Posebna Prava i Uvjeti za plaćene akvizicije virtualnih predmeta i dogovor za besplatno članstvo

1
Podložno posebnim Pravima i Uvjetima
 
Ova posebna Prava i Uvjeti ("Uvjeti") reguliraju plaćenu akviziciju virtualnih predmeta i uspostavljanje, implementaciju i kraj besplatnog članstva u odnosu na online igre napravljene od strane ‪Gameforge 4D GmbH‬, ‪Albert-Nestler-Straße 8‬, ‪76131 Karlsruhe‬ ("‪Gameforge‬").
2
Posebna Prava i Uvjeti za plaćene akvizicije virtualnih predmeta
2.1
Korisnik može dobiti "Premium valutu" u zamjenu za uplatu. "Premium valuta" može imati različito ime u svakoj od online igara.
2.2
Korisnik predaje ponudu da zaključi ugovor za kupovinu "Premium valute" birajući unutar određene online igre količinu "Premium valute" koju želi kupiti i tada treba kliknuti na dugme na kojem piše "Kupi sada" ili sličan natpis. Ugovor će biti uspostavljen onda kada je ‪Gameforge‬ pripisala na korisnički račun Premium valutu.
2.3
Uz kredit od Premium valute korisnik stječe obično, neprenosivo pravo ograničeno na ugovoreno razdoblje za stjecanje virtualne imovine i pogodnosti koje nudi ‪Gameforge‬ unutar online igre i pobliže opisana, pod uvjetom da je "Premium valuta " pripisana korisničkom računu i dovoljna za kupnju u pitanju. "Premium valuta" biti će terećena s korisničkog računa do iznosa koji odgovara određenoj protuvrijednosti virtualne imovine ili koristi.
2.4
Nabavna cijena Premium valute isplaćuje se korištenjem usluga plaćanja integriranima od strane ‪Gameforge‬; oni nude korisniku razne načine plaćanja ("načini plaćanja").Korisnik može odabrati svoj ​​željeni način plaćanja od onih dostupnih.Korisnik je upoznat da je ugovor za izvršenje transakcije napravljen uz pomoć njegovog odabranog pružatelja usluge plaćanja biti utemeljen na pravima i uvjetima pružatelja usluge u pitanju.
2.5
Korisnik može povući svoju ponudu sukladno članku 2.2 u bilo koje vrijeme do završetka pojedinačnih koraka potrebnih za aktiviranje platne transakcije putem pružatelja platnih usluga, kao što je definirano u članku 2.4. Do tog vremena također je moguće ispraviti unesene podatke klikom na gumb Natrag u pregledniku.
2.6
Pravo korisnika na stečenu Premium valutu je pod uvjetom naknadnog ukidanja licencnog ugovora predviđeno standardnim Pravima i Uvjetima korištenja. U slučaju da je korisnikov račun blokiran u skladu sa člankom 6.2 d) standardna Prava i Uvjeti korištenja, ‪Gameforge‬ ima pravo odbiti izvršenje za vrijeme trajanja blokiranja.
2.7
Pravo na korištenje virtualne imovine ili koristi stečene na temelju članka 2.3 je pod uvjetom naknadnog ukidanja licencnog ugovora regulirano standardnim Pravima i Uvjetima korištenja.Korisnik nema pravo korištenja virtualne imovine ili pogodnosti za minimalno razdoblje vremena, osim ako opis virtualne imovine ili korist navedena za određeni minimalni vremenski period.
3
Posebna Prava i Uvjeti za dogovoreno besplatno članstvo
3.1
Sklapanjem članskog dogovora, za (najmanji) termin odabran od strane korisnika omogućit će mu pristup posebnim koristima na online igri (npr. specijalne mogućnosti, zone ograničenog pristupa), koje nisu dostupne onima koji nisu članovi.
3.2
Korisnik odabire (minimalno) trajanje članstva i relevantnu cijenu je stoga potrebno platiti. Na istoj stranici korisnik odabere svoj ​​način plaćanja, te pripadajuće usluge plaćanja od davatelja usluge. Članak 2.2, 2.4 i 2.5 primjenjuju se sukladno s tim. Iznosi se plaćaju za članstvo i moguće je platiti unaprijed ili na početku određenog članskog termina.
3.3
Odstupanje od članka 8.1 standardnih Prava i Uvjeta korištenja, članstvo može biti otkazano bez prethodne obavijesti u bilo koje vrijeme do kraja termina u pitanju. Otkazivanje može biti predano preko emaila ili napisano. Ako je opcija otkazivanja ugrađena u opcije korisničkog računa, to može također biti iskorišteno za aktiviranje otkazivanja. Pod uvjetom da metoda plaćanja koja je odabrana ne sprečava automatsko obnavljanje, pri kraju termina članstvo će biti automatski obnovljeno za prethodno dogovoren termin osim ako ne bude otkazano od jedne strane prije isteka. Prije sklapanja sporazuma o članstvu, korisnik će biti obaviješten o mogućnosti automatskog obnavljanja ili ne postojanja istoga.
4
Kupovina Premium valute i sporazum o članstvu u korisnikovo ime
4.1
Ugovorni partner za usluge ponuđene od ‪Gameforge‬ u skladu s člancima 2 i 3 ovih Uvjeta može također biti i osoba osim korisnika koja samo kupuje usluge u korist korisnika (ugovor u korist trećih osoba). Ovo će biti slučaj osobito ako vlasnikova mogućnost plaćanja za članak 2.4 (npr. vlasnik kreditne kartice, bankovnog računa, telefonske linije, itd.) želi steći ponuđene usluge za korisnika u pitanju.
4.2
U slučaju opisanom u članku 4.1 usluge u pitanju mogu biti zatražene jedino od ‪Gameforge‬ od vlasnika računa kojemu će biti pripisane. ‪Gameforge‬ direktno pripisuje korisniku u pitanju.
5
Nadoknada novca i uplaćenih sredstava u slučaju otkazivanja
5.1
Osim ako je zakonsko pravo otkazivanja uspješno primijenjeno, povrat uplate vraćen za neiskorištenu "Premium valutu" ili za preostalo trajanje članstva jedino je moguće u skladu s člankom 8.5 standardnih Prava i Uvjeta korištenja.
5.2
U slučaju da zakonsko pravo otkazivanja bude učinkovito provedeno, ‪Gameforge‬ će kao pravilo koristiti ista sredstva plaćanja koja je korisnik koristio u svojim plaćanjima. Ako to nije moguće, povrat će biti napravljen preko bankovne transakcije na račun označen od strane korisnika plaćanja.
6
Razno
6.1
Nema drugih dodatnih troškova osim osnovne naplate za uspostavljanje i održavanje internet veze i cijene za usluge ‪Gameforge‬ prema člancima 2 i 3.
6.2
Gameforge‬ omogućava podršku za plaćanje preko https://billing.gameforge.com/ i podršku za igre preko http://support.gameforge.com/. Nema podrške preko telefona.
6.3
Članak 10 standardnih Prava i Uvjeta korištenja‬ primjenjuje se prema tome.
 
Karlsruhe, Lipanj 2014
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Njemačka
 
Lokalni sud ‪Mannheim‬, HRB ‪718029
Porezni prodajni broj: ‪DE 814330106
Direktori: ‪Alexander Rösner
Obavijest u vezi Online Rješavanje Sporova:
Gameforge 4D GmbH nije obvezan i ne namjerava sudjelovati u takvim situacijama.