Posebna Prava i Uvjeti za Plaćeno Sticanje Digitalnih Dobara i Premium Usluga te Ugovora o Članstvu

1
Podložno Posebnim Pravima i Uvjetima
 
Posebna Prava i Uvjeti ('uvjeti') komplementiraju Standardna Prava i Uvjete korištenja od ‪Gameforge 4D GmbH‬, ‪Albert-Nestler-Straße 8‬, ‪76131 Karlsruhe‬ ('‪Gameforge‬'). Ona pokrivaju plaćene sticanje na pravo korištenja digitalnih dobara. 'Digitalna dobra' su (i) klijentski softwer za online igre koji je već dostupan ili će biti dostupan u nekom trenutku kasnije, (ii) premium valute i (iii) individualni predmeti ili oni koji su uključeni u paket za online igre koje vodi ‪Gameforge‬. Uvjeti također određuju plaćeno sticanje dodatnih usluga za igre ('premium usluga') te ugovora, izvedbu istoga i prekid plaćenog članstva prema točki 1.2 u Standardnim Pravima i Uvjetima korištenja.
2
Posebna Prava i Uvjeti za Plaćeno Sticanje Digitalnih Dobara i Premium Usluga
2.1
Korisnik može kupiti pravo na korištenje na određeni software koji je već dostupan ili koji će biti dostupan na određeni kasniji datum, što omogućuje instalaciju i korištenje online igre ponuđene od strane ‪Gameforge‬ bilo na datum kupovine ili na spomenuti kasniji datum, u skladu sa Standardnim Pravima i Uvjetima korištenja ('klijentski software'). ‪Gameforge‬ će nakon toga korisniki omogućiti preuzimanje klijentskog softwarea za dostupnu online igru. Ukoliko online igre ne bude dostupna u vrijeme kupovine prava na korištenje (prednarudžba), ‪Gameforge‬ će istaknut datum izlaska na stranici nabave te omogućiti pristup korištenju igre na dani datum. Datum izlaska treba biti viđen kao neobavezujući datum dostave. U slučajevima gdje je to opravdano, posebno radi cilja popravljanja problema, ‪Gameforge‬ može odgoditi datum izlaska na datum maksimalno tri mjeseca kasnije od originalno planiranog datuma izlaska.
2.1.1
Korisnik pristaje na sklapanje ugovora u kupnji prava na korištenje klijentskog softwarea odabirom samog klijentskog softwarea (ili paketa koji uključuje klijentski software i druga digitalna dobra) za relevantnu online igru putem stranice trgovine pružene od strane ‪Gameforge‬, te potom klikom na prigodan 'Kupite sada' ili drugi gumb sličnog naziva. Ugovor je određen od strane ‪Gameforge‬ slanjem potvrde o ugovoru na email adresu koju je korisnik podijelio. U kontrast s točkom 2.5 iz Standardnih Prava i Uvjeta korištenja, ugovorna obveza također može biti završena kada ‪Gameforge‬ kreira korisnički račun i poveže isti s email adresom koja je dana od strane korisnika pri završetku procesa plaćanja. ‪Gameforge‬ će isto istaknuti u takvim individualnim slučajevima.
2.1.2
Sadržaj i polje djelovanja ugovorne obveze prema točki 2.1.1 određeni su točkom 3.3 iz Standardnih Prava i Uvjeti korištenja.
2.2
Korisnik može kupiti virtualnu valutu čije je korištenje ograničeno na korisnički račun s kojeg je proces naplate završen kao što je navedeno u ovim uvjetima ('premium valuta'). Premium valuta može imati različito ime u svakoj od online igara.
2.2.1
Korisnik predaje ponudu da zaključi ugovor za kupovinu premium valute odabirom količine premium valute koju želi kupiti putem stranice trgovine pružene od strane ‪Gameforge‬, te potom klikom na prigodan 'Kupite sada' ili drugi gumb sličnog naziva. Ugovor će biti uspostavljen onda kada je ‪Gameforge‬ pripisala premium valutu na korisnički račun.
