Käyttöehdot koskien osallistumista Arvontoihin ja Kilpailuihin

1
Kohde
 
Nämä ’ehdot’ käsittävät osallistumisen arvontoihin ja kilpailuihin (’Tapahtuma(iin)’), jotka järjestää Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Strasse 8, 76131 Karlsruhe, Saksa (’Gameforge’). Poikkeavat tai täydentävät säännöt koskien yksittäisen Tapahtuman ’Julkistusta’, tulee aina olemaan voimassa olevat näiden Käyttöehtojen sijaan kyseessä olevassa tapahtumassa.
2
Kelpoisuus
2.1
Kaikki laillisen iän ylittävät käyttäjät, jotka täyttävät määräykset, jotka on kerrottu Tavallisissa Käyttöehdoissa, Tapahtuman keston aikana ja joilla on henkilökohtainen, aktiivinen tunnus (’Tunnus’) kyseessä olevaan verkkopeliin, ovat oikeutettuja osallistumaan. Laillinen ikä osallistumiseen tulee määrittää käyttäjän asuinmaan paikallista lainsäädäntöä noudattaen.
2.2
Oikeutettu osallistumaan, mutta pois suljettu vastaanottamaan palkintoja, ovat (a) Gameforgen työntekijät (mukaan lukien liittyvät yhtiöt), (b) heidän taloudessaan asuvat ja (c) sukulaiset kolmannen (3.) asteen henkilöille, mainittu kohdissa (a) ja (b). Palkinnot tulee luovuttaa osallistujille, jotka eivät kuulu yllä mainittujen ihmisten ryhmiin. Gameforge pidättää oikeuden poissulkea sellaisen henkilön osallistumisen ja/tai voittamisen, joka rikkoo Käyttöehtoja tai saavuttaa tai tekee muille epäreiluja itselleen tuovia etuja osanoton aikana.
3
Osallistuminen
3.1
Osallistuminen Tapahtumaan tapahtuu tekemällä osallistuvia toimia, jotka kerrottu Julkistuksessa. Se on ilmaista, ei ole sidottu maksulliseen palveluun ja voidaan suorittaa vain osallistumisajan aikana.
3.2
Täydentävät säännöt Tapahtumiin, jotka vaativat ’Sisällön’ lähettämistä (riippuen yhteydestä, esimerkiksi tekstit, kuvat, kuvankaappaukset, taide, yms.) käyttäjän toimesta:

a) osallistuminen tulee tehdä käyttäen sähköpostiosoitetta, joka kuuluu Tunnukselle, lähettäen sähköpostia osoitteeseen, joka on kerrottu Julkistuksessa ja käyttäen sähköpostin aihetta, joka kerrottu. Lisäksi, sähköpostin tulee sisältää käyttäjänimi Tunnukselle ja käytetty kieliversio.

b) osallistumissähköpostissa tulee kertoa, mitä nimeä osallistuja haluaa itsestään julkisuudessa käytettävän, mikäli hän voittaa. Jos osallistuja ei anna mitään tietoja tähän liittyen, hän hyväksyy sen, että kerrottua käyttäjänimeä käytetään tunnistukseen. Jos osallistuja haluaa, että nimeä ei käytetä ollenkaan, hän voi kertoa siitä osanoton yhteydessä.

c) useat osanotot (sisältäen osanotot liittyen saman käyttäjän eri tunnuksiin) eivät ole sallittuja.
3.3
Täydentävät säännöt Tapahtumiin, jotka ovat yhteydessä kolmannen osapuolen sosiaalisen median palveluihin:

Jos Julkistuksen tai Tapahtuman luonne vaatii kolmannen osapuolen sosiaalisen median tunnuksien käyttöä, on vaatimuksena osallistumiseen, että osanottajaan liittyvä sosiaalisen median tunnus on olemassa osallistumisajankohdan aikana ja Tapahtuman loppumiseen saakka. Sosiaalisten medioiden palveluiden tarjoaja ei ole Tapahtuman järjestäjä. Kaikki osanottajan pyynnöt liittyen Tapahtumaan tulee aina lähettää pelkästään Gameforgelle.
3.4
Täydentävät säännöt Tapahtumiin, joissa osanottavat tapahtumat sisältävät tietyn maalin saavuttamisen tai tiettyjen tehtävien suorittamisen pelissä (’Saavutukset’):

