Käyttöehdot

1
Käyttöehtojen kohteet ja soveltamisen laajuus
1.1
Nämä käyttöehdot ("Käyttöehdot") määrittelevät online-pelien ja muiden palveluiden, kuten foorumeiden sekä tukipalveluiden (the "Gameforge Palvelut") käyttöä, jotka tarjoaa Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe ("Gameforge").
1.2
Gameforge tarjoaa Gameforge Palvelut yksinomaan kuluttajien käyttöön. Gameforge Palvelut ovat käytettävissä joko ilmaisten online-pelien ja palveluiden muodossa, taikka online-pelien ja palveluiden muodossa joihin on mahdollista saada maksua vastaan tiettyjä virtuaalisia tavaroita ja oikeuksia. Joissain tapauksissa Gameforge Palvelut ovat käytettävissä kertaluonteista tai säännöllistä maksua ("Jäsenyys") vastaan. Elleivät nämä Käyttöehdot selvästi ilmoita toisin, ne niin ikään pätevät maksullisiin Gameforge Palveluihin, mukaanlukien jäsenyydet. Maksullisten hankintojen, kuten virtuaaliset tavarat tai oikeudet ja jäsenyys sopimukset, ovat lisäksi Maksullisten hankitojen, kuten virtuaaliset tavarat ja maksulliset jäsenyyssopimukset -erityiskäyttöehtojen ("Erityiskäyttöehdot") alaisia.
1.3
Gameforge on oikeutettu keskeyttämään Gameforge Palvelut ilman ennakkoilmoitusta kiireellisistä teknillisistä syistä johtuen tai tarpeellisten huoltotöiden vuoksi. Muissa tapauksissa tarjotaan ennakkoilmoitus kohtuullisen ajoissa, käyttäen tarkoitukseen sopivia ilmoituskanavia.
1.4
Gameforge Palvelut ovat käytettävissä vain nykyisessä pätevässä versiossa.
1.5
Gameforge Palvelut ovat yksinomaan tarkoitettu kuluttajien viihdekäyttöön. Niiden käyttö voittoa tavoitteleviin tarkoituksiin on kiellettyä. Tästä poikkeavat joutuvat esittämään ennakkoon kirjoitetun suostumuksen, jonka on tehnyt Gameforge.
1.6
Käyttäjä on vastuussa hänen käyttämänsä ohjelmiston ja laitteiston nykyaikaisuudesta sekä yhteensopivuudesta, varsinkin jos tarkoituksena käyttää mitä tahansa Gameforge Palvelun tuottamaa uutta julkaisua tai muuta päivitystä.
1.7
Gameforge Palvelut ovat sovellettavien pelikohtaisten sääntöjen alaisia mikäli sellaiset on olemassa ("Säännöt"), jonka kautta esitellään yksityiskohtaisemmin Gameforge omistusoikeudet. Jos Käyttöehtojen ja Sääntöjen välillä on ristiriitaisuuksia, nämä Käyttöehdot ovat etusijalla, ellei Sääntöjen tietyssä kohdassa toisin määritellä.
1.8
Käyttäjän vastakkaiset säännöt ja käyttöehdot eivät päde.
2
Yleiset sopimusehdot koskien sopimuksen päättämistä
2.1
Käyttääksesi Gameforge Palveluita, käyttäjän tulee rekisteröitynyt. Tämä ei kuitenkaan päde tapauksissa, joissa tehdään selkeä poikkeus rekisteröitymispakkoon (esim. löytyy teksti "Pelaa heti!"). Käyttäjän on aina oltava rekisteröitynyt tallentaakseen pelinsä etenemisen.
2.2
Käyttäjien on oltava yksittäisiä henkilöitä (ryhmät, perheet, elämänkumppanit jne. ovat kiellettyjä). Rekisteröityminen tulee viimeistellä henkilökohtaisesti. Rekisteröityminen kolmansien osapuolten kautta ei ole sallittua.
2.3
Alaikäiset saavat käyttää Gameforge Palveluita vain huoltajan suostumuksella, ja täytettyään vaaditun ikäraja merkinnän.
2.4
Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän on syötettävä mm. pelihahmonsa nimimerkin sekä sähköpostiosoitteen joka on rekisteröity hänen nimiinsä. Käyttäjä ei välttämättä ole oikeutettu saamaan tiettyä nimimerkkiä. Nimimerkki ei saa rikkoa mitään kolmansien osapuolten oikeuksia, mitään käytössä olevaa lakia taikka loukata yleistä säädyllisyyttä. Näissä tapauksissa nimenomaan käyttäjä on vastuussa. Yhtälailla on kiellettyä käyttää sähköpostiosoitetta taikka internet osoitetta nimimerkkinä. Käyttäjän syöttämät tiedot rekisteröitymisen yhteydessä on oltava kokonaiset ja oikeat. Käyttäjä on velvollinen päivittämään tietojaan tarpeen tullessa. Jos lisenssisopimuksen selvittämiseen tarvitaan, Gameforge voi vaatia lähettämään todisteita henkilöllisyydestä, jotka sitten tuhotaan välittömästi varmistuksen jälkeen.
2.5
Syöttämällä tarvittavat tiedot jollekin Gameforge internet sivulle, käyttäjä lähettää suostumuksensa täällä säädettyyn lisenssisopimukseen. Gameforge hyväksyy suostumukset aktivoimalla käyttäjätunnuksen. Gameforge on oikeutettu aktivoimaan käyttäjätunnuksen riippuen käyttäjän sähköpostin varmentamisesta (valinnainen prosessi). Tämän prosessin hoitaa Gameforge, lähettämällä käyttäjälle sähköpostiviestin, mikä toimii kuittauksena suostumuksesta ja sisältää pyynnön sähköpostin varmentamisesta. Gameforgen suorittaman aktivoinnin yhteydessä syntyy näiden käyttöehtojen mukainen lisenssisopimus käyttäjän ja Gameforgen välille. Joissain tapauksissa rekisteröitymisprosessi voi olla erilainen, kuin mitä tässä kuvailtiin - varsinkin jos rekisteröidytään kolmannen osapuolen kautta (kuten sosiaalinen media). Näissä tapauksissa käyttäjää neuvotaan, kuinka lisenssisopimuksen vaatima sopimus lähetetään.
