Elállási jog

Elállási jog
Jogában áll tizennégy napon belül elállni a jelen megállapodástól, mindenféle külön indoklás nélkül.
A tizennégy napos elállási időszak a szerződéskötés napjától kezdődően számít.
Az elállási jog gyakorlásához értesítenie kell bennünket (Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, Fax: +49 (0)721 354808152, email: ) arról, hogy vissza kívánja vonni ezt a megállapodást. Ehhez egyértelmű írásbeli nyilatkozat szükséges (pl. postai levél, fax vagy email útján). Erre használható a mellékelt elállási nyilatkozat minta, amely azonban nem kötelező.
Hogy elfogadható legyen az elállás, mindenképpen az elállási idő lejárta előtt kell elküldenie értesítését elállási joga gyakorlásáról.
Az elállás következményei
Amennyiben Ön eláll a jelen megállapodástól, vissza kell fizetnünk az Ön valamennyi befizetését, beleértve a szállítási költségeket (kivéve az olyan többletköltséget, amikor Ön az általunk felajánlott költséghatékony szállítási módtól eltérő, drágább szállítási módot választott). Ez a visszafizetés azonnal, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozata beérkezésének napjától számított tizennégy napon belül esedékes. A visszafizetéshez ugyanazt a fizetési módot használjuk, melyet Ön választott az eredeti fizetéshez, kivéve, ha Önnel kifejezetten másként nem állapodtunk meg; semmi esetben sem számítunk fel külön díjat a visszafizetésért.
Elállási nyilatkozat minta
(Ha el szeretne állni a megállapodástól, kérjük, töltse ki és küldje vissza nekünk ezt a nyomtatványt.)
(*) A nem kívánt rész törlendő