Erityiskäyttöehdot digitaalisten hyödykkeiden ja Premium-palveluiden maksulliseen hankintaan sekä jäsenyyssopimuksia varten.

1
Erityiskäyttöehtojen tarkoitus
 
Nämä Erityiskäyttöehdot (’ehdot’) täydentävät olemassa olevia Tavallisia Käyttöehtoja yhtiöltä Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe (’Gameforge’). Ne kattavat digitaalisten hyödykkeiden käyttämisen maksullisen hankinnan. ’Digitaaliset hyödykkeet’ ovat (i) client-ohjelma verkkopeleihin, jotka ovat jo saatavilla tai tullaan julkaisemaan myöhempänä ajankohtana, (ii) premium-valuutta ja (iii) yksittäiset esineet tai ne paketoituna yhteen nippuun verkkopeleissä, joiden olosta vastaa Gameforge. Käyttöehdot kattavat lisäksi ylimääräisten pelipalveluiden (’premium-palvelut’) maksullisen hankinnan ja maksullisen jäsenyyden aloittamisen, harjoittamisen sekä lopettamisen, kuten kohdassa 1.2 sanotaan Tavallisissa Käyttöehdoissa.
2
Erityiskäyttöehdot digitaalisten hyödykkeiden ja Premium-palveluiden maksulliseen hankintaan
2.1
Käyttäjä voi ostaa käyttöoikeudet ohjelmiston osaan, joka on joko jo saatavilla tai tullaan julkaisemaan myöhempänä ajankohtana, joka sallii asentamisen ja käyttämisen verkkopeliin, jonka tarjoaa Gameforge joko oston hetkenä tai myöhempänä ajankohtana, täydentäen Tavallisia Käyttöehtoja (’client-sovellus’). Gameforge tulee silloin tarjoamaan client-sovelluksen jo saatavilla olevaan verkkopeliin, joka on käyttäjän ladattavissa. Mikäli verkkopeli ei ole saatavilla käyttöoikeuksien oston hetkellä (ennakkotilaus), Gameforge tulee ilmoittamaan julkaisun ajankohdan tilaussivulla ja antaa pääsyn käyttöön tuona ajan hetkenä. Julkaisupäivä tulee nähdä ei-sitovana toimituspäivänä. Jos perusteltua, kuten esimerkiksi ongelmien ratkaisun vuoksi, Gameforge on oikeutettu siirtämään julkaisupäivää pidemmälle, mutta ei kuitenkaan kauemmas kuin kolmen kuukauden päähän, alkuperäisestä julkaisupäivästä.
2.1.1
Käyttäjä tiedostaa tulevansa osaksi sopimusta client-sovelluksen käyttöoikeuksien ostosta, valitsemalla client-sovelluksen (tai paketin sisältäen client-sovelluksen ja muita digitaalisia hyödykkeitä) asiaankuuluvaan verkkopeliin kauppasivulla, jonka tarjoaa Gameforge ja klikkaamalla joko tarkoituksenmukaista ’Osta heti’ tai samantyylisesti merkittyä nappia. Sopimus on pantu käytäntöön yrityksen Gameforge lähetettyä käyttäjälle varmistuksen sopimuksesta heidän sähköpostiosoitteeseensa, jonka ovat antaneet. Tavallisten Käyttöehtojen kohdan 2.5 nojalla, lisenssisopimus voidaan myös suorittaa kun Gameforge luo käyttäjätunnuksen ja linkittää tämän sähköpostiosoitteeseen, jonka käyttäjä on toimittanut onnistuneen maksutapahtuman jälkeen. Gameforge tulee ilmoittamaan näin yksittäisissä tapauksissa.
2.1.2
Saavutetun lisenssisopimuksen sisältö ja laajuus 2.1.1 mukaan on päätetty kohdassa 3.3 Tavallisissa Käyttöehdoissa.
2.2
Käyttäjä voi ostaa virtuaalista valuuttaa, jonka käyttö on rajoitettu tunnukseen, jolta maksutapahtuma on suoritettu kuten näissä ehdoissa (’premium-valuutta’). Premium-valuutta voi olla eri nimistä jokaisessa erilaisessa verkkopelissä.
2.2.1
Käyttäjä tiedostaa luovansa sopimuksen ostaa premium-valuuttaa valitsemalla määrän, kuinka paljon premium-valuuttaa hän haluaa ostaa kaupasta, jonka tarjoaa Gameforge, ja sen jälkeen klikkaa tarkoituksenmukaista ’Osta heti’ tai samantyylisesti merkittyä nappia. Sopimus astuu voimaan heti, kun Gameforge on lisännyt käyttäjän käyttäjätunnukselle Premium-valuutan.
