A sorsolásokon és versenyeken való Részvételi feltételek

1
Tárgy
 
Ezek a „Feltételek” a Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, Németország („Gameforge”) által szervezett sorsolásokon és versenyeken („Verseny(ek)”) való részvételt szabályozzák. Az egyedi Verseny „Hirdetmény”-ében szereplő eltérő vagy kiegészítő szabályok ellentmondások esetén elsőbbséget élveznek a jelen felhasználási feltételekkel szemben.
2
Részvételi jogosultság
2.1
Minden olyan nagykorú felhasználó részt vehet, aki megfelel az Általános Felhasználási Feltételek követelményeinek, és személyes, aktív azonosítóval („Azonosító’”) rendelkezik a megfelelő online játékban. A nagykorúságot a felhasználó lakóhelye szerinti ország törvényi rendelkezései szerint kell meghatározni.
2.2
Részvételre jogosult, de a nyeremények átvételétől kizárva: (a) a Gameforge alkalmazottai (beleértve a kapcsolt vállalkozásokat is), (b) háztartásuk tagjai és (c) az (a) és (b) pontban említett személyek 3. fokozatú rokonai. A díjat olyan résztvevők között ítélik oda, akik nem tartoznak a fent említett személyek csoportjába. A Gameforge fenntartja a jogot, hogy kizárja azokat a személyeket a részvételből és/vagy győzelemből, akik megsértik az Általános felhasználási feltételeket, vagy akik másokat tisztességtelen előnyökhöz juttatnak, vagy másoknak nyújtanak számukra a részvétel során.
3
Részvétel
3.1
A Versenyeken való részvétel a részvételi tevékenység(ek) végrehajtásával történik, a Hirdetményben leírtak szerint. Ez ingyenes, nincs díjköteles szolgáltatáshoz kötve, és csak a részvételi időszak alatt teljesíthető megfelelően.
3.2
Kiegészítő szabályok azokra a versenyekre, amelyekhez „Tartalom” (a Versenytől függően például szövegek, képek, képernyőképek, műalkotások stb.) beküldése szükséges a felhasználó részéről:

a) a beadványt az Azonosítóhoz tartozó e-mail címről a Hirdetményben megadott e-mail címre kell beküldeni, és az abban megadott e-mail tárggyal kell címezni. Ezen kívül az e-mailnek tartalmaznia kell az Azonosítóhoz tartozó becenevet és a használt nyelvi verziót is.

b) az elküldött e-mailnek tartalmaznia kell, hogy nyerés esetén a résztvevő hogyan legyen megnevezve a nyilvános bejelentésben. Ha a résztvevő nem szolgáltat ilyen információt, akkor megállapodás szerint az említett becenév lesz használva az azonosításra. Amennyiben a résztvevő egyáltalán nem szeretne nevet használni, ezt is jeleznie kell a beadványában.

c) többszörös beküldés (beleértve az ugyanazon felhasználó különböző Azonosítóiról történő beküldéseket) nem megengedett.
3.3
A harmadik féltől származó közösségi média szolgáltatásokkal kapcsolatos versenyekre vonatkozó kiegészítő szabályok:

Ha a Verseny vagy a Hirdetmény jellege közösségi médiafiók használatát igényli harmadik fél szolgáltatónál, akkor a részvétel előfeltétele, hogy a résztvevő megfelelő közösségi médiafiókja a részvételi tevékenységtől kezdve a Verseny befejezéséig fennálljon. Nem a közösségi médiaszolgáltató üzemeltetője szervezi a Versenyt. A résztvevőnek a Versennyel kapcsolatos bármilyen kérését kizárólag a Gameforge-nak kell címezni.
3.4
Kiegészítő szabályok azokra a versenyekre, amelyekben a részvételi tevékenység bizonyos célok eléréséből vagy bizonyos feladatok teljesítéséből áll a játékban („Teljesítmények”):

