תנאי השימוש הרגילים

1
הגדרות ונושאים של תנאי השימוש
1.1
תנאי השימוש האלה ("תנאים והגבלות שימוש") מסדירים את השימוש במשחקים מקוונים ושירותים אחרים, כגון פורומים ומערכות תמיכה
Gameforge‬ המסופקים על ידי:
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Germany
1.2
Gameforge‬ מספקת את שירותי ‪Gameforge‬ לצרכנים בלבד .שירותי ‪Gameforge‬ ניתן לקבל גם בצורה של משחקי חינם ברשת או כמשחקים מקוונים ושירותים בהם ניתן לרכוש מאמרים וירטואליים מסוימים וזכויות בתמורה לתשלום. בחלק מהמקרים שירותי ‪Gameforge‬ יכולים לשמש בתמורה לשימוש חד פעמי או בתשלום קבוע ("חברויות"). אלא אם כן תנאי השימוש והגבלות מציינים אחרת באופן מפורש, הם גם חלים על תשלומי שירותים שניתנו ל ‪Gameforge‬ , ובכלל זה חברויות. הרכישה בתשלום של מאמרים וירטואליים או זכויות והסדרים לחברויות הן בנוסף וכפופה לתנאים מיוחדים ותנאים לרכישת המבוססים על דמי מנוי בתשלום של מאמרים וירטואליים וההסדר של חברויות ("תנאים מיוחדים").
1.3
Gameforge‬ זכאי להפסיק את הפעולה של שירותי ‪Gameforge‬ ללא הודעה מוקדמת אם יש סיבות טכניות דחופות או בגלל עבודות תחזוקה הכרחיות. בכל המקרים האחרים זמן סביר מראש יינתן תוך שימוש באמצעים מתאימים.
1.4
ניתן להשתמש בשירותי ‪Gameforge‬ רק בגרסה עדכנית וחוקית.
1.5
השירותים של ‪Gameforge‬ מיועדים אך ורק למטרות הבידור של צרכנים. חל איסור להשתמש בהם לצורך עשיית רווח. חריגים לכך נדרשים לקבל הסכמה מפורשת, מראש ובכתב מתאם ‪Gameforge‬.
1.6
המשתמש אחראי לעדכון והתאמה של התוכנה וחומרה המשמשת אותו, במיוחד לצורך שימוש בכל העדכונים ותוספות אחרות של ‪Gameforge‬ Services.
1.7
שירותי ‪Gameforge‬ כפופים לחוקים החלים על משחקים או תנאי השימוש ("חוקים"), במידה וקיימים, ‪Gameforge‬ היא הזכאית ובעלת חזקה ובעלות כפי שמוגדר בפירוט. אם יש סתירות בין תנאי השימוש והחוקים, תנאי שימוש אלה יקבלו עדיפות, אלא אם כן בחוקים קיימת עדיפות במקרה ספציפי.
1.8
חוקי המדינה של המשתמש או תנאים סטנדרטיים לא יחולו.
2
הוראות כלליות הנוגעות לסיום החוזה
2.1
על מנת להשתמש בשירותי ‪Gameforge‬ המשתמש חייב להירשם. זה אינו חל באותם מקרים חריגים שקיימים בדרישת הרישום (למשל עם קו התג "שחק עכשיו!").המשתמש חייב תמיד להיות רשום על מנת לשמור את מצבו במשחק.
2.2
משתמשים חייבים להיות אנשים פרטיים בודדים (קבוצות, משפחות, שותפים לחיים וכדו לא מותרים). רישום חייב להתבצע באופן אישי. רישום באמצעות צדדים שלישים אינו מותר.
2.3
קטינים מורשים לעשות שימוש בשירותי ‪Gameforge‬ אם האפוטרופוס החוקי הרלוונטי הסכים ואם המשתמש הגיע לגיל המינימאלי שצוין בדירוג הגיל הרלוונטי.
2.4