2.6
Gameforgen nettisivujen kautta rekisteröitymisen lisäksi, Gameforge voi avata rekisteröitymisen muiden sivujen tai sosiaalisen median kautta (esim. "Facebook Connect"). Tässä tapauksessa, kun käyttäjä on antanut suostumuksensa kyseenalaiselle internetsivulle, hänen henkilökohtaiset tietonsa voidaan luovuttaa Gameforgelle. Tämänkaltaisen rekisteröitymisprosessin käyttö vaatii käyttäjää rekisteröitymään kyseiselle sivulle taikka sosiaaliseen mediaan, hyväksyen heidän sääntönsä ja käytäntönsä. Tämän Kohta 2 sopimusehdot pätevät näihin tehtyihin sopimuksiin.
2.7
Ei ole olemassa pysyvää oikeutta rekisteröitymiseen taikka aktivoimiseen.
2.8
Kun rekisteröityminen on onnistuneesti saatu tehtyä, käyttäjä luo itselleen käyttäjätunnuksen, jota hän itse hallitsee. Käyttäjä voi luoda tunnuksen Gameforge portaaliin taikka muuhun liittyvään Gameforgen internetsivulle. Käyttäjä voi käyttää käyttäjätunnustaan jonka on luonut Gameforge portaalissa, kaikissa sieltä löytyvissä onlinepeleissä. Ellei käyttäjätunnusta luodessa toisin mainita, onlinepeliin luotu tunnus on tarkoitettu vain kyseiseen onlinepeliin; sitä ei siis voi käyttää muissa onlinepeleissä. Gameforge varaa oikeuden toteuttaa sellaisia teknillisiä järjestelyitä (esim. portaalin), joka mahdollistaa käyttäjätunnuksen käytön useassa Gameforge Palvelussa.
2.9
Käyttäjätunnusta ei voida siirtää, taikka siirtää muiden osapuolten saataville, ilman Gameforge suostumusta.
3
Käyttäjän yleiset velvollisuudet
3.1
Kirjautumistiedot, käyttäjänimet, salasanat
3.1.1
Käyttäjä on aina velvollinen pitämään kirjautumistietonsa salassa. Käyttäjä on erityisesti velvollinen käyttämään kirjautumistietojaan vain Gameforge Palveluissa, sekä suojelemaan niitä muilta, kolmansilta osapuolilta.
3.1.2
"Kirjautumistiedoilla" tarkoitetaan käyttäjän henkilökohtaisia tietoja, joilla varmennetaan käyttäjän oikeellisuus ja suojellaan luvattomien kolmansien osapuolten käytöltä. Salasana ei saa olla nimimerkin kanssa identtinen, ja sen täytyy olla vähintään kahdeksan merkkiä pitkä, sisältäen numeroita sekä kirjaimia.
3.1.3
Tilanteessa jossa käyttäjällä herää epäilys siitä, että hänen käyttäjätietonsa on päätynyt tai saattanut päätyä luvattomasti kolmannen osapuolen haltuun, hänen tulee ottaa välittömästi yhteys Gameforgeen ja vaihtaa tietonsa, taikka antaa Gameforgen tehdä niin. Gameforgella on oikeus estää käyttäjän pääsy tunnukselleen väliaikaisesti, jos Gameforgella on syytä epäillä, että tietoja väärinkäytetään. Käyttäjälle myönnetään oikeus käyttöön, kun epäilyt on selvitetty.
3.1.4
Ellei Säännössä toisin mainita, käyttäjä ei missään tapauksessa saa käyttää toisen käyttäjän kirjautumistietoja.
3.2
Gameforge Palveluiden käyttö
3.2.1
Gameforge Palvelut sisältävät kaikenlaista sisältöä, mikä on suojattu tavaramerkeillä, tekijänoikeuksilla taikka muuten suojattu Gameforgen tai kolmannen osapuolen eduksi. Ellei Gameforge toisin erikseen anna lupaa, käyttäjällä ei ole oikeutta muokata, jäljentää tai julkisesti levittää Gameforge Palveluita tai niiden alaista sisältöä, eikä myöskään käyttää mainostarkoituksiin tai mihinkään muuhun kuin sovittuun käyttöön. Jäljentäminen on sallittua vain silloin kun se on teknisesti pakko toteuttaa käyttääkseen Gameforge Palveluita, sopimuksien mukaan. Tavaramerkki- sekä tekijänoikeus merkkauksia ei ole sallittua muokata, peittää taikka poistaa.
3.2.2
"Sisältö" kattaa kaikki tiedot, kuvat, tekstit, grafiikat, musiikki kappaleet, äänet, äänijaksot, videot, ohjelmat ja ohjelmistokoodit sekä kaikki muu Gameforgen toimittama informaatio. "Sisältö" kattaa erityisesti kaikki tarjolla olevat ladattavat palvelut.
3.2.3
Käyttäjällä on velvollisuus pidättäytyä kaikesta, mikä saattaa vaarantaa tai häiritä Gameforge Palveluita, eikä hän käytä tietoa mihin hänellä ei ole oikeutta.
3.2.4
Käyttäjällä ei ole oikeutta Gameforge Palveluiden piiriin kuuluvien julkaisujen sisältöihin.
3.2.5
Ei ole sallittua käyttää Gameforge Palveluita anonyymiksi tekevien palveluiden kautta, taikka sellaisten jotka piilottavat oikean IP osoitteen tai käyttäjän alkuperän.
3.3
Sovellusohjelman käyttö
 
