Perumisoikeus

Perumisoikeus
Sinulla on oikeus perua tämä sopimus neljäntoista päivän sisällä, ilman erillistä syytä.
Perumisaika on neljätoista päivää sopimuksen loppumisesta.
Harjoittaaksesi perumisoikeuttasi sinun tulee kertoa meille (Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, Fax: +49 (0)721 354808152, email: ) päätöksestäsi lopettaa tämä sopimus. Tämä vaatii yksiselitteisen ilmoituksen asiasta (esim. postittamalla kirje, faxilla tai sähköpostilla). Voit käyttää ohessa olevaa esimerkki pohjaa; tämä ei kuitenkaan ole pakollista.
Täyttääkseen perumisajan ehdot riittää, että lähetät ilmoituksen halustasi käyttää oikeuttasi perumiseen ennenkuin perumisaika loppuu.
Perumisen seuraukset
Jos perus tämän sopimuksen, meidän tulee korvata kaikki sinulta saamamme maksut, mukaanlukien toimitusmaksut (poikkeuksena lisäkustannukset, jotka syntyvät jos olet valinnut jonkun muun kuin halvimman meidän tarjoaman toimitustavan). Tämä takaisinmaksu tulee tapahtua viipymättä, neljäntoista päivän sisällä perumisilmoituksen vastaanottamisesta. Tätä takaisinmaksua tehtäessä, käytämme samaa maksutapaa, mitä sinä käytit tehdessäsi alkuperäistä ostoasi, ellei kanssasi erikseen ole sovittuna toisin; missään tapauksessa emme vähennä tästä korvaussummasta ylimääräisiä kuluja.
Esimerkki Perusmislomake
(Jos haluat peruuttaa sopimuksen, olkaa hyvä ja täyttäkää tämä lomake ja lähettäkää se meille.)
(*) Poista jos tarpeen