Standard Vilkår og Betingelser av Bruk

1
Betydning og Emne av Bruksvilkår og Betingelser
1.1
Disse Standard Bruksvilkår og Betingelser (''Bruksvilkår og Betingelser'') regulerer bruken av online spill og andre tjenester, som forum og support systemer ( "‪Gameforge‬ Services"), levert av ‪Gameforge 4D GmbH‬, ‪Albert-Nestler-Straße 8‬, ‪76131 Karlsruhe‬ ("‪Gameforge‬").
1.2
Gameforge‬ leverer ‪Gameforge‬ Brukstjenester kun for forbrukere. ‪Gameforge‬ Tjenestene kan brukes enten i form av gratis online spill og tjenester eller som online spill og tjenester der visse virtuelle artikler og rettigheter kan være påkrevd i bytte mot betaling. I noen tilfeller kan ‪Gameforge‬ Tjenestene også brukes i bytte mot et engangs eller normal gebyr (''Medlemskap''). Såfremt disse Bruksvilkårene og Tjenestene uttrykkelig leverer annet, gjelder de således til betalte ‪Gameforge‬ Tjenester, inkludert medlemskap. De betalte innkjøpene av virtuelle artikler eller rettigheter og medlemskaps ordningene er i tillegg emne for de Spesielle Vilkår og Betingelser for de betalte innkjøpene av Virtuelle Artikler og Ordningen av Gebyr-baserte Medlemskap (''Spesielle Betingelser'').
1.3
Gameforge‬ har rett til å forstyrre operasjonen til ‪Gameforge‬ Tjenestene uten videre varsel hvis det er umiddelbare tekniske årsaker eller på grunn av vedlikeholdsarbeid. I alle andre tilfeller vil det på forhånd bli varslet i god tid ved bruk av passende midler.
1.4
Gameforge‬ Tjenestene kan kun brukes i den nåværende gyldige versjonen.
1.5
Gameforge‬ Tjenestene er kun ment for underholdnings årsaker av forbrukere. Det er forbudt å bruke dem for inntektsbringende årsaker. Unntak til dette krever det uttrykkende, forhåndsskrevne samtykket fra ‪Gameforge‬.
1.6
Brukeren er ansvarlig for oppdateringene og egnetheten av programvaren og maskinvaren brukt av ham, spesielt for meningen av å bruke ethvert nytt utslipp eller andre oppdateringer av ‪Gameforge‬ Tjenestene.
1.7
Gameforge‬ Tjenestene er emne til de anvendelige spillreglene eller bruk (''Regler''), hvis det er til stede, gjennom de ‪Gameforge‬ eiendomsrettighetene eller eierskap er lagt ut i detalj. Hvis det er noen motsigelser mellom Bruksvilkår og Betingelser og Reglene, skal disse Vilkår og Betingelser gjelde, såfremt Reglene ikke er innvilget prioritet i den spesifikke sak.
1.8
Brukerens motsatte regler eller standard vilkår og betingelser skal ikke gjelde.
2
Generelle bestemmelser angående konklusjonen av kontrakten
2.1
For å kunne bruke ‪Gameforge‬ Tjenestene må brukeren være registrert. Dette gjelder ikke i de tilfeller der et unntak er blitt gjort i registreringskravet (f.eks. i kodelinjen ''Spill nå!''). Brukeren må alltid være registrert for å kunne lagre spill.
2.2
Brukere må være individuelle naturlige personer /grupper, familier, livspartnere osv. er ikke tillatt). Registrering må personlig fullføres. Registrering via tredjepart er ikke tillatt.
2.3
Mindreårige har kun tillatelse til å bruke ‪Gameforge‬ Tjenestene hvis den relevante foresatte har samtykket og hvis brukeren oppnådd minimumsalderen som er indikert i den relevante aldersgrensen.
2.4
Under registreringsprosessen er brukeren påkrevd å taste inn visse data slik som et spillernavn og en e-post adresse som er registrert i sitt navn. Brukeren har ikke krav på å få tildelt et spesielt spillernavn. Spillernavnet må ikke krenke noen tredjepartsrettigheter eller andre relevante juridiske reguleringer, heller ikke krenke offentlig anstendighet. Brukeren er helt og holdent ansvarlig. Det er likens ikke tillatt å bruke en e-post- eller internettadresse som spillernavn. Informasjonen som brukeren har kommet med under registreringen må være helt sann og komplett. Brukeren er pålagt å oppdatere den påkrevde informasjonen ved registrering kontinuerlig. Om påkrevd for utførelsen av lisensavtalen, skal ‪Gameforge‬ ha rett til å kreve passende bevis på identitet som vil bli slettet rett etter verifisering.
2.5
Ved å taste inn nødvendig data på èn av ‪Gameforge‬ internettsidene, sender brukeren inn et tilbud for å konkludere lisensavtalen som er regulert her. ‪Gameforge‬ aksepterer tilbudet ved å aktivere brukerkontoen. ‪Gameforge‬ har rett til å gjøre aktiveringen av brukerkontoen avhengig av om brukeren validerer e-post adressen sin (valg prosedyre). Dette utføres ved at ‪Gameforge‬ sender brukeren en e-post med bekreftelse på kvitteringen til tilbudet og inneholder en forespørsel til brukeren om å validere e-post adressen sin. Ved aktivering utført av ‪Gameforge‬ vil en lisensavtale etableres mellom ‪Gameforge‬ og brukeren i henhold til disse Bruksvilkår og Betingelser. I noen tilfeller kan registreringsprosessen være ulik fra det som er beskrevet her - spesielt med registrering via en tredjeparts nettside (slik som sosiale nettverk). I slike tilfeller vil brukeren få instrukser om hvordan han samtykker til de juridiske erklæringene som er påkrevd for lisensavtalen.