2.2.2
Kod izdavanja premium valute korisniku, ‪Gameforge‬ im daje obično, neprenosivo pravo ograničeno u odnosu na ugovornu obvezu na kupovinu virtualnih dobara ('predmeti iz trgovine') ili premium usluga ponuđenih od strane ‪Gameforge‬ unutar odgovarajuće online igre pobliže opisano tamo, pod uvjetom da je količina premium valute izdane korisniku dovoljna za kupovinu u pitanju. Premium valuta će biti terećena sa računa od korisnika u iznosi koji odgovara vrijednosti odabranog predmeta u trgovini ili premium usluzi.
2.2.3
Pravo korisnika na stečenu premium valutu je završava zajedno s prekidom ugovorne obveze regulirane prema Standardnim Pravima i Uvjetima korištenja. U slučaju da račun korisnika bude blokiran u skladu sa točkom 6.2(d) Standardnih Prava i Uvjeti korištenja, ‪Gameforge‬ ima pravo na odbijanje izvedbe za vrijeme trajanja blokade.
2.2.4
Pravo na korištenje predmeta iz trgovine ili premium usluga nabavljenih u skladu sa točkom 2.2.2 završava zajedno s prekidom ugovorne obveze regulirane prema Standardnim Pravima i Uvjetima korištenja. Korisnik nema pravo na korištenje predmeta iz trgovine ili premium usluga na određeni minimalni period vremena, osim u slučaju da opis predmeta iz trgovine ili premium usluge navodi drugi određeni minimalni vremenski period u vrijeme kupnje.
2.3
Korisnik može kupiti virtualne predmete ('predmete') i premium usluge individualno ili u paketu. Ti predmeti i premium usluge mogu biti korišteni jedino za odgovarajuću online igru za koju su kupljeni te generalno jedino od strane korisničkog računa koji je korišten za plaćanje.
2.3.1
Korisnik pristaje na sklapanje ugovora za kupovinu predmeta ili premium usluga odabirom predmeta ili premium usluga koje žete kupiti putem stranice trgovine pružene od strane ‪Gameforge‬, te potom klikom na prigodan 'Kupite sada' ili drugi gumb sličnog naziva. Ugovor završava kada ‪Gameforge‬ na korisnikov račun pripiše kupljene predmete ili osigura kupljene premium usluge.
2.3.2
Pravo na korištenje predmeta ili premium usluga nabavljenih u skladu s točkom 2.3.1 završava zajedno s prekidom ugovorne obveze regulirane prema Standardnim Pravima i Uvjetima korištenja. Korisnik nema pravo na korištenje predmeta ili premium usluga na određeni minimalni period vremena, osim u slučaju da opis predmeta iz trgovine ili premium usluge navodi drugi određeni minimalni vremenski period u vrijeme kupnje.
2.4
Kupovina određenih digitalnih dobara ili premium usluga je osigurana od strane pružatelja platnih usluga koje su integrirani od strane ‪Gameforge‬, a koji generalno korisniku pružaju razne načine naplate ('metode plaćanja'). Korisnik može odabrati svoj željeni način plaćanja od onih dostupnih te priznaje da je upoznat da će ugovor za izvršenje transakcije biti napravljen uz pomoć njegovog odabranog pružatelja usluge plaćanja te biti utemeljen na pravima i uvjetima pružatelja usluge u pitanju.
2.5
Korisnik može povući svoju ponudu sukladno člancima 2.1.1, 2.2.1 i 2.3.1 u bilo kojem trenutku sve do završetka pojedinačnih koraka potrebnih za aktiviranje platne transakcije putem pružatelja platnih usluga, kao što je definirano u članku 2.4. Do tog trenutka također je moguće ispravljati unesene detalje klikom na gumb za povratak u web pregledniku.
