Standardna Prava i Uvjeti korištenja

1
Opseg i predmet Prava i Uvjeta korištenja
1.1
Standardna Prava i Uvjeti korištenja ("Prava i Uvjeti korištenja") reguliraju korištenje online igara i drugih usluga, kao što su forumi i sistem podrške (i "Gameforge usluge"), omogućene od Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe ("Gameforge").
1.2
Gameforge pruža Gameforge usluge koje isključivo koriste potrošači. Gameforge usluge se mogu koristiti u obliku besplatnih online igara i usluga ili kao online igre ili usluge u kojima određeni virtualni predmeti i prava mogu biti stečena u zamjenu za uplatu. U nekim slučajevima Gameforge usluge također mogu biti korištene u zamjenu za jednokratnu ili inače besplatno ("Članstvo"). Osim ako Prava i Uvjeti korištenja izričito ne navode drugačije, oni se također primjenjuju i na plaćene Gameforge usluge, ukljućujući i članstvo. Plaćeni virtualni predmeti ili prava i dogovoreno članstvo su uz to podložni Specijalnim Pravima i Uvjetima za plaćene akvizicije virtualnih predmeta i dogovora o besplatnom članstvu ("specijalni uvjeti").
1.3
Gameforge zadržava pravo prekinuti uslugu od Gameforge bez prethodne najave u slučaju hitnih tehničkih razloga ili zbog potrebnih radova na održavanju. U svim drugim slučajevima pravovremena obavijest će biti osigurana koristeći prikladne načine.
1.4
Gameforge usluge mogu samo biti korištene u trenutno važećoj verziji.
1.5
Gameforge usluge služe samo u svrhu zabave potrošača . Zabranjeno je koristiti ih u svrhu dobivanja dodatne zarade. Iznimke od ovoga zahtijevaju izražen, prethodno dobiven pristanak od Gameforge.
1.6
Korisnik je odgovoran za aktualiziranja i prilagođenost softvera i hardvera koji koristi, osobito u svrhu da koristi nova izdanja ili druga ažuriranja od Gameforge usluga.
1.7
Gameforge usluge su podložne pravilima koja se primjenjuju za igre ili korištenje ("Pravila"), ako postoje, preko kojih Gameforge zadržava prava posjedovanja i vlasništva koja su detaljno određena. Ako postoje proturječnosti između Prava i Uvjeta korištenja i Pravila, Prava i Uvjeti korištenja imaju prednost, osim ako Pravila odobravaju prioritet u određenom slučaju.
1.8
Korisnikova suprotna pravila ili standardna prava i uvjeti se neće primjenjivati.
2
Opće odredbe koje se odnose na sklapanje ugovora
2.1
Da bi koristili Gameforge usluge, korisnici moraju biti registrirani. Ovo se ne primjenjuje u slučajevima u kojima je iznimka napravljena kao zahtjev za registraciju (npr. s oznakom "igraj sad!"). Korisnici moraju uvijek biti registrirani da bi mogli spremiti napredak u igri.
2.2
Korisnici moraju biti individualne fizičke osobe (grupe, obitelji itd. nije dozvoljeno). Registracija mora biti napravljena osobno. Registracija putem trećih osoba nije dozvoljena.
2.3
Maloljetnici mogu koristiti Gameforge usluge samo uz pristanak zakonskog skrbnika ili ako prelaze minimalnu naznacenu dob.
2.4
Tijekom postupka registracije korisnik treba unijeti određene podatke kao što su korisničko ime i email adresa registrirana na njegovo ime. Korisnik ne može polagati pravo na određeno korisničko ime. Korisničko ime ne može narušavati prava treće strane ili bilo koje bitne pravne regulative niti može vrijeđati opću pristojnost. Korisnik je izričito odgovoran u ovom pogledu. Uz to nije dozvoljeno koristiti email ili internet adresu kao korisničko ime. Informacija koju korisnik unese pri registraciji mora biti istinita i potpuna. Korisnik ima obavezu neprekidno ažurirati informacije unesene pri registraciji. Ako je potrebno za provedbu ugovora o licenci, Gameforge ima pravo tražiti odgovarajući dokaz o identitetu koji će biti izbrisan odmah nakon provjere.
2.5
Unosom potrebnih podataka na jednu od Gameforge internet stranica, korisnik predočuje ponudu o zaključivanju ugovora za licencu koja je regulirana ovdje. Gameforge prihvaća ponudu aktivacijom korisničkog računa. Gameforge ima pravo napraviti aktivaciju korisničkog računa koja ovisi o korisniku da potvrdi email adresu (procedura prijave). Ovo izvršava Gameforge slanjem korisniku emaila koji potvrđuje primitak ponude i sadrži zahtjev za korisnika da potvrdi ovu email adresu. U vrijeme aktivacije obavljene od strane Gameforge ugovor o licenci biti će uspostavljen između Gameforge i korisnika u skladu s ovim Pravima i Uvjetima korištenja. U nekim slučajevima procedura registracije može biti različita od one opisane ovdje - osobito pri registraciji preko drugih internet stranica (kao što su društvene mreže). U takvim slučajevima korisnik će biti upućen kako da podnese ugovornu izjavu traženu za ugovor o licenci.