במהלך תהליך הרישום נדרש המשתמש להזין נתונים מסוימים, כגון שם שחקן ואת כתובת הדוא"ל הרשום על שמו. למשתמש אין זכאות לקבל שם שחקן מסוים. שם השחקן לא יפגעו בזכויות של צד שלישי כלשהו, או כל תקנות משפטיות רלוונטיות ולא יכול לפגוע בצניעות הציבור.המשתמש אחראי באופן מפורש לעניין זה. כמו כן הוא לא רשאי להשתמש בדואר אלקטרוני או כתובת אינטרנט כשם שחקן. המידע הניתן על ידי המשתמש בעת הרישום חייב להיות אמיתי ושלם באופן מלא.המשתמש מתחייב לעדכן את המידע המסופק בעת ההרשמה ללא הרף. על מנת להאריך את הסכם הרישיון,
Gameforge‬ יהיה זכאי לדרוש הוכחה מתאימה לזהותו של המשתמש אשר תימחק מייד לאחר האימות.
2.5
על ידי הזנת הנתונים המתבקשים על אחד מעמודי האינטרנט של ‪Gameforge‬ , משתמש מבקש לקבל את הסכם הרישיון המוסדר בהסכם. ‪Gameforge‬ תקבל את ההצעה על ידי הפעלת חשבון המשתמש. ‪Gameforge‬ תהיה זכאית להפוך את ההפעלה של חשבון המשתמש על ידי אימות כתובת הדואר האלקטרוני שלו (הליך opt-in). תהליך זה יבוצע על ידי ‪Gameforge‬ בשליחת דואר אלקטרוני למשתמש המאשר את קבלת ההצעה ומכיל בקשה לאימות כתובת הדוא"ל שלו כפי שנרשם , בעת ההפעלה שבוצעה על ידי ‪Gameforge‬. הסכם רישיון יקבע בין ‪Gameforge‬ והמשתמש בהתאם לתנאים והתניות השימוש הנל. בחלק מהמקרים תהליך הרישום עשוי להיות שונה מזה שתואר כאן - במיוחד בעת הרשמה באמצעות אתרי אינטרנט של צד שלישי (כגון רשתות חברתיות). במקרים כאלה יקבל המשתמש הנחיה על איך להגיש את ההצהרה החוזית הנדרשת להסכם הרישיון.
2.6
כחלופה לרישום באמצעות עמודי אינטרנט של ‪Gameforge‬'s , ‪Gameforge‬ יכול לאפשר רישום באמצעות הפונקציות הרלוונטיות של אתרים אחרים או רשתות חברתיות (לדוגמא: "רישום בפייסבוק"). בהקשר זה, לאחר שהמשתמש נתן את הסכמתו למפעיל האתר הרלוונטי, נתונים האישיים שלו עלולים להיות מועברים ל ‪Gameforge‬. שימוש בנוהל רישום מסוג זה מחייב את המשתמש להיות רשום באתר המתאים או הרשת החברתית בהתאם לכללים ותקנות רלוונטיות לאותו מקום. הוראות חלק2 מתייחסות ​​בהתאם לבקשה לסיום החוזה.
2.7
אין זכאות לרישום או הפעלה.
2.8
ברגע שהרישום הושלם בהצלחה, המשתמש יוצר חשבון משתמש אותו הוא יכול לנהל באופן עצמאי. המשתמש יכול ליצור חשבון בפורטל ‪Gameforge‬ או באתר ‪Gameforge‬ . המשתמש יכול גם להשתמש בחשבון המשתמש שנוצרו בפורטל ‪Gameforge‬'s לכל משחקים מקוונים האחרים המקושרים על ידי ‪Gameforge‬ ל ‪Gameforge‬ . אלא אם צוין אחרת בעת יצירת חשבון המשתמש, חשבון המשתמש שנוצר בדף משחק מקוון מיועד אך ורק למשחק המקוון שבו דף החשבון נוצר; זה לא יכול לשמש למשחקים מקוונים אחרים. ‪Gameforge‬ שומרת לעצמה את הזכות ליישם הסדרים טכניים (למשל: בצורה של פורטל), המאפשרים לחשבונות המשתמש לעשות שימוש בו זמנית בכמה שירותי ‪Gameforge‬ .
