Erityiskäyttöehdot Maksullisten virtuaalisten tavaroiden hankkimiseen sekä Maksullisia jäsenyyssopimuksia varten

1
Erityiskäyttöehtojen aihe
 
Nämä Erityiskäyttöehdot ("Ehdot") määrittävät maksullisien virtuaalisten tavaroiden saatavuutta ja maksullisen jäsenyyden perustamista, käyttämistä sekä lopettamista, onlinepelissä jonka tarjoaa ‪Gameforge 4D GmbH‬, ‪Albert-Nestler-Straße 8‬, ‪76131 Karlsruhe‬ ("‪Gameforge‬").
2
Erityiskäyttöehdot Maksullisten virtuaalisten tavaroiden hankkimiseen
2.1
Käyttäjä voi hankkia "Premium valuuttaa" maksua vastaan. "Premium valuutalla" voi olla eri nimi jokaisessa onlinepelissä.
2.2
Käyttäjä lähettää tarjouksen tehdä sopimuksen "Premium valuutan" ostosta valitsemalla kyseisessä onlinepelissä "Premium valuutan" määrän jonka tahtoo ostaa, ja klikkaamalla nappulaa jossa lukee "Osta nyt" tai vastaava kuvaus. Sopimus syntyy kun ‪Gameforge‬ on myöntänyt käyttäjän käyttäjätunnukselle Premium valuutat.
2.3
Premium valuutalla käyttäjä saa itselleen normaalin, henkilökohtaisen sopimuksen pituudella rajatun oikeuden hankkia virtuaalisia tavaroita ja hyötyjä jotka tarjoaa ‪Gameforge‬ ja on kuvattu tarkemmin kyseisessä onlinepelissä, olettaen että kyseisellä tilillä on tarpeeksi "Premium valuuttaa" suorittaa osto. "Premium valuuttaa" tullaan veloittamaan käyttäjätunnukselta kyseisen virtuaalisen tavaran tai hyödyn osoittaman arvon verran.
2.4
Premium valuutan ostohinta maksetaan maksun suorittavan palveluntuottajan järjestelmän kautta, joka on liitetty peliin ‪Gameforge‬n toimesta; nämä palveluntuottajat tarjoavat useita eri maksutapoja ("maksutavat"). Käyttäjä voi valita mieleisensä maksutavan saatavilla olevista. Käyttäjälle kerrotaan, että rahan siirron yhteydessä syntyy normaali sopimus joka noudattaa hänen mieleisensä maksupalvelun tarjoajan käyttöehtoja.
2.5
Käyttäjän on mahdollista vetää tarjouksensa takaisin kohdan 2.2 mukaisesti, missä tahansa kohtaa ennen itse maksun suorittamista, kuten kohdassa 2.4 määritettiin. Tähän kohtaan asti on myös mahdollista muokata tilauksen tietoja, klikkaamalla takaisin painiketta selaimesta.
2.6
Käyttäjän oikeus hankittuun Premium valuuttaan on Käyttöehdoissa säädetyn lisenssisopimuksen alainen. Tapauksessa jossa käyttäjätunnus on estetty Käyttöehtojen 6.2 d) kohdan mukaisesti, ‪Gameforge‬ on oikeutettu kieltämään käyttö eston aikana.
2.7
Oikeus käyttää virtuaalisia tavaroita tai hankittuja hyötyjä kohdan 2.3 mukaisesti, on Käyttöehdoissa määritetyn lisenssisopimuksen alainen. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää virtuaalisia tavaroita tai hyötyjä minimaalisen aikaa, ellei virtuaalisen tavaran tai hyödyn selostuksessa kerrota erikseen vähittäisestä ajasta.
3
Erityiskäyttöehdot maksullisia jäsenyyssopimuksia varten
3.1
Aloittamalla jäsenyys järjestelyn, käyttäjä tulee saamaan (vähittäisen) ajan verran, jonka hän itse valitsi, erityisiä hyötyjä onlinepelissä (esim. erikoisia ominaisuuksia, muuten estettyä alueita), jotka eivät ole saatavissa ei-maksullisille jäsenille.
