Ενημέρωση υπαναχώρησης

Δικαίωμα υπαναχώρησης
Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε της παρούσας σύμβασης εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να αναφέρετε τους λόγους.
Αυτή η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει μετά την πάροδο δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα σύναψης της σύμβασης.
Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε (Gameforge 4D GmbH,Albert-Nestler-Straße 8,76131 Karlsruhe, Φαξ: +49 (0)721 354808152, E-mail: ) με μια σαφή δήλωση (για παράδειγμα μια ταχυδρομική επιστολή, ένα φαξ ή ένα e-mail) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε της σύμβασης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το συνημμένο υπόδειγμα φόρμας υπαναχώρησης, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό.
Για να θεωρηθεί πως έχετε τηρήσει την προθεσμία υπαναχώρησης αρκεί να αποστείλετε την αίτηση για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.
Συνέπειες της υπαναχώρησης
Αν υπαναχωρήσετε της παρούσας σύμβασης, εμείς θα σας επιστρέψουμε τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αποστολής (εξαιρουμένων των επιπρόσθετων δαπανών που προκύπτουν από το γεγονός ότι επιλέξατε ένα διαφορετικό τρόπο παράδοσης και όχι τον προσφερόμενο από εμάς, οικονομικότερο, βασικό τρόπο παράδοσης) άμεσα και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία θα παραλάβουμε την ειδοποίηση υπαναχώρησης της σύμβασής σας. Για την επιστροφή των πληρωμών αυτών χρησιμοποιούμε το ίδιο μέσο πληρωμής που καθορίσατε εσείς κατά την αρχική συναλλαγή, εκτός αν συμφωνήθηκε ρητά με εσάς κάτι άλλο. Σε καμία περίπτωση δε θα σας χρεώσουμε για την εν λόγω επιστροφή χρημάτων.
Υπόδειγμα φόρμας υπαναχώρησης
(Εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε της σύμβασης, τότε συμπληρώστε αυτή τη φόρμα και επιστρέψτε τη σε εμάς.)
(*) Διαγράψτε ό,τι δεν ισχύει