Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voor de Betaalde Verwerving van Digitale Goederen, Premiumdiensten en de Voorziening van Lidmaatschappen

1
Onderdeel van de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden
 
Deze Bijzondere Gebruiksvoorwaarden ('voorwaarden') zijn ter aanvulling op de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe ('Gameforge'). Deze dekken de betaalde verwerving van gebruiksrechten op digitale goederen. 'Digitale goederen' zijn (i) de client software voor online games die of reeds beschikbaar zijn of op een later tijdstip worden uitgebracht, (ii) premiumvaluta en (iii) individuele items of items die gebundeld zijn in een pakket voor de online games die gerund worden door Gameforge. De voorwaarden dekken ook de betaalde verwerving van aanvullende speldiensten ('premiumdiensten') en de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van betaalde lidmaatschappen zoals vermeld onder 1.2 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden.
2
Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voor de Betaalde Verwerving van Digitale Goederen en Premiumdiensten
2.1
De gebruiker kan gebruiksrechten kopen voor software die of al beschikbaar is of op een later tijdstip zal worden vrijgegeven, welke het mogelijk maakt om een online game te installeren en te gebruiken aangeboden door Gameforge; hetzij op het moment van aankoop of op een latere datum overeenkomstig met de Algemene Gebruiksvoorwaarden ('client software'). Gameforge zal dan de client software van een al beschikbare online game ter download aanbieden aan de gebruiker. Mocht de online game niet beschikbaar zijn op het moment van aankoop van de gebruiksrechten (pre-order), dan zal Gameforge de datum van uitgifte aangeven op de bestelsite en toegang voor gebruik mