Recht van Annulering

Recht van Annulering
Je hebt het recht om deze overeenkomst binnen de veertien dagen te annuleren zonder hiervoor enige reden op te geven.
De annuleringsperiode is veertien dagen, startend vanaf de dag van de sluiting van het contract.
Om je recht van annuleren uit te voeren moet je ons verwittigen (Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, Fax: +49 (0)721 354808152, email: ) over jouw beslissing om deze overeenkomst te annuleren. Dit vereist een eenduidige verklaring daartoe (bv. brief verstuurd via post, een fax of e-mail). Je kan het verschafte voorbeeld annuleringsformulier gebruiken; dit is echter niet verplicht.
Om tegemoet te komen aan de annuleringsperiode is het voldoende om voor het einde van de annuleringsperiode een melding te sturen waarin je vermeldt dat je een beroep doet op je recht op annulering.
Consequenties van annulering
Als je deze overeenkomst annuleert zullen we vereist zijn om alle betalingen die we ontvangen hebben van jou terug te betalen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van extra kosten ten gevolge van kiezen voor een andere verzendmethode dan de kostenefficiënte verzendmethode aangeboden door ons). Deze terugbetaling zal onmiddellijk uitgevoerd worden en niet later dan veertien dagen nadat we je melding om deze overeenkomst te annuleren ontvangen hebben. Om deze terugbetaling te maken zullen we dezelfde methode gebruiken als gebruikt werd door jou voor de originele betaling, tenzij er uitdrukkelijk een andere methode toegestaan wordt door jou; in geen enkele situatie zullen we enige kosten aanrekenen voor deze terugbetaling.
Voorbeeld Annuleringsformulier
(Als je deze overeenkomst wilt annuleren, gelieve dit formulier dan te vervolledigen en naar ons te sturen.)
(*) Verwijder waar nodig