Standartiniai Terminai ir Naudojimosi Sąlygos

1
Terminų ir Naudojimosi Sąlygų Sritis ir Objektas
1.1
Šie Standartiniai Naudojimosi Terminai ir Sąlygos ("Naudojimosi Terminai ir Sąlygos") reguliuoja naudojimąsi internetiniais žaidimais ir kitomis paslaugomis, tokiomis kaip forumai ar pagalbos sistemos ("Gameforge Paslaugos"), teikiamos Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe ("Gameforge").
1.2
Gameforge suteikia Gameforge tik vartotojams skirtas Paslaugas. Gameforge Paslaugos gali būti naudojamos nemokamų internetinių žaidimų ir paslaugų forma arba internetinių žaidimų ir paslaugų, kuriuose tam tikri virtualūs dalykai gali būti įsigyjami už mokestį. Kai kuriais atvejais Gameforge Paslaugos gali būti suteikiamos už vienkartinį ar reguliarų mokestį ("Narystės"). Jeigu šios Naudojimosi Terminais ir Sąlygomis taisyklės kitaip nenurodo, tuomet jos tinka mokamoms Gameforge Paslaugoms įskaitant narystes. Piniginis virtualiu dalyku, paslaugų ar narystės prenumerata yra papildomai priskirta Specialiems Terminams ir Sąlygoms už Mokamus Virtualius dalykus ir Susitarimas dėl Mokestinės Narystės ("Specialios Sąlygos").
1.3
Gameforge yra įpareigota sustabdyti Gameforge Paslaugų veiksmu be išankstinio perspėjimo, jei yra neatidėliotinos techninės priežastys ar būtini profilaktiniai darbai. Visais kitais atvejais naudojant tinkamas priemones bus pateikti būtini pranešimai.
1.4
Gameforge paslaugas galima naudoti tik dabar galiojančioje versijoje.
1.5
Gameforge paslaugos skirtos grynai vartotojų pramoginiams tikslams. Draudžiama jas naudoti siekiant gauti pelną. Tai gali turėti išimtis, jei yra raštiškas sutikimas iš Gameforge.
1.6
Vartotojas pats yra atsakingas už programinės įrangos naujumą ir tinkamumą, ypač norint naudoti naujas versijas ar kitus atnaujinimus Gameforge Paslaugas.
1.7
Gameforge paslaugos turi galiojančias žaidimo ar naudojimosi ("Taisyklės"), kartu su kuriomis Gameforge detaliai nurodomos priklausomybės teises. Jei atsiranda kokie skirtumai tarp Naudojimosi Sąlygomis ir Terminais ir Taisyklėmis, reikia vadovautis Terminai ir Sąlygomis, nebent ankščiau specifiniu atveju buvo naudojamasi Taisyklėmis.
1.8
Vartotojo priešingos taisyklės ar standartiniai terminai ir sąlygos negalios.
2
Bendrosios nuostatos, susijusios su sutarties pabaiga
2.1
Norint naudotis Gameforge Paslaugomis vartotojas turi prisiregistruoti. Tai negalioja tais atvejais, kai taikoma išimtis registracijos būtinumui ( pvz. su užrašu "žaisk iškart"). Vartotojas būtinai turi būti prisiregistravęs norint išsaugoti žaidimo eigą.
2.2
Vartotojai turi būti pavieniai tikri asmenys (grupės, šeimos, gyvenimo partneriai ir pan nėra leidžiami). Registracija reikia atlikti asmeniškai. Trečiųjų asmenų registracija neleidžiama.
2.3
Nepilnamečiams leidžiama naudotis tik Gameforge Paslaugomis, jei atitinkami globėjai sutinka ir jei vartotojas atitinka amžiaus ribą reikiamoje amžiaus riboje.
2.4
Registruodamiesi vartotojai turi pateikti žaidėjo pseudonimą ir registracijai naudojamą elektroninio pašto adresą, sukurtą savo vardu. Vartotojai neturi teisės gauti konkretų žaidėjo pseudonimą. Žaidėjo pseudonimas neturi pažeisti trečiųjų asmenų teisių, būti teisiškai negeras bei nebūti įžeidžiantis. Be to, joks elektroninio pašto adresas ar interneto adresas negali būti naudojamas kaip žaidėjo pseudonimas. Vartotojai turi užtikrinti, kad jo pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs. Vartotojas privalo vis atnaujinti registracijos metu pateiktą informaciją. Esant būtinybei pasirašyti sutarties licenciją, Gameforge gali prašyti suteikti asmenybės dokumentą, kuris patvirtinus bus iškart pašalintas.
2.5
Suvedus reikiamus duomenis Gameforge internetiniuose puslapiuose, vartotojas patvirtina norą pasirašyti licencijos sutarčiai. Gameforge priima pasiūlymą aktyvuodama vartotojo paskyrą. Gameforge pasilieka teisę aktyvuoti vartotojo paskyrą priklausomai ar vartotojas aktyvuoja savo e-pašto adresą (tiekėjo pasirinkimas). Tai atliekama Gameforge siunčiant vartotojui e-pašto patvirtinimo susitarimą ir prašymą patvirtinti savo e-pašto adresą. Aktyvavimo metu Gameforge licencijos sutikimas bus susietas tarp Gameforge ir vartotojo vadovaujantis Naudojimosi Terminais ir Sąlygomis. Kai kuriais atvejais registracijos procesas gali skirtis nei kad apibūdintas čia - dažniausiai registruojantis per trečiųjų šalių puslapius (tokius kaip socialiniai tinklai). Tokiais atvejais vartotojas bus instruktuotas kaip patvirtinti kontrakto deklaravimą reikalingą licencijos susitarimui.
