Īpašie noteikumi un nosacījumi virtuālo pakalpojumu iegādei un dalības maksas servisos nodrošināšanai

1
Īpašo terminu un nosacījumu priekšmets un piemērošanas joma
 
Zemāk izklāstītie īpašie termini un nosacījumi ("Nosacījumi") reglamentē virtuālo pakalpojumu iegādi un dalības maksas servisos izveidi, īstenošanu un pārtraukšanu online tipa spēlēs, kuru darbību nodrošina ‪Gameforge 4D GmbH‬, ‪Albert-Nestler-Straße 8‬, ‪76131 Karlsruhe‬ ("‪Gameforge‬").
2
Īpašie noteikumi un nosacījumi virtuālo pakalpojumu iegādei
2.1
Veicot maksājumu, lietotājs var iegūt "Premium valūtu", kuras nosaukums katrā no online spēlēm var būt atšķirīgs.
2.2
Lietotājs iesniedz piedāvājumu, tādā veidā apstiprinot pasūtījuma par "Premium valūtas" iegādi, izvēloties attiecīgajā online spēlē "Premium valūtas" apjomu, kuru viņš vēlas iegādāties, un pēc tam noklikšķinot uz pogas ar uzrakstu "Iegādāties" (vai līdzīgi). Līgums stāsies spēkā, tiklīdz ‪Gameforge‬ papildinās lietotāja kontu ar attiecīgo "Premium valūtas" apjomu.
2.3
Līdz ar Premium valūtas piešķiršanu lietotājs iegūst parastas, nenododamas un līgumā paredzētajā laika periodā izmantojamas tiesības iegādāties virtuālas vērtības un labumus, ko piedāvā ‪Gameforge‬ attiecīgajā online spēlē, kur ir arī pieejams sīkāks to apraksts un kuru iegādei ir nepieciešams noteikts apjoms Premium valūtas. No lietotāja konta tiek atskaitīta attiecīgajiem virtuālajiem labumiem un vērtībām nepieciešamā Premium valūtas summa.
2.4
Premium valūtas pasūtījuma cena tiek apmaksāta, izmantot ‪Gameforge‬ iestrādātos maksājumu servisus, kuru nodrošinātāji lietotājam piedāvā dažādas apmaksas metodes ("maksājuma veids"). Lietotājs var izvēlēties kādu no viņam piedāvātajiem un pieejamajiem maksājuma veidiem. Tāpat arī lietotājs tiek informēts, ka maksājumu izpildes laiks ir atkarīgs no attiecīgā maksājuma servisa nodrošinātāja.
2.5
Lietotājs jebkurā laikā var atteikties no sava pasūtījuma saskaņā ar sadaļu 2.2, līdz ir pabeigtas attiecīgā darījuma veikšanai nepieciešamās darbības, kuras ir definētas sadaļā 2.4. Tāpat līdz tam ir iespējams koriģēt ievadītos datus, pārlūkprogrammā nospiežot uz pogas "Atpakaļ".
2.6
Lietotāja tiesības lietot Premium valūtu, ir turpmāk esošā nosacījuma, ko reglamentē lietošanas termini un nosacījumi, priekšmets un piemērošanas joma. Gadījumā, ja lietotāja konts ir bloķēts saskaņā ar lietošanas terminu un nosacījumu sadaļas 6.2 d) punktu, ‪Gameforge‬ ir tiesības atteikties sniegt attiecīgos servisus bloķēšanas periodā.
2.7
Tiesības lietot virtuālos labumus un vērtības, kas ir iegūti saskaņā ar sadaļu 2.3, ir turpmāk esošā nosacījuma, ko reglamentē lietošanas termini un nosacījumi, priekšmets un piemērošanas joma. Lietotājam netiek piemērotas prasības izmantot šos virtuālos labumus un vērtības minimālā laika periodā, izņemot gadījumus, ja to aprakstā ir precīzi norādīts tā minimālais laika periods.
3
Īpašie noteikumi un nosacījumi dalības maksas servisos nodrošināšanai
3.1
Stājoties spēkā līgumam par dalību, paša izvēlētajā (minimālajā) periodā lietotājs iegūst pieeju īpašiem labumiem attiecīgajā online spēlē (piemēram, īpašas funkcijas vai pieejas ierobežotām zonām), kas parasti nav pieejami lietotājiem, kuri nav šī servisa biedri.
