A digitális termékek és prémium szolgáltatások megvásárlásának, valamint a tagsági megállapodások különleges felhasználási feltételei

1
A Különleges felhasználási feltételek tárgya
 
Ezek a Különleges felhasználási feltételek („feltételek”) kiegészítik a ‪Gameforge 4D GmbH‬, ‪76131 Karlsruhe‬ ‪Albert-Nestler-Straße 8‬ („‪Gameforge‬„) Általános felhasználási feltételeket. Ezek lefedik a digitális termékek használati jogának megvásárlását. „Digitális termékek”: (i) az online játékok ügyfélszoftverei, amelyek vagy már rendelkezésre állnak, vagy későbbi időpontban kerülnek kiadásra, (ii) prémium fizetőeszköz és (iii) a ‪Gameforge‬ által üzemeltetett játékokhoz használható egyedi tárgyak vagy azok csomagba foglalt változata. A feltételek szabályozzák a kiegészítő játékszolgáltatások („prémium szolgáltatások”) fizetés alapján történő megszerzését, valamint a fizetett tagságok megszerzését, végrehajtását és megszüntetését is, az Általános Felhasználási Feltételek 1.2 pontja szerint.
2
A digitális termékek és prémium szolgáltatások megvásárlásának különleges felhasználási feltételei
2.1
A felhasználó megvásárolhatja azon szoftver használati jogát, amely vagy már rendelkezésre áll, vagy későbbi időpontban kerül kiadásra, mely lehetővé teszi a ‪Gameforge‬ által ajánlott valamely online játék telepítését és használatát akár a vásárlás időpontjában, akár egy későbbi időpontban, az Általános felhasználási feltételeknek megfelelően („kliens szoftver”). A ‪Gameforge‬ ezt követően biztosítja a már elérhető online játék kliens szoftverének felhasználó általi letöltését. Amennyiben az online játék nem érhető el a használati jog megvásárlásának időpontjában (előrendelés), a ‪Gameforge‬ a rendelési oldalon megjelöli a kiadás dátumát, mely időpontban biztosítja a hozzáférést annak használatához. A kiadás dátuma nem kötelező érvényű kézbesítési dátumnak tekintendő. Indokolt esetben - különösen, ha a felmerülő hibák javítása ezt igényli -, a ‪Gameforge‬ az eredeti kiadás dátumától számított legfeljebb három hónappal későbbre halaszthatja a megjelenést.
2.1.1
A felhasználó beleegyezik, hogy a bolti oldalon a „Vásárolj most” vagy hasonló feliratú gombra kattintva megállapodást köt a‪Gameforge‬ által kínált online játék kiválasztott kliens szoftvere (vagy a kliens szoftvert és más digitális termékeket tartalmazó csomagja) használati jogáról. A megállapodást a ‪Gameforge‬ hozza létre, megküldve a megállapodás felhasználói megerősítését a felhasználó által megadott e-mail címre. Az Általános felhasználási feltételek 2.5 pontjával ellentétben egy licencszerződés akkor is megköthető, amikor a ‪Gameforge‬ hoz létre egy felhasználói fiókot, és ezt kapcsolja össze a felhasználó által megadott e-mail címmel a fizetési folyamat befejezése után. A ‪Gameforge‬ ezt egyedi esetekben jelzi.
2.1.2
A 2.1.1. pont szerint létrejött licencszerződés tartalmát és hatályát az Általános felhasználási feltételek 3.3 pontja határozza meg.
2.2
A felhasználó virtuális fizetőeszközt vásárolhat, melynek használata arra a felhasználói fiókra korlátozódik, ahonnan a fizetési folyamat jelen feltételek szerint befejeződött („prémium fizetőeszköz”). A prémium fizetőeszköz neve eltérő lehet a különböző online játékokban.
2.2.1
A ‪Gameforge‬ által biztosított bolti oldalon a prémium fizetőeszköz vásárlására vonatkozó megállapodás megkötéséhez a felhasználó kiválasztja az általa megvásárolni kívánt prémium fizetőeszköz mennyiséget, majd rákattint a "Vásárlás most" vagy hasonló feliratú gombra. A megállapodás akkor jön létre, amikor a ‪Gameforge‬ jóváírja a prémium fizetőeszközt a felhasználói fiókban.
