הצהרת פרטיות

Gameforge Productions GmbH וGameforge 4D GmbH, שתיהן בכתובת: Albert-Nestler-Strasse 8, 76131 Karlsruhe, וחברות אחרות של קבוצת Gameforge ("Gameforge"), לוקחות ברצינות רבה את ההגנה על הנתונים האישיים שלכם. מדיניות הפרטיות שלהלן תספק לכם מידע בדבר הנתונים האישיים שנאספים כיצד הם מעובדים ולמה הם משמשים.

1. תוכן מדיניות פרטיות זו
מדיניות פרטיות זו חלה על כל השירותים המוצעים באתרי האינטרנט של Gameforge, במיוחד פורטל Gameforge ואתרי משחקים מקוונים יחידנים. מדיניות פרטיות זו מסדירה באופן בלעדי את האופן בו Gameforge מטפלת בנתונים האישיים שלך, אלא אם כן צויין אחרת. במידה והשתמשת בשירותים המסופקים על-ידי צד שלישי, תנאי מדיניות הפרטיות של צד שלישי זה יחולו באופן בלעדי. Gameforge אינה בודקת את תנאי מדיניות הפרטיות של צד שלישי.

בקרת נתונים
בעלי השליטה בקובץ הנתונים, על-פי החוק הפדרלי לאבטחת מידע, היא חברת Gameforge 4D GmbH בכתובת: Albert-Nestler-Strasse 8, 76131 Karlsruhe.

בשאלות הנוגעות למדיניות הפרטיות, תוכלו ליצור קשר עם datenschutz@gameforge.com. בכתובת זו, ניתן בכל עת לברר ביחס לענייני פרטיות/אבטחת מידע, או לבחון, לשנות, או למחוק את הנתונים האישיים שלך המאוחסנים ב-Gameforge. לחילופין, ניתן גם ליצור איתנו קשר בכתובת הדואר הרגילה שלעיל. אם אפשר, נא לכלול את שם המשחק המקוון ששיחקת בו, שם השרת ושם השחקן/ית שלך. פעולה זו אינה כרוכה בתשלום נוסף לתשלום השידור הבסיסי (כגון עלויות האינטרנט שלך, דוא"ל, טלפון סלולרי או קווי).

מידע כללי
אנו אוספים, מעבדים ומשתמשים בנתונים אישיים אך ורק בהסכמתך, אלא אם כן הדבר מותר על ידי החוק. אם ההסכמה ניתנת אלקטרונית במסגרת נוכחות האינטרנט שלנו, נודיע ​​לך על כך בהתאם לחובה החוקית שחלה עלינו.

איסוף מידע להטמעת החוזה
על פי רוב, ניתן להשתמש בשירותי האינטרנט שלנו בלי לחשוף שום מידע אישי לגביך. זו תמיד החלטה שלך אם לחשוף בפנינו נתונים אישיים. אנחנו משתמשים בנתוניך האישיים על מנת לשפר בהתמדה את טווח השירותים שלנו ולספק את צרכי הלקוחות. בנוסף למעקב אחרי ציות לתנאי השימוש ולכללי המשחק, זה כולל בעיקר טיפול נאות של הוראות התשלום. אם אתה רוצה להירשם באתרי האינטרנט שלנו, להשתתף בהגרלות או לניוזלטר שלנו, יש צורך לספק מידע אישי. נתונים אלה כוללים, למשל, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ונתונים אישיים אחרים אשר עשוייםלהידרש לGameforge במקרים בודדים. בנוסף, איסוף אוטומטי של נתונים נוספים של לקוחות רשומים, למשל כתובת ה-IP, נדרש לביצוע הטכני של השירותים שלנו, כמו גם פיקוח על השימוש בשירותים שלנו בהתאם לחוק ולחוזה זה. יישום נאות של חוזה המשתמש כרוך במעקב מסוים אחרי ציות לתנאי השימוש ולחוקי המשחק. ככל שאנו מספקים את התוכנה להורדה להשתתף במשחקים, עשויה להיות מותקנת איתן תוכנית כדי למנוע שינוי או התערבות הונאה במשחק, כדי למנוע שימוש בלתי חוקי במשחק ומניפולציה של נתונים.
תוכנות אלה פועלות יחד עם המשחק ומשמשות רק להגנת הנתונים של המשחק המדובר המאוחסנים אצל הלקוח ובשרתים. בהמלך ההתשתתפות במשחק הנתון, עשוי להיעשות ניתוח של חומרת המשתמש, התקשורת הטכנית בין המשתמש ושרתי החברה כמו גם מניפולציות טכניות. לא יעשה ניתוח עמוק יותר של מחשבך; לא ייבדקו לא התקשרותך למשחק ולא מידע אחר המאוחסן במחשבך. אם לא יזוהו שינויים של הלקוח או בהתקשורת בין הלקוח לבין השרת, הנתונים האישיים לא ייאספו ובפרט לא יועברו לשרת המשחק המסוים או Gameforge. במקרים של שימוש לרעה, ובפרט מניפולציות טכניות והפרה של תנאי השימוש וחוקי המשחק, מידע הדרוש להפסקתם יועבר ל-Gameforge. אם תוכנה כזו תוקן יחד עם המשחק, תקבל על כך הודעה נפרדת. תוכל לבטל או להפסיק את ההתקנה בכל רגע ע"י הפסקתה או הסרת ההתקנה המוגמרת.