Ha a részvételhez szükséges tevékenység a játékon belüli Teljesítményen alapul, a nyertesek lehetőséget kapnak arra, hogy az Értesítéstől számított egy héten belül megerősítsék vagy elutasítsák a Versenyen való részvételüket.
4
A Résztvevő által a beadványokhoz való felhasználás jogainak megadása
4.1
A résztvevő ingyenes, nem kizárólagos, visszavonható jogot biztosít a Gameforge számára arra, hogy a Tartalmat a Verseny lebonyolítása céljából az előírt terjedelemben, az idő és a terület szempontjából korlátlanul használja. Ez magában foglalja a Tartalom sokszorosításának és szerkesztésének jogát (pl. a formátum és a kép méretének módosítása, szerkesztői változtatások). Ez magában foglalja azt a jogot is, hogy a Tartalmat nyilvánosan hozzáférhetővé tegye a Gameforge webhelyein és a Gameforge közösségi média csatornáin („Bemutató”), és megadja a megfelelő közösségi médiaszolgáltatók üzemeltetőinek a Tartalom használatához szükséges jogokat.
4.2
A Gameforge fenntartja a jogot, hogy a nyertesek által biztosított Tartalmat külön elismerésként beépítse a Gameforge által üzemeltetett online játékokba és weboldalakba (például a betöltőképernyőn). Ebből a célból a résztvevő megadja Gameforge-nak a jogot a Tartalom használatára a fenti 1. bekezdés 1. mondatának megfelelő mértékben. Ha a felhasználó visszavonja a jogok megadását, a Gameforge csak ésszerű idő elteltével köteles törölni a megvalósított Tartalmat, amely nem haladhatja meg a 10 munkanapot a Gameforge székhelyén. Ha a Tartalom törléséhez szoftveres javításra van szükség a megvalósítás típusa miatt, akkor ez az időszak meghosszabbodik a következő szoftverjavítás idejére, de semmiképpen sem több, mint 9 hónapra. A résztvevő által a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerint megadott információkat ennek megfelelően kell alkalmazni a szerzői jogi azonosítására.
4.3
A benyújtás elvégzésével a résztvevő megerősíti, hogy a szükséges részvételi tevékenységet saját maga hajtotta végre. A résztvevő garantálja, hogy a Tartalom nem sérti harmadik felek jogait, és kártalanítja a Gameforge-ot minden olyan követeléssel szemben, amelyet harmadik felek a Tartalommal kapcsolatban állíthatnak.
5
A használati jogok Gameforge általi biztosítása
 
A Versenyeken való részvétel céljából a Gameforge a résztvevőnek ingyenes, nem kizárólagos jogot biztosít a Gameforge szolgáltatás szükséges tartalmának használatára, a Versenyhez szükséges mértékben (pl. képernyőképek, ha beküldésük része a szükséges részvételi tevékenységnek).
6
Nyeremények
6.1
A nyeremények jellegét a Hirdetmény határozza meg. A nyereményekkel kapcsolatos adófizetés terhe a nyertes felelőssége.
6.2
A nyeremény készpénzre váltása vagy átadása más személynek nem lehetséges. Ha a nyertes elutasítja a nyereményt, vagy a 3. cikk (4) bekezdésben foglaltak hiányában a megerősítés elmarad, a Gameforge jogosult a nyereményt egy másik résztvevőnek odaítélni.
7
Nyertesek megállapítása
 
A Gameforge a Hirdetményben leírt módon állapítja meg a nyerteseket. Ha a nyertesek megállapításának kritériumai nincsenek megadva, a Gameforge saját belátása szerint állapítja meg a nyerteseket, különösen, ha a szükséges részvételi tevékenység a résztvevők kreatív munkáit tartalmazza, amelyek szubjektív értékelés tárgyát képezik.
8
A Nyertesek értesítése és kihirdetése
8.1
A Gameforge a benyújtás határidejétől számított négy héten belül tájékoztatja a nyeremények nyerteseit e-mailben, a nevezéshez használt e-mail címen („Értesítés”).
8.2
A 3. cikk (2) bekezdés b) pontjának rendelkezéseire is figyelemmel a Gameforge jogosult kihirdetni a nyertest a Gameforge weboldalain és a Gameforge közösségi média csatornáin.
9
Nyeremények kézbesítése
9.1
Digitális termékek mint nyeremények:

a) ha a nyeremény digitális termékekből áll, ezeket az értesítéstől számított egy héten belül hozzáadjuk a nyertes Azonosítójához, vagy miután a nyertes megadta az esetlegesen szükséges adatokat. Ezek az adatok magukban foglalhatják többek között a nyeremény kiválasztását egy kínálatból, vagy egy olyan fiók és/vagy karakternév vagy játékszerver megnevezését, amelyen a nyereményt át kívánja venni.

b) A Gameforge az Értesítésben tájékoztatja a nyerteseket arról, hogy milyen adatokra van szükség, és kéri a nyerteseket, hogy adják meg ezeket az adatokat. Ha a kért információt a felhívás kézhezvételétől számított két héten belül nem adják meg, a résztvevő nyereményigénye kártérítés nélkül elvész, feltéve, hogy a felhívásban felhívták erre a következményre a figyelmet. A Gameforge ekkor jogosult odaítélni a díjat egy másik résztvevőnek.
9.2
Fizikai nyeremények:

a) a Gameforge az Értesítésben kéri a fizikai nyeremények nyerteseit, hogy nyújtsák be a nyeremény elküldéséhez szükséges információkat, és adott esetben pontosítják a nyereményt (például a textíliák méretét). Ha a kért információt a kérelem beérkezésétől számított két héten belül nem nyújtják be, a résztvevő nyereményére vonatkozó követelése kártérítés nélkül elvész, feltéve, hogy ez a következmény feltüntetésre került a kérelemben, és a Gameforge jogosult a nyereményt helyette egy másik résztvevőnek odaítélni.

