Privacybeleid

Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, ('Gameforge'), neemt de bescherming van jouw persoonlijke informatie erg serieus. Het hierna volgende privacybeleid geeft je informatie over de persoonlijke informatie die verzameld wordt en hoe deze vervolgens verwerkt en gebruikt wordt.
Onderwerp van dit privacybeleid
Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden op Gameforge's internetpagina's, en in het bijzonder de Gameforge portal en de individuele online spelsites. Tenzij anders aangegeven, reguleert dit privacybeleid exclusief hoe Gameforge omgaat met jouw persoonlijke gegevens. In het geval dat je gebruik maakt van diensten aangeboden door derden, dan gelden het privacybeleid van deze partijen exclusief. Gameforge herziet niet het privacybeleid van derden.
Gegevensbeheerder
De gegevensbeheerder volgens de Federal Data Protection Act is Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe. Mocht je nog vragen hebben aangaande het privacybeleid, neem dan a.u.b. contact op met . Via dit adres kun je informatie vragen over privacy gerelateerde problemen en je persoonlijke gegevens bij Gameforge inzien, aanpassen of laten verwijderen. Tevens kun je contact opnemen via het hierboven vermelde postadres. Probeer, indien mogelijk, het online spel dat je gespeeld hebt alsmede de server en je spelersnaam aan te geven a.u.b. Dit brengt geen verdere kosten met zich mee buiten de verzendingskosten zoals aangegeven in de basistarieven (bijv. de kosten van jouw internetverbinding, e-mail, mobiele- of vaste telefoonverbinding).
Algemene informatie
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens, tenzij reeds toegestaan via statuten, enkel met jouw instemming. Als de toestemming elektronisch verklaard is binnen het bereik van onze internetlocaties, zullen wij gehoor geven aan de wettelijke verplichtingen je hierover te informeren.
Verzameling van gegevens om het contract uit te voeren
In het algemeen kun je onze internetlocaties gebruiken zonder persoonlijke gegevens prijs te geven aan ons. Het is altijd jouw keuze of je ons wel of niet voorziet van jouw persoonlijke gegevens. Wij verzamelen je gegevens om de gebruikersovereenkomst uit te voeren die we aangegaan zijn met jou. Naast het monitoren of de gebruikersvoorwaarden en spelregels nageleefd worden, gaat dit met name over de correcte afhandeling van jouw betalingsopdrachten. Als je jezelf wil registreren op onze internetsites, mee wil doen aan wedstrijden of aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan is het aanleveren van persoonlijke gegevens noodzakelijk. Deze gegevens bestaan bijvoorbeeld uit jouw naam, e-mailadres en overige persoonlijke gegevens die Gameforge mag opvragen in individuele gevallen. Daarnaast is de automatische verzameling van verdere gegevens van geregistreerde klanten, zoals bijv. het IP-adres noodzakelijk voor de technische implementatie van onze diensten alsmede het monitoren of het gebruik van onze diensten in overeenstemming is met de wet en de aangegane overeenkomst. De correctie uitvoering van de gebruikersovereenkomst omvat in het bijzonder het monitoren van de nakoming van de gebruiksvoorwaarden en de spelregels. Voorzover we clients ter download aanbieden om mee te kunnen doen aan onze spellen, kan er een programma geïnstalleerd worden in het spel om aanpassingen aan het spel of frauduleuze interventies te voorkomen en samen met deze clients het onwettelijk gebruik of de manipulatie van gegevens te verijdelen. Dergelijke programma's worden samen met het respectievelijke spel gestart en dienen exclusief om de gegevens van het respectievelijke spel, die opgeslagen zijn in de clients en de servers te beschermen. Tijdens de deelname aan het respectievelijke spel, kan er een analyse van de client software, de technische communicatie tussen de client en onze servers en bekende, onwettelijke technische manipulaties en hulpmiddelen (hacks en cheats in het bijzonder) uitgevoerd worden. Verdere analyse van jouw computer en gegevens zal niet uitgevoerd worden; in het bijzonder zullen noch jouw communicatie binnen het spel noch jouw overige opgeslagen gegevens buiten het spel geëvalueerd worden. Als er geen aanpassingen aan de client of de communicatie tussen de client en de server gedetecteerd worden op jouw computer, zullen er geen persoonlijke gegevens verzameld worden en in het bijzonder niet verstuurd worden naar de respectievelijke spelserver of Gameforge. In het geval van oneigenlijk gebruik, in het bijzonder als technische manipulatie of overtreding van de gebruiksvoorwaarden en de spelregels gedetecteerd wordt, dan zullen de vereiste gegevens om het misbruik te elimineren verstuurd worden naar Gameforge. Mocht het voorkomen dat een dergelijke programma geïnstalleerd wordt samen met een spel, dan zal je hierover afzonderlijk geïnformeerd worden. Je mag de installatie te allen tijden afbreken of annuleren door de installatie van de client af te breken of de client de verwijderen.
