Prava i Uvjeti za Sudjelovanje u Nagradnim Igrama i Natjecanjima

1
Subjekt
 
Ovi 'Uvjeti' reguliranju sudjelovanje u nagradnim igrama na izvlačenje i natjecanjima ('Natjecanje(a)') organiziranim od strane Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, Njemačka ('Gameforge'). Odstupajuća ili dopunska pravila u 'Objavi' individualnog Natjecanja će imati prednost nad ovim Pravima i Uvjetima u slučaju kontradikcija.
2
Pravo na sudjelovanje
2.1
Svi korisnici koji su punoljetni, a slažu se sa zahtjevima Standarnih Prava i Uvjeta tokom trajanja Natjecanje te imaju vlastiti, aktivan korisnički račun ('korisnički račun') na određenoj online igri, imaju pravo kvalificirati se na natjecanje. Pravna dob za ispunjavanje uvjeta utvrđuje se prema zakonskim odredbama države prebivališta korisnika.
2.2
Navedeni imaju pravo na sudjelovanje, ali su isključeni iz dodjele nagrada (a) Gameforge zaposlenici (uključujući i povezane tvrtke), (b) članovi njihovih kućanstva te (c) osobe koje su u rodu do trećeg stupnja s osobama navedenim u (a) i (b) Nagrada će biti dostavljena onim sudionicima koji ne pripadaju u gore navedene grupe ljudi. Gameforge zadržava pravo isključiti osobe iz sudjelovanje i/ili od pobjede ukoliko one krše Prava i Uvjete korištenja ili one koji na nepošten način tokom natjecanja ostvare prednost.
3
Sudjelovanje
3.1
Sudjelovanje na Natjecanjima ostvaruje se izvršavanjem akcije(a) potrebnih za sudjelovanje, kako je navedeni u Objavi. Sudjelovanje je besplatno, nije vezano uz usluge temeljene na naknadama i može se odvijati samo tokom perioda sudjelovanja.
3.2
Dopunska pravila za Natjecanja koja zahtijevaju predaju 'Sadržaja' (ovisno o Natjecanju, na primjer, tekstovi, slike, snimke zaslona, ilustracije, itd.) od strane korisnika:

a) predaja mora biti izvršena s email adrese koja pripada Korisničkom računu na email adresu koja je navedena u Objavi uz naslov koji je također tamo naveden. Nadalje, email također mora sadržavati korisničko ime koji pripada samom Korisničkom računu te verziju jezika koja se koristi.

b) email za predaju mora sadržavati ime kojim se korisnik želi oslovljavati u javnoj objavi u slučaju pobjede. Ukoliko sudionik ne navede informacije o imenu, pristaju da se njegovo korisničko ime korisno kao način identifikacije. Ukoliko korisnik želi da se ime uopće ne koristi, to mogu navesti u svojoj prijavi.

c) višestruke objave (uključujući i prijave vezane uz druge Korisničke račune istog korisnika) nisu dozvoljene.
3.3
Dopunska pravila za Natjecanja povezana uz servise društvenih medija trećih-strana:

Ukoliko priroda Natjecanja ili Objave zahtijeva korištenje računa s društvenih medija od trećih strana, preduvjet za sudjelovanje od sudionika je da taj korisnički račun postoji od trenutka kada je napravljena akcija za sudjelovanje pa sve do kraja samog Natjecanja. Operater servisa društvenih medija nije organizator Natjecanja. Bilo kakav zahtjev od sudionika u vezi samog Natjecanja treba biti poslan direktno Gameforgeu.
3.4
Dopunska pravila za natjecanja u kojima se akcija sudjelovanja sastoji od ostvarivanja određenih ciljeva ili izvršavanja određenih zadataka u igri ('Postignuća'):