Gameforge myöntää käyttäjälle, yhteydessä palveluihin jotka vaaditaan ennen asiakasohjelman asentamisen käyttöä, ei-yksinomaisen (normaalin) oikeuden, joka rajoittuu lisenssisopimuksen kestoon, asentaa ja käyttää asiakasohjelmaa. Käyttäjällä on oikeus jäljentää asiakasohjelmaa vain jos se on tarpeellista sopimukselliseen sovelluksen käyttöön. Kaikki ohjelmiston kaupallinen käyttötarkoitus on kiellettyä. Kaikki asiakasohjelman muokkaaminen ja uudelleen kääntäminen toiseen koodikieleen sekä kaikki muu takaisinmallinnuksen muodot eri sovelluksen kehityksen vaiheeseen on kiellettyä. Nämä eivät ole välttämättömiä jotta saa tarvittavat tiedot synnyttääkseen yhteensopivuusongelmia asiakasohjelman sekä muiden ohjelmien välille, ja ellei yhteensopivuusongelman synty ole erikseen Gameforgen vaatima, oleellista dataa ei käytetä muuhun käyttöön kuin yhteensopivuuden järjestämiseen ja nämä ovat vain käyttäjän tekemiä.
4
Erityisehdot onlinepelien käyttöön
4.1
Elleivät Säännöt salli poikkeusta, käyttäjä voi osallistua jokaiseen online pelin kierrokseen (esim. maailma, ulottuvuus jne) käyttämällä vain yhtä tunnusta. Ei ole sallittua käyttää useampaa käyttäjätunnusta ("multi-accountit").
Gameforge on oikeutettu milloin tahansa estämään taikka poistamaan luvattomat multi-accountit.
4.2
Käyttäjän on kiellettyä manipuloida onlinepeliä millään tapaa. Käyttäjällä ei ole lupaa tehdä sellaista toimenpidettä, tai käyttää sellaista mekanismia tai ohjelmaa, joka saattaa häiritä pelin toimitaa. Käyttäjän on kiellettyä suorittaa sellaista toimenpidettä, mikä saattaa johtaa kohtuuttoman suureen teknillisen kapasiteetin kuormitukseen. Käyttäjän ei ole sallittua estää, ylikirjoittaa tai muokata mitään Gameforgen tuottamaa sisältöä tai muuten häiritä onlinepeliä.
4.3
Käyttäjän on kiellettyä, kaiken lisäksi, käyttää onlinepeliä muun kuin sitä varten tehdyn asiakasohjelman taikka internetselaimen kautta. Tällä tarkoitetaan botteja tai muita työkaluja, jotka on suunniteltu korvaamaan taikka laajentamaan internetnäkymää. On myös kiellettyä käyttää scriptejä ja ohjelmia jotka antavat käyttäjälle etulyöntiasemaa kanssa pelaajiin nähden. Tämä sisältää automaattisen päivitys ominaisuuden, sekä muita internetselaimen sisäänrakennettuja mekanismeja joita voi automatisoida. Sisäänkirjautuminen on sallittua vain Gameforge Palveluiden kautta, sekä niiden kolmansien osapuolten kautta, jotka on liitetty sivulle Gameforgen toimesta (esim. portaalit tai sosiaaliset mediat).
 