2.6
Kaip alternatyva registracijai per Gameforge's internetinius puslapius, Gameforge gali aktyvuoti registraciją per atitinkamas funkcijas kitose svetainėse ar socialiniuose tinkluose (pvz. Facebook Connect"). Tokiu atveju, kai vartotojas duoda sutikimą atitinkamos svetainės operatoriui, jo asmeninė informacija perduodama Gameforge. Norint taip prisiregistruoti vartotojas jau turi būti registruotas toje svetainėje ar socialiniame tinkle su ten galiojančiomis taisyklėmis. Šios 2 skirsnio nuostatos atitinkamai taikomos sutarties sudarymui.
2.7
Nėra verčiama registruotis ar aktyvuoti.
2.8
Sėkmingai atlikę registraciją vartotojas gali kurti ir nepriklausomai valdyti savo paskyrą. Vartotojo paskyros gali būti kuriamos tiek Gameforge portale, tiek atitinkamoje Gameforge svetainėje. Gameforge portale sukurtą vartotojo paskyrą taip pat galima naudoti visiems žaidimams internete, nuorodos į kuriuos pateikiamos Gameforge kartu su Gameforge portalu. Jei priešingai nenurodyta, žaidimo internete svetainėje sukurtos vartotojo paskyros galioje tik toje žaidimo svetainėje; jos negalima naudoti kituose internetiniuose žaidimuose. Gameforge pasilieka teisę įdiegti techninius sprendimus (pvz. portalo forma), kurie įgalintų vartotojo paskyras vienu metu naudoti keliose Gameforge Paslaugose.
2.9
Vartotojo paskyros negalima pervesti ar duoti kitiems be Gameforge. sutikimo.
3
Bendros vartotojo pareigos
3.1
Prisijungimo duomenys, vartotojo vardai, slaptažodžiai
3.1.1
Vartotojas įsipareigoja griežtai konfidencialiai saugoti visus prisijungimo duomenis. Vartotojai šiuos prisijungimo duomenis privalo įvesti tik Gameforge Paslaugose ir saugoti nuo neautorizuotų trečiųjų šalių priėjimo.
3.1.2
Sąvokos “prisijungimo duomenys”, naudojamas identifikuoti vartotoją bei išvengti galimybės pasinaudoti atitinkamos teisės neturinčiam trečiajam asmeniui. Slaptažodis neturi būti identiškas vartotojo vardui ir idealiu atveju, jį turi sudaryti bent aštuonių skaitmenų ir raidžių rinkinys.
3.1.3
Tuo atveju, jei vartotojas turi pagrindo manyti, kad kiti asmenys gavo ar galėjo gauti neautorizuotą priėjimą prie duomenų, jis privalo nedelsiant informuoti Gameforge ir pakeisti savo duomenis arba paprašyti ją pakeisti Gameforge. Tokiu atveju arba kuomet Gameforge turi pagrindą įtarti neteisėtą duomenų naudojimą, Gameforge turi teisę laikinai užblokuoti vartotojo prieigą. Vartotojui bus suteikta galimybė vėl naudotis teikiamomis paslaugomis vos tik pašalinus abejones dėl piktnaudžiavimo duomenimis.
3.1.4
Vartotojai jokiomis aplinkybėmis neturi teisės naudotis kitų vartotojų prisijungimo duomenimis, nebent žaidimo taisyklės numatytų išimtis.
3.2
Naudojimasis Gameforge Paslaugomis
3.2.1
Gameforge Paslaugos apima įvairaus pobūdžio turinį, Gameforge ar trečiųjų šalių naudai apsaugotą įvairiais prekių ženklais, autorinėmis teisėmis bei kitomis priemonėmis. Jei šiose naudojimo sąlygose nėra akivaizdžiai nurodyta kitaip, vartotojai Gameforge interneto svetainių turinio ar bet kurios Gameforge Paslaugų dalies neturi teisės redaguoti, kopijuoti, platinti, viešai atvaizduoti, naudoti reklamos ar kitaip naudoti daugiau nei sutartimi numatytais tikslais. Leidžiama tik Gameforge techninė reprodukcija naršymo tikslais bei nuolatinė reprodukcija griežtai asmeniniam naudojimui. Autorinėmis teisėmis apsaugota informacija ir prekių ženklai negali būti keičiama, slopinama ar šalinama.
3.2.2
Sąvoka „turinys“ apima visus duomenis, vaizdus, tekstus, grafiką, muziką, garsus, garsų sekas, vaizdo medžiagą, programas, programinės įrangos kodus bei kitą informaciją, Gameforge teikiamą savo interneto svetainėse."Turinys" taip pat suprantamas, kaip siūlomomis parsiuntimo paslaugas.
3.2.3
Vartotojai privalo susilaikyti nuo (i) bet kokių veiksmų, galinčių kelti pavojų ar nutraukti Gameforge Paslaugas ir negalima prieiga prie duomenų, jei tam neturi atitinkamo priėjimo.
3.2.4
Vartotojas neturi teisės skelbti savo turinį Gameforge Paslaugose.
3.2.5
Neleidžiama naudotis Gameforge Paslaugomis jungiantis per anoniminius serverius, paslepiančius tikrąjį vartotojo IP adresą ar jo vietą.
3.3
Kliento programinės įrangos naudojimas
 