Ukoliko je zahtjevana akcija za sudjelovanje temeljena na Postignuću unutar igre, pobjednici će dobiti šansu da potvrde ili odbiju sudjelovanje u Natjecanju unutar tjedan dana nakon dobivanja Notifikacije.
4
Davanje prava na korištenje Objave od strane Korisnika
4.1
Sudionik Gameforgeu daje pravo na besplatno, isključivo i opozivo pravo na korištenje Sadržaja unutar potrebnog opsega izvršavanja samog Natjecanja, te neograničeno u pogledu vremena i teritorija. Ovo uključuje pravo na reproduciranje i uređivanje Sadržaja (npr. adaptacija formata i veličine slike, uredničke promjene). To također uključuje i pravo na javno objaljivanje Sadržaja na Gameforge stranicama i Gameforge kanalima društvenih medija ('Prezentacija') te izdavanju potrebnih prava za korištenje Sadržaja operaterima određenih servisa društvenih medija.
4.2
Gameforge zadržava pravo na implementaciju Sadržaja pruženu od strane pobjednika kao posebno priznanje unutar online igara te web stranica kojima Gameforge upravlja (npr. na ekranu za učitavanje sadržaja). Za tu svrhu, sudionik Gameforgeu daje pravo na korištenje Sadržaja u istoj mjeri kako je navedeno u gornjem članku 1, rečenici 1. Ukoliko korisnik odbije dati navedena prava, Gameforge je obvezan obrisati implementirani Sadržaj nakon razumnog vremenskog perioda, koji ne smije prevršiti period od 10 radnih dana Gameforge registriranog ureda. Ukoliko je ažuriranje softvera potrebno kako bi se Sadržaj obrisao zbog implementacije, taj period se produljuje do sljedećeg ažuriranja, ali ni u kojem slučaju duže od 9 mjeseci. Informacije dane od strane sudionika u skladu s 3(2)(b) primjenjivat će se sukladno na identifikaciju autorskih prava.
4.3
Slanjem prijave, sudionik potvrđuje da je izvršio potrebnu akciju za sudjelovanje osobno. Sudionik garantira da Sadržaj ne krši bilo kakva prava trećih strana te obeštećuje Gameforge protiv svih zahtjeva trećih strana koju mogu navoditi povezanost uz predani Sadržaj.
5
Davanje prava na korištenje od strane Gameforgea
 
S ciljem sudjelovanja na natjecanju, Gameforge sudioniku daje besplatno, isključivo i opozivo pravo na korištenje Sadržaja Gameforge servisa na koje se Natjecanje odnosi do potrebne mjere (npr. snimke zaslona, ukoliko je njihovo podnošenje dio zahtjevane akcije za sudjelovanje)
6
Nagrade
6.1
Priroda samih nagrada bit će utvrđena Objavom. Pobjednik je zadužen za bilo kakvo oporezivanje samih nagrada.
6.2
Novčani ekvivalent nagrade ili prijenos nagrade drugoj osobi nije moguć. Ukoliko pobjednik odbije nagradu ili slučajevima 3(4) gdje se isti ogluši na potvrdu, Gameforge ima pravo nagrade prenesti na drugog sudionika.
7
Određivanje Pobjednika
 
Gameforge će odrediti pobjednike na način koji je opisan u Objavi. Ukoliko kriteriji za odabir pobjednika nisu navedeni, Gameforge će odrediti pobjednike prema vlastitom nahođenju, pogotovo u slučajevima gdje sudjelovanje uključuje kreativna djela od strane sudionika koja su podložna za subjektivnu evaluaciju.
8
Obavijest i Objava Pobjednika
8.1
Gameforge će obavijestiti dobitnike nagrada unutar četiri tjedna nakon roka za predaju putem email adrese korištene za prijavu ('Notifikacija').
8.2
Sukladno odredbi pod točkom 3(2)(b), Gameforge ima pravo najaviti pobjednik na Gameforge web stranicama te Gameforge kanalima društvenih medija.
9
Dostava Nagrada
9.1
Digitalna dobra kao nagrade:

Ukoliko se nagrada sastoji od digitalnih dobara, ista će biti dodana na Korisnički račun pobjednika tjedan dana nakon Notifikacije ili nakon, ukoliko je primjereno, neophodnog odabira od strane pobjednika. Ukoliko je odabir od strane korisnika potreban između nekoliko mogućih nagrada te ukoliko se isti na izvede unutar dva tjedna nakon primitka zahtjeva od strane Gameforgea, to će dovesti do gubitka prava na dodjelu nagrade bez načina za zamjenu, ukoliko je ta posljedica navedena u samom zahtjevu. Gameforge ima pravo nagradu dodijeliti drugom sudioniku.
9.2
Materijalne nagrade:

a) Gameforge će od dobitnika materijalnih nagrada u Notifikaciji zahtijevati informacije koje su potrebne za slanje nagrade te, ukoliko je primjereno, tražiti odabir same nagrade (npr. veličinu tekstila). Ukoliko zatražene informacije ne budu dobavljene unutar dva tjedna nakon primitka zahtjeva, to će dovesti do gubitka prava na dodjelu nagrade bez kompenzacije, ukoliko je ta posljedica navedena u samom zahtjevu, a Gameforge će shodno tome imati pravo nagradu dodijeliti drugom sudioniku.