2.6
Kao alternativa za registraciju preko Gameforge internet stranice, Gameforge može omogućiti registraciju preko važećih funkcija ili drugih internet stranica ili društvenih mreža (npr. "Facebook povezivanje"). U tom smislu, jedom kada korisnik da svoj pristanak važećem operatoru internet stranice, njegovi osobni podaci mogu biti prosljeđeni prema Gameforge. Korištenje ovakve vrste registracijske procedure traži od korisnika da bude registriran na mjerodavnoj stranici ili društvenoj mreži u skladu s pravilima i uvjetima koji su tu primjenjivi. Odredbe ovog Odjeljka 2 također se primjenjuju i za zaključivanje ugovora.
2.7
Nema prava na registraciju ili aktivaciju.
2.8
Nakon što je registracija uspješno završena, korisnik kreira korisnički račun s kojim može samostalno upravljati. Korisnik može kreirati račun na Gameforge portalu ili na važećoj Gameforge internet stranici. Korisnik također može koristiti korisnički račun kreiran na Gameforge portalu za sve druge online igre povezane Gameforge s Gameforge portalom. Osim ako drugačije nije navedeno pri kreiranju korisničkog računa, korisnički račun kreiran na online stranici igre je samo namjenjen za tu online igru na stranici na kojoj je račun kreiran; ne može biti korišten za druge online igre. Gameforge zadržava pravo uvesti tehničke aranžmane (npr. u obliku portala) koji omogućuju da korisnički računi istovremeno budu korišteni za više Gameforge usluga.
2.9
Korisnički račun ne može biti prebačen ili napravljen dostupnim drugim strana bez pristanka Gameforge.
3
Opće obveze korisnika
3.1
Podaci za prijavu, korisnička imena, šifre
3.1.1
Korisnik ima obvezu da uvijek drži tajnim svoje podatke za prijavu. Korisnik je osobito obvezan samo koristiti svoje podatke za prijavu unutar Gameforge usluga i štititi ih od ulaska neovlaštenih trećih strana.
3.1.2
"Podaci za prijavu" su korisnikovi osobni podaci za prijavu koji se koriste za identifikaciju i za onemogućavanje korištenja od trećih strana. Šifra ne mora biti identična korisničkom imenu i mora sadržavati najmanje osam znakova koji se sastoje od kombinacije od brojeva i slova.
3.1.3
U slučaju da korisnik ima razlog za sumnju da treća osoba ostvarila nedozvoljeni pristup ovim podacima, mora odmah obavijestiti Gameforge i promjeniti svoje podatke ili pripremiti da bude promjenjeno od strane Gameforge. Gameforge , nadalje, ima pravo da privremeno onemogući pristup korisniku u tim slučajevima ili u slučaju da Gameforge ima neko saznaje da se podaci zloupotrebljavaju. Korisniku će biti dozvoljeno ponovno korištenje jednom kada se sumnja o zloupotrebljavanju pokaže kao neosnovana.
3.1.4
Ako nije dozvoljeno po Pravilima, korisnik nije ovlašten pod bilo kojim okolnostima da koristi podatke za prijavu drugog korisnika.
3.2
Korištenje Gameforge usluga
3.2.1
Gameforge usluge uključuju sadržaj svih vrsta koje su zaštićene temeljem prava na zaštitni znak, autorsko pravo ili na drugi način zaštićeno u korist Gameforge ili u korist treće osobe. Osim ako nije izričito dopušteno od strane Gameforge, korisnik nema pravo mijenjati, reproducirati ili javno širiti Gameforge usluge ili sadržaj koji je dostupan ovdje, niti može koristiti ove za oglašivanje ili bilo koje druge svrhe osim onih koje su ugovorno dogovorene. Reproduciranje je samo dozvoljeno tamo gdje je tehnički potrebno u svrhu korištenja Gameforge usluga ugovorno dogovorenih. Nije dopustivo modificirati, sakrivati ili uklanjati autorska prava i imena zaštitnog znaka.
3.2.2
Pod "Sadržaj" se podrazumijevaju svi podaci, slike, tekstovi, grafike, glazba, glazbene sekvence, videa, programi ili softverski kod i svaka druga informacija pružena od strane Gameforge. "Sadržaj" se posebno također obuhvaća i sve ponude usluga koje su dostupne za preuzimanje.
3.2.3
Korisnik je dužan da odustane od svega što bi moglo ugroziti ili ometati Gameforge usluge i ne može pristupiti podacima za koje nema pravo pristupa.
3.2.4
Korisnik nema pravo na objavljivanje sadržaja unutar opsega Gameforge usluga.
3.2.5
Nije dozvoljeno koristiti Gameforge usluge preko anonimzicaijskih servisa ili sličnih mogućnosti izostavljanja ili sakrivanja prave IP adrese ili porijekla korisnika.
3.3
Korištenje softverskog klijenta
 