2.9
חשבון המשתמש אינו ניתן להעברה ואו נגיש לגורמים אחרים ללא הסכמתה של ‪Gameforge‬.
3
חובות כלליות של המשתמש
3.1
נתוני התחברות, שמות משתמש, סיסמאות
3.1.1
על המשתמש האחריות לשמור בסוד את נתוני ההתחברות שלו בכל העת. בהדגשה כי המשתמש מחויב להשתמש בנתוני התחברות יחודיים בשירותי ‪Gameforge‬ בכדי להגן עליו מפני גישה של צד שלישי לא מורשה.
3.1.2
"נתוני התחברות" מתפרשים כגישה לנתונים אישיים של המשתמש ומשמשים להאימות ומניעת כל שימוש על ידי צד שלישי שאינו מורשה. הסיסמה לא יכולה להיות זהה לשם השחקן והיא חייבת לכלול לפחות שמונה תווים הכוללים שילוב של ספרות ואותיות.
3.1.3
במקרה שיש למשתמש סיבה כל שהיא לחשוד כי צד שלישי יכול או עשה שימוש בלתי מורשה בנתונים אלה, הוא חייב מייד להודיע ל ‪Gameforge‬ ולשנות את הנתונים שלו או לארגן שהנתונים ישונו על ידי ‪Gameforge‬ . יתר על כן ל‪Gameforge‬ , יש את הזכות לחסום באופן זמני את הגישה למשתמש במקרה כזה או במקרה ש ‪Gameforge‬ יש אינדיקציה לכך שנעשה בנתונים שימוש לרעה. למשתמש תינתן שוב הרשאת שימוש לאחר שהופרך באופן חד משמעי החשד לשימוש לרעה.
3.1.4
אלא אם כן הדבר הותר במסגרת החוקים, המשתמש אינו רשאי בשום פנים להשתמש בנתוני ההתחברות של משתמש אחר.
3.2
שימוש בשירותי ‪Gameforge
3.2.1
שירותי ‪Gameforge‬ כוללים תוכן מסוגים שונים אשר מוגנים תחת חוקי סימני המסחר, זכויות יוצרים ואחרים המוגנים לטובת ‪Gameforge‬ או לטובת צדדים שלישיים. אלא אם כן אושר במפורש על ידי ‪Gameforge‬, המשתמש אינו רשאי לשנות, להעתיק או להפיץ בפומבי שירותים או תוכן זמינים של ‪Gameforge‬ ,ולא יעשה שימוש באלה לפרסום או כל מטרה אחרת שאינו מצויין בחוזה. רבייה מותרת רק כאשר היא נדרשת מבחינה טכנית למטרת שימוש בשירותי ‪Gameforge‬ מוסכמים ובהתאם לחוזה. אסור לשנות, להסתיר או להסיר הודעות זכויות יוצרים ושמות סימן מסחרי.
3.2.2
"תוכן "הוא מידע מקיף הכולל קוד נתונים, תמונות, טקסטים, גרפיקה, יצירות מוסיקליות, צלילים, רצפי צליל, קטעי וידאו, תוכניות או תוכנה וכל מידע אחר המסופק על ידי ‪Gameforge‬."תוכן" כולל אופן ספציפי גם את כל ההצעות של שירותים הזמינים להורדה.
3.2.3
המשתמש מחויב לחדול מכל דבר שעלול לסכן את או להפריע לשירותי ‪Gameforge‬ והוא לא רשאי לגשת לנתונים אשר לא אמורה להיות לו גישה.
3.2.4
למשתמש אין זכאות לפרסום תוכן בשירותי ‪Gameforge‬ .
3.2.5
חל איסור להשתמש בשירותי ‪Gameforge‬ באמצעות שירותי מוסלקים או אמצעים דומים מסוגלים לדכא או מסתירים כתובת IP האמיתית או מקורו של המשתמש.
3.3
שימוש בתוכנת הלקוח
 
