke overføres eller gøres tilgængelig til andre parter uden forudgående godkendelse af Gameforge.
3
Generelle pligter for brugeren
3.1
Login data, brugernavne, kodeord
3.1.1
Brugeren er forpligtet til altid at holde sine logind data hemmelige. Brugeren må kun benytte sine logind data på Gameforge services og skal beskytte disse mod uautoriseret tredjepart adgang.
3.1.2
Ved 'Logind data' forstås brugerens personlige adgang som bruges til at godkende ham og til at udelukke uautoriseret tredjeparts brug. Kodeordet må ikke være identisk med brugernavn og skal indeholde mindst otte karakterer omfattende både bogstaver og tal.
3.1.3
I det tilfæle hvor en bruger har mistanke om at tredje part har eller kunne have fået uautoriseret adgang til hans data, skal han straks informere Gameforge og ændre hans data eller arrangere at det vil blive ændret af Gameforge.
Desuden har Gameforge ret til midlertidigt at blokere adgangen til brugeren i sådanne tilfælde, eller hvis Gameforge ser tegn på at data bliver misbrugt. Brugeren vil igen få adgang, når mistanken om misbrug har vist sig ubegrundet.
3.1.4
Med mindre det er tilladt i reglerne, må brugere under ingen omstændigheder bruge en anden brugers logind data.
3.2
Brug af Gameforge Services
3.2.1
Gameforge services inkludere indhold af alle slags som er beskyttet af varemærke lovgivning, copyright eller på anden vis beskyttet til fordel for Gameforge eller til fordel for tredjepart. Med mindre udtrykkeligt tilladt af Gameforge, er det ikke tilladt for brugeren at modificere, reproducere eller offentligt udbrede Gameforge Services eller indholdet gjort tilgængelige heri, han må heller ikke bruge disse til reklame eller andre formål udover dem aftalt i kontrakten. Gengivelse er kun tilladt når det er teknisk nødvendigt for brug af Gameforge services som kontraktmæssigt aftalt. Det er ikke tilladt at modificere, skjule eller fjerne copyright bemærkninger og varemærke navne.
3.2.2
Ved 'indhold' forstås og omfattes alt data, billeder, tekst, grafik, musik stykker, lyde, lydstykker, videoer, programmer eller software kode og alle andre informationer udbudt af Gameforge.
Udtrykket 'indehold' omfatter også alle servicetilbud som er tilgængelig til download.
3.2.3
Brugere er forpligtet til at afstå fra alting der kan true eller forstyrre Gameforge Services og må ikke tilgå data som han ikke har ret til at tilgå.
3.2.4
Brugeren har ikke ret til at offentliggørelse indhold som er omfattet af Gameforge Services.
3.2.5
Det er ikke tilladt at bruge Gameforge services via anonymiserings services eller lignende midler som kan undertrykke eller skjule IP adresser eller brugerens oprindelse.
3.3
Brug af klient software
 
Gameforge giver brugerne, i forbindelse med services som kræver en forudgående installation af klient software for at muliggøre anvendelse, ikke-eksklusive (almindelige) ret, begrænset til varigheden af licensaftalen, til at installere og anvende klient softwaren. Det er kun tilladt brugeren at gengive klient softwaren, hvis dette er nødvendigt for kontraktlig kompatibel brug af softwaren. Alle former for kommerciel brug af softwaren er forbudt. Alle modifikationer af klientsoftwaren eller genoversættelser af den leverede programkode til andre kodeformer (decompilation), lige så vel som andre former for omvendt konstruktion af de forskellige software produktions faser, er forbudt i det omfang at disse ikke er nødvendige for at opnå den nødvendige information, for at etablere et samarbejde med klientsoftwaren med andre programmer, oprettelsen af samarbejdet kan ikke forlanges særligt fra Gameforge, og de relevante data kan ikke bruges til andre formål end det oprettede samarbejde og disse handlinger er udelukkende udført af brugeren.
4
Specielle betingelser ved brug af online spil
4.1
Medmindre andet er angivet i reglerne, må brugerne deltage i hver spillerunde i et spil (f.eks. verden, univers osv.) med en spille konto. Det er ikke tilladt at have flere kontoer ('multi-accounts')
Gameforge er berettiget til enhver tid efter eget skøn at blokere eller slette uautoriserede multi-accounts.
4.2
Der forbudt for brugerne at manipulere online spillet på nogen måde. Det er især ikke tilladt brugerne at anvende foranstaltninger, mekanismer eller software, som kan forstyrre funktioner eller spillets gang. Brugeren må ikke foretage sig noget, der kan føre til urimelig eller overdreven belastning af den tekniske kapacitet. Brugeren må ikke blokere, overskrive eller modificere indhold som er genereret af Gameforge eller på anden vis forstyrre online spillet.
4.3
Det er forbudt for brugeren at starte online spillet på andre måder end via internet browseren eller de klient programmer som stilles til rådighed. Dette gælder især for såkaldte bots og andre tools som er designet til at erstatte eller supplere et webinterface. Det er ligeledes forbudt at anvende scripts og programmer som vil give en fordel over sine medspillere. Dette inkludere også auto-refresh funktioner og andre integrerede mekanismer i internetbrowseren, i det omfang at disse omfatter automatiserede processer. Logind er kun tilladdt via Gameforge Services og de tredje-parts sider indbygget af Gameforge (f.eks. portaler og sociale netværk).
 