Gameforge omogućava korisniku, u odnosu na usluge koje zahtjevaju prethodnu instalaciju klijenta za softver da se omogući njihovo korištenje, ne ekskluzivno (obično) pravo, ograničeno na vrijem trajanja ugovora o licenci, da instalira i koristi klijent za softver. Korisniku je samo dozvoljeno reproduciranje klijenta za softver u toj mjeri koja je potrebna za ugovorno dogovoreno korištenje softvera. Svi oblici komercijalne upotrebe softvera su zabranjeni. Svaka promjena klijenta za softver ili ponovno prevođenje isporučenog programskog koda u drugi kodirani oblik (dekompilacija) kao i svaki drugi oblik obrnutog inženjeringa raznih softverskih proizvodnih fraza je zabranjeno do te mjere da nije potrebno dobiti informaciju potrebnu za uspostavljanje međusobnog funkcioniranja klijenta za softver s drugim programima, a ako uspostava međusobne funkcionalnosti ne može biti drugačije zahtjevana osobito od Gameforge i da se važeći podaci ne koriste za druge svrhe osim za uspostavu međusobne funkcionalnosti i da se te aktivnosti izvode samo od strane korisnika.
4
Posebni uvjeti za korištenje online igara
4.1
Osim ako pravila dopuštaju iznimke, korisnik može sudjelovati u svakoj rundi online igre (npr. svijet, svemir itd.) koristeći samo jedan korisnički račun. Nije dozvoljeno koristiti više korisničkih računa ("multi-račun"). Gameforge ima pravo u bilo koje vrijeme na svoju vlastitu diskreciju blokirati ili izbrisati nedozvoljene multi-račune.
4.2
Korisniku je zabranjena manipulacija s online igrom na bilo koji način. Korisnik posebno nema pravo, koristiti neke mjere, mehanizme ili softver koji može utjecati na fukncionalnost ili na tijek igre. Korisniku je zabranjena bilo koja aktivnost koja može dovesti do nerazumnog ili pretjeranog tereta na tehničke kapacitete. Korisniku nije dozvoljeno blokirati, prepisati ili modificirati sadržaj kreiran od strane Gameforge ili da na neki način remeti online igru.
4.3
Korisniku nije dozvoljeno, povrh toga, da pokreću online igre na drugim programima osim internet preglednika ili isporučenog klijent programa. Ovo se posebno odnosi na botove ili druge alate koji su dizajnirani da zamjene ili povećaju mrežno sučelje. Također nije dozvoljeno koristiti skripte ili programe koji daju korisniku prednost u odnosu na njegove suigrače. Ovo također uključuje funkciju automatskog osvježavanja i druge integrirane mehanizme u internet preglednicima u toj mjeri da se radi o automatskim procesima. Prijava je samo dozvoljena preko Gameforge usluga i stranica trećih osoba integriranih od strane Gameforge (npr. portali ili društvene mreže).
 