עוגיות
למטרות טכניות ועל מנת להפוך את הגלישה באתר האינטרנט שלנו למהנה ככל האפשר, אנו משתמשים, כמו חברות רבות אחרות, במה שמכונה עוגיות. לאחר הביקור שלך באתרי האינטרנט שלנו, נמחקות עוגיות אלה בדרך כלל באופן אוטומטי מהכונן הקשיח, אך כמה עוגיות עשויות להיות מאוחסנות בכונן הקשיח לתקופה ארוכה מסיבות טכניות. דפדפן האינטרנט שלך יכול להיות מוגדר לדחות קוקיות באופן כללי או למחוק אותם במקרים בודדים. אם ברצונך למנוע מעוגיות מלהיות מותקנות או רוצה למחוק עוגיות בודדות, בצע את ההוראות של היצרן של הדפדפן. שים לב כי ייתכן שלא תוכל עוד להשתמש בדפי האינטרנט שלנו כלל או רק באופן מוגבל מסיבות טכניות.

איסוף נתונים למטרות סטטיסטיות
במסגרת הערכות סטטיסטיות, אנו אוספים באזורים מסוימים של נוכחות האינטרנט שלנו נתונים כגון מערכת הפעלה וגירסתה סוג הדפדפן וגרסתו, כתובת ה-IP, כמו גם נתוני המערכת ועוד. אנו משתמשים בנתונים אלה עבור הערכות סטטיסטיות, ובפרט לצורך התאמת נוכחות האינטרנט שלנו לצרכים של המשתמשים. במידת האפשר, הנתונים עוברים עיבוד והופכים אנונימיים. אין חשיפה שלהם לצד שלישי.

ביטול הסכמה
ככל שעיבוד הנתונים שלך מבוסס על הסכמתך ואינו עומד בסתירה לחוק, תוכל למשוך את הסכמתך לעיבוד הנתונים מכל רגע ואילך.
ככל שמשיכת הסכמתך נוגעת לקבלת ניוזלטרס או מיילים אחרים, תיודע כחלק מהתכתובת שאתה יכול לבטל את ההרשמה שלך לשירות בכל רגע נתון. ביטול הרישום אינו כרוך בעלויות כלשהן למעט עלויות משלוח ההודעה כפי שנקוב בעלויות הבסיס.
בכל מקרה אחר, אנא פנה לתמיכת האתר שלנו או המשחק שבו אתה משתמש על מנת לבטל את הסכמתך. ביטול הרישום אינו כרוך בעלויות כלשהן למעט עלויות משלוח ההודעה כפי שנקוב בעלויות הבסיס.


ניווט:

 -  תנאי השימוש Gameforge 4D GmbH - 
 - חותם Gameforge 4D GmbH - 
 - אבטחת מידע Gameforge 4D GmbH -