Gameforge‬ מאפשרת למשתמש, ביחס לשירותים שדורשים התקנה מוקודמת של תוכנת לקוח את השימוש בהם, הזכות שאינה בלעדית (הרגילה), מוגבלת לתקופת הסכם הרישיון, להתקין ולהשתמש בתוכנת הלקוח. המשתמש רשאי לשחזר את תוכנת הלקוח רק במידה שהדבר דרוש לשם השימוש בהתאם לחוזה של התוכנה. כל צורה של שימוש מסחרי בתוכנה אסורה. כל שינוי בתוכנת הלקוח או התרגום מחדש של קוד התכנית שסופק לצורות אחרות קוד (הידור) וכן כל צורות אחרות של הנדסה לאחור של שלבי ייצור תוכנה השונים אסורים לאלה שאינם נדרשים כדי להשיג את המידע ולהקמת יכולת פעולה הדדית של תוכנת לקוח עם תוכניות אחרות, ואם הקמתה של יכולת פעולה הדדית אשר לא ניתן כדרשה במיוחד אחרת על ידי ‪Gameforge
ואת הנתונים הרלוונטיים המשמשים לכל מטרה אחרת מאשר הקמת יכולת פעולה הדדית ופעולות אלה מבוצעות על ידי המשתמש בלבד.
4
תנאים מיוחדים לשימוש במשחקים מקוונים
4.1
אלא אם החוקים מאפשרים חריגה, משתמש יכול להשתתף בכל שרת של משחק מקוון (כולל עולם,יקום וכדו' .) תוך שימוש בחשבון אחד בלבד. אסור לעשות שימוש במשתמשים כפולים ("משתמשים מרובים"). ‪Gameforge‬ יכולה בכל עת לפי שיקול דעתה לחסום או למחוק חשבונות מרובים לא מורשים.
4.2
אסור למשתמש לעשות ממניפולציה של משחק המקוון בכל דרך. המשתמש אינו זכאי, בפרט, לנקוט באמצעים, מנגנונים או תוכנות שיכולים להפריע לפעולה תקינה או למהלך המשחק. אסור למשתמש לעשות כל פעולה שעלולה לגרום לעומס בלתי סביר או מופרז ביכולות הטכניות. המשתמש אינו רשאי לחסום, להחליף או לשנות את התוכן שנוצר על ידי ‪Gameforge‬ או להתערב בדרך אחרת עם המשחק המקוון.
4.3
אסור למשתמש להפעיל את המשחק באינטרנט בתוכניות אחרות מלבד דפדפן האינטרנט או תכנית הלקוח שסופקה. זה מתייחס במיוחד לרובוטים או כלים אחרים שנועדו להחליף או להגדיל את ממשק האינטרנט. חל איסור גם להשתמש בסקריפטים ותוכניות המעניקות למשתמש יתרון על פני שחקנים אחרים . זה כולל גם את פונקציות של רענון אוטומטי ומנגנונים משולבים אחרים של דפדפן האינטרנט למידת תהליכים ואפשרויות אוטומטית כאלה. החיבור מותר רק באמצעות שירותי ‪Gameforge‬ ושירותי צד שלישי ששולבו על ידי ‪Gameforge‬ (כמו פורטלים ורשתות חברתיות).
 