Jos osanottoon vaaditaan jonkin tietyn Saavutuksen saamista pelissä, voittajille annetaan mahdollisuus hyväksyä tai hylätä heidän osallistumisensa Tapahtumaan yhden viikon ajan Ilmoituksesta.
4
Osallistujan käyttöoikeuksien myöntäminen Osanottoja varten
4.1
Osanottaja myöntää Gameforgelle ilmaisen, ei-yksinoikeudellisen ja peruuttamisoikeudellisen luvan käyttää Sisältöään, joka vaaditaan Tapahtumaan osallistumiseen ja pyörittämiseen, ilman ajan tai paikan rajoituksia. Tämä sisältää oikeuden uudelleentuottaa ja muokata Sisältöä (esim. säätää formaattia ja kuvan kokoa, editoivat muutokset). Se sisältää myös oikeuden tehdä Sisällöstä julkisesti saavutettavaa Gameforgen verkkosivuilla ja Gameforgen sosiaalisen median kanavissa (’Esitys’) ja antaa kyseessä olevien sosiaalisen median tuottajille vaaditut oikeudet käyttää Sisältöä.
4.2
Gameforge varaa oikeuden sisällyttää voittajien tuottaman Sisällön erityishuomioitavalla paikalle verkkopeleissä ja verkkosivuilla, joita operoi Gameforge (esim. latausruudulle). Tätä käyttöä varten, osallistuja antaa Gameforgelle oikeudet käyttää Sisältöään samassa kaavassa, kuin ylläolevan paragraphin 1 lauseen 1 alla. Jos käyttäjä estää tämän oikeuden käyttää sisältöään, Gameforgen on ainoastaan vaadittu poistaa sisällytetty Sisältö kohtuulisen ajan sisällä, jonka ei pidä ylittää 10 työpäivää Gameforgen rekisteröimällä toimistolla. Jos sovelluspäivitys on vaadittu poistamaan Sisältö siitä johtuvan implementoinnin takia, tämä aika on pidennetty seuraavaan sovelluspäivitykseen, mutta ei koskaan yli yhdeksään (9) kuukauteen. Osanottajan toimittama tieto, koskien kohtia 3(2)(b) tulee tukea asiaankuuluvia tekijänoikeus tietoja.
4.3
Suorittamalla osanoton, osanottaja takaa, että hän on tuottanut osanottoon tarvittavat teot itsenäisesti. Osanottaja antaa varmuuden, että Sisältö ei loukkaa mitään kolmansien osapuolien oikeuksia ja suojaa Gameforgen kaikilta kolmansien osapuolten vaatimuksilta, jotka he saattavat Tapahtumaan liittyen esittää.
5
Gameforgen käyttöoikeuksien myöntäminen
 
Tapahtumaan osallistumista varten, Gameforge myöntää osanottajalle ilmaisen, ei-yksinoikeudellisen luvan käyttää vaadittua Sisältöä Gameforgen palveluista, joihin Tapahtuma liittyy vaadittuun laajuuteen asti (esim. kuvankaappaukset, jos se on osana vaadittua osallistumistehtävää).
6
Palkinnot
6.1
Palkintojen luonne tulee ilmoittaa Julkistuksessa. Voittaja on velvollinen mistä tahansa palkintojen tullauksesta.
6.2
Palkinnon arvoinen rahamäärä tai palkinnon siirto toiselle henkilölle ei ole mahdollista. Jos voittaja kieltäytyy palkinnosta tai tapahtuu kuten kohdassa 3(4) hyväksyminen on tekemättä, Gameforge on oikeutettu palkitsemaan toinen osanottaja sen sijaan.
7
Voittajien määrittäminen
 