Missään tapauksessa käyttäjä ei saa
 
a) luoda taikka käyttää huijauksia, modeja, hakkerointeja ja/tai sovellusta joka muutta onlinepeli kokemusta,
 
b) käyttää sovellusta joka lasketaan "data louhimiseksi" tai muuten kaappaa tai kerää tietoa yhteydessä onlinepeleihin,
 
c) ostaa tai myydä virtuaalisia esineitä, jotka on peräisin Gameforge Palveluista kolmannen osapuolen kautta, mitään oikeita maksuvälineitä vastaan. Myös näiden tavaroiden vaihtaminen tai yritys neuvotella missään edellämainitussa vaihtoehdossa on kiellettyä, ellei erikseen ole annettu lupaa yksittäiseen tapaukseen.
 
Tämä sisältää kaikki edellämainitut kielletyt kohdat.
4.4
Kaikki oikeudet onlinepeleissä käytettäviin virtuaalisiin tavaroihin sekä rahalla hankittaviin tavaroihin kuuluvat yksinoikeudella Gameforgelle, paitsi kun niitä käytetään näiden Käyttöehtojen mukaisesti.
4.5
On kiellettyä käyttää yksityisiä servereitä, esim. käyttäjien omia, taikka kolmansien osapuolten ylläpitämiä servereitä jotka sallivat, muodostavat tai pitävät lutonta yhteyttä Gameforge Palveluihin, varsinkin sellaisten ohjelmien avulla, joita ei Gameforge ole erikseen hyväksynyt, taikka jotka emuloivat tai yrittävät emuloida Gameforge Palveluita.
5
Viestintävälineiden erityiskäyttöehdot (erityisesti keskustelufoorumit, chatit, blogit sekä kommentointi ominaisuudet)
5.1
Gameforge voi tarjota käyttäjälle useita eri viestintäpalveluita omaa sisältöä ja sen levittämistä varten, joita käyttäjä voi käyttää saatavuuden rajoissa. Gameforge tässä tapauksessa vain tarjoaa teknilliset palvelut tiedon vaihtoon. Näiden vietintäpalveluiden käytön oikeus ei ole taattua.
5.2
Käyttäjän on kiellettyä julkaista tai levittä sisältöä (esim. kuvia, videoita, linkkejä, nimiä, tekstejä) Gameforge Palveluissa, jos tämä
 
