Privatumo politika

Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, (‘Gameforge‘), labai rimtai vertina jūsų asmens duomenų saugumą. Šiame dokumente jums pateikiama informacija apie tai, kokia asmeninė informacija yra surenkama, kaip ji apdorojama bei naudojama.
Privatumo politikos subjektas
Ši duomenų privatumo politika taikoma visoms paslaugoms, teikiamoms Gameforge interneto svetainėse, konkrečiai Gameforge portale ir atskirų žaidimų svetainėse. Jei kitaip nenurodyta, ši duomenų privatumo politika reguliuoja tai, kaip Gameforge naudoja jūsų asmeninę informaciją. Tuo atveju, jei jūs naudojatės trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis, šių trečiųjų asmenų duomenų privatumo politika jums galioja išskirtinai. Gameforge netikrina trečiųjų asmenų duomenų privatumo politikos sąlygų.
Duomenų valdytojas
Remiantis federaliniu duomenų apsaugos įstatymu duomenų valdytojas yra Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe. Kilus klausimams dėl duomenų privatumo politikos, prašome kreiptis adresu . Šiuo adresu jūs galite pasiteirauti dėl duomenų privatumo problemų ir atnaujinti, pakeisti ar ištrinti savo asmeninę informaciją kurią turi Gameforge. Jūs taip pat galite su mumis susisiekti aukščiau nurodytu pašto adresu. Jei tai įmanoma, kreipiantis prašome nurodyti žaidimo internete pavadinimą, serverį ir jūsų žaidėjo pseudonimą. Tai nepareikalaus jokių papildomų išlaidų nepaisant tų, kurių išvengti nepavyktų (pvz.: mokesčio už internetą, pašto dėžutę, mobilųjį telefoną ar mobilųjį ryšį).
Bendra informacija
Jei kitaip nenumatyta įstatymu, mes renkame, apdorojame ir naudojame jūsų asmeninę informaciją tik su jūsų sutikimu. Jei šis sutikimas yra duodamas elektroniniu būdu, naudojantis mūsų interneto svetaine, mes laikomės teisinės pareigos jus informuoti apie tai.
Informacijos rinkimas
Paprastai jūs galite jungtis prie mūsų svetainės mums neteikdami savo asmeninės informacijos. Jūs visuomet turite galimybę pasirinkti teikti ar neteikti ją mums. Jūsų informaciją mes renkame tam, kad galėtume tenkinti su jumis sudarytos vartotojo sutarties nuostatus. Tai apima ir naudojimo sąlygų ir žaidimo taisyklių laikymąsi bei atitinkamą jūsų mokėjimo duomenų tvarkymą. Pageidaujantys užsiregistruoti mūsų interneto svetainėse, dalyvauti totalizatoriuose ar užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškį, turi pateikti asmeninius duomenis. Ši informacija apima, pavyzdžiui, jūsų vardą, adresą, elektroninio pašto adresą, ir kitą asmeninę informaciją, kurios atskirais atvejais Gameforge gali paprašyti. Papildomai, tokia automatiškai surenkama asmeninė informacija, kaip IP adresas, yra reikalinga sklandžiam mūsų paslaugų tiekimui, o taip pat ir stebėjimui kaip mūsų paslaugomis naudojamasi laikantis įstatymų ir sutarčių. Tai apima stebėjimą kaip laikomąsi naudojimo sutartyje nurodytų sąlygų bei pačio žaidimo taisyklių. Kaip ir iki šiol mes siūlėme jums programas užtikrinant galimybę naudotis mūsų žaidimais ir tuo pačiu išvengti apgaudinėjimų bandant paveikti žaidimą ar manipuliuoti duomenimis. Tokios programos būna paleidžiamos kartu su atitinkamu žaidimu ir padeda apsaugoti atitinkamame žaidime saugomų žaidėjų ir serverių duomenis. Kol žaidžiate atitinkamą žaidimą tarp jo programinės įrangos ir mūsų serverių gali vykti duomenų apsikeitimo darbai siekiant patikrinti ar nėra naudojami neteisėtos priemonės (įvairūs nulaužimai ar kodai). Nei jūsų kompiuterio, nei informacijos jame analizė nebus atliekama; beabejonės taip pat jūsų bendravimas per žaidimą ar kita su žaidimu nesusijusi informacija laikoma jūsų kompiuteryje. Jeigu nebus aptikta jokių nestandartinių pokyčių veikime tarp žaidimo programos ir serverio jūsų kompiuteryje, tokiu atveju asmeninė informacija nebus renkama ir neperduodama į atitinkamą žaidimo serverį ar Gameforge. Tuo atveju jeigu bus nustatyta jog techniškai manipuliuojama duomenis arba nesilaikoma žaidimo taisyklių, reikalinga informacija iškilusiems nesklandumams pašalinti bus persiunčiama Gameforge. Jei tokia programa įdiegta kartu su žaidimu, jums apie tai bus pranešta atskirtu pranešimu. Jūs galite nutraukti ar atšaukti įdiegimą bet kuriuo metu atšaukdami įdiegimą ar apskritai išdiegdami programą.
