A virtuális termékek megvásárlásának és a díjalapú tagságok speciális üzleti feltételei

1
A Speciális feltételek tárgya
 
Jelen Speciális felhasználási feltételek ("Feltételek") szabályozzák a Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe ("Gameforge") által fizetés ellenében elérhetővé tett virtuális javakat, valamint az online játékok bevezető-, végrehajtási és vég-díjazás alapú tagságának megvásárlási feltételeit.
2
A virtuális termékek megvásárlásának speciális üzleti feltételei
2.1
A felhasználó fizetés ellenében "Prémium fizetőeszközt" szerezhet. A "Prémium fizetőeszköz" neve eltérő lehet az egyes online játékokban.
2.2
Az adott online játékban a "Prémium fizetőeszköz" megvásárlásának kiválasztásával a felhasználó ajánlatot tesz az általa megvásárolni kívánt mennyiségű "Prémium fizetőeszköz" megvásárlására vonatkozó megállapodás megkötésére, majd jóváhagyja ezt a "Vásárlás most" vagy hasonló feliratú gombra kattintva. A megállapodás akkor jön létre, amikor a Gameforge hozzárendeli a Prémium fizetőeszközt a felhasználó felhasználói fiókjához.
2.3
A Prémium fizetőeszköz jóváírásával a felhasználó közönséges, másra át nem ruházható, a szerződéses időszakra vonatkozó jogot szerez, hogy az adott online játékban különféle, a Gameforge által kínált virtuális javakat és előnyöket szerezzen, feltéve, hogy a kérdéses vásárlás esetén a felhasználói fiókhoz rendelt "Prémium fizetőeszköz" mennyisége elegendő erre. A felhasználói fiók "Prémium fizetőeszköz" egyenlegéből kerül levonásra a megvásárolni kívánt virtuális javak vagy előnyök ellenértéke.
2.4
A Prémium fizetőeszköz vételárának kiegyenlítése a Gameforge által bevont pénzforgalmi szolgáltatók használatával történik; ezen szolgáltatók a felhasználó számára különböző fizetési módokat ("fizetési módok") kínálnak. Az elérhető fizetési módok közül a felhasználó kiválaszthatja a számára megfelelőt. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerződés végrehajtására általában a felhasználó által előnyben részesített fizetési szolgáltató saját feltételei szerint kerül sor.
2.5
A felhasználó a 2.2 szakasz rendelkezései alapján bármikor visszavonhatja ajánlatát a fizetési folyamat minden egyes lépése során a fizetési szolgáltatónál a 2.4-es szakaszban meghatározott módon. Ugyaneddig az időpontig a böngésző Vissza gombjára kattintva módosíthatja is a beírt adatokat.
2.6
A felhasználónak a megszerzett Prémium fizetőeszközhöz kapcsolódó joga a használati szerződés befejeztekor az Általános Szerződési Feltételekben van meghatározva. Abban az esetben, ha a felhasználói fiók az Általános Szerződési Feltételek 6.2 d) bekezdése alapján van tiltva, a Gameforge a tiltás időtartamára jogosult megtagadni a teljesítést.
2.7
A 2.3 bekezdés alapján szerzett virtuális javak vagy előnyök használati jogát az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott használati szerződés szabályozza. A felhasználónak nincs joga a virtuális javakat vagy előnyöket minimális ideig használni, hacsak a használat minimális ideje nincs rögzítve a virtuális tárgy vagy előny leírásában.
3
A díjalapú tagságok speciális üzleti feltételei
3.1
A tagsági megállapodás megkötésével a felhasználó az általa kiválasztott (minimális) időtartamra különleges jogokat szerez az online játékban (pl. különleges funkciók, korlátozott hozzáférésű területek), melyek nem érhetők el azok számára, akik nem tagok.
3.2
A felhasználó választja ki a tagság (minimális) időtartamát és a hozzá tartozó árat, melyet köteles kifizetni. Ugyanezen az oldalon a felhasználó választja ki a fizetési módot és az ahhoz kapcsolódó fizetési szolgáltatót. A 2.2, 2.4 és 2.5 szakaszok alkalmazandók. A tagságért fizetendő összeget a tagsági időtartam kezdete előtt kell kifizetni.
3.3
Az Általános Szerződési Feltételek 8.1 szakaszától eltérően a tagság bármikor értesítés nélkül lemondható a szóban forgó időtartam végéig. A lemondás történhet email-ben vagy írásban. Amennyiben a lemondási funkció a felhasználói fiók kezelőfelületébe integrált, a tagság lemondásához az szintén használható. Feltéve, hogy a felhasználó által választott fizetési mód nem zárja ki az automatikus megújítást, az aktuális tagság végén a tagság automatikusan meghosszabbodik az eredeti megállapodásban szereplő tagsági idővel, hacsak a tagsági megállapodást nem mondja le valamelyik fél annak lejárata előtt. A tagsági megállapodás megkötése előtt a felhasználó tájékoztatva lesz az automatikus megújítás lehetőségéről vagy annak hiányáról.
4
Prémium fizetőeszköz vásárlása és a felhasználó nevében kötött tagsági megállapodások
4.1
Jelen Feltételek 2 és 3 bekezdései alapján lehetnek olyan, a Gameforge szerződéses partnerei által kínált szolgáltatások, ahol a felhasználó és a felhasználó által megszerzett előnyökért fizető személy eltérő (harmadik fél javára kedvezményezett szerződés). Kifejezetten ez a helyzet áll fenn akkor, ha a 2.4 szakaszban rögzítettek szerint a fizetési eszköz (pl. hitelkártya, bankszámla, telefonvonal stb.) tulajdonosa a szóban forgó felhasználó számára szeretné a kínált szolgáltatást megszerezni.
4.2
A 4.1 szakaszban rögzített esetekben csak azon felhasználói fiók tulajdonosa jogosult az érintett szolgáltatás követelésére, amelyhez a Gameforge hozzárendelte a szolgáltatást. A Gameforge azt közvetlenül a szóban forgó felhasználó számára írja jóvá.
5
Pénz- és fizetőeszközök visszatérítése lemondás esetén
5.1
A törvényes elállási jog szabályos gyakorlását követően a fel nem használt "Prémium fizetőeszköz" vagy fennmaradó tagsági idő ellenértékének visszatérítése kizárólag az Általános Szerződési Feltételek 8.5 szakaszában foglaltak alapján lehetséges.
5.2
A törvényes elállási jog szabályos gyakorlása esetén a Gameforge-nak alapvetően ugyanazt a fizetőeszközt használja, amit a felhasználó használt a fizetéskor. Amennyiben ez nem lehetséges, a visszatérítést banki átutalás formájában a kedvezményezett tulajdonában lévő bankszámlára teljesíti.
6
Vegyes rendelkezések
6.1
A 2 és 3 szakaszban foglaltak értelmében nincs egyéb felmerülő költség az internetkapcsolat létrehozásához és fenntartásához szükséges alapdíjon és a Gameforge-szolgáltatások igénybevételének díján felül.
6.2
A Gameforge számlázási támogatást a https://billing.gameforge.com/ és játék támogatást a http://support.gameforge.com/ oldalon keresztül nyújt. Telefonon történő támogatás igénybevételére nincs mód.
 
Karlsruhe, 2014 június
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Németország
 
Mannheim Helyi Bíróság, HRB 718029
Adószám: DE 814330106
Ügyvezetők: Alexander Rösner
Értesítés az Online vitarendezéssel kapcsolatban:
A Gameforge 4D GmbH nem köteles, és nem is kíván részt venni az ilyen eljárásokban.