2.6
Som et alternativ til registreringen via ‪Gameforge‬ sine nettsider, kan ‪Gameforge‬ gjøre registrering via de relevante funksjonene til andre nettsider eller sosiale nettverk mulig (f.eks. ''Facebook Connect''). I denne konteksten, når brukeren har gitt sitt samtykke til den relevante nettsideoperatøren, kan hans personlige data overføres til ‪Gameforge‬. Bruk av denne type registreringsprosedyre krever at brukeren er registrert på den aktuelle nettsiden elle sosiale nettverket i henhold til reglene og reguleringene som er aktuelle der. Bestemmelsene av denne Seksjon 2 gjelder for tilsvarende konklusjon av kontrakt.
2.7
Det er ingen rettigheter til registrering eller aktivering.
2.8
Når registreringen har blitt fullført vellykket, lager brukeren en brukerkonto som han administrerer. Brukeren kan lage en konto på ‪Gameforge‬ portalen eller på den aktuelle ‪Gameforge‬ nettsiden. Brukeren kan også bruke brukerkontoen laget på ‪Gameforge‬ sin portal til alle andre spille linket med ‪Gameforge‬ med ‪Gameforge‬ portalen. Hvis ikke annet er indikert under oppretting av brukerkontoen, er brukerkontoen som er opprettet på en online spillside kun tiltenkt til det online spillet på den siden der kontoen ble opprettet; det kan ikke brukes til andre online spill. ‪Gameforge‬ reserverer seg rettighetene til å iverksette tekniske ordninger (f.eks. i form av en portal) som lar brukerkontoer bli brukt samtidig for flere ‪Gameforge‬ Tjenester.
2.9
Brukerkontoen kan ikke overføres eller gjort tilgjengelig for andre parter uten samtykke fra ‪Gameforge‬.
3
Generelle plikter for brukeren
3.1
Innloggingsdata, brukernavn, passord
3.1.1
Brukeren er pålagt å holde all innloggingsdata hemmelig til enhver tid. Brukeren er spesielt pålagt å kun bruke sin egen innloggingsdata til ‪Gameforge‬ Tjenestene og til å beskytte den mot uautoriserte tredjeparts bruk.
3.1.2
''Innloggingsdata'' er i betydning av brukerens personlige tilgjengelighets data brukt for å autentisere ham og for å utelukke enhver bruk fra uautoriserte tredjeparter. Passordet kan ikke være det samme som spillernavnet og det må inneholde minst åtte tegn med en kombinasjon av tall og bokstaver.
3.1.3
I den anledning at brukeren har grunn til å mistenke at en tredjepart har eller kunne fått tak i uautorisert bruk av denne dataen, må han straks informere ‪Gameforge‬ og endre sin data eller gjøre det mulig for ‪Gameforge‬ å endre det. ‪Gameforge‬, har dessuten rett til å midlertidig blokkere tilgangen til brukeren i et slikt tilfelle eller hvis ‪Gameforge‬ har en mistanke om at dataen blir misbrukt. Brukeren vil igjen få tilgang så fort mistanken om misbruk har blitt vist som grunnløs.
3.1.4
Hvis ikke det er tillatt under Reglene, har ikke brukeren under noen omstendigheter rett til å bruke innloggingsinformasjonen til en annen bruker.
3.2
Bruk av ‪Gameforge‬ Tjenestene
3.2.1
Gameforge‬ Tjenestene inkluderer innhold av alle typer som er beskyttet under varemerke lov, kopirettighet eller på annen måte beskyttet i favør av ‪Gameforge‬ eller i favør av tredjeparter. Om ikke annet er oppført av ‪Gameforge‬ kan ikke brukeren modifisere, kopiere eller spre offentlig ‪Gameforge‬ Tjenestene eller innholdet som er gjort tilgjengelig her, heller ikke kan han bruke disse for reklamering eller annet formål annet enn det de avtalemessig er blitt enige om. Kopiering er kun tillatt der det er teknisk nødvendig for å bruke ‪Gameforge‬ Tjenestene som det avtalemessig er blitt enige om. Det er ikke tillatt å modifisere, skjule eller fjerne kopirettighets meldinger og varemerke navn.
3.2.2
''Innhold'' er forstått som altomfattende all data, bilder, tekster, grafikker, musikalske stykker, lyder, lydsekvenser, videoer, programmer eller programvarekode og all annen informasjon levert av ‪Gameforge‬. ''Innhold'' er spesifikt også forstått om altomfattende alle tilbudstjenester gjort tilgjengelig for nedlastning.
3.2.3
Brukeren er bundet til å avstå fra alt som kan utgjøre en trussel eller forstyrre ‪Gameforge‬ Tjenestene og han har ikke adgang til data som han ikke har rett til å bruke.
3.2.4
Brukeren har ingen rett til publisering av innhold innenfor grensene til ‪Gameforge‬ Tjenestene.
3.2.5
Det er ikke tillatt å bruke ‪Gameforge‬ Tjenestene via anonymiseringstjenester eller lignende midler som kan sperre eller skjule den ekte IP adressen eller opphavet til brukeren.
3.3
Bruk av klient programvare
 