3.2
Lietotājs izvēlas (minimālo) dalības periodu un attiecīgo summu, ko viņam ir nepieciešams apmaksāt. Tajā pašā lapā lietotājs izvēlas savu apmaksas veidu un piesaistīto maksājuma servisa nodrošinātāju. Tāpat attiecīgi ir spēkā arī sadaļās 2.2, 2.4 un 2.5. Dalības nodrošināšanai nepieciešamās summas apmaksa ir jāveic pirms attiecīgā dalības perioda sākuma.
3.3
Atkāpjoties no lietošanas terminu un nosacījumu sadaļas 8.1, dalība var tikt atcelta bez iepriekšēja paziņojuma jebkurā laikā līdz attiecīgā perioda beigām. Par atcelšanu var tikt paziņots ar e-pastu vai rakstiski. Ja atcelšanas iespēja ir iestrādāta lietotāja konta pārvaldībā, arī tā var tikt izmantota atcelšanas apstiprināšanai. Lietotāja izvēlētais maksājuma veids neizslēdz automātisku atjaunošanu, kas tiek veikta pēc attiecīgā dalības perioda beigām, izņemot gadījumus, kad kāda no iesaistītajām pusēm to atceļ līdz beigu termiņa sasniegšanai. Pirms dalības apstiprināšanas lietotājs tiek informēts par automātiskās atjaunošanas iespēju prombūtnes gadījumā.
4
Premium valūtas un dalības maksas servisos pasūtīšana lietotāja vārdā
4.1
Līguma partneris servisiem, kurus piedāvā ‪Gameforge‬, saskaņā ar sadaļā 2 un 3 var būt arī cita persona, kas lietotāja labā tikai iegādājas attiecīgos servisus (līgums par labumu trešajām personām). Šis būs īpašs gadījums, ja attiecīgo maksājumu patiesais veicējs (piemēram - kredītkartes, bankas konta, telefona līnijas īpašnieks) sadaļā 2.4 minētajiem nolūkiem vēlēsies iegūt attiecīgajam lietotājam pieejamos servisus.
4.2
Sadaļā 4.1 aprakstītajos gadījumos attiecīgo servisu piešķiršanas pieprasījumus no ‪Gameforge‬ var veikt tikai lietotāja konta īpašnieks. ‪Gameforge‬ tiešā veidā kreditē attiecīgo lietotāju.
5
Naudas un maksājuma nodevu atmaksa atcelšanas gadījumā
5.1
Kamēr atteikšanās tiesības nav sekmīgi izpildītas, neizmantotās "Premium valūtas" vai atlikušās dalības maksas servisos daļas atmaksa ir iespējama tikai saskaņā ar lietošanas terminu un nosacījumu sadaļu 8.5.
5.2
Gadījumā, ja likumā noteiktās atteikšanās tiesības ir sekmīgi izpildītas, ‪Gameforge‬ veicamās atmaksas summai pievieno arī lietotāja veikto maksājumu servisu papildu izmaksas. Ja tas nav iespējams, tiek piešķirta attiecīgā apjoma kompensācija, veicot bankas pārskaitījumu uz saņēmēja norādīto kontu.
6
Dažādi
6.1
Netiek piemērotas nekādas citas papildu izmaksas kā tika pamata maksa par interneta pieejas uzsākšanu un nodrošināšanu, kā arī ‪Gameforge‬ servisu cena, saskaņā ar sadaļām 2 un 3.
6.2
Gameforge‬ sniedz maksājumu atbalstu: https://billing.gameforge.com/ un spēles atbalstu: http://support.gameforge.com/. Telefonisks atbalsts nav pieejams.
6.3
Attiecīgi ir spēkā arī ‪lietošanas terminu un nosacījumu 10.sadaļa‬.
 
Karlsruhe, 2014.gada jūnijs
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Vācija
 
Vietējā tiesa ‪Mannheim‬, HRB ‪718029
Nodokļu maksātāja Nr.: ‪DE 814330106
Izpilddirektori: ‪Alexander Rösner
Paziņojums par strīdu izšķiršanu tiešsaistē:
Gameforge 4D GmbH nav pienākuma un nodoma piedalīties šāda veida procesos.