Privatumas

Gameforge Productions GmbH ir Gameforge 4D GmbH, abi įmonės registruotos adresu Albert-Nestler-Straβe 8, 76131 Karlsruhe ir kitos Gameforge Group ("Gameforge") įmonės labai rimtai vertina jūsų asmens duomenų saugumą. Šiame dokumente jums pateikiama informacija apie tai, kaip yra renkama asmeninė informacija, kaip ji apdorojama ir naudojama. Paslaugos tiekėjas ir sutartiniai partneriai iš Gameforge Group vartotojui teikia šią informaciją apie atsisakymą nuo su šiuo žaidimu susijusios atsakomybės.

1. Šių privatumo apsaugos taisyklių subjektas
Šios privatumo apsaugos taisyklės taikomos visoms paslaugoms, teikiamoms Gameforge interneto svetainėse, konkrečiai Gameforge portale ir atskirų žaidimų svetainėse.Jei kitaip nenurodyta, šios Privatumo apsaugos taisyklės išskirtinai reguliuoja tai, kaip Gameforge apdoroja jūsų asmeninę informaciją. Tuo atveju, jei jūs naudojatės trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis, šios Privatumo apsaugos taisyklės nustato sąlygas išskirtinai tiems tretiesiems asmenims. Gameforge netikrina trečiųjų asmenų privatumo apsaugos taisyklių sąlygų.

2. Duomenų valdytojas
Federaliniu duomenų apsaugos įstatymu reikalaujamas įvardinti atsakinga duomenų valdytojas yra Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Strasse 8, 76131 Karlsruhe.
Kilus klausimų dėl privatumo apsaugos, prašome kreiptis adresu datenschutz@gameforge.com. Šiuo adresu jūs bet kuriuo metu galite teikti paklausimus dėl duomenų apsaugos aspektų ar norėdami peržiūrėti, pakeisti ar ištrinti Gameforge saugomą jūsų asmeninę informaciją. Jūs taip pat galite su mumis susisiekti aukščiau nurodytu pašto adresu. Jei tai įmanoma, kreipiantis prašome nurodyti žaidimo internete pavadinimą, serverį ir jūsų žaidėjo pseudonimą.

3. Informacijos rinkimas
Paprastai jūs galite jungtis prie mūsų svetainės mums neteikdami asmeninės informacijos. Jūs visuomet turite galimybę pasirinkti – teikti ar neteikti mums jūsų asmeninę informaciją. Jūsų informaciją mes renkame tam, kad galėtume tenkinti su jumis sudarytos vartotojo sutarties nuostatus. Tai apima ir naudojimo sąlygų ir žaidimo taisyklių laikymąsi bei atitinkamą jūsų mokėjimo duomenų tvarkymą.Pageidaujantys užsiregistruoti mūsų interneto svetainėse, dalyvauti totalizatoriuose ar užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškį, turi pateikti asmeninius duomenis. Ši informacija apima, pavyzdžiui, jūsų vardą, adresą, elektroninio pašto adresą, ir kitą asmeninę informaciją, kurios atskirais atvejais Gameforge gali paprašyti. Daugeliu atvejų Gameforge paslaugomis galima naudotis pateikus pseudonimą. Vartotojai yra raginami naudotis šia galimybe.Be to, asmeninė informacija, tokia kaip IP adresas, naršyklės tipas ar prisijungimo laikas, bus automatiškai perduota jūsų kompiuterio ir bus saugoma mūsų serveryje. Išskyrus persekiojimo už neteisėtą naudojimąsi mūsų svetaine atvejus, mes šią informaciją vertinsime tik statistikos ir eksploatacinių parametrų vertinimo tikslais. Kiek tai įmanoma, informacija bus verčiama anonimine.Siekiant padaryti jūsų apsilankymą mūsų interneto svetainėje kiek galima malonesniu, mes, kaip ir dagelis įmonių, naudojame vadinamuosius „sausainukus“ (angl. cookies). Atsijungus nuo mūsų svetainės šie ”sausainukai“ paprastai yra automatiškai ištrinami iš jūsų kompiuterio kietojo disko. Jūsų interneto naršyklė gali būti nustatyta atmesti „sausainukus“. Dėl techninių priežasčių tai gali lemti ribotą kai kurių ar visų mūsų interneto svetainėje siūlomų paslaugų veikimą. Jei kitaip nenumatyta įstatymu, mes renkame, apdorojame ir naudojame jūsų asmeninę informaciją tik su jūsų sutikimu. Jei šis sutikimas yra duodamas elektroniniu būdu, naudojantis mūsų interneto svetaine, mes laikomės teisinės pareigos jus informuoti apie tai.