Gameforge‬ gir brukeren, i likhet med tjenester som krever tidligere installasjon av klient programvare for å gjøre det brukbart, den ikke-eksklusive (vanlige) retten, begrenset til varigheten av lisensavtalen, til å installere og bruke klient programvaren. Brukeren har kun lov å kopiere klient programvaren i den grad det er nødvendig for den avtalemessige bruk av programvaren. All form for kommersiell bruk av programvaren er forbudt. All endring av klient programvaren eller endring av den leverte programkoden til en annen kodeform (endring av kompilasjon) så vel som noen andre former for omvendt bruk av de ulike programvare produksjonsfasene er forbudt til den grad disse ikke er pålagt å skaffe den nødvendige informasjonen for å etablere interoperabilitet av klient programvaren med andre program, og hvis etableringen av interoperabilitet ikke på annen måte kan kreves spesielt fra ‪Gameforge‬ og den aktuelle data ikke blir brukt til andre formål enn etablering av interoperabilitet og disse handlingene blir utført av bare brukeren.
4
Spesielle betingelser for bruk av online spill
4.1
Hvis ikke Reglene tillater unntak, må brukeren delta i hver runde av et online spill (f.eks. verden, univers osv.) ved bruk av kun èn brukerkonto. Det er ikke tillatt å bruke flere brukerkontoer (''multi-kontoer''). ‪Gameforge‬ har til enhver tid rett til å blokkere eller slette uautoriserte multi-kontoer.
4.2
Brukeren har ikke lov til å manipulere online spillet på noen måte. Brukeren har ikke rett til, særskilt, å bruke noen midler, mekanismer eller programvarer som kan forstyrre funksjonen eller forløpet i spillet. Brukeren har ikke tillatelse til å utføre noen handlinger som kan resultere i en urimelig eller overdreven last på de tekniske kapasitetene. Brukeren har ikke rett til å blokkere, overskrive eller endre innholdet som er generert av ‪Gameforge‬ eller på andre måter blande seg inn i online spillet.
4.3
Brukeren er dessuten ikke tillatt til å kjøre online spillet på andre programmer utenom internett nettleseren eller det valgte klient programmet. Dette refererer spesielt til bots eller andre verktøy som er designet for å flytte eller øke nettgrensesnittet. Det er også forbudt å bruke skrift og programmer som gir brukeren en fordel over sine medspillere. Dette inkluderer også auto-oppdaterings funksjoner og andre integrerte mekanismer fra internett nettleseren til den grad disse uroer automatiserte prosesser. Innlogging er kun tillatt via ‪Gameforge‬ Tjenestene og tredjepartssidene integrert av ‪Gameforge‬ (f.eks. portaler eller sosiale nettverk).
 