Ni pod kojim uvjetima korisnik ne može
 
a) napraviti ili koristiti se varanjem, modifikatorima, hakovima i/ili softverom koji mijenja iskustvo online igre,
 
b) koristiti softver koji omogućava "analizu podataka" ili na neki drugi način snima ili skuplja informacije vezan uz online igre,
 
c) kupovati ili prodavati virtualne predmete koji su originalno potječu iz Gameforge usluga od trećih osoba u zamjenu za prava sredstva plaćanja, niti mogu razmjenjivati za dobra ili pokušavati dogovoriti bilo kakvu od gore navedenih transakcija osim ako to nije dozvoljeno u pojedinom slučaju.
 
Ovo također uključuje sve radnje jednake gore navedenim nedozvoljenim radnjama.
4.4
Sva prava na virtualne predmete koji se koriste u online igrama i onim stečenim u zamjenu za plaćanje ekskluzivno pripadaju Gameforge osim gdje se korisite u skladu s Pravima i Uvjetima korištenja.
4.5
Nije dopušteno koristiti privatne servere, npr. servere koje kontroliraju korisnici ili treće osobe koje omogućavaju, uspostavljaju ili održavaju nedozvoljenu povezanost prema Gameforge uslugama, osobito kroz programe koji nisu izričito dozvoljeni za upotrebu od strane Gameforge, ili koji oponašaju ili pokušavaju oponašati Gameforge usluge.
5
Posebni uvjeti korištenja komunikacijskih sredstava (osobito foruma za diskusiju, chat. blog i funkcije komentiranja)
5.1
Gameforge može osigurati korisniku različita komunikacijska sredstva za vlastiti sadržaj i doprinose, koje korisnik može koristiti s skladu s pravima relativne dostupnosti. Gameforge u ovom slučaju samo omogućava teničku podršku za razmjenu informacija. Nema prava na pružanje takvih komunikacijskih sredstava.
5.2
Korisniku je zabranjeno objavljivati ili raditi podjelu sadržaja (npr. slike, videa, linkova, imena, tekstova) unutar Gameforge usluga, ako to
 
a) krši zakon koji je u primjeni ili nije etično;
 
b) krši zaštitne znakove, patente, autorska prava, druga industrijska imovinska prava, poslovne tajne ili druga prava trećih strana;)
 
c) je opsceno, rasističko, veliča nasilje, je pornografsko ili postoji mogućnost da pokvari mlade ili na drugi način ugrožava ili pogoršava razvoj djece i mladih ljudi;
 
d) je uvredljivo, maltretirajuće, klevetničko u karakteru ili na drugi način ugrožava prava pojedinca;
 
e) sadrži pisma lanca sreće ili piramidalne sheme;
 
f) stvara lažni dojam da je omogućeno ili podržano od strane Gameforge;
 
g) sadrži osobne podatke trećih strana koje nisu pristale na svoje uključenje;
 
h) ima komercijalni karakter, pogotovo što ima učinak oglašavanja.
5.3
Korisnik ima obvezu da bira prikladne riječi i da ne širi bilo kakvu diskriminaciju sa političkim ili religijskim ili sadržajima sa seksualnim referencama.
5.4
Gameforge ne polaže pravo vlasništva na sadržaj postavljen od strane korisnika. Korisnik istodobno dozvoljava Gameforge trajna, neopoziva i ne isključiva prava da koristi sadržaj i doprinose s korisnikove strane unutar Gameforge usluga. Gameforge navodi da uneseni sadržaj je najbolji subjekt aktivnim provjerama, ali to nije neprimjetna metoda kontrole. Korisnik, štoviše, ima mogućnost prijavljivanja Gameforge sadržaj koji je možda nedopušten. Gameforge će potom reagirati što prije i ukoliko je potrebno promijeniti ili izbrisati prijavljeni sadržaj.
6
Posljedice povrede dužnosti
6.1
Ako Gameforge ima prigovor na određeni sadržaj, korisnik ga mora čim prije ukloniti. Gameforge zadržava pravo da sama ukloni sadržaj.
6.2
Bez obzira na sva druga zakonska ili ugovorena prava, posebno prava prekida zbog razloga sukladno točki 8.2 tih Prava i Uvjeta korištenja, koristeći svoju diskreciju Gameforge može poduzeti jednu ili više sljedećih akcija ako postoje određene okolnosti koje doista upućuju da je korisnik prekršio Prava i Uvjete korištenja koji se tiču ostalih primjenjivih uvjeta i pravila, osim ako korisnik nije odgovoran za prekršaj:
 
a) izmijenjen ili izbrisan sadržaj,
 
b) davanje upozorenja odgovarajućem korisniku,
 
c) objavljivanja lošeg postupanja u određenoj online igri i objavljivanje korisničkog imena,
 