b) a fizikai nyereményeket a Gameforge megbízásából kézbesítő szolgáltató („Szolgáltató”) szállítja ki, melyhez érvényes postacímre („Cím”) van szükség’). A fizikai nyereményeket a Gameforge a kézbesítési szolgáltatónak történő átadással a nyerteseknek átadottnak tekinti; a Gameforge ezen Szolgáltatóval szembeni követelései ezzel egyidejűleg a nyertesre szállnak át. Amennyiben egy nyeremény azért nem adható át, mert a nyertes rossz kézbesítési Címet adott meg, a szállítás költsége a nyertest terheli. A Gameforge nem vállal felelősséget további kézbesítési kísérletekért. A Hirdetményben meghatározott támogatott régiókon kívüli országokba nyeremények küldésére nincs lehetőség.
10
Adatvédelem
10.1
A Gameforge a résztvevők által megadott személyes adatokat (ezek az azonosítójuk felhasználói adatai, azaz a karakternév és az e-mail cím, a postacím - ha van ilyen -, és a 3. (2) bekezdés b) pontja szerint megadott név) az adatvédelmi követelményeknek megfelelően, kizárólag a Verseny lebonyolítása céljából dolgozza fel. Ez magában foglalja a részvételre való jogosultság ellenőrzését, és adott esetben az Értesítés és a Nyeremények kiküldését, valamint a kapcsolódó Bemutató közzétételét a Gameforge webhelyein és a Gameforge közösségi média csatornáin (www.youtube.com/user/Gameforge, twitter.com/Gameforge, www.facebook.com/gameforge, www.instagram.com/gameforge_com/, valamint az adott játék ezen szolgáltatásokban meglévő csatornáit).
10.2
Az összegyűjtött személyes adatok alapvetően a Verseny időtartama alatt tárolásra, azt követően törlésre kerülnek. Ez alól kivételt képeznek a Bemutató részeként nyilvánosságra hozott adatok, melyek az átláthatóság érdekében véglegesen tárolódnak. Amennyiben a jogi megőrzési követelmények hosszabb távú tárolást írnak elő, az érintett adatokat legkésőbb az ilyen kötelezettségek lejárta után törlik.
10.3
A Gameforge személyes adatkezelésével kapcsolatos további információk az adatvédelmi nyilatkozatban találhatók (lásd a 3.9. pontot a versenyek lebonyolításáról és ezen adatok feldolgozásának jelentős jogalapjáról, valamint az érintett személy jogairól szóló 6. pontot).
11
Felelősség
11.1
A jogalaptól függetlenül a Gameforge, annak testületei, alkalmazottai és alvállalkozói felelőssége kizárólag a szándékos és súlyos gondatlanságra vonatkozik. Ugyanakkor csak abban az esetben felelősek, ha szerződéses kötelezettségeiket megsértik vagy figyelmen kívül hagyják, valamint felelősségük az előrelátható károkra korlátozódik, feltéve, hogy ezek a korlátozások nem ellentétesek az alkalmazandó jogszabályok követelményeivel. Ezen korlátozások nem vonatkoznak az elhalálozásra, a személyi sérülésre vagy az egészségkárosodásra, valamint a Termékfelelősségi törvény szerinti felelősségre.
11.2
A Gameforge nem vállal felelősséget a nyeremények anyaghibáiért és jogi hiányosságaiért. Ez nem vonatkozik arra, ha egy ilyen hiányosságot a Gameforge leplezni próbál.
12
Záró rendelkezések
12.1
A Résztvevő a szükséges részvételi tevékenység végrehajtásával elfogadja a jelen Részvételi feltételeket. A jelen Részvételi feltételek mellett a Gameforge Általános Felhasználási Feltételei érvényesek.
12.2
A Verseny lebonyolításában részt vevő harmadik felek felhasználási feltételei nem változnak.
12.3
A Gameforge fenntartja a jogot, hogy jelentős körülmények felmerülése esetén a részvételi időszak vége előtt lezárja a Versenyt. Ilyen jelentős körülmény, ha technikai, szervezési vagy jogi okokból nem garantálható a Verseny megfelelő végrehajtása.
12.4
A szerződéses viszonyokra a német törvényi előírások vonatkoznak, a Nemzetközi magánjogra vonatkozó egyezményének kivételével. Ha a résztvevő állandó lakhelye a Verseny során az Európai Unión belüli másik ország, a szóban forgó országra vonatkozó jogszabályok érvényességét és szigorú alkalmazását nem befolyásolja.
12.5
A Versenyeken való részvételi jogosultsággal és a Versenyek lebonyolításával, ideértve a nyertesek meghatározását is, a jogi út kizárva.
12.6
Abban az esetben, ha a jelen Részvételi feltételek bármely egyedi rendelkezése érvénytelenné válik, a fennmaradó rendelkezések hatályban maradnak és kötelező érvényűek. Ekkor a nem érvényesíthető rendelkezés helyébe a vonatkozó törvényi rendelkezés lép.