Gameforge vartotojui suteikia teisę, kurios naudojimuisi reikalinga kliento kompiuteryje įdiegti programinę įrangą, teikia vartotojams jų registracijos laikotarpyje neišimtinę (paprastąją) teisę įsidiegti ir naudoti tokią programinę įrangą Vartotojas turi tik leidimą atkartoti kliento programinę įrangą tiek, kiek tai yra reikalinga sutartiniam programinės įrangos naudojimui. Programinė įranga neturi būti naudojama komerciniais tikslais. Jei įstatymu nenumatyta kitaip, vartotojo programinė įranga negali būti keičiama, pateiktas programos kodas negali būti perkeliamas į kitus kodus (dekompiliuojamas), negali būti mėginama atsekti skirtingos programinės įrangos gamybos stadijos (atgalinė inžinerija) yra draudžiamos, kai jos nebuvo reikalaujama gauti informaciją, būtiną siekiant nustatyti kliento programinė įrangos sąveiką su kitomis programomis, ir, jei sąveikos nustatymas negali būti kitaip pareikalautas ypač iš Gameforge ir atitinkami duomenys nėra naudojami išskyrus steigimo sąveiką ir šie veiksmai yra atliekami tik vartotojo tikslas.
4
Specialiosios žaidimų internete naudojimo taisyklės
4.1
Jei taisyklės nenumato išimčių, vartotojai gali dalyvauti bet kuriame žaidimo internete raunde naudodamasis tik viena vartotojo paskyra (pvz. Pasaulis, Visata ir t.t.). Neleidžiama naudoti keleto vartotojo paskyrų ("daugybinės paskyros").Gameforge gali savo nuožiūra, bet kuriuo metu, pašalinti ar blokuoti keleto vartotojų paskyras.
4.2
Vartotojui draudžiama bet kokiu būdu manipuliuoti darbą. Konkrečiai vartotojas negali naudoti priemonių, mechanizmų ar programinės įrangos, galinčios paveikti žaidimo internete programinės įrangos darbą arba numatytąją žaidimo eigą. Vartotojai negali imtis veiksmų, galinčių sąlygoti nepagrįstą ar perteklinę techninės įrangos apkrovą. Vartotojams neleidžiama blokuoti, perrašyti ar keisti Gameforge sukurtą turinį ar bet kokiu būdu kištis į internetinio žaidimo darbą.
4.3
Vartotojui taip pat draudžiama prie žaidimo internete jungtis naudojantis kitomis programomis, nei interneto naršyklė ar pateikta kliento programa. Tai ypač taikoma vadinamųjų botų (formatų konverterių) ir kitų įrankių, naudojamus keisti ar papildyti interneto svetainių struktūrą atžvilgiu. Taip pat draudžiami skriptai ir pilnai ar iš dalies automatinės programos, vienam vartotojui teikiančios pranašumą prieš kitus žaidėjus. Tai apima automatinio atnaujinimo funkcijas ir kitus integruotus interneto naršyklės mechanizmus, jei tai atliekama automatizuotai. Prisijungti galima tik per Gameforge Paslaugas ir trečiųjų šalių integruotus per Gameforge (pvz. portalai ar socialiniai tinklai).
 