Sausainiukai
Dėl techninių priežasčių ir stengiantis padaryti apsilankimus mūsų svetainėse kuo galima malonesnius mes, kaip ir daugėlis kitų kompanijų, papildomai naudojame savitus sausainiukus kartu su aukščiau aprašytais Google Analytics sausainiukais. Atsijungus nuo mūsų svetainės šie ”sausainukai“ paprastai yra automatiškai ištrinami iš jūsų kompiuterio kietojo disko, tačiau kai kurie sausainiukai techniniais sumetimais gali būti ir toliau laikomi jūsų kietajame diske ilgesnį laiko tarpą. Jūsų interneto naršyklė gali būti nustatyta atmesti „sausainukus“ tam tikrais atvejais. Jeigu norite išvengti sausainiukų įrašymo ar norite ištrinti tam tikrus sausainiukus, prašome vadovautis gamintojo pateiktomis instrukcijomis naršyklėje. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad tokiu atveju galite netekti galimybės toliau naudotis mūsų puslapiais arba naudotis jais tik tam tikrais atvejais dėl techninių priežasčių.
Informacijos rinkimas statistikos tikslais
Apsiribojant statistiniais vertinimais mes renkame tam tikrą buvimo internete informaciją tokią kaip operacinė sistema ir jos versija, naršyklė ir jos versija, IP adresas taip pat kaip ir papildomus sistemos duomenis. Mes naudojame šią informaciją statistikos sumetimais taip pat siekdami suderinti mūsų internetines galimybes su vartotojų poreikiais. Kur tik įmanoma, duomenys yra anoniminiai. Jokie duomenys nėra atskleidžiami trečiosios šalims.
Sutikimo atšaukimas
Tiek, kiek jūsų asmeninė informacija yra prieinama jūsų sutikimu ir nėra pagrįsta sutartimi ar įstatymais, jūs bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą dalintis duomenimis ateityje. Taip pat kaip ir atšaukdami naujienlaiškių prenumeratas iš kitų pašto adresų, jūs būsite informuoti kad galite bet kada atsisakyti ir mūsų prenumeratos. Prenumeratos atšaukimas nekainuos jums nieko neskaitant įprastų mokesčių(pvz.: interneto). Priešingu atveju prašome kreiptis į tinklalapio ar žaidimo iš kurio nutraukėte prenumeratą pagalbos tarnybą. Prenumeratos atšaukimas nekainuos jums nieko neskaitant įprastų mokesčių(pvz.: interneto, pašto dėžutės ar kt.).
Pseudonimų naudojimas
Daugeliu atvejų Gameforge paslaugomis galima naudotis pateikus pseudonimą. Vartotojai yra raginami naudotis šia galimybe.
Jūsų asmeninės informacijos naudojimas
Jūsų asmeninius duomenis mes naudojame siekdami plėsti teikiamų paslaugų asortimentą ir nuolat jį tobulinti. Gameforge jūsų asmeninius duomenis naudoja kuriant, vykdant ir palaikant jūsų, kaip vartotojo ryšius su Gameforge ir apdorojant mokėjimus. Be to, mes naudojame jūsų duomenis bendravimui su jumis užtikrinti. Tai apima tuos galimus atveju, kai mes jus elektroniniu paštu informuojame apie bet kokias mūsų paslaugų naujoves. Mes naudojame jūsų asmeninę informaciją reguliariai jus informuoti apie jums galimai įdomius produktus, paslaugas ar tam tikrus renginius. Jūs taip pat galite gauti e-laiškus su vartotojo apklausomis. Mūsų e-laiškus galite gauti iš šių adresų: , , Galiausiai, mes naudojame jūsų informaciją siekdami apsaugoti mūsų interneto svetaines nuo piktnaudžiavimo ir neautorizuotiems prisijungimams sekti.
Asmeninės informacijos perdavimas
Be jokios abejonės jūsų duomenys nebus parduodami tretiesiems asmenims. Be to naudojantis Google Analytics Gameforge jūsų asmeninius duomenis trečiosioms šalims teikia išskirtinai tik šiais atvejais: Mes dirbame kartu su mokėjimus užtikrinančiomis įmonėmis (pvz. mokėjimo kortelių kompanijomiss, bankais, PayPal, mobilaus ryšio paslaugų tiekėjais, skolų išieškojimo įmonėmis ir kt.), statistinių duomenų teikėjais ir rinkėjais, IT paslaugų tiekėjais (pvz. duomenų centrais, svetainių talpinimo, atsarginių kopijų, duomenų bazių paslaugų tiekėjais). Šie paslaugų tiekėjai turi prieigą prie jūsų duomenų tik ta apimtimi, kiek yra reikalinga jų funkcijoms atlikti. Šie paslaugų tiekėjai privalo jūsų duomenis naudoti laikydamiesi šių privatumo apsaugos taisyklių ir atitinkamų duomenų apsaugą reglamentuojančių įstatymų reikalavimų. Tuo atveju, jei Gameforge, kompanijos valdomos Gameforge, jų padaliniai ar įmonių akcijos būtų parduotos, jūsų, kaip kliento informacija, paprastai turėtų būti perduota kartu su perduodama įmonės dalimi. Be abejo, šiuo atveju jūsų duomenys taip pat bus saugomi laikantis šių privatumo apsaugos taisyklių ir atitinkamų duomenų apsaugą reglamentuojančių įstatymų reikalavimų.
Duomenų naikinimas
Jei jūsų duomenys taps nereikalingi aukščiau išvardintiems tikslams, įskaitant mokėjimus, mokesčius ar kitus teisiškai numatytus tikslus, jie bus ištrinami.
Jūsų asmeninės informacijos saugumas
Iš jūsų gautą informaciją mes apdorojame laikydamiesi Vokietijos duomenų apsaugos teisės. Visi darbuotojai privalo ir yra gavę nurodymus užtikrinti duomenų konfidencialumo ir duomenų apsaugos įstatymais numatytus įsipareigojimus. Mokėjimo procedūroms teikiama jūsų informacija yra apsaugoma naudojant SSL kodavimo technologiją. Mūsų SSL perdavimo ryšys yra sertifikuotas THAWTE.