Gameforge päättää voittajat, kuten on kerrottu Julkistuksessa. Jos mitään määritteitä voittajan valintaan ei ole kerrottu, Gameforge päättää voittajat omalla harkinnallaan, etenkin jos vaadittu osallistumistehtävä vaatii taiteellista työtä osanottajalta, jotka ovat subjektiivisen arvioinnin kohteena.
8
Ilmoitus ja voittajien julkistaminen
8.1
Gameforge ilmoittaa palkintojen voittajille neljä viikkoa osanoton aikarajan jälkeen, lähettäen sähköpostin siihen osoitteeseen, jota on käytetty osanotossa (’Ilmoitus’).
8.2
Liittyen ehtoihin kohdan 3(2)(b) alla, Gameforge on oikeutettu julkistamaan voittajat Gameforgen verkkosivuilla ja Gameforgen sosiaalisen median kanavissa.
9
Palkintojen toimitus
9.1
Digitaaliset hyödykkeet palkintoina:

Jos palkinto sisältää digitaalisia hyödykkeitä, nämä tullaan lisäämään Osanottajan tunnukselle viikon sisällä Ilmoituksesta tai, mikäli kyseessä, vaadittujen voittajien valinnasta. Jos voittajalta vaaditaan valinta useiden eri palkintojen joukosta ja jos tätä valintaa ei ole tehty kahden viikon sisällä siitä, kun Gameforge on pyytänyt valinnan tekemään, tämä johtaa palkinnon lunastamisen menetykseen ilman korvausta, ottaen huomioon että tämä asia oli ilmoitettuna pyynnössä. Gameforge on silloin oikeutettu antamaan palkinto toiselle osanottajalle sen sijaan.
9.2
Fyysiset palkinnot:

a) Gameforge pyytää fyysisten palkintojen voittajia Ilmoituksessa, antamaan vaadittavat tiedot palkinnon lähettämiseen ja, jos kyseessä, määrittämään palkinto (esim. tekstiilien koko). Jos pyydettyä tietoa ei ole annettu kahden viikon kuluttua pyynnön vastaanottamisesta, osanottajan oikeus saada palkinto menetetään ilman korvausta, ottaen huomioon, että tämä oli tuotu esille pyynnössä ja lisäksi Gameforge on oikeutettu luovuttamaan palkinto toiselle osanottajalle sen sijaan.