בשום פנים אסור למשתמש
 
א) ליצור או לעשות שימוש בצ'יטים, מודים, פריצות ו / או תוכנה שמשנות את חוויית משחק באינטרנט,
 
ב) להשתמש בתוכנה המאפשרת "כריית נתונים" או בדרך אחרת לוכדת או אוספת מידע בקשר למשחקים ברשת,
 
ג) לקנות או למכור מאמרים וירטואליים שמקורם בשירותי ‪Gameforge‬ מצד שלישי בתמורה לאמצעי אמיתי של תשלום, ולא תמורת סחורות או לנסות לנהל משא ומתן בכל מהפעולות המתוארות לעיל, אלא אם כן זה מותר במקרה ספציפי.
 
זה כולל גם כל פעולות שוות ערך לפעילות אסורה כאמור לעיל.
4.4
כל הזכויות למאמרים הווירטואליים בשימוש במשחקים מקוונים ונרכשו בתמורה לתשלום שייכים באופן בלעדי ל ‪Gameforge‬ למעט מקרים של שימוש בהתאם לתנאים והתניות של תנאי השימוש.
4.5
אסור להשתמש בשרתים פרטיים, כלומר שרתים אשר מוחזקים על ידי משתמשים או צדדים שלישיים המאפשרים, לבסס או לשמור על קשרים בלתי מורשים לשירותי ‪Gameforge‬ ,
במיוחד באמצעות תוכניות שהשימוש בהם לא אושרו באופן מפורש על ידי‪Gameforge‬, או שמחקות או מנסות לחקות את שירותי ‪Gameforge‬ .
5
תנאים מיוחדים לשימוש במתקני תקשורת (דיון בפורום מסוים, צאט, בלוג ואפשרויות תגובה)
5.1
Gameforge‬ יכול לספק למשתמש מתקנים שונים של תקשורת לתוכן משלו ותרומות, שבו המשתמש יכול להשתמש במונחים של הזמינות הרלוונטית .‪Gameforge‬ בהקשר זה אך ורק מספק את המתקנים הטכניים לחילופי מידע. אין בזה זכאות לאספקת מתקני תקשורת.
5.2
אסור למשתמש לפרסם או להפיץ תוכן (לדוגמא תמונות, קטעי וידאו, קישורים, שמות, טקסטים) בתוך שירותי ‪Gameforge‬ , במידה וזה
 
א) מפר את החוק או לא מוסרי;
 
ב) פוגע בסימנים מסחריים, פטנטים, זכויות יוצרים, זכויות קניין תעשייתי אחרות, סודות עסקיים או זכויות אחרות של הצד שלישי;
 
ג) מגונה, גזעני, מאדיר אלימות, הוא פורנוגרפי או עלול להשחית את הנוער או אחר, לסכן או לפגוע בהתפתחותם של ילדים ובני נוער;
 
ד) מעליב, מטריד, מוציא דיבה באופי או בדרך אחרת הפוגעים בזכויותיו של פרט באופן אישי;
 
ה) מכיל מכתבי שרשרת או תוכניות פירמידה;
 
ו) יוצר את הרושם הכוזב שהוא מסופק על ידי או נתמך על ידי ‪Gameforge‬;
 
ז) מכיל את הנתונים האישיים של צדדים שלישיים שלא הסכימו להכללתה;
 