3
Posebna Prava i Uvjeti za dogovoreno besplatno članstvo
3.1
Sklapanjem članskog dogovora, za (najmanji) termin odabran od strane korisnika omogućit će mu pristup posebnim koristima na online igri (npr. specijalne mogućnosti, zone ograničenog pristupa), koje nisu dostupne onima koji nisu članovi.
3.2
Korisnik odabire (minimalne) uvjete članstva i relevantnu cijenu koja je naknadno potrebna. Na istoj stranici, korisnik odabire način plaćanja te pružatelja platnih usluga. Članak 2.2.1, 2.4 i 2.5 primjenjuju se sukladno s tim. Iznose koji se plaćaju za članstvo moguće je platiti unaprijed već na početku određenog članskog uvjeta.
3.3
Članarina može biti otkazana bez obavijesti u bilo kojem trenutku sve do isteka respektivnog članskog uvjeta. Otkazivanje može biti predano preko emaila ili napisano. Ako je opcija otkazivanja ugrađena u opcije korisničkog računa, to može također biti iskorišteno za aktiviranje otkazivanja. Pod uvjetom da metoda plaćanja koja je odabrana ne sprečava automatsko obnavljanje, pri kraju termina članstvo će biti automatski obnovljeno za prethodno dogovoren termin osim ako ne bude otkazano od jedne strane prije isteka. Prije sklapanja sporazuma o članstvu, korisnik će biti obaviješten o mogućnosti automatskog obnavljanja ili ne postojanja istoga.
4
Kupovina Digitalnih Dobara, Premium Usluga te Ugovora o Članstvu za korist Korisnika
4.1
Ugovorni partner za usluge ponuđene od ‪Gameforge‬ u skladu s člancima 2 i 3 ovih Uvjeta može također biti i osoba osim korisnika koja samo kupuje usluge u korist korisnika (ugovor u korist trećih osoba). Ovo će biti slučaj osobito ako vlasnikova mogućnost plaćanja za članak 2.4 (npr. vlasnik kreditne kartice, bankovnog računa, telefonske linije, itd.) želi steći ponuđene usluge za korisnika u pitanju.
4.2
U slučaju opisanom u članku 4.1 usluge u pitanju mogu biti zatražene jedino od ‪Gameforge‬ od vlasnika računa kojemu će biti pripisane. ‪Gameforge‬ direktno pripisuje korisniku u pitanju.
5
Nadoknada Novca i Uplaćenih sredstava u slučaju otkazivanja
5.1
Osim ako je zakonsko pravo otazivanja uspješno primjenjeno, povrat uplate vraćen za neiskorištenu premium valutu ili za preostalo trajanje članstva jedino je moguć u skladu s člankom 8.5 Standardnih Prava i Uvjeta korištenja.
5.2
U slučaju da zakonsko pravo otkazivanja bude učinkovito provedeno, ‪Gameforge‬ će kao pravilo koristit ista sredstva plaćanja koja je korisnik koristio u svojim plaćanjima. Ako to nije moguće, povrat će biti napravljen preko bankovne transakcije na račun označen od strane korisnika plaćanja.
6
Ostalo
6.1
Nema drugih dodatnih troškova osim osnovne naplate za uspostavljanje i održavanje internet veze i cijene za usluge ‪Gameforge‬ prema člancima 2 i 3.
6.2
Gameforge‬ omogućava podršku za plaćanje preko https://billing.gameforge.com/ i podršku za igre preko http://support.gameforge.com/. Podrška nije dostupna putem drugih kanala (npr. telefon, društvene mreže, itd.).
6.3
Članak 10 standardnih Prava i Uvjeta korištenja‬ primjenjuje se u skladu s tim.
 
Karlsruhe, Srpanj 2019
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Njemačka
 
Lokalni sud ‪Mannheim‬, HRB ‪718029
Porezni broj: ‪DE 814330106
Direktori: ‪Alexander Rösner
Obavijest u vezi Online Rješavanje Sporova:
Gameforge 4D GmbH nije obvezan i ne namjerava sudjelovati u takvim situacijama.