d) privremeno blokiranje korisničkog računa i
 
e) isključivanje određenog korisnika, uključujući buduće slučajeve.
6.3
Nakon što je korisnik isključen, ne može registrirati novi korisnički račun bez prethodnog pristanka Gameforge.
7
Odricanje od odgovornosti
7.1
Gameforge je odgovorna u skladu s zakonskim odredbama za štetu/gubitak koji korisnik pretrpi namjerno ili kroz veliki nemar od strane Gameforge ili njezinih agenata. Također je i odgovorna za osobne ozljede i oštećenja unutar definicije Zakona o odgovornosti za proizvod (Produkthaftungsgesetz).
7.2
Inače Gameforge odgovornost u odnosu na zahtjeve za kompenzaciju - bez obzira na zakonski temelj - je ograničeno u skladu sa sljedećim odredbama, osim ako nije drugačije predviđeno unutar garancije predviđene od strane Gameforge:
7.2.1
U odnosu na štetu/gubitak izazvan prosječnim nemarom, Gameforge biti će jedino odgovorna utoliko koliko se stvar odnosi na kršenje bitnih ugovornih obveza. Važne ugovorene obveze su one ugovorne obveze čije ispunjenje je strogo potrebno redosljedom kojim se može ugovor u potpunosti izvršiti, pomoću toga korisnik bi se trebao normalno moći pouzdati da se te obveze u potpunosti ispune. U slučaju da Gameforge je ovime odgovorna za običnu nepažnju, odgovornost Gameforge će biti ograničena na onu štetu/gubitke koji su predvidljivi i tipični za ovu vrstu ugovora.
7.2.2
Odgovornost Gameforge u odnosu na podatke i/ili izgubljene programe zbog Gameforge nemara biti će ograničena na uobičajne troškove oporavka koji su bili pretrpljeni od strane korisnika u slučaju da je primjenjivao uobičajene mjere za pohranu podataka koje su prihvatljive u razmatranju sa svim okolnostima.
7.3
Odredbe navedene u prethodnim paragrafima mogu se također primijeniti na dužnost nadoknade beskorisnog troška (sekcija 284 njemačkog Građanskog zakona (BGB)).
7.4
Navedena odricanja jednako tako je moguće primijeniti u korist Gameforge zastupničkog agenta.
7.5
Gameforge nije odgovorna za bilo kakve nastale troškove kod korisnika pri korištenju određenih usluga koje nisu izričito ponuđene od strane Gameforge . Ovo se posebno primjenjuje na troškove koji nastaju tijekom prijenosa podataka do i prema korisničkom uređaju kao i za sve troškove pri korištenju sistema plaćanja.
7.6
Svaki oblik direktne odgovornosti je isključen u slučaju nepravilnosti u radu Gameforge postojećih usluga na početku pružanja usluga; odnosno Gameforge je samo odgovorna utoliko ako su Gameforge ili njeni zastupnički agenti odgovorni za ovo.
8
Ugovoreni izraz; brisanje korisničkog računa
8.1
Osim ako nije drugačije naglašeno prilikom registracije, ugovor koji će biti korišten za Gameforge usluge biti će sklopljen na neodređeno vrijeme. Pod uvjetom da nije određeno trajanje, obje strane imaju pravo u bilo kojem vremenu otkazati ugovor za praktičnost s vremenom najave od dva tjedna. Ako je dogovoreno određeno vrijeme, ugovor može biti otkazan jedino nakon isteka ugovorenog vremena. Ako se otkaz ne izda, primjenjivi vremenski određeni ugovor će biti automatski produžen za izvorno dogovoreno vrijeme.
8.2
Svaka strana ima pravo prekinuti ugovor s razlogom, bez prethodne najave, ako postoje razlozi za to. Razlozi su ustanovljeni ako
 
a) ako je korisnik u kašnjenju s plaćanjem naknade unatoč primljenom podsjetniku ili ako korisnik koristi usluge koje Gameforge naplaćuje, a bez dozvole
 
b) postoje stvarne okolnosti koje pokazuju da to djelo značajno i negativno utječe na iskustvo drugih korisnika,,
 