2.2.2
A prémium fizetőeszköz felhasználó részére történő jóváírásával a ‪Gameforge‬ közönséges, másra át nem ruházható, a szerződéses időszakra korlátozott joggal ruházza fel a felhasználót, hogy az adott online játékban különféle, a ‪Gameforge‬ által kínált virtuális javakat („bolti tárgyak”) vagy prémium szolgáltatásokat szerezzen, feltéve, hogy a kérdéses vásárlás esetén a felhasználói fiókhoz rendelt prémium fizetőeszköz mennyisége elegendő erre. A bolti tárgy vagy prémium szolgáltatás értékének megfelelő mennyiségű prémium fizetőeszköz levonásra kerül a felhasználói fiókból.
2.2.3
A felhasználónak a megszerzett prémium fizetőeszközhöz való joga az Általános Felhasználási Feltételek által szabályozott licencszerződés megszűnését követően ér véget. Abban az esetben, ha a felhasználói fiók az Általános felhasználási feltételek 6.2(d) bekezdése alapján van tiltva, a ‪Gameforge‬ a tiltás időtartamára jogosult megtagadni a teljesítést.
2.2.4
A bolti tárgyak vagy a 2.2.2. szakasz szerint megszerzett prémium szolgáltatások igénybevételének joga az Általános Felhasználási Feltételek által szabályozott licencszerződés megszűnését követően ér véget. A felhasználónak nincs joga a bolti tárgyakat vagy prémium szolgáltatásokat minimális ideig használni, hacsak a használat minimális ideje nincs rögzítve a bolti tárgy vagy prémium szolgáltatás leírásában.
2.3
A felhasználó virtuális tárgyakat (’tárgyak') és prémium szolgáltatásokat vásárolhat külön-külön vagy csomagban. Ezeket a tárgyakat és a prémium szolgáltatásokat csak az adott online játékban és általában csak abban a felhasználói fiókban lehet használni, amelyet a fizetéshez használtak.
2.3.1
A ‪Gameforge‬ által biztosított bolti oldalon a tárgyak vagy prémium szolgáltatások vásárlására vonatkozó megállapodás megkötéséhez a felhasználó kiválasztja az általa megvásárolni kívánt tárgyat vagy prémium szolgáltatást, majd rákattint a "Vásárlás most" vagy hasonló feliratú gombra. A megállapodás akkor jön létre, amikor a ‪Gameforge‬ hozzárendeli a tárgyat a felhasználói fiókhoz, vagy biztosítja a fiók számára a prémium szolgáltatást.
2.3.2
A tárgyak vagy a 2.3.1. szakasz szerint megszerzett prémium szolgáltatások igénybevételének joga az Általános Felhasználási Feltételek által szabályozott licencszerződés megszűnését követően ér véget. A felhasználónak nincs joga a tárgyakat vagy prémium szolgáltatásokat minimális ideig használni, hacsak a használat minimális ideje nincs rögzítve a tárgy vagy prémium szolgáltatás leírásában.
2.4
A szóban forgó digitális termékek és prémium szolgáltatások vételárának kiegyenlítése a ‪Gameforge‬ által bevont fizetési szolgáltatók használatával történik; ezen szolgáltatók a felhasználó számára különböző fizetési módokat ("fizetési módok") kínálnak. A felhasználó az elérhetők közül kiválaszthatja a számára legmegfelelőbb fizetési módot és tudomásul veszi, hogy a szerződés végrehajtására általában az általa előnyben részesített fizetési szolgáltató saját felhasználási feltételei szerint kerül sor.
2.5
A felhasználó a 2.1.1., 2.2.1. és 2.3.1. szakasz szerint bármikor visszavonhatja ajánlatát, a fizetési műveletnek a 2.4. szakaszban meghatározott fizetési szolgáltatón keresztül történő indításához szükséges egyedi lépések befejezéséig. Eddig a pontig javíthatja a megadott adatokat is, ha a böngészőben a Vissza gombra kattint.