2.2.2
Myöntämällä premium-valuutan käyttäjälle, Gameforge antaa hälle tavanomaisen, ei-siirrettävän sopimuksen kestoon rajoitetun oikeuden hankkia virtuaalisia hyödykkeitä (’kauppatavaroita’) tai premium-palveluita, joita tarjoaa Gameforge asiaankuuluvaan verkkopeliin, jossa asia on yksityiskohtaisemmin kuvattu, mikäli käyttäjälle luovutettu premium-valuutta on kyseessä oleviin ostoihin riittävää. Premium-valuuttaa tullaan veloittamaan käyttäjän tunnukselta kauppatavoiden tai premium-palveluiden arvoksi määritettyä hintaa vastaava määrä.
2.2.3
Käyttäjän oikeudet koskien myönnettyä premium-valuuttaa päättyvät lisenssisopimuksen päättymisen yhteydessä, josta on määrätty Tavallisissa Käyttöehdoissa. Tapauksessa, jossa käyttäjätunnus on estetty Tavallisten Käyttöehtojen kohdan 6.2(d) mukaisesti, Gameforge on oikeutettu olemaan huomioimatta suorituksia eston keston ajan.
2.2.4
Oikeus käyttää kaupan esineitä tai premium-palveluita, jotka ovat myönnetty kohdan 2.2.2 mukaan, päättyy samassa yhteydessä lisenssisopimuksen päättymisen kanssa, josta on määrätty Tavallisissa Käyttöehdoissa. Käyttäjällä ei ole määrätty oikeutta käyttää kaupan esineitä tai premium-palveluita minimaaliseen ajan hetkeen, ellei kaupan esineen tai premium-valuutan lisätiedoissa ole merkitty erikseen minimaalinen ajan hetki oston hetkellä.
2.3
Käyttäjä voi ostaa virtuaalisia esineitä (’esineet’) ja premium-palveluita joko yksittäin tai paketoituna yhteen nippuun. Nämä esineet ja premium-palvelut voidaan käyttää vain asiaankuuluvaan verkkopeliin ja yleisesti vain käyttäjätunnuksella, jota käytettiin kun asiaan kuuluva maksutapahtuma tehtiin.
2.3.1
Käyttäjä tiedostaa luovansa sopimuksen ostaa esineitä tai premium-palveluita, valitsemalla esineet tai premium-palvelut, jotka hän haluaa ostaa kaupasta, jonka tarjoaa Gameforge, ja sen jälkeen klikkaa tarkoituksenmukaista ’Osta heti’ tai samantyylisesti merkittyä nappia. Sopimus astuu voimaan heti, kun Gameforge on lisännyt käyttäjän käyttäjätunnukselle esineet tai myöntänyt hälle premium-palvelut.
2.3.2
Oikeus käyttää esineitä tai premium-palveluita, jotka ovat myönnetty kohdan 2.3.1 mukaan, päättyy samassa yhteydessä lisenssisopimuksen päättymisen kanssa, josta on määrätty Tavallisissa Käyttöehdoissa. Käyttäjällä ei ole määrätty oikeutta käyttää esineitä tai premium-palveluita minimaaliseen ajan hetkeen, ellei esineen tai premium-valuutan lisätiedoissa ole merkitty erikseen minimaalinen ajan hetki oston hetkellä.
2.4
Asiaan kuuluvien digitaalisten hyödykkeiden ja premium-palveluiden osto on toteutettu käyttäen maksupalveluntarjoajia, jotka on integroinut järjestelmiinsä Gameforge, joka yleisesti tarjoaa käyttäjälle useita eri maksun muotoja (’maksutavat’). Käyttäjä voi valita oman mieltymyksensä mukaisen maksupalveluntarjoajan saatavilla olevista ja tiedostaa, että yleinen sopimus maksutapahtuman suorittamisesta on tehty hänen valitsemansa palveluntarjoajan kanssa ja se perustuu kyseisen palveluntarjoajan käyttöehtoihin.
2.5
Käyttäjä voi peruuttaa hänen tarjouksensa viitaten kohtiin 2.1.1, 2.2.1 ja 2.3.1 milloin tahansa, ennen kuin maksutapahtuman suorittamisen aktivointiin vaaditut yksittäiset askeleet on käyty maksupalveluntarjoajan kanssa, kuten määritetty kohdassa 2.4. Tähän pisteeseen asti on myös mahdollista korjata syötettyjä tietoja, klikkaamalla takaisin-nappia selaimessa.