3.2
Käyttäjä valitsee (vähittäisen) aikajakson jäsenyydelleen ja sen mukaisen hinnan jonka hän joutuu maksamaan. Samalla sivulla käyttäjä valitsee maksutavan, sekä maksupalvelun järjestäjän. Kohdat 2.2, 2.4 ja 2.5 pätevät tähän. Jäsenyyttä vastaan maksettavat summat ovat maksettavissa etukäteen, ennen jäsenyyskauden alkua.
3.3
Poiketen Käyttöehtojen kohdasta 8.1, jäsenyyden voi perua ilman irtisanomisaikaa, milloin tahansa ennen jäsenyyden loppumista. Perumiset tulee tehdä joko sähköpostilla, tai kirjallisena. Jos perumis ominaisuus on liitetty käyttäjätunnuksen asetuksiin, sitäkin voi käyttää perumiseen. Olettaen ettei käyttäjän valitsema maksutapa sisällä automaattista uusimista, jäsenyyden loputtua jäsenyys uusitaan automaattisesti käyttäen alkuperäisiä ehtoja, ellei sitä ole peruttu jommankumman kyseessä olevan tahon puolesta ennen loppumista. Ennen jäsenyyden uusimista, käyttäjää tullaan ilmoittamaan mahdollisesta automaattisesta uusiutumisesta tai sen puuttumisesta.
4
Premium valuutan ostaminen sekä jäsenyyden järjestäminen toisen käyttäjän puolesta
4.1
Sopimuksellinen kumppani ‪Gameforge‬n tarjoamiin palveluihin, näiden Ehtojen kohtien 2 ja 3 mukaan, voi olla myös joku muu henkilö kuin itse käyttäjä, jolloin hän vain ostaa palvelun käyttäjälle (sopimus kolmannen osapuolen eduksi). Tämä on tapaus erityisesti silloin, kun maksutavan päättäjä/omistaja, kohtien 2.4 mukaisesti (esim. luottokortin, pankkitilin, puhelinliittymän jne omistaja), haluaa hankkia kyseiselle käyttäjälle maksullisen palvelun.
4.2
Kohdassa 4.1. määritellyissä tapauksissa, palveluita voi pyytää ‪Gameforge‬lta vain sen käyttäjätunnuksen omistaja, jolle palvelut menevät. ‪Gameforge‬ myöntää vain palvelut vain hänelle.
5
Perumisen tapauksessa myönnettävät rahalliset palautukset
5.1
Ellei lakisääteistä perumisoikeutta ole käytetty, käyttämättömän "Premium valuutan" rahallinen takaisinmaksu tai jäljellä olevan maksullisen jäsenyyden korvaaminen on mahdollista vain Käyttöehtojen kohdan 8.5 mukaisesti.
5.2
Jos lakisääteinen perumisoikeus on onnistuneesti käytetty, ‪Gameforge‬ tulee sääntönä käyttämään samaa maksutapaa, kuin käyttäjä käytti. Jos tämä ei ole mahdollista, takaisinmaksu tapahtuu käyttäen tilisiirtoa, käyttäjän antamalle tilille.
6
Sekalaiset
6.1
Muita lisäkustannuksia ei kuulu, paitsi normaali internet liittymän kustannukset sekä ‪Gameforge‬n palveluiden hinnat kohtien 2 ja 3 mukaan.
6.2
Gameforge‬ tarjoaa maksutukipalvelua osoitteesta https://billing.gameforge.com/ ja pelitukea osoitteesta http://support.gameforge.com/ . Tukea puhelimitse ei ole tarjolla.
6.3
Käyttöehtojen kohta 10‬ pätee sen mukaisesti.
 
Karlsruhe, kesäkuu 2014
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Saksa
 
Local court ‪Mannheim‬, HRB ‪718029
Sales Tax ID: ‪DE 814330106
Toimitusjohtajat: ‪Alexander Rösner
Huomautus koskien Verkkovälitteistä riidanratkaisua:
Gameforge 4D GmbH ei ole velvollinen eikä aio ostallistua kyseisiin käsittelyihin.