Under ingen omstendigheter må brukeren
 
a) lage eller bruke cheats, mods, hacks og/eller programvare som endrer online spill opplevelsen,
 
b) bruke programvare som påskynder ''data gruvedrift'' eller på annen måte tar eller henter informasjon i tilkobling med online spill,
 
c) kjøper eller selger virtuelle artikler som kommer fra ‪Gameforge‬ Tjenestene fra tredjeparter i bytte mot ekte penger som betaling, heller må han ikke bytte disse varene eller prøve å forhandle med noen av de foregående transaksjonene såfremt dette ikke er tillatt i den individuelle sak.
 
Dette inkluderer også alle handlinger lik de foregående forbudte aktivitetene.
4.4
Alle rettighetene til de virtuelle artiklene brukt i online spillene og fått i bytte mot betaling tilhører eksklusivt ‪Gameforge‬ unntatt der de er blitt brukt i overensstemmelse med disse Bruksvilkår og Betingelser.
4.5
Det er ikke tillatt å bruke private servere, dvs. servere eid av brukere eller tredjeparter som gir, etablerer eller opprettholder uautoriserte tilkoblinger til ‪Gameforge‬ Tjenestene, spesielt ved program midler der bruk ikke har uttrykkelig blitt godkjent av ‪Gameforge‬, eller som etterligner eller prøver å etterligne ‪Gameforge‬ Tjenestene.
5
Spesielle betingelser for bruk av kommunikasjons fasilitetene (spesielt diskusjonsforum, chat, blogg og kommentar funksjoner)
5.1
Gameforge‬ kan forsyne brukeren med ulike kommunikasjons fasiliteter til sitt eget innhold og bidrag, som brukeren kan bruke innenfor vilkårene til den aktuelle tilgjengeligheten. Av respekt forsyner ‪Gameforge‬ kun de tekniske fasilitetene i bytte mot informasjon. Det er ingen rett til bestemmelsen av slike kommunikasjons fasiliteter.
5.2
Brukeren er ikke tillatt å publisere eller spre innhold (f.eks. bilder, videoer, linker, navn, tekster) innenfor ‪Gameforge‬ Tjenestene, hvis dette
 
a) krenker den aktuelle loven eller er uetisk;
 
