Šo saiti piedāvā

Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Vācija
Fakss: +49 (0)721 354808152
Šis nav spēles vai apmaksas sistēmas atbalsts!
Kontakti:
Vietējās tiesas Mannheim, Komerciālais reģistrācijas numurs: 718029
Ieņēmumu dienesta reģistrācijas numurs: DE 814330106
Izpilddirektori: Alexander Rösner
Data Protection Officer
Dr. Tobias Gräber, LL.M.
Strīdu izšķiršana tiešsaistē
ES Komisija nodrošina platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē. Tā ir pieejama šeit: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr
Gameforge 4D GmbH nav pienākuma un nodoma piedalīties šajā vai cita veida strīdus izšķiršanas tiešsaistē procesā.
Neskaidrību vai jautājumu gadījumā rakstiet uz .
Visas tiesības uz avota kodu, tekstiem, grafikiem un citiem tiesiski aizsargātajiem materiāliem pieder Gameforge 4D GmbH.