ח) מסחרי באופיו , במיוחד שיש לו השפעת פרסום.
5.3
על המשתמש יש אחריות לבחור ניסוח מתאים ולא להפיץ כל תוכן או תוכן פוליטי או דתי או אזכור מיני.
5.4
Gameforge‬ אינו טוען לבעלות לתוכן המסופק על ידי משתמשים. המשתמשים בכל זאת מעניקים ‪Gameforge‬ הזכות הקבועה, בלתי חוזרת ושאינן בלעדית לשימוש בתוכן ותרומות שנעשה על ידו בשירותי ‪Gameforge‬ . ‪Gameforge‬ מציין שהתוכן שהוזן בנושא יעבור בדיקות דגימה, אבל זאת לא שיטת ניטור רציפה. למשתמש יש את האפשרות של דיווח ל ‪Gameforge‬ אודות תוכן שיתכן והוא אולי לא חוקי. ובהתאם ‪Gameforge‬ תגיב , ככל שיידרש, ותוכל לערוך או למחוק את תוכן המדווח.
6
השלכות של הפרת החובה
6.1
במידה ו‪Gameforge‬ מתנגדת לתוכן מסוים, המשתמש חייב מייד להסיר אותו אם יש ספק כלשהו. ‪Gameforge‬ שומרת לעצמה את הזכות להסיר את התוכן בעצמה.
6.2
על אף כל שאר הזכויות הסטטוטוריות או חוזית, במיוחד זכות הביטול לכוח הסיבה לסעיף 8.2 של תנאי והגבלות שימוש אלה, תוך שימוש בשיקול דעתה ‪Gameforge‬ עשויה להתחייב אחד או יותר מהפעולות הבאות אם קיימות נסיבות אמיתיות שבאמת מצביעות על כך שמשתמש הפר את תנאי והגבלות שימוש אלה או התנאים הנלווים החלים הרלוונטיים וחוקים, אלא אם כן המשתמש אינו אחראי להפרה:
 
א) לתקן או למחוק תוכן,
 
ב) להוציא אזהרה למשתמש הרלוונטי,
 
ג) להודיע ​​על התנהגות בלתי הולמת במשחק המקוון הרלוונטי ולחשוף את שם השחקן,
 
ד) באופן זמני לחסום את חשבון המשתמש
 
ה) להרחיק את המשתמש הרלוונטי כולל מקרים עתידיים.
6.3
ברגע שמשתמש הורחק, הוא לא רשאי להירשם לחשבון משתמש חדש ללא ההסכמה מראש של ‪Gameforge‬.
7
כתב ויתור
7.1
Gameforge‬ אחראית בהתאם להוראות הסטטוטוריות לנזק / הפסד שנגרמו על ידי המשתמש וגרמו בכוונה תחילה או דרך הרשלנות החמורה שלו ל ‪Gameforge‬ או סוכנים שילוחים מטעמו. כמו גם באחריות לפגיעה בגוף ונזק בתוך ההגדרה של חוק האחריות למוצרים (Produkthaftungsgesetz).
7.2
אחרת ‪Gameforge‬'s אחריות ביחס לתביעות פיצויים - ללא קשר לבסיס המשפטי - מוגבלת בהתאם להוראות הבאות, אלא אם כן נקבע אחרת באחריות שצויינה על ידי ‪Gameforge‬:
7.2.1
ביחס לנזק / הפסד שנגרם על ידי רשלנות רגילה, ‪Gameforge
תיהיה רק אחראית ככל שהדבר נוגע להפרת חובות חוזיות חמורות. חובות חוזיות חמורות הם כאלה שהתחייבויות חוזיות שקיומם הוא הכרחי על מנת שההסכם יכול להיות מטופל כדין, לפיו המשתמש צריך בדרך כלל להיות מסוגל לסמוך על חובות אלה . במקרה ש ‪Gameforge‬היא זאת האחראית לרשלנות רגילה, אחריות ‪Gameforge‬ תיהיה מוגבלת לנזק / הפסד שהוא נראה לעין ואופיינית לסוג זה של הסכם.
7.2.2
האחריות של ‪Gameforge‬ביחס לנתונים ו / או תוכניות שאבדו בשל רשלנות ‪Gameforge‬'s תהיה מוגבלת לעלויות ההתאוששות הטיפוסית שהיה ונגרמו על ידי המשתמש במידה ועשה צעדי גיבוי נתונים רגילים וסבירים לאור כל הנסיבות.
7.3
ההוראות שנקבעו בסעיפים הקטנים האמור לעיל גם בהתאמה תחולנה על החובה לפצות הוצאה חסרת תועלת (סעיף 284 גרמני קוד אזרחי (BGB)).
7.4
כתבי הוויתור האמורים גם יחולו לטובתסוכנים שילוחיים של ‪Gameforge‬'s .
7.5
Gameforge‬ אינו אחראי לכל עלויות שנגרמו על ידי שימוש של שירותים שלא הוצעו במפורש על ידי ‪Gameforge‬ בעצמה. זה חל בעיקר על עלויות שנגרמו בשל העברת נתונים אל המכשיר ומן המסוף של המשתמש, כמו גם לכל עלויות שנגרמו על ידי המשתמש בשימוש במערכות תשלום.
7.6
כל צורה של אחריות מוחלטת לא נכללת בגין תקלות בשירותי ‪Gameforge‬ שקיימות בתחילת מתן השירות או שi.e. ;. ‪Gameforge‬ אחראית רק במידה ש ‪Gameforge‬ או סוכניה השילוחית הוא אחראי ישיר לזה.
8
תקופת החוזה; מחיקה של חשבונות משתמשים
8.1
אלא אם כן נקבע אחרת באופן מפורש במהלך הליך הרישום, ההסכם לשמוש בשירותי ‪Gameforge‬ יגיעו לידי סיום לתקופה בלתי מוגבלת. וזאת בתנאי שלא הגיעו הצדדים להסכם. שני הצדדים רשאים בכל עת לבטל את ההסכם מטעמי נוחות בתקופת הודעה מוקדמת של שבועיים. במידה והוסכם על זמן קצוב, ההסכם ניתן לביטול מטעמי נוחות בהתאם לסיכום שנקבע. במידה ולא הוצאה הודעת ביטול, הסכם הישום יוארך באופן אוטומטי בהתאם לחוזה המקורי.
8.2
לכל אחד מהצדדים יש את הזכות לסיים את ההסכם ללא הודעה מוקדמת, אם קיימת סיבה מהותית .סיבה מהותית מתקיימת במידה ו
 