3
Erityiskäyttöehdot maksullisia jäsenyyssopimuksia varten
3.1
Liittymällä mukaan jäsenyys järjestelyyn, käyttäjä tulee saamaan (minimaalisen) ajan verran, jonka hän itse valitsee, erityisiä hyötyjä verkkopelissä (esim. erityisiä ominaisuuksia, pääsyn rajoitetuille alueille), jotka eivät ole saatavissa ei-liittyneille jäsenille.
3.2
Käyttäjä valitsee (minimaalisen) jakson jäsenyydelleen ja asiaankuuluvan hinnan, joka on siihen vaadittu. Samalla sivulla, käyttäjä valitsee maksutavan, ja sen lisäksi maksupalvelun tarjoajan. Kohdat 2.2.1, 2.4 ja 2.5 pätevät asianmukaisesti. Jäsenyyttä vastaan maksettavat summat, ovat maksettavissa ennakkoon, jäsenyyskauden alkamisen yhteydessä.
3.3
Jäsenyys voidaan peruuttaa ilman ilmoitusta koska tahansa, ennen voimassa olevan jäsenyyskauden loppua. Peruuttamiset voi tehdä joko sähköpostilla tai kirjallisena. Jos peruuttamisen ominaisuudet on integroitu käyttäjätilin hallintaan, myös tätä voidaan käyttää peruuttamisen ilmoittamiseen. Olettaen, ettei käyttäjän valitsema maksutapa sisällä automaattista uusimista, jäsenyyden loputtua jäsenyys uusitaan automaattisesti käyttäen alkuperäisiä ehtoja, ellei sitä ole peruttu jommankumman kyseessä olevan tahon puolesta ennen vanhentumista. Ennen jäsenyyssopimuksen syntyä, käyttäjälle tullaan ilmoittamaan mahdollisesta automaattisesta uusiutumisesta tai sen puuttumisesta.
4
Digitaalisten hyödykkeiden, Premium-palveluiden ja Jäsenyyssopimuksien luomisen ostaminen käyttäjän hyödyksi
4.1
Sopimuskumppani Gameforge tarjoamien palveluiden kanssa, kuten kohdissa 2 ja 3 näissä ehdoissa, voi olla myös muu henkilö, kuin käyttäjä ja kuka vain ostaa palvelut käyttäjän hyödyksi (sopimus kolmannen osapuolen hyödykkeistä). Tämä tulee olemaan tapaus erityisesti silloin, kun maksutavan päättäjä/omistaja, kohtien 2.4 mukaisesti (esim. luottokortin, pankkitilin, puhelinliittymän, jne. omistaja) haluaa hankkia kyseiselle käyttäjälle maksullisen palvelun.
4.2
Kohdassa 4.1 määritellyissä tapauksissa, kyseessä olevia palveluja voi pyytää ainoastaan taholta Gameforge käyttäjätunnuksen omistaja, jolle palvelut myönnetään. Gameforge myöntää omistamansa palvelut suoraan asiaankuuluvalle käyttäjälle.
5
Rahan ja Maksun hyvitykset perumisen tapauksessa
5.1
Ellei lakisääteistä perumisoikeutta ole onnistuneesti harjoitettu, suoritetun maksun hyvittäminen peruuttaa käyttämättömät premium-valuutat tai jäljellä olevan jäsenyyden voimassaolo, on mahdollista vain noudattaen kohtaa 8.5 Tavallisissa Käyttöehdoissa.
5.2
Jos lakisääteinen perumisoikeus on onnistuneesti harjoitettu, Gameforge tulee sääntönä käyttämään samoja maksun ehtoja, kuin käyttäjä käytti suorittaessaan maksuaan. Jos tämä ei ole mahdollista, takaisinmaksuhyvitys suoritetaan pankkisiirrolla maksun saajan nimeämälle tilille.
6
Muut
6.1
Muita lisäkustannuksia ei ilmaannu, lukuunottamatta normaalia veloitusta internet-yhteyden muodostamisesta ja ylläpidosta sekä Gameforge tarjoamien palveluiden hinnat kohtien 2 ja 3 mukaan.
6.2
Gameforge tarjoaa maksutukipalvelua osoitteessa https://billing.gameforge.com/ ja pelitukea osoitteessa http://support.gameforge.com/. Tukea ei tarjota muissa kanavissa (esim. puhelin, sosiaalinen media, yms.).
6.3
Tavallisten Käyttöehtojen kohta 10 sovelletaan tarvittaessa.
 
Karlsruhe, heinäkuu 2019
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Saksa
 
Paikallinen tuomioistuin Mannheim, HRB 718029
Liikevaihtoveron tunnistetiedon numero: DE 814330106
Toimitusjohtajat: Alexander Rösner
Huomautus koskien verkkovälitteistä riidanratkaisua:
Gameforge 4D GmbH ei ole velvollinen eikä aio osallistua kyseisiin käsittelyihin.