Vartotojas jokiomis aplinkybėmis negali
 
a) kurti ar naudotis sukčiavimo kodais, programinio kodo keitimo įrankiais ir bet kokia trečiųjų programine įranga, galinčia pakeisti žaidėjų internete patirtį,
 
b) naudotis programine įranga, sudarančia galimybę vogti duomenis ar kitaip perimti ir kaupti su žaidimais internete susijusius duomenis,
 
c) pirkti ar parduoti virtualius objektus iš Gameforge Paslaugų per trečiuosius asmenis už tikrų pinigų mokestį ar keisti šiuos objektus ir derėtis dėl aukščiau minėtų dalykų, nebent tai būtų atskirais atvejais leidžiama.
 
Tai taip pat apima visus draudžiamus veiksmus panašius į aukščiau paminėtuosius.
4.4
Visos teisės į virtualius objektus naudojamus internetiniuose žaidimuose ir įsigyjamus už mokestį priklauso Gameforge išskyrus atvejus, kai naudojami pagal šių Terminų ir Naudojimo Sąlygos.
4.5
Negalima naudoti privačių serverių, t.y serverius valdomus vartotojų ar trečiųjų asmenų, kurie vykdo, plėtoja ar palaiko neautorizuotus prisijungimus prie Gameforge Paslaugų, ypač naudojant programas, kurios nebuvo patvirtintos Gameforge ar kurios atkartoja, ar bando atkartoti Gameforge Paslaugas.
5
Specialios komunikacinių priemonių naudojimosi sąlygos (ypač diskusijų forumas, pokalbiai, dienoraščio ir komentarų funkcijos)
5.1
Gameforge gali suteikti galimybę vartotojams naudojantis įvairiomis komunikacijų priemonėmis skelbti savo turinį ir savo indėlį. Vartotojams pagal galimybes leidžiama naudotis šiomis priemonėmis. Gameforge daugiausiai techninėmis priemonėmis skatina informacijos mainus. Toks komunikacinių priemonių teikimas nėra privalomas.
5.2
Vartotojui draudžiama publikuoti ar skleisti turinį (pvz. paveiksliukus, video, nuorodas, vardus, tekstus) iš Gameforge Paslaugų, jei tai
 
a) pažeidžia taikomus įstatymus ar etikos standartus;
 
