Preg

Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Tyskland
Faks: +49 (0)721 354808152
-Ingen spill eller faktura support på dette nummeret!-
Mannheim Herredsrett, HRB: 718029
Skatteidentifikasjonsnummer: DE 814330106
Administrende Direktør: Alexander Rösner
Dr. Tobias Gräber, LL.M.
Online Dispute Resolution
EU-kommisjonen har en plattform for forbrukertvister. Denne plattformen er tilgjengelig på følgende link: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr
Gameforge 4D GmbH er ikke forpliktet til eller har til hensikt å delta i dette eller andre prosesser for Online Dispute Resolution.
Spørsmål om dette emnet kan sendes til .
Gameforge 4D GmbH forebeholder alle rettigheter til kildekode, tekster, grafikk og annet opphavsrettighetsbeskyttet innhold.