b) nagrade će biti distribuirane putem pružatelja usluga dostave ('Pružatelj Usluga') naručenog od strane Gameforgea i zahtjevati će važeću poštansku adresu ('Adresa’). Materijalne će nagrade pobjednicima biti dodijeljene od strane Gameforgea tako da iste izruči pružateljima usluga za dostavu; potraživanja Gameforgea od strane ovog Pružatelja Usluga će nakon tog trenutka biti prenesena na pobjednika. Ukoliko nagrada neće moći biti dostavljena zbog neispravne Adrese dane od strane pobjednika, isti će snositi i trošak te dostave. Gameforge nije odgovoran za naknadne pokušaje dostave. Za države koje se ne nalaze u regijama navedenim u Objavi neće biti prava na dostavu.
10
Privatnost
10.1
Gameforge će procesirati privatne podatke dane od strane korisnika (ovo se odnosi na osnovne korisničke podatke s njihovg Računa, tj. naziv lika i email adresu, poštansku Adresu ukoliko je dostupna, te ime koje je dano u odnosu na točku 3(2)(b)) unutar opsega koji je definiran zahtjevima za zaštitu podataka te eksluzivno u svrhu izvršavanja samog Natjecanja. To uključuje i provjeru prava na sudjelovanje te, ukoliko je primjenjivo, slanje Notifikacije i nagrada kao i povezanu Prezentaciju na Gameforge web stranicama i Gameforge kanalima društvenih medija (www.youtube.com/user/Gameforge, twitter.com/Gameforge, www.facebook.com/gameforge, www.instagram.com/gameforge_com kao i na bilo kojim drugim postojećim kanalima ovih servisa za određenu igru).
10.2
Osobni podaci inicijalno su pohranjeni samo za vrijeme trajanja natjecanja, a naknadno su obrisani. Ovo isključuje podatke koji su objavljeni kao dio Prezentacije, koji ostaju trajno pohranjeni zbog transparentnosti. U mjeri u kojoj zakonski uvjeti za zadržavanjem predivđaju dugotrajnije čuvanje podataka, isti će biti obrisani najkasnije nakon isticanja takvih obveza.
10.3
Sve daljnje informacije o Gameforgeom načinu upravljanja s osobnim podacima možete pronaći u Izjavi o Privatnosti (pogledajte točku 3.9 koja se direktno dotiče održavanja natjecanja te navodi značajne pravne osnove za obradu tih podataka, kao i točku 6 vezanu uz prava subjekta podataka).
11
Odgovornost
11.1
Bez obzira o pravnim osnovama, Gameforge, njegovi odbori, zaposlenici i agenti odgovorni su isključivo za djelovanje s namjerom te grubu nemarnost. Međutim, odgovorni su samo u slučajevima kada su povrijeđene ili zanemarene ugovorne obveze te su ograničeni na previdivu štetu, pod uvjetom da ta ograničenja nisu u koliziji s bilo kojim drugim primjenjivim zakonom. Ova ograničenja ne odnose se na gubitak života, osobne ozljede ili štetu na zdravlje te na odgovornost prema Zakonu o odgovornosti za proizvod.
11.2
Gameforge nije odgovoran za materijalnu štetu ili pravne nedostatke samih nagrada. Ovo se ne odnosi na slučajeve u kojima je nedostatak na prijevaru skriven od strane Gameforgea.
12
Završne odredbe
12.1
Sudionik prihvaća Prava i Uvjete slanjem svoje prijave.Sudionik prihvaća Prava i Uvjete slanjem svoje prijave. Uz ova Prava i Uvjete, Standarna Prava i Korištenja od strane Gameforgea također vrijede.
12.2
Prava i uvjeti trećih strana koje su uključene u izvršavanje Natjecanja ostat će nepromijenjena.
12.3
Gameforge ima pravo prekinuti natjecanja prije završetka perioda natjecanja, ukoliko dođe do bitnih i valjanih razloga. Bitan razlog na primjer, može biti nemogućnost održavanja Natjecanja zbog određenih tehničkih, organizacijskih ili legalnih razloga.
12.4
Ugovorni odnos je uređen njemačkim zakonom, isključujući preporuke međunarodnog privatnog zakona. Ukoliko sudionik kao svoje uobičajeno prebivalište ima navedenu neku drugu državu članicu Europske Unije tijekom samog natjecanja, valjanost strogo primjenjivih zakonskih propisa zemlje u pitanju neće utjecati na opis zakona.
12.5
Pravna pomoć je izuzeta u pogledu prava na sudjelovanje na Natjecanjima te održavanju samih Natjecanja, uključujući odlučivanje pobjednika.
12.6
U slučaju da bilo koja pojedinačna odredba ovih Prava i Uvjeta postane nevažeća, preostale odredbe ostat će efektivne i obvezujuće. Odredba koja nije provediva će se zamijeniti za relevantnu zakonsku odredbu.