Atteikšanās tiesības

Atteikšanās tiesības
Jums ir tiesības četrpadsmit dienu laikā atcelt šo līgumu bez iemesla uzrādīšanas.
Atteikšanās periods ir četrpadsmit dienas, sākot līguma noslēgšanas.
Lai līguma atcelšana stātos spēkā, Jums ir jāpaziņo mums (‪Gameforge 4D GmbH‬, ‪Albert-Nestler-Straße 8‬, ‪76131 Karlsruhe‬, Fakss: +49 (0)721 354808152, e-pasts: ‪‬) par savu lēmumu izbeigt noslēgto līgumu. Tam nepieciešams skaidrs un nepārprotams paziņojums (piemēram: vēstules formā pa pastu, faksu vai uz e-pastu), kam Jūs varat izmantot arī mūsu sagatavoto parauga formu (pēc izvēles).
Lai līguma atcelšana avarētu tikt apstiprināta, to ir nepieciešams iesniegt pirms atcelšanas perioda beigām, tādējādi apstiprinot vēlmi izbeigt līguma darbību.
Atteikšanās sekas
Gadījumā, ja Jūs atceļat šo līgumu, mums ir nepieciešams veikt visu no Jums saņemto maksājumu atmaksu, ieskaitot arī piegādes izmaksas (izņemot gadījumus par papildu izmaksām, kas radušās Jūsu izvēlētās metodes dēļ). Šī atmaksa ir jāveic nekavējoties un ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā pēc brīža, kad esam saņēmuši Jūsu paziņojumu par vēlmi atteikties no noslēgtās vienošanās. Lai veiktu atmaksu, mēs izmantosim tādu pašu maksājuma metodi, kāda tika lietota oriģinālā maksājuma veikšanai, izņemot gadījumus, kad esat skaidri norādījis citu veidu. Veicot atmaksu, mēs no tās nekādā gadījumā neveiksim papildu atvilkumus.
Atteikšanās formas paraugs
(Ja vēlaties atcelt noslēgto līgumu, aizpildiet šo formu un nosūtiet to mums.)
(*) dzēst pēc vajadzības