a) rikkoo sovellettavia lakeja tai on epäeettistä;
 
b) rikkoo tavaramerkkiä, patenttia, tekijänoikeuksia, tai muuta tuotannon omistusoikeutta, liikesalaisuutta tai muuta kolmannen osapuolen oikeutta;
 
c) on hävytöntä, rasistista, väkivaltaisuutta edistävää, pornografisen luonteista tai turmelee nuoria tai muuten vaarantaa tai heikentää lasten ja nuorten kehitystä;
 
d) on loukkaavaa, kiusaavaa, häpäisevää tai muuten vahingoittaa yksittäisen henkilön oikeuksia;
 
e) sisältävät ketjukirjeitä tai pyramidihankkeita;
 
f) virheellisesti antavat ymmärtää, että ne ovat Gameforgen tekemiä tai tukemia;
 
g) sisältävät kolmansien osapuolien henkilökohtaisia tietoja ilman heidän suostumustaan;
 
h) ovat luonteeltaan kaupallista, erityisesti käytettäessä mainontatarkoituksessa.
5.3
Käyttäjä on velvollinen käyttämään soveliasta kieltä ja olemaan levittämästä poliittista, uskonnollisista taikka seksuaalisävytteistä materiaalia.
5.4
Gameforge ei vaadi omistajuutta mihinkään käyttäjän luomaan sisältöön. Käyttäjä kuitenkin antaa Gameforgelle pysyvän, peruuttamattoman ja yleisen oikeuden käyttää käyttäjän luomaa sisältöä kaikkialla Gameforge Palveluissa.
Gameforge korostaa, ettei aktiivisesti seuraa sivuille syötettyä sisältöä, vaan suorittaa satunnaisia tarkastuksia. Jokatapauksessa käyttäjällä on mahdollisuus ilmoittaa Gameforgelle mahdollisesti laittomasta sisällöstä. Tällöin Gameforge vastaa niin nopeasti kuin mahdollista, ja muuttaa tai poistaa ilmoitettua sisältöä.
6
Velvollisuuksien rikkomisen seuraukset
6.1
Jos Gameforge vastustaa jotain tiettyä sisältöä, epäselvissä tapauksissa tulee käyttäjän viipymättä poistaa se. Gameforge varaa oikeuden poistaa kyseisen sisällön itse.
6.2
Huolimatta muista pakollisista tai sopimuksellisista oikeuksista, erityisesti poisto oikeudesta kohdassa 8.2 näissä Käyttöehdoissa, voi Gameforge harkintansa mukaan toimeenpanna yhden tai useamman seuraavista teoista, jos olemassa todisteita, että käyttäjä rikkoo näitä Käyttöehtoja tai muita asiaankuuluvia Sääntöjä:
 