b) pažeidžia trečiųjų asmenų prekinių ženklų, patentų, prekių ar dizaino elementų, autorinių teisių, prekybos paslapčių ar kitų trečiųjų asmenų teisių apsaugos reikalavimus;
 
c) yra nepadori, rasistinė, propaguojanti smurtą, pornografiją ar kitaip kelia pavojų ar kenkia vaikų ir paauglių gerovei;
 
d) yra įžeidžiančio, priekabiaujančio ar šmeižiančio pobūdžio;
 
e) apima grandininius laiškus ar piramidines schemas;
 
f) melagingai teigia, jog ji yra teikiama ar remiama Gameforge;
 
g) pateikia trečiųjų asmenų asmeninius duomenis be jų išreikšto sutikimo, ar
 
h) yra komercinio pobūdžio ar tarnauja reklamos tikslams.
5.3
Vartotojui būtina pasirinkti atitinkamus žodžius ir nevartoti jokių politinių, religinių idėjų ar ko nors susijusio su seksualiniu turiniu.
5.4
Gameforge neprisiima atsakomybės už vartotojų sukurtą turinį. Tačiau vartotojas sutinka Gameforge duoti nuolatines, neatšaukiamas ir neišskirtines teises naudoti savo turinį ir pasiekimus atliktus Gameforge Paslaugose. Gameforge supranta, kad įvedamas turinys turi būt nuolat tikrinamas, tačiau tai ne visada pavyksta. Vartotojas turi pareigą pranešti Gameforge apie nelegalų turinį. Gameforge greit sureaguos ir jei reikės koreguos ar ištrins praneštą turinį.
6
Pasekmės už pareigų pažeidimą
6.1
Jei Gameforge prieštarauja konkrečiam turiniui, tuomet esant bet kokiai abejonei vartotojas turi jį iškart pašalinti. Gameforge pati pasilieka teisę pašalinti šį turinį.
6.2
Neatsižvelgiant į bet kokias kitas įstatymais numatytas ar sutartines teises, tuo atveju jei vartotojai pagal Punktą 8.2 pažeidžia sutartinius įsipareigojimus, trečiųjų asmenų teises, šias naudojimo sąlygas ar bet kurias kitas naudojimo sąlygas ar žaidimo taisykles, Gameforge savo nuožiūra gali imtis šių priemonių, jei tiktai yra tikri įrodymai, kad vartotojas pažeidė Terminus ir Naudojimosi Sąlygas ir taip pat svarbias sąlygas ir Taisykles, nebent vartotojas neatsakingas už nusižengimą:
 
a) pakeisti ar sunaikinti turinį,
 
b) pareikšti įspėjimą atitinkamam vartotojui,
 
c) paskelbti informaciją apie nederamą elgesį atitinkamame žaidime, kartu nurodant už tai atsakingus vartotojus,
 