b) bryter med varemerker, patenter, kopirettigheter, andre industrielle eiendomsrettigheter, forretningshemmeligheter eller andre tredjeparts rettigheter;
 
c) er uanstendig, rasistisk, forherliger vold, er pornografisk eller tilbøyelig til å forderve de unge og ellers bringe i fare eller svekke utviklingen av barn og unge mennesker;
 
d) er fornærmende, trakasserende, skadelig som person eller er ellers dårlig til et individs rettigheter til personlighet;
 
e) inneholder kjedebrev av pyramidesvindler
 
f) gir falskt inntrykk av å være levert av eller støttet av ‪Gameforge‬;
 
g) inneholder personlig data til tredjeparter som ikke har samtykket til sin inkludering;
 
h) er kommersiell i karakter, spesielt har en annonseringseffekt.
5.3
Brukeren er dessuten pålagt å velge passende ordbruk og ikke å snakke om politisk eller religiøst innhold eller innhold med seksuelle referanser.
5.4
Gameforge‬ hevder ikke eierskap til innholdet som brukerne leverer. Brukeren gir dessuten ‪Gameforge‬ de permanente, ugjenkallelige og ikke-eksklusive rettighetene til bruk av innholdet og bidragene gjort av ham innenfor grensene til ‪Gameforge‬ Tjenestene. ‪Gameforge‬ indikerer at innholdet som er skrevet er på sitt beste emne til aktive prøvetakings sjekker, men dette er ikke en fullstendig overvåkningsmetode. Brukeren har dessuten muligheten til å rapportere inn til ‪Gameforge‬ om innhold som er muligens ulovlig. ‪Gameforge‬ vil deretter svare raskt og, i den grad det er påkrevd, redigere eller slette det rapporterte innholdet.
6
Konsekvensene for brudd på oppgave
6.1
Hvis ‪Gameforge‬ innvender til et spesielt innhold, må brukeren raskt fjerne det hvis det er noe tvil. ‪Gameforge‬reserverer seg rettighetene til å fjerne dette innholdet selv.
6.2
Til tross for all annen lovfestet eller kontraktsmessige rettigheter, særlig retten til å avslutte på grunn av hjemmel til Sekson 8.2 av disse Bruksvilkår og Betingelser, ved å bruke diskresjon kan ‪Gameforge‬ foreta èn eller flere av de følgende handlingene hvis det er faktiske omstendigheter som genuint indikerer at en bruker har misbrukt disse Bruksvilkår og Betingelser eller de aktuelle anvendelige tilleggs betingelsene og Reglene, hvis ikke brukeren er ansvarlig for bruddet:
 
a) endre eller slett innhold,
 
b) send ut en advarsel til den aktuelle brukeren,
 
c) offentliggjør ugjerningen i det relevante online spillet og avslør spillernavnet,
 