a) muuttaa tai poistaa sisältöä,
 
b) antaa varoituksen kyseiselle käyttäjälle,
 
c) julkaista kyseisessä pelissä tapahtuneen rikkeen ja pelaajan nimen,
 
d) väliaikaisesti sulkea käyttäjätunnuksen ja
 
e) estää kyseisen käyttäjän pääsyn tulevaisuudessa.
6.3
Kun käyttäjän pääsy on estetty, hänellä ei ole oikeutta rekisteröidä uutta käyttäjätunnusta ilman Gameforgen lupaa.
7
Vastuuvapauslauseke
7.1
Gameforge on lain mukaan vastuussa käyttäjälle sattuneista vahingoista, jotka ovat syntyneet joko Gameforgen tarkoituksellisesta tai törkeästä huolimattomuudesta, tai sen edustavan henkilön puolesta. Se on myös vastuussa henkilökohtaisista tapaturmista sekä vahingoista, jotka on määritetty Tuotevastuu laissa (Produkthaftungsgesetz).
7.2
Muussa tapauksessa Gameforgen vastuu korvausvaatimuksissa - riippumatta laillisesta lähtökohdasta - on rajoitettu seuraavin sopimuksen ehdoin, ellei Gameforge erikseen toisin lupaa:
7.2.1
Tavallisesta huolimattomuudesta johtuvissa vahingoissa/menetyksissä, Gameforge on vastuussa siinä määrin kuin asia liittyy sopimuksellisten velvollisuuksien rikkomiseen. Sopimukselliset velvollisuudet ovat niitä sopimuksellisia velvollisuuksia, joiden täyttäminen on ehdottomasti pakonomaista jotta sopimus täytetään, jossatapauksessa käyttäjä voi normaalisti luottaa siihen että nämä velvollisuudet täytetään. Tapauksessa jossa Gameforge on vastuussa tavallisesta huolimattomuudesta, Gameforgen vastuu rajoittuu vahinkoihin/menetyksiin jotka on ennalta arvattavissa ja tyypillisiä tämän kaltaisissa sopimuksissa.
7.2.2
Gameforgen vastuut liittyen tiedon ja/tai ohjelmien häviämiseen Gameforgen huolimattomuudesta johtuen, rajoittuvat tyypillisiin palautus kustannuksiin, jotka koituisivat käyttäjän säännöllisten varmuuskopioiden palauttamisista, tapauksen olosuhteen huomioon ottaen.
7.3
Seuraavissa alakohdissa mainitut ehdot pätevät myös velvollisuuksiin korvata turhia menoja (Kohta 284 Saksan siviilioikeuslakikirjasta (BGB)).
7.4
Edellä mainitut vastuuvapauslausekkeet toimivat myös Gameforgen edustajien eduksi.
7.5
Gameforge ei ole vastuussa käyttäjälle koituvista rahallisista kuluista, jotka eivät ole itsessään Gameforgen tarjoamia palveluita. Tähän sisältyy erityisesti tiedon edestakaisesta siirrosta koituvat kulut, sekä maksujärjestelmistä koituvat kulut.
7.6
Jokainen vastuun muoto raukeaa toimintahäiriön sattuessa Gameforge Palveluissa, jos vika on ollut palvelussa alusta lähtien; esim. Gameforge on vastuussa vain jos Gameforge tai sen edustaja on vastuussa tästä.
8
Sopimuksellinen ehto; käyttäjätunnusten poisto
8.1
Ellei rekisteröitymisen yhteydessä erikseen kerrottu, niin sopimus Gameforge Palveluiden käytöstä pätee toistaiseksi voimassa olevana. Ilman suostumusta määräaikaisuudesta, molemmalla osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla. Jos määräaikainen sopimus on luotuna, sopimuksen voi päättää vasta sopimuksen loppuessa. Ellei sopimuksen purkamisesta ole erikseen pyydetty, sopimus uusiutuu automaattisesti samoilla ehdoilla.
8.2
Kaikilla osapuolilla on oikeus päättää sopimus ilman irtisanomisaikaa, jos on olemassa merkittävä peruste. Merkittäväksi perusteeksi käy jos
 
a) käyttäjä laiminlyö maksuja ja ei maksa muistutuksesta huolimatta, tai jos käyttäjä käyttää maksullisia Gameforgen Palveluita ilman lupaa,
 
b) on olemassa todellisia viitteitä siihen, että pelaajan toiminta vaikuttaa huomattavasti ja negatiivisesti muiden käyttäjäien pelikokemukseen,
 
c) käyttäjä merkittävästi rikkoo lakeja, näiden Käyttöehtojen kohdissa 3, 4 tai 5 määrättyjä ehtoja, lisänä toimitettavia ehtoja ja/tai Sääntöjä, ellei hän ole vastuussa rikkeistä.
8.3
Jokainen peruminen/lopettaminen tulee tehdä kirjallisesti. Sähköpostitse tehdyt perumiset täyttävät nämä ehdot. Perumisen pystyy tekemään myös käyttämällä perumis ominaisuutta, joka löytyy kyseisen onlinepelin intenetsivulta.
8.4
Gameforge on oikeutettu poistamaan käyttäjätunnuksia, jos siihen on riittävät perusteet (esim. ilman jäsenyyttä oleva käyttäjätunnus on ollut pitkään käyttämättömänä). Tarpeelliset syyt ja ehdot käyttäjätunnuksen poistamiseen voi löytyä kyseisen pelin Säännöistä - jos ne ovat olemassa. Kaiken lisäksi, Gameforge on oikeutettu oman harkintansa mukaan poistamaan käyttäjätunnukset sopimuksen päätyttyä.
8.5
Jos Gameforge on jättänyt ilmoituksen päättääkseen lisenssisopimuksen, syistä jotka eivät ole käyttäjän vastuulla tai lopettaa kyseisen Gameforge Palvelun ennenkuin peruminen astuu voimaan, käyttäjällä on oikeus vaatia hänen käyttäjätunnukselleen jääneen Premium valuutan, tai jäljellä olevan jäsenyyden arvon edestä korvauksia.
9
Sovellettava laki, Tuomioistuin
 