א) המשתמש משלם כברירת מחדל דמי תשלום ולא שילם למרות שקיבל תזכורת או אם המשתמש שילם לשרותי ‪Gameforge‬ ללא הרשאה,
 
ב) קיימות נסיבות ממשיות שמצביעות על כך שההתנהגות שלו באופן משמעותי משפיעה לרעה על חוויית המשחק של משתמשים אחרים,
 
ג) המשתמש מפר בצורה מהותית חוקים, ההוראות הכלולות בסעיפים 3, 4 או 5 של תנאי שימוש , תנאים החלים משלימים ו / או חוקים, אלא אם כן הוא אינו אחראי להפרה.
8.3
כל ביטול / סיום יש להעביר בכתב. ביטולים שהונפקו ב דואר אלקטרוני מספקים את דרישת הודעה כתובה.ביטולים יכולים להיות גם להתקיים באמצעות הפונקציה ביטול ששולבה בדף האינטרנט של המשחק המקוון כשאלה.
8.4
Gameforge‬ מוסמך למחוק את חשבון המשתמש אם קיימת עילה המצדיקה את זה (למשל, אם חשבונות המשתמש ללא חברות אינם פעילים לתקופות זמן ארוכות).הסיבות המתאימות ותנאים מוקדמים למחיקת חשבונות המשתמשים ניתן לקרוא בחוקים - אם קיימים - בשאלות בעמוד המשחק המקוון. יתר על כן, ‪Gameforge‬ זכאי לפי שיקול דעתה למחוק את החשבונות משתמשים בתום תקופת ההסכם.
8.5
במידה ו ‪Gameforge‬ הוציאה הודעה בדבר סיום הסכם הרישיון מסיבה שלא תלויה במשתמש ולו אין אחראיות או אם היא החליטה להפסיק את
שירותי ‪Gameforge‬ רשאי המשתמש לפני שהביטול נכנס לתוקף, לדרוש את הערך המקביל ששילם בעד יתרת האשראי במטבע פרימיום שעדיין נמצא בחשבון המשתמש או יתרת תקופת החברות.
9
יישום החוק, בית משפט
 