Cookies
Voor technische redenen en om jouw bezoek aan onze internetlocaties zo prettig mogelijk te maken, gebruiken wij, net als vele andere bedrijven, onze eigen cookies naast de Google Analytics cookies die hierboven beschreven werden. Na je bezoek aan onze websites worden deze cookies meestal automatisch verwijderd van jouw harde schijf; het is echter mogelijk dat sommige cookies voor een langere periode op jouw harde schijf opgeslagen worden voor technische redenen. Je kunt je internetbrowser zo instellen dat deze cookies over het algemeen weigert of in individuele gevallen automatisch verwijdert. Als je wil voorkomen dat cookies automatisch geïnstalleerd worden of als je individuele cookies wil verwijderen, volg dan a.u.b. de instructies van de ontwikkelaard van je browser. Let er wel op dat je mogelijk niet langer gebruik kan maken van onze internetpagina's of slechts op een beperkte manier i.v.m. technische redenen.
Dataverzameling voor statistische doeleinden
Binnen het bereik van onze statistische evaluaties, verzamelen we in sommige gebieden van onze internetlocaties jouw gegevens zoals besturingssysteem en versie, browser en versie, IP-adres evenals overige systeeminformatie. We gebruiken deze informatie voor statistische evaluaties, in het bijzonder voor het aanpassen van onze internetlocaties aan de behoeften van de gebruikers. Indien mogelijk wordt deze data geanonimiseerd. Er worden geen gegevens verstrekt aan derden.
Intrekken van toestemmingen
Voor zover het verweken van jouw persoonlijke gegevens gebaseerd is op toestemming en niet contactueel of statutair gerechtigd is, mag je jouw toestemming voor het verwerken hiervan te allen tijden intrekken met effect voor de toekomst. Voor zover jouw terugtrekking van verwijst naar het ontvangen van nieuwsbrieven of andere e-mails, zal je erover geïnformeerd worden als onderdeel van de communicatie, dat je het abonnement daarop te allen tijden kunt opzeggen. Het annuleren brengt geen verdere kosten met zich mee buiten de verzendingskosten zoals aangegeven in de basistarieven. In andere gevallen kun je je wenden tot de ondersteuningsafdeling van de website of het spel dat je gebruikt hebt, om je toestemming in te trekken. Het annuleren van het abonnement brengt geen verdere kosten met zich mee buiten de verzendingskosten zoals aangegeven in de basistarieven.
Gebruik van pseudoniemen
In veel gevallen is het mogelijk om gebruik te maken van Gameforge's diensten onder een pseudoniem. Het wordt gebruikers aanbevolen gebruik te maken van deze mogelijkheid.
Gebruik van jouw persoonlijke gegevens.
We gebruiken jouw persoonlijke gegevens om het bereik van onze diensten en om de behoeften van onze gebruikers voortdurend te verbeteren. Gameforge gebruikt jouw persoonlijke gegevens voor de vaststelling, implementatie en bedaring van jouw contractuele relatie met Gameforge en de verwerking van betalingen. Verder gebruiken we jouw gegevens om de kunnen communiceren met je. Dit houdt tevens in dat, als dit aan de orde is, we je informeren over nieuwigheden over onze diensten via e-mail. Dus, we gebruiken je gegevens om je regelmatig te informeren over producten, diensten of bepaalde evenementen binnen ons bereik van diensten en die van onze bedrijfsgroep, die mogelijk interessant zijn voor jou. Er kunnen ook e-mails gestuurd worden binnen het bereik van klanttevredenheidsonderzoeken. Je kunt e-mails ontvangen van onze van de volgende adressen: , , . Tot slot gebruiken we je gegevens om onze websites te beschermen tegen misbruik en om ongeautoriseerde toegang te traceren.
Openbaarmaking van persoonlijke gegevens
Jouw gegevens worden niet verkocht aan derden. Naast het gebruik van Google Analytics, maakt Gameforge jouw persoonlijke gegevens exclusief bekend aan derden in de volgende vorm: We werken samen met aanbieders van betalingsdiensten (bijv. creditcardmaatschappijen, banken, PayPal, mobiele diensten, incassobureaus, etc.), providers die statistische gegevens opstellen en aanmaken, ICT-dienstverleners (bijv. datacenters, hostingbedrijven, back-updiensten en databasediensten). Deze dienstverleners hebben uitsluitend toegang tot jouw gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken. Deze dienstverleners zijn verplicht jouw gegevens te behandelen volgens dit privacybeleid en de relevante databeschermingsstatuten. In het geval dat Gameforge, bedrijven die geleid worden door Gameforge, bepaalde geaffilieerde bedrijven of aandelen van het bedrijf verkocht worden, worden jouw klantgegevens over het algemeen overgedragen bij het overgenomen deel van het bedrijf. Natuurlijk zijn jouw gegevens in dit geval ook onderhevig aan dit privacybeleid en de relevante databeschermingsstatuten.
Verwijdering van gegevens
Als jouw gegevens niet langer benodigd zijn voor de bovengenoemde doeleinden inclusief schikking, voor belastingdoeleinden of overige juridische redenen, zullen deze verwijderd worden.
Beveiliging van jouw persoonlijke gegevens
We verwerken de gegevens die we van je verzameld hebben volgens de German Data Protection Act. Al onze medewerkers worden verplicht en zijn geadviseerd om gegevens vertrouwelijk te behandelen en kennen privacyverplichtingen. Bij het uitvoeringen van betalingen, wordt de verzending van jouw gegevens beschermd door SSL-encryptietechnologie. Onze SSL-verbinding is THAWTE-gecertificeerd.