Jūsų asmeninės informacijos naudojimas
Jūsų asmeninius duomenis mes naudojame siekdami plėsti teikiamų paslaugų asortimentą ir nuolat jį tobulinti. Gameforge jūsų asmeninius duomenis naudoja kuriant, vykdant ir palaikant jūsų, kaip vartotojo ryšius su Gameforge ir apdorojant mokėjimus.Be to, mes naudojame jūsų duomenis bendravimui su jumis užtikrinti. Tai apima tuos galimus atveju, kai mes jus elektroniniu paštu informuojame apie bet kokias mūsų paslaugų naujoves. Mes naudojame jūsų asmeninę informaciją reguliariai jus informuoti apie jums galimai įdomius produktus, paslaugas ar tam tikrus renginius. Jūs taip pat galite gauti e-laiškus su vartotojo apklausomis.

Mūsų e-laiškus galite gauti iš šių adresų:

4story@news.gameforge.com, airrivals@news.gameforge.com, battleknight@news.gameforge.com, bitefight@news.gameforge.com, cabal@news.gameforge.com, couchpotatoes@news.gameforge.com, europe1400@news.gameforge.com, funfari@news.gameforge.com, gatesofandaron@news.gameforge.com, gilde1400@news.gameforge.com, ikariam@news.gameforge.com, kingsage@news.gameforge.com, metin2@news.gameforge.com, nostale@news.gameforge.com, ogame@news.gameforge.com, tanoth@news.gameforge.com, warpfire@news.gameforge.com, wildguns@news.gameforge.com, zookingdom@news.gameforge.com, mmogame@news.gameforge.com, noxmortis@news.gameforge.com, drivals@news.gameforge.com, gameforge@news.gameforge.com, gameforge_web@news.gameforge.com, gameforge_mmo@news.gameforge.com

Jums teikiamoje mūsų informacijoje taip pat bus informuojama, jog jūs bet kada galite nutraukti šią prenumeratą. Galiausiai mes naudojame jūsų informaciją siekdami apsaugoti mūsų interneto svetaines nuo piktnaudžiavimo ir neautorizuotiems prisijungimams sekti.

5. Asmeninės informacijos perdavimas
Be jokios abejonės jūsų duomenys nebus parduodami tretiesiems asmenims. Gameforge jūsų asmeninius duomenis trečiosioms šalims teikia išskirtinai tik šiais atvejais:
Mes dirbame kartu su mokėjimus užtikrinančiomis įmonėmis (pvz. mokėjimo kortelių kompanijos, bankai, PayPal, mobilaus ryšio paslaugų tiekėjai, skolų išieškojimo įmonės ir kt.), statistinių duomenų teikėjais ir rinkėjais, IT paslaugų tiekėjais (pvz. duomenų centrais, svetainių talpinimo, atsarginių kopijų, duomenų bazių paslaugų tiekėjais).
Šie paslaugų tiekėjai turi prieigą prie jūsų duomenų tik ta apimtimi, kiek yra reikalinga jų funkcijoms atlikti. Šie paslaugų tiekėjai privalo jūsų duomenis naudoti laikydamiesi šių privatumo apsaugos taisyklių ir atitinkamų duomenų apsaugą reglamentuojančių įstatymų reikalavimų.
Tuo atveju, jei Gameforge, Gameforge valdomos įmonės, jų padaliniai ar įmonių akcijos būtų parduotos, jūsų, kaip kliento informacija, paprastai turėtų būti perduota kartu su perduodama įmonės dalimi. Be abejo, šiuo atveju jūsų duomenys taip pat bus saugomi laikantis šių privatumo apsaugos taisyklių ir atitinkamų duomenų apsaugą reglamentuojančių įstatymų reikalavimų.

6. Duomenų naikinimas
Jei jūsų duomenys taps nereikalingi aukščiau išvardintiems tikslams, įskaitant mokėjimus, mokesčius ar kitus teisiškai numatytus tikslus, jie bus ištrinami.

7. Jūsų asmeninės informacijos saugumas
Iš jūsų gautą informaciją mes apdorojame laikydamiesi Vokietijos duomenų apsaugos teisės. Visi darbuotojai privalo ir yra gavę nurodymus užtikrinti duomenų konfidencialumo ir duomenų apsaugos įstatymais numatytus įsipareigojimus. Mokėjimo procedūroms teikiama jūsų informacija yra apsaugoma naudojant SSL kodavimo technologiją. Mūsų SSL perdavimo ryšys yra sertifikuotas THAWTE.


Navigation:

 -  Terms of Use Gameforge 4D GmbH - 
 - Gameforge 4D GmbH legal notice - 
 - Gameforge 4D GmbH Privacy Statement -