מערכת היחסים חוזית מתנהלת על פי חוק הגרמני להדרה של אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר טובין הבינלאומי ותקנות ההפניה של המשפט הבינלאומי פרטי. אם, בעת המסקנה הרלוונטית של חוזה (רישום, רכישת שירותים בתשלום), המשתמש כצרכן יש כמקום המגורים הרגילים שלו מיקום במדינה אחרת באיחוד האירופי, תוקפן של התקנות המשפטיות החלים לחלוטין של המדינה בשאלה תישאר לא מושפעת מהבחירה של החוק שנעשה במשפט הראשון.
10
תיקונים לתנאי השימוש האלה , שונים, תקשורת, סעיף ההפרדה
10.1
Gameforge‬ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש וההגבלות האלה. ‪Gameforge‬ תודיע למשתמש בדואר האלקטרוני על התנאים שתוקנו לפחות ארבעה שבועות לפני שאלה נכנסו לתוקף והיא תודיע למשתמש של התחולה המוצעת של התנאים החדשים ותנאי השימוש, כמו גם את זכותו של המשתמש להתנגד לתחולתם . אם המשתמש אינו מתנגד לתחולת תנאים וההגבלות של שימוש החדשים בתוך תקופה זו או אם הוא נכנס שוב לתוך שירותי ‪Gameforge‬ אחרי שהתנאים והגבלות השימוש המתוקנים נכנסו לתוקף, התנאים שתוקנו יחשבו מקובלים. ‪Gameforge‬ תודיע למשתמש על ההשלכות של התקופה בת ארבעת שבועות, והזכות להתנגד וההשלכות המשפטיות של אי הגבה באמצעות טופס מתאים.
10.2
המשתמש רשאי רק לבצע קיזוז במידה ותביעה נגדית שלו היא חוקית לפי החוק (בדרך של החלטת בית המשפט) או שאושר כי אינה שנויה במחלוקת על ידי ‪Gameforge‬. המשתמש יכול רק לממש את זכותו של שימור ושל טענותיו מבוססות על פי הסכם זה.
10.3
Gameforge‬ ככלל יפנה להמשתמש באמצעות דואר אלקטרוני - אלא אם כן ניתנו אחרים בתנאי השימוש והגבלות האלה. המשתמשים יבטיחו שכתובת הדואר האלקטרוני המשמשת לרישום נבדקת באופן קבוע אחר הודעות מ ‪Gameforge‬. אם המשתמש יוצר קשר עם ‪Gameforge‬, הוא מצהיר שהוא חייב לציין באיזה חשבון משתמש הוא משחק ולאיזה משחק מקוון הוא מתייחס. ‪Gameforge‬ תספק למשתמש מערכת תמיכה בנושאי תמיכה. ‪Gameforge‬ רשאית להורות למשתמש לתקשר באופן בלעדי באמצעות מערכת התמיכה בנושאי תמיכה.
10.4
במידה והוראות פרטניות של תנאי השימוש והתניות אלה תוכח להיות בלתי ניתנת לאכיפה, שאר ההוראות יישארו תחת אכיפה. ההוראה שלא ניתנות לאכיפה תוחלפנה בהוראת חוק רלוונטיות.
 
Karlsruhe, June 2014
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
גרמניה
 
בית משפט מקומי ‪Mannheim‬, HRB ‪718029
מספר זיהוי לצרכי מס : ‪DE 814330106
מנכלים: ‪Alexander Rösner
הודעה בדבר יישוב מחלוקות באינטרנט:
Gameforge 4D GmbH לא מחויב ואינו מתכוון להשתתף בהליכים כאלה.