d) midlertidig blokker brukerkontoen og
 
e) ekskluder den aktuelle brukeren, inkludert for fremtidige saker.
6.3
Når en bruker har blitt ekskludert, kan han ikke registrere en ny brukerkonto uten tidligere samtykke fra ‪Gameforge‬.
7
Ansvarsfraskrivelse
7.1
Gameforge‬ er ansvarlig i følge de lovfestede bestemmelsene for vedvarende skade/tap av brukeren forårsaket med vilje eller gjennom grov uaktsomhet av ‪Gameforge‬ eller sine vikarierende agenter. Det er likens ansvarlig for personlig krenkelse eller skade innenfor definisjonen av Produkt Ansvarsloven (Produkthaftungsgesetz).
7.2
Ellers er ‪Gameforge‬ sin forpliktelse i likhet med erstatningskrav - uavhengig av juridisk grunnlag - begrenset i følge følgende bestemmelser, hvis ikke annet er sørget for under en garanti laget av ‪Gameforge‬:
7.2.1
I likhet med skade/tap forårsaket av vanlig uaktsomhet, skal ‪Gameforge‬ kun være ansvarlig i den grad saken har sammenheng med et brudd på materielle kontraktsmessige plikter. Materielle kontraktsmessige plikter er de kontraktsmessige forpliktelser der oppfyllelse er høyst nødvendig slik at avtalen kan utføres riktig, hvorved brukeren normalt skal kunne stole på at disse pliktene blir oppfylt. Hvis ‪Gameforge‬ heretter er ansvarlig for vanlig uaktsomhet, vil ansvaret ‪Gameforge‬ være begrenset til den skaden/tapet som er forutsigbart og typisk for denne type avtale.
7.2.2
Ansvaret til ‪Gameforge‬ i likhet med data og/eller programmer som er gått tapt grunnet ‪Gameforge‬ sin vanlige uaktsomhet skal begrenses til de typiske repareringskostnader som ville ha fortsatt hadde brukeren iverksatt vanlig data backup tiltak som er greit og rimelig med tanke på omstendighetene.
7.3
Bestemmelsene som er i de foregående sub-paragrafene, tilsvarer også til pliktene om å kompensere for unødvendige utgifter (Seksjon 284 German Civil Code (BGB)).
7.4
De tidligere nevnte ansvarsfraskrivelsene gjelder likeså i favør av ‪Gameforge‬ sine vikarierende agenter.
7.5
Gameforge‬ er ikke ansvarlig for kostnader opprettholdt av brukeren som nytter seg av tjenester som ikke er direkte tilbudt av ‪Gameforge‬ selv. Dette gjelder spesielt kostnader som har oppstått grunnet dataoverføring til og fra brukerens innretning så vel som for alle kostnader opprettholdt av brukeren ved bruk av betalingssystem.
7.6
All slags form for strengt ansvar er ekskludert av respekt for funksjonsfeil i ‪Gameforge‬ Tjenestene som har eksistert fra begynnelsen av tjenestebestemmelsen; dvs. at ‪Gameforge‬ kun er ansvarlig i den grad ‪Gameforge‬ eller sine vikarierende agenter er ansvarlig for dette.
8
Kontraktsmessig vilkår; sletting av brukerkontoer
8.1
Hvis ikke annet er uttrykkelig oppgitt under registreringsprosedyren, skal avtalen for bruk av ‪Gameforge‬ Tjenestene avsluttes på ubestemt tid. Forutsett at ingen fast termin har blitt fastslått, kan begge parter når som helst oppheve avtalen som det passer seg med en oppsigelsestid på to uker. Hvis en fast termin har blitt fastslått, kan avtalen kun oppheves når terminen har løpt ut. Hvis det ikke har blitt opphevet, skal den aktuelle faste termin avtalen automatisk utvides ved den opprinnelige bestemte terminen.
8.2
Hver part har retten til å avslutte avtalen for en grunn uten oppsigelsestid, hvis en materiell grunn eksisterer. En materiell grunn er spesifikt etablert hvis
 
a) brukeren har latt være å betale gebyrer og ikke betaler til tross for å ha mottatt en påminnelse eller hvis brukeren bruker betalte ‪Gameforge‬ Tjenester uten autorisasjon,
 
b) det er faktiske omstendigheter som indikerer at hans oppførsel tydelig påvirker spillopplevelsen til andre brukere negativt,
 
c) brukeren bryter lover, bestemmelsene i Seksjonene 3, 4 eller 5 av disse Bruksvilkår og Betingelser, og i tillegg aktuelle betingelser og/eller Regler, hvis ikke han er ansvarlig for bruddet.
8.3
Alle opphevelser må gis skriftlig. Opphevelser gjort i form av e-post tilfredsstiller det skriftlige form kravet. Opphevelser kan også gjøres ved å bruke avbryt funksjonen som er integrert i internettsiden til online spillet det handler om.
8.4
Gameforge‬ er autorisert til å slette brukerkontoen hvis det er grunner som rettferdiggjør dette (f.eks. hvis brukerkontoer uten medlemskap er inaktive i lengre perioder). De respektive årsakene og før-betingelsene for å slette brukerkontoer kan leses i Reglene - hvis det finnes - til online spillet det handler om. I tillegg kan ‪Gameforge‬ etter eget valg slette brukerkontoer på slutten av avtalen.
8.5
Hvis ‪Gameforge‬ har gitt oppsigelsestid for å avslutte lisensavtalen av grunner som brukeren ikke er ansvarlig for eller hvis det hindrer å håndtere de respektive ‪Gameforge‬ Tjenestene før en oppheving har skjedd, skal brukeren kunne kreve at tilsvarende verdi betalt av ham i Premium valuta kreditt disponibelt fortsatt er på brukerkontoen i gjenværende medlemsperiode.
9
Aktuell lov, Domstol
 