3
A díjalapú tagságok különleges felhasználási feltételei
3.1
A tagsági megállapodás megkötésével a felhasználó az általa kiválasztott (minimális) időtartamra különleges jogokat szerez az online játékban (pl. különleges funkciók, hozzáférés korlátozott területekhez), melyek nem érhetők el azok számára, akik nem tagok.
3.2
A felhasználó kiválasztja a tagság (minimális) időtartamát és a hozzá tartozó árat. Ugyanezen az oldalon a felhasználó kiválasztja a fizetési módot és az ahhoz kapcsolódó fizetési szolgáltatót. A 2.2.1, 2.4 és 2.5 szakaszok alkalmazandók. A tagságért fizetendő összeget a tagsági időtartam kezdetén előre kell kifizetni.
3.3
A tagság bármikor értesítés nélkül lemondható a szóban forgó időtartam végéig. A lemondás történhet e-mailben vagy írásban. Amennyiben a lemondási funkció a felhasználói fiók kezelőfelületébe integrált, a tagság lemondásához az szintén használható. Feltéve, hogy a felhasználó által választott fizetési mód nem zárja ki az automatikus megújítást, az aktuális tagság végén a tagság automatikusan meghosszabbodik az eredeti megállapodásban szereplő tagsági idővel, hacsak a tagsági megállapodást nem mondja le valamelyik fél annak lejárata előtt. A tagsági megállapodás megkötése előtt a felhasználó tájékoztatva lesz az automatikus megújítás lehetőségéről vagy annak hiányáról.
4
Digitális termékek, prémium szolgáltatások, valamint tagsági megállapodások megvásárlása a felhasználó javára
4.1
A ‪Gameforge‬ által e feltételek 2. és 3. szakaszában felsorolt szolgáltatások szerződéses partnere lehet a felhasználótól eltérő személy is, aki a szolgáltatásokat csak a felhasználó javára vásárolja meg (szerződés harmadik felek javára). Kifejezetten ez a helyzet áll fenn akkor, ha a 2.4 szakaszban rögzítettek szerint a fizetési eszköz (pl. hitelkártya, bankszámla, telefonvonal stb.) tulajdonosa a szóban forgó felhasználó számára szeretné a kínált szolgáltatást megszerezni.
4.2
A 4.1 szakaszban rögzített esetekben csak azon felhasználói fiók tulajdonosa jogosult az érintett szolgáltatás követelésére, amelyhez a ‪Gameforge‬ hozzárendelte a szolgáltatást. A ‪Gameforge‬ közvetlenül a kérdéses felhasználónak nyújtja szolgáltatásait.
5
Pénz- és fizetőeszközök visszatérítése lemondás esetén
5.1
A törvényes elállási jog szabályos gyakorlását követően a fel nem használt prémium fizetőeszköz vagy a fennmaradó tagsági idő ellenértékének visszatérítése kizárólag az Általános felhasználási feltételek 8.5 szakaszában foglaltak alapján lehetséges.
5.2
A törvényes elállási jog szabályos gyakorlása esetén a ‪Gameforge‬ alapvetően ugyanazt a fizetőeszközt használja, amit a felhasználó használt a fizetéskor. Amennyiben ez nem lehetséges, a visszatérítést banki átutalás formájában a kedvezményezett tulajdonában lévő bankszámlára teljesíti.
6
Egyebek
6.1
A 2 és 3 szakaszban foglaltak értelmében nincs egyéb felmerülő költség az internetkapcsolat létrehozásához és fenntartásához szükséges alapdíjon és a ‪Gameforge‬-szolgáltatások igénybevételének díján felül.
6.2
A ‪Gameforge‬ fizetési (számlázási) támogatást a https://billing.gameforge.com/ és játék támogatást a http://support.gameforge.com/ oldalon keresztül biztosít. Más csatornákon (például telefonon, közösségi médián stb.) nem nyújt támogatást.
 
Karlsruhe, 2019 június
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Németország
 
Mannheim‬ Helyi Bíróság, HRB ‪718029
Adószám: ‪DE 814330106
Ügyvezetők: ‪Alexander Rösner
Értesítés az Online vitarendezéssel kapcsolatban:
A Gameforge 4D GmbH nem köteles, és nem is kíván részt venni az ilyen eljárásokban.