Under ingen omstændigheder må brugeren
 
a) Fremstille eller anvende snyde-, mod-, hacks og/eller software, som kan ændre resultatet af den online spil oplevelse,
 
b) bruge software som letter 'data indsamling' eller på anden måde indsamle informationer i forbindelse med online spillet,
 
c) køb eller salg af virtuelle genstande fra Gameforge Services fra tredjepart med rigtige penge, han kan heller ikke udveksle disse varer eller forsøge at forhandle nogen af ovennævnte transaktioner, medmindre det er tilladt i den enkelte sag.
 
Dette omfatter også alle foranstaltninger, som svare til de nævnte forbudte aktiviteter.
4.4
Alle rettigheder til de virtuelle artikler i online spillene som erhverves via betaling, tilhøre udelukkende Gameforge med mindre disse bruges i overensstemmelse med Betingelser og Vilkår.
4.5
Det er ikke tilladt at anvende private servere, dvs servere hos brugere eller tredjepart, som muliggør, opretter eller vedligeholder uautoriserede forbindelser til Gameforge ydelser, især ved hjælp af programmer, hvis brug ikke er blevet udtrykkeligt godkendt af Gameforge, eller som emulere eller forsøge at efterligne Gameforge Services.
5
Specielle betingelser for brug af kommunikations faciliteter (herunder især diskussions forumer, chat, blog og kommentar funktioner)
5.1
Gameforge kan tilbyde brugeren forskellige kommunikationsfaciliteter, til eget indhold og bidrag, som brugeren kan anvende inden for de rammer som er opsat. Gameforge udbyder udelukkende de tekniske faciliteter til at udveksle informationer. Der er ingen krav til levering af sådanne kommunikationsfaciliteter.
5.2
Det er brugeren forbudt at offentliggøre eller formidle indhold (f.eks billeder, videoer, links, navne, tekster) inden for Gameforge Services, hvis disse
 
a) overtræder gældende lov eller er uetisk;
 
b) overtræder varemærker, patenter, ophavsret og andre industrielle rettigheder, forretningshemmeligheder eller andre tredjeparts rettigheder;
 
c) er uanstændigt, racistisk, forherliger vold, er pornografisk eller kan beskadige unge eller på anden måde true eller forringe udvikling af børn og unge;
 
d) er fornærmende, chikanerende, ærekrænkende eller på anden måde er til skade for en persons rettigheder;
 
e) indeholder kædebreve eller pyramidespil;
 
f) skaber et falsk udtryk af at være udgivet eller supportet af Gameforge;
 
g) indeholder personlige data omkring tredje person som ikke har samtykket til optagelsen;
 
h) er af kommerciel karakter, især af reklame effekt.
5.3
Brugeren er forpligtet til i øvrigt at vælge passende ordlyd og til ikke at udbrede politisk eller religiøst indhold eller indhold med seksuelle referencer.
5.4
Gameforge gør ikke krav på retten til indhold, omhandlende brugerne. Brugeren giver alligevel Gameforge permanent, uigenkaldelig og ikke-eksklusiv ret til at bruge indhold og bidrag fra ham inden for rammerne af Gameforge Services. Gameforge angiver, at indholdet i bedste fald er underlagt aktive stikprøvekontrol, men dette er ikke en fuldtændig overvågnings metode. Brugeren har desuden mulighed for at rapportere indhold til Gameforge, som muligvis er ulovligt. Gameforge vil herefter reagere hurtigt og så vidt påkrævet, vil redigere eller slette det rapporterede indhold.
6
Følgerne af pligtforsømmelse
6.1
Hvis Gameforge gør indsigelser mod særligt indhold, skal brugeren straks fjerne dette, hvis der er nogen tvivl. Gameforge forbeholder sig ret til selv at fjerne dette indhold.
6.2
Til trods for alle andre lovpligtige eller kontraktmæssige rettigheder, især rettigheden til opsigelse i henhold til mislighold i sektion 8.2 af disse betingelser og vilkår for brug, ved brug af diskeration må Gameforge foretage en eller flere af følgende handlinger, hvis der er aktuelle omstændigheder som reelt indikerer at en brugere har brudt disse Betingelser og Vilkår for brug eller de relevante gældende supplerende betingelser og regler, med mindre brugeren ikke er ansvarlig for overtrædelsen:
 