Det kontraktsmessige forholdet styres av Tysk lov utelukkende av de Forente Nasjoners Konvensjonen av Kontrakter for det Internasjonale Salget av Varer og de henvisende reguleringer av internasjonal privat lov. Hvis, det på det aktuelle tidspunkt ferdigstilles en kontakt (registrering, kjøp av betalte tjenester), har brukeren som forbruker sitt vanlige bosted et sted i et annet land innenfor den Europeiske Union, skal gyldigheten av de begrensede aktuelle lovlige reguleringene av landet det tales om forbli uberørt av valget av lov gjort i 1. setning.
10
Tillegg til disse Bruksvilkår og Betingelser, Blandet, Kommunikasjon, Ugyldighetsklausul
10.1
Gameforge‬ reserverer seg retten til å endre disse Bruksvilkår og Betingelser. ‪Gameforge‬ vil varsle brukeren via e-post om de endrede betingelsene minst fire uker før disse endringene inntrer og skal informere brukeren om de foreslåtte endringene av disse nye Bruksvilkårene og Betingelsene så vel som rettighetene brukeren har til å legge inn protest på endringene. Hvis brukeren ikke har lagt inn protest på endringene av de nye Bruksvilkårene og Betingelsene innen denne perioden eller hvis han igjen logger inn på ‪Gameforge‬ Tjenestene etter endringene på de nye Bruksvilkårene og Betingelsene har blitt tatt i bruk, skal disse betingelsene anses som aksepterte. ‪Gameforge‬ vil varsle brukeren om implikasjonene av den fire-ukers perioden, retten til å protestere og de lovlige konsekvensene som oppstår hvis man feiler å svare ved bruk av passende form.
10.2
Brukeren kan kun utføre en opphevelse hvis motkravet hans er lovlig gjennomførbar (gjennom en res judicata avgjørelse) eller har blitt autorisert eller ikke er omstridt av ‪Gameforge‬. Brukeren kan kun utøve en forvaringsrettighet av sine krav er etablert under denne avtalen.
10.3
Gameforge‬ skal som regel kommunisere med brukeren via e-post - hvis ikke annet er lagt til rette for innenfor disse Bruksvilkår og Betingelser. Brukeren skal forsikre seg om at e-posten som ble brukt til registrering sjekkes regelmessig for meldingen fra ‪Gameforge‬- Hvis brukeren kontakter ‪Gameforge‬, må han oppgi hvilket online spill og hvilken brukerkonto han refererer til. ‪Gameforge‬ skal gi brukeren et support system til support saker. ‪Gameforge‬ har rett til å instruere brukeren til å kommunisere kun via support systemet angående support saker.
10.4
Hvis noen individuelle bestemmelser som disse Bruksvilkår og Betingelser skulle vise seg å være gjennomførbare, skal gjenværende bestemmelser forbli ugjennomførbare. Den gjennomførbare bestemmelsen skal være i stedet for den aktuelle lovfestede bestemmelsen.
 
Karlsruhe, Juni 2014
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Tyskland
 
Lokal Domstol ‪Mannheim‬, HRB ‪718029
Omsetningsavgift ID: ‪DE 814330106
Administrende Direktør: ‪Alexander Rösner
Beskjed angående Online Dispute Resolution:
Gameforge 4D GmbH er ikke forpliktet til, og har ikke til hensikt å delta i slike forhandlinger.