d)laikinai ar visam laikui užblokuoti vartotojo paskyrą ir
 
neįtraukti atitinkamą vartotoją, įskaitant ateities atvejus.
6.3
Vartotojas, kuris buvo pašalintas pakartotinai negali registruotis be atitinkamo Gameforge sutikimo.
7
Atsakomybės apribojimas
7.1
Gameforge yra atsakinga pagal teisės aktų nuostatas dėl žalos / nuostolių, kuriuos patyrė dėl vartotojo ir sukeltų tyčia ar per didelio neatsargumo Gameforge ar jos paremtus agentai. Taip pat yra atsakinga už asmens sužalojimą ir žalą, kaip apibrėžia Produkto Civilinė Teisė (Produkthaftungsgesetz).
7.2
Priešingu atveju Gameforge 's atsakomybė dėl reikalavimų atlyginti žalą - nepriklausomai nuo teisinio pagrindo - yra apribota laikantis šių nuostatų, išskyrus atvejus, kai numatyta kitaip pagal garantiją, padarytą Gameforge:
7.2.1
Atsižvelgiant į žalos / nuostolių, patirtų dėl paprasto neatsargumo, Gameforge turi būti atsakinga tik tiek, kiek šis klausimas susijęs su materialinių sutartinių įsipareigojimų pažeidimais. Materialūs sutartiniai įsipareigojimai yra tų sutartinių įsipareigojimų įvykdymas, kuris yra būtinas, siekiant, kad susitarimas gali būti tinkamai įvykdytas, pagal kurį vartotojas paprastai turėtų remtis šiomis pareigomis išsipildyti. Tuo atveju, Gameforge yra iš dalies atsakinga už paprastą aplaidumą, Gameforge atsakomybė bus tik žala / nuostolis, kuris numatomas ir būdingas šio pobūdžio susitarimui.
7.2.2
Atsakomybė Gameforge atsižvelgiant į duomenų ir / ar programų praradimo dėl Gameforge paprasto neatsargumo turi būti tik tipiškos išieškojimo išlaidas, kurios būtų patirtos vartotojo, jeigu jis įgyvendina reguliarų duomenų atsarginių kopijų priemonės, kurios yra pagrįstos atsižvelgiant į visas aplinkybes.
7.3
Nustatytos pirmesnėse pastraipose nuostatos taip pat atitinkamai taikomos pareigose kompensuoti bergždžias išlaidas (Punktas 284 German Civil Code (BGB)).
7.4
Minėti atsakomybės apribojimai taip pat taikomi Gameforge pavaduotojų agentai naudai.
7.5
Gameforge neatsako už bet kokius kaštus, kuriuos patyrė vartotojui naudojantis konkrečiai ne Gameforge paslaugomis. Tai ypač pasakytina apie išlaidas, patirtas dėl duomenų perdavimo į ir iš naudotojo galinio įrenginio, taip pat už bet kokius kaštus, patirtus vartotojui, naudojantis mokėjimo sistemas.
7.6
Bet kokia griežta atsakomybės forma yra atmestina dėl gedimų Gameforge Paslaugose dėl egzistavimo nuo pat serviso pradzios; Gameforge atsako tik tiek, kiek Gameforge ar jos pavaldūs agentai yra atsakingas už tai.
8
Sutartinis terminas; vartotojo paskyrų ištrynimas
8.1
Jei registracijos metu nebuvo kitaip nurodyta, tuomet naudojimosi sutartis Gameforge Paslaugomis bus galios neribotą laiką. Jei nebuvo sutartas terminas, tuomet abi šalys gali atšaukti susitarimą, tereikia įspėti prieš dvi savaites. Jei buvo susitartas fiksuotas terminas, susitarimas nustos galioti tik termino pabaigoje. Nepradėjus atšaukimo, tokia fiksuoto termino sutartis automatiškai įsigalios ankstesniam terminui.
8.2
Bet kuri šalis turi teisę be perspėjimo nutraukti sutartį dėl pagrįstos priežasties. Svarbios priežasties sąvoka konkrečiai apima atvejus, kai ir jeigu
 
a) vartotojai nevykdo įsipareigojimų sumokėti mokesčius, jų nesumoka net ir gavęs perspėjimą ar jei vartotojas naudojasi mokamomis Gameforge Paslaugomis be leidimo,
 
b) yra aiškūs įrodymai, kad jo elgesys smarkiai ir neigiamai veikia kitų žaidėjų žaidimo patirtį;
 
c) vartotojas tikrai pažeidžia įstatymus, terminų ir Naudojimosi Sąlygų nuostatas 3, 4 ar 5 punktuose, papildomus reikalavimus ir /ar taisykles, nebent jis nėra atsakingas už pažeidimą.
8.3
Apie bet kokį susitarimo nutraukimą turi būti pranešta raštu. E-laiškas laikomas pakankama rašto formos priemone. Atšaukimą taip pat galima pradėti naudojantis atšaukti puslapyje integruotu mygtuku, jei tik šitoks yra atitinkamame internetiniame žaidime.
8.4
Esant pagrįstai priežasčiai (pvz. ilgalaikio nesinaudojimo laikotarpio atveju), Gameforge turi teisę panaikinti vartotojo paskyras. Atitinkamo internetinio žaidimo galimos priežastys ir sąlygos paskyrų ištynimui minimos Taisyklėse. Be to, pasibaigus sutarties terminui, Gameforge savo nuožiūra gali panaikinti vartotojo paskyras.
8.5
Jei Gameforge pranešė apie licencijos sutarties nutraukimą, dėl priežasčių, už kurias vartotojas nėra atsakingas ar jei Gameforge nustoja naudoti Paslaugas prieš įsigaliojant atšaukimui, vartotojas gali reikalauti sumos sumokėtos už premium valiutą, kuri vis dar yra vartotojo paskyroje ar yra likęs narystės laikas.
9
Taikoma teisė, Teismas
 