a) ændre eller slette indhold,
 
b) udstede en advarsel til pågældende brugere,
 
c) annoncere forseelsen i de pågældende online spil og videregive spiller navnet,
 
d) midlertidig blokere brugerkontoen og
 
e) udelukke pågældende brugere, også for fremtidige sager.
6.3
Når en bruger er ekskluderet, må han ikke registrere en ny konto, uden forudgående aftale med Gameforge.
7
Dementi
7.1
Gameforge er ansvarlig i henhold til lovgivningens bestemmelser for skade/tab af brugeren og forvoldt forsætligt eller igennem grov uagtsomhed af Gameforge eller dennes stedfortrædende agenter. Denne er ligeledes ansvarlige for person skade og tab inden for definitionen af produktansvars loven (Produkthaftungsgesetz).
7.2
Ellers Gameforges ansvaret i relation til erstatningskravet - uanset retsgrundlaget - er begrænset i overensstemmelse med følgende bestemmelser, med mindre andet er fastsat i henhold til en garanti lavet af Gameforge:
7.2.1
I relation til skade/tab forårsaget af ordinær uagtsomhed, skal Gameforge kun være ansvarlig for så vidt sagen vedrører en overtrædelse af væsentlig kontraktlige pligter. Væsentlige kontraktlige pligter er de kontraktlige forpligtigelser hvis opfyldelse er strengt nødvendigt, for at aftalen kan behørigt udfærdiget, hvorved brugeren normalt bør være i stand til at stole på disse opgaver, er opfyldt. I tilfælde af at Gameforge er herved ansvarlig for simpel uagtsomhed, Gameforge ansvar vil være begrænset til at skade / tab, som er overskuelig og typisk for denne type aftale.
7.2.2
Gameforge erstatningsansvar i forhold til data og/eller program tab på grund af Gameforges almindelige uagtsomhed skal begrænses til de typiske inddrivelses omkostninger, der vil være blevet påført af brugeren hvis han havde gennemført regelmæssig data backup-foranstaltninger, som er rimelige i betragtning af alle omstændigheder.
7.3
De bestemmelser der er fastsat i de foregående underafsnit gælder også tilsvarende for pligten til at kompensere forgæves udgifter (§ 284 Tysk civil kode (BGB)).
7.4
De førnævnte ansvarsfraskrivelser gælder ligeledes til fordel for Gameforges stedfortrædende repræsentanter.
7.5
Gameforge er ikke ansvarlig for eventuelle omkostninger påført af brugeren som benytter tjenester, der ikke udtrykkelig tilbydes af Gameforge selv. Dette gælder især for omkostninger som følger af overtrædelsen af data til og fra brugerens enheder samt for eventuelle omkostninger påført af brugeren ved brug af betalings systemet.
7.6
Enhver form for objektivt ansvar er udelukket i forbindelse med funktionsfejl i Gameforge services eksisterende i begyndelse tjenesteydelsen; f.eks. Gameforge er kun ansvarlig for så vidt Gameforge eller dennes stedfortrædende agenter er ansvarlig for dette.
8
Kontraktvilkår; sletning af brugerkontoer
8.1
Medmindre andet er nævnt under registreringsprocessen, bliver aftalen omkring brug af Gameforge services indgået for ubestemt tid. Er aftalen ikke givet tidsbegrænset, er begge parter til enhver tid berettiget til at hæve aftalen for nemheds skyld med en varsel på to uger. Hvis der er aftalt en fast periode, kan aftalen kun annulleres for bekvemmelighed ved udløb af betingelsen. Hvis der ikke forelægger en annullering, forlænges den tidsbegrænsede aftale automatis med den oprindeligt aftalte periode.
8.2
Alle parter har ret til at opsige aftalen uden yderligere varsel, hvis der er en materiel begrundelse. En materiel begrundelse er specifikt etableret hvis
 
a) brugeren har misligholdt betaling af gebyrer og undladt at betale på trods af at have modtaget en påmindelse, eller hvis brugeren anvender betalte Gameforge services uden tilladelse,