c) korisnik materijalno krši zakone, odredbe sadržane u člancima 3, 4 ili 5 tih Prava i Uvjeta korištenja, dopunska važeća primjenjiva u uvjetima i/ili pravilima, osim ako on nije odgovoran za prekršaj.
8.3
Svako otkazivanje/prekid mora biti dostavljen u pisanom obliku. Otkazivanja predana preko emaila zadovoljavaju zatraženi pisani oblik. Otkazivanja se također mogu aktivirati koristeći opciju otkazivanja ugrađenu u internet stranicu online igre u pitanju.
8.4
Gameforge je ovlaštena da izbriše korisnički račun ako postoje osnove za to opravdati (npr. ako je korisnikov račun bez premium opcija inaktivan duže vremena). Razlozi i preduvjeti za brisanje korisničkog računa mogu biti pročitana u Pravilima - ako ih ima - na online igri u pitanju. Nadalje, Gameforge ima pravo na vlastitu diskreciju obrisati korisnički račun na kraju ugovora.
8.5
Ako Gameforge je izdala obavijest o prekidu ugovora o licenciranju zbog razloga za koji korisnik nije odgovoran ili zbog prekida rada Gameforge usluge prije otkazivanja postaju važeće, korisnik će imati pravo tražiti jednaku vrijednost koju je platio za Premium valutu koja je još na korisničkom računu za preostalo vrijeme trajanja članstva.
9
Primjenjivo pravo, Sud
 
Ugovorni odnos je reguliran njemačkim zakonom do isključenja Konvencije Ujedinjenih Naroda o Ugovorima za međunarodnu prodaju dobara i upućivanje na međunarodni privatni zakon. Ako u vremenu sklapanja relevantnog ugovora (registracija, kupovina plaćenih usluga), korisnik kao potrošač ima kao svoje prebivalište u drugoj zemlji unutar Europske Unije, valjanost strogo primjenjivih pravnih regulacija u zemlji u pitanju biti će nepromjenjeno s odabirom zakona napravljenog u prvoj rečenici.
10
Izmjene Prava i Uvjeta korištenja, Razno, Komunikacija, Ništavnost Klauzule
10.1
Gameforge zadržava pravo izmjene Prava i Uvjeta korištenja. Gameforge će obavijestiti korisnika preko emaila o promjenjenim uvijetima najmanje četri tjedna prije nego što promjene postanu važeće i obavjestit će korisnika o mogućoj primjeni tih novih Prava i Uvjeta korištenja kao i prava korisnika da stavi prigovor na njihovu primjenjivost. Ako korisnik nema prigovor na primjenjivost novih Prava i Uvjeta korištenja unutar ovoga perioda ili ako se ponovno prijavi na Gameforge usluge nakon što promjenjena Prava i Uvjeti korištenja budu u upotrebi, ti promjenjeni uvjeti biti će smatrani prihvaćenima. Gameforge će obavjestiti korisnika o četvero tjednom vremenskom periodu, pravu na prigovor i pravnim posljedicama ili neuspješnosti u korištenju prikladnog oblika.
10.2
Korisnik samo ima pravo tražiti nadoknadu ako je njegova protutužba pravno obvezujuća (putem pravomoćnih odluka) ili je odobreno ili nije bilo osporeno od strane Gameforge. Korisnik prava na zadržavanje svojih potraživanja može iskoristiti samo ako su dogovorena unutar ovoga sporazuma.
10.3
Gameforge u pravilu će komunicirati s korisnikom preko emaila – osim ako nije omogućeno drugačije unutar ovih Prava i Uvjeta za korištenje. Korisnik treba osigurati da email adresa koja je korištena pri registraciji je redovito provjeravana za moguće poruke od Gameforge. Ako korisnik kontaktira Gameforge, on se mora izjasniti o kojoj online igri i kojem korisničkom računu se radi. Gameforge omogućiti će korisniku upotrebu sistema za podršku za pitanja podrške. Gameforge ima pravo uputiti korisnika da komunicira isključivo preko sistema za podršku u vezi s pitanjima za podršku.
10.4
Ako bilo koji dio odredbe ovih prava i uvjeta korištenja pokažu kao neprovedive, preostale odredbe će se i dalje primjenjivati. Odredba koja nije provediva će se zamijeniti za relevantnu zakonsku odredbu.
 
Karlsruhe, Lipanj 2014
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Njemačka
 
Lokalni sud Mannheim, HRB 718029
Porezni prodajni broj: DE 814330106
CEO: Alexander Rösner
Obavijest u vezi Online Rješavanje Sporova:
Gameforge 4D GmbH nije obvezan i ne namjerava sudjelovati u takvim situacijama.