b) fyysiset palkinnot tullaan luovuttamaan jakelupalveluntarjoajan (’Palveluntarjoaja’) kautta, Gameforgen määräämänä ja ne vaativat voimassa olevan postiosoitteen (’Osoite’). Fyysiset palkinnot katsotaan luovutetuiksi voittajille, kun Gameforge on luovuttanut palkinnot palveluntarjoajalle; Gameforgen vastuut palveluntarjoajaa kohtaan siirretään näin ollen voittajille tässä vaiheessa. Jos palkintoa ei voida toimittaa virheellisten osoitetietojen takia, jotka voittaja on antanut, tästä koituvat kulut ovat kyseisen voittajan kuluja. Gameforge ei ole velvoitettu yksiinkään ylimääräisiin toimitusyrityksiin. Ei ole velvoitteita toimittaa palkintoa maahan, joka on kisaan kuulumattomien maiden ulkopuolella, jotka kerrottu Julkistuksessa.
10
Yksityisyys
10.1
Gameforge prosessoi henkilökohtaisen tiedon, jonka osanottaja on antanut (tämä on perus käyttäjädataa heidän tunnukseltaan, esim. hahmon nimi ja sähköpostiosoite, postiosoite, jos kerrottu, ja nimi, joka on kerrottu kohdan 3(2)(b) alla) tietosuojamääritteiden mukaisesti ja yksinoikeudella Tapahtuman määrittämissä rajoissa. Tämä sisältää osallistumisoikeuden tarkistamisen, jos vaadittua, Ilmoituksen ja palkintojen lähettämisen, kuten myös asiaankuuluvan Esityksen Gameforgen verkkosivuilla ja Gameforgen sosiaalisen median kanavissa (www.youtube.com/user/Gameforge, twitter.com/Gameforge, www.facebook.com/gameforge, www.instagram.com/gameforge_com/ kuten myös mikä tahansa olemassa oleva kanava näissä palveluissa asiaankuuluvalla pelillä).
10.2
Kerätty henkilökohtainen tieto säilytetään vain Tapahtuman ajan ja sen jälkeen poistetaan. Tähän ei lukeudu tieto, joka on julkaistu osana Esitystä, joka on säilytettynä ikuisesti läpinäkyvyyden vuoksi. Siltä osin kuin lakisääteisissä säilyttämisvaatimuksissa määrätään pitkäaikaisesta säilytyksestä, asiaankuuluvat tiedot poistetaan viimeistään tällaisten velvoitteiden voimassaolon päättymisen jälkeen.
10.3
Lisää tietoa Gameforgen tavasta käsitellä henkilökohtaista tietoa voidaan löytää Tietosuojakäytännöstä (katso etenkin kohta 3.9 kilpailujen järjestämisestä ja näiden tietojen käsittelyn merkittävästä oikeusperustasta tässä yhteydessä sekä myös kohta 6 tiedon omistajan oikeuksista).
11
Vastuullisuus
11.1
Lakiperusteista riippumatta, Gameforge, sen komiteat, työntekijät ja edustajat ovat vastuussa yksinomaan tahallisesta aikomuksesta ja törkeästä huolimattomuudesta. Kuitenkin, he ovat vastuussa vain tapauksissa, joissa sopimusvelvoitteita rikotaan tai laiminlyödään, ja ne rajoittuvat ennakoitavissa oleviin vahinkoihin, mikäli nämä rajoitteet eivät ole minkään sovellettavan lain vastaista. Nämä rajoitukset eivät koske ihmishenkien menetyksiä, henkilövahinkoja tai terveysvahinkoja ja eivät ole Product Liability Act:in alaisia.
11.2
Gameforge ei ole vastuussa materiaalivirheistä ja laillisista puutteista palkinnoissa. Tämä ei koske kyseisiä virheitä, jotka ovat Gameforgen toimesta salaa petollisia.
12
Loppusäännökset
12.1
Osanottaja hyväksyy nämä Käyttöehdot osallistumiseen tekemällä osanottoon tarvittavia toimia. Näiden Käyttöehtojen osallistumiseen lisäksi, Tavalliset Käyttöehdot Gameforgelta ovat myös voimassa.
12.2
Tapahtuman suorittamisen kannalta vaaditut Käyttöehdot kolmansilta osapuolilta pysyvät muuttumattomina.
12.3
Gameforge varaa oikeuden päättää Tapahtuman ennen osallistumisajan loppua, mikäli tärkeä syy tulee ilmi. Tärkeä syy voisi esimerkiksi olla se, että Tapahtuman oikeanlaista suorittamista ei voida taata teknisen, organisaatiotason tai laillisen syyn vuoksi.
12.4
Sopimussuhteita säätelee Saksan lainsäädäntö, lukuunottamatta kansainvälisen yksityisoikeuden siirtämissäännöksiä. Jos osanottajan kotipaikka on tavallisesti toisessa Euroopan Unionin maassa Tapahtuman aikana, kyseisen maan tiukasti sovellettavien lakimääräysten voimassaolon tulee pysyä muuttumattomana.
12.5
Oikeudellinen apu on poissuljettua Tapahtumaan osallistumisen suhteen ja Tapahtuman suorittamisen suhteen, sisältäen voittajien määrittäminen.
12.6
Jos jokin näiden Käyttöehtojen osallistumiseen yksittäinen säännös tulee voimassaolemattomaksi, jäljellä olevat säännökset pysyvät voimassa ja sitovina. Täytäntöönpanokelvoton määräys korvataan asiaankuuluvalla lailla.