 
b) der er faktiske omstændigheder der indikere at hans adfærd har markant negativ indflydelse på spiloplevelsen for andre brugere,
 
c) brugeren væsentlig misligholdelser lov bestemmelserne i §§ 3, 4 eller 5 af disse betingelser og vilkår for brug, supplerende gældende betingelser og/eller regler, medmindre han ikke er ansvarlig for overtrædelserne.
8.3
Alle annulleringer/opsigelser skal kommunikeres skrifteligt. Annullerings ønsker sendt via e-mail møder det skriftelige krav. Annullering må også udføres ved hjælp af annullerings funktionen integreret i hjemmesiden i det omtalte online spil.
8.4
Gameforge er autoriseret til at slette brugere kontoer hvis der er grunde, der berettiger til dette (f.eks. hvis brugerkontoen uden medlemskab er inaktiv i en længere periode). De respektive begrundelser og forudsætninger for at slette brugerkonti kan læses i reglerne - hvis disse eksistere - i det omtalte online spil. Ydermere er Gameforge berettiget til, efter eet skøn, at slette brugerkonti i slutningen af aftalen.
8.5
Hvis Gameforge har udstedt en besked om ophør af licens aftalen af en grund som brugeren ikke er ansvarlig for eller hvis det ophører drift for den pågældende Gameforge services forud for en annullering bliver effektiviseret, brugeren skal være berettiget til at kræve tilsvarende værdi af de tilbageværende premium valuta kredit balance på brugerkontoen eller den resterende periode af medlemskabet.
9
Gældende lov, Domstol
 
Det kontraktslige forhold er reguleret af tysk lov under udelukkelse af De Forenede Nationers konvention om aftaler ved internationale salg af vare og videreførelses regler for international privat lov. Hvis, ved indgåelse af den relevante kontrakt (registrering, køb eller betalt service), brugeren som forbruger har sin sædvanlige bopæl i et andet land i Den Europæiske Union, skal gyldigheden af de strengt gældende retslige regler i det pågældende land forblive uberørt af lovvalg i 1. pkt.
10
Ændringer til disse Betingelser og Vilkår for brug, diverse, kommunikation, Ugyldigheds bestemmelse
10.1
Gameforge forbeholder sig retten til at ændre disse Betingelser og vilkår for brug. Gameforge vil informere brugerne via e-mail om ændringen af betingelserne mindst fire uger før disse træder i kræft og underrette brugeren om den foreslåede anvendelse af disse nye betingelser og vilkår for brug, samt brugerens ret til at modsætte sig deres anvendelse. Hvis brugeren ikke modsætter sig ændringerne af Betingelser og vilkår for brug inden for perioden eller hvis han logger ind på Gameforge services efter de ændrede betingelser og vilkår for brug er trådt i kraft, skal disse ændrede betingelser være godkendt. Gameforge vil underrette brugerne om konsekvenserne af den fire ugers periode, retten til at gøre indsigelser, og de juridiske konsekvenser af at undlade at svare ved hjælp af en egnet formular.
10.2
Brugeren har kun ret til modregning, hvis hans modkrav er jurdisk bindende (i form af en retslig afgørelse) eller har været godkendt, eller ikke er diskutabel af Gameforge. Brugeren må kun benytte sin ret til tilbagetrækkelse af hans påstande i overensstemmelse med denne aftale.
10.3
Gameforge skal som regel kommunikere med brugeren via e-mail - med mindre andet er fastsat i disse betingelser og vilkår for brug. Brugeren skal sikre at den angivende e-mail adresse brugt ved registrering jævnligt bliver tjekket for beskeder fra Gameforge. Hvis brugeren kontakter Gameforge, skal han angive hvilket online spil og hvilken bruger konto han henvender sig om.
Gameforge skal stille et support system tilrådighed til support spørgsmål. Gameforge er berettiget til at instruere brugeren i at kommunikere udelukkende via support systemet når det omhandler support spørgsmål.
10.4
Hvis der er individuelle bestemmelser i disse vilkår og betingelser for brug som skulle være være uden retskræft, skal de øvrige bestemmelser fortsat håndhæves. De bestemmelser som er uden retskræft erstattes af den pågældende lovbestemmelse.
 
Karlsruhe, Juni 2014
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Tyskland
 
Byretten Mannheim, HRB 718029
Moms ID: DE 814330106
Administrerende Direktører: Alexander Rösner
Meddelelse angående Online Tvist Bilæggelse
Gameforge 4D GmbH er ikke forpligtet til og har ingen intention om at deltage i sådanne aktiviteter