Sutartiniai santykiai yra naudojami pagal Vokietijos teisę išskiriant Jungtinių Tautų Konvencijos atskirties Sutarčių dėl Tarptautinio Prekių Pirkimo-pardavimo ir perdavimo taisykles remiantis tarptautinės privatine teise. Jeigu, esant atitinkamos sutarties sudarymo metu (registravimo, mokamų paslaugų pirkimo) laiku, vartotojas kaip naudotojas, turintis savo įprastą gyvenamąją vietą kitoje Europos Sąjungos šalyje, nebus verčiamas paklusti įstatymui paminėtam pirmojoje eilutėje.
10
Šių Terminų irNaudojimo Sąlygų keitimas, Kitos Nuostatos, Bendravimas, Atskyrimo Punktas
10.1
Gameforge pasilieka sau teisę keisti šiuos Terminus ir Naudojimosi Sąlygas. Gameforge informuos vartotoją e-laišku apie pasikeitusias sąlygas bent prieš keturias savaites iki jų įsigaliojimo, taipogi praneš apie siūlomus Terminų ir Naudojimo Sąlygų pasikeitimus, kurių pritarimui vartotojas gali pasipriešinti. Jei vartotojas šiuo periodu neprieštarauja naujiems Terminams ir Naudojimosi Sąlygoms arba jei jis vėl prisijungs prie Gameforge Paslaugų jau įsigaliojus pakeistiems Terminams ir Naudojimosi Sąlygoms, šios pakeistos sąlygos bus laikomos patvirtintomis. Gameforge atskirai tinkamu būdu informuoja vartotojus prieš keturių savaičių laikotarpį apie teisę nesutikti ir nesugebėjimo atsakyti tinkama forma pasekmes.
10.2
Vartotojai turi teisę į jo priešpriešinių reikalavimų įskaitymą tik tuomet, kai jo reikalavimas yra teisiškai patvirtintas arba kai jis yra pripažįstamas Gameforge ir jis yra neginčijamas. Vartotojai savo teise į išsaugojimą gali naudotis tiek, kiek tai yra susijęs su šiuo susitarimu.
10.3
Jei kitaip nenurodyta šiose Terminų ir Naudojimo sąlygose, Gameforge su vartotojais paprastai bendrauja elektroniniu paštu. Vartotojas užtikrina, kad registracijos metu nurodyta elektroninio pašto dėžutė būtų reguliariai tikrinama laukiant pranešimų iš Gameforge. Bendraudami su Gameforge vartotojai turi nurodyti dėl kurio žaidimo(-ų) ir dėl kurio vartotojo paskyros jie kreipiasi. Gameforge vartotojui suteiks pagalbos sistemą ištikus nesklandumams.
Gameforge turi instruktuoti vartotoją dėl pagalbos klausimų bendrauti tiktai per pagalbos sistemą.
10.4
Jei bet kuri šių Terminų Naudojimo sąlygų nuostata taptų negaliojančia, kitos nuostatos toliau galios pilna apimtimi, o šalys negaliojančią nuostatą pakeis tokia nuostata, kuri bus teisiškai artimiausia negaliojančios nuostatos reikšmei.
 
Karlsruhe, 2014 m. Birželis
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Vokietija
 
Apylinkės Teismas Mannheim, HRB 718029
Mokesčių identifikacinis numeris: DE 814330106
Generaliniai Direktoriai: Alexander Rösner
Informacija apie Elektroninį Ginčų Sprendimą:
Gameforge 4D GmbH neprivalo ir neketina dalyvauti tokioje veikloje.