Sopimukselliseen suhteeseen sovelletaan Saksan lakia, poissulkematta Yhdistyneiden Kansakuntien Kansainvälistä Kauppalakia ja viitteitä sovellettaviin kansainvälisiin yksityisiin lakeihin. Jos, kyseessä olevan sopimuksen luomishetkellä (rekisteröityminen, maksullisen palvelun ostaminen), käyttäjä toimii asiakkaana ja omaa kotipaikkansa jossain muussa maassa Euroopan Unionissa, kyseisen maan lailliset käytännöt ja säädökset pysyvät koskemattomina ensimmäisessä lauseessa esiintyvän vaihtoehdon myötä.
10
Lisäykset näihin Käyttöehtoihin, Sekalaiset, Yhteydenpito, Ristiriitaisuudet
10.1
Gameforge varaa oikeuden tehdä lisäyksiä näihin Käyttöehtoihin. Gameforge ilmoittaa käyttäjälle muuttuneista ehdoista sähköpostitse vähintään neljä viikkoa ennen niiden käyttöönottoa ja kertoo käyttäjälle tulossa olevien Käyttöehtojen käyttökelpoisuudesta sekä käyttäjän oikeudesta vastustaa tätä käyttöönottoa. Jos käyttäjä ei vastusta uusien Käyttöehtojen käyttöönottoa tänä aikana tai hän kirjautuu Gameforge Palveluihin uudistettujen Käyttöehtojen käyttöönoton jälkeen, hän on sitoutuu noudattamaan niitä. Gameforge tulee huomauttamaan käyttäjää tästä neljän viikon pituisesta aikajaksosta, oikeudesta vastustaa ja laillisista seuraamuksista oikean yhteydenotto tavan käyttämättä jätöstä.
10.2
Käyttäjä on oikeutettu hakemaan korvauksia vain jos hänen vastavaatimuksensa on lain tukema (oikeuden päätöksellä) tai se on valtuutettu tai ei ole Gameforgen kieltämä. Käyttäjä voi ainoastaan käyttää oikeuttaan pidättäytyä vaatimuksistaan, jotka on tässä sopimuksessa määritetty.
10.3
Gameforge tulee olemaan yhteydessä käyttäjään pääasiassa käyttäen sähköpostia - ellei näissä Käyttöehdoissa toisin ilmoiteta. Käyttäjän tulee varmistaa, että hän tarkistaa säännöllisesti rekisteröinnissä käyttämäänsä sähköpostia Gameforgen viestin varalta. Jos käyttäjä on yhteydessä Gameforgeen, hänen tulee ilmoittaa mistä pelistä ja käyttäjätunnuksesta on kyse. Gameforge tarjoaa käyttäjälle tukipalvelujärjestelmän ongelmatapauksia varten. Gameforge on velvoitettu ohjeistamaan käyttäjää ottamaan tukiasioissa yhteyttä tukipalvelun kautta.
10.4
Jos jokin yksittäinen kohta näistä Käyttöehdoista osoittautuu ristiriitaiseksi tai käyttökelvottomaksi, muut kohdat jäävät voimaan. Kelvoton kohta tullaan korvaamaan toisella.
 
Karlsruhe, Kesäkuu 2014
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Saksa
 
Local Court Mannheim, HRB 718029
Sales Tax ID: DE 814330106
Toimitusjohtajat: Alexander Rösner
Huomautus koskien Verkkovälitteistä riidanratkaisua:
Gameforge 4D GmbH ei ole velvollinen eikä aio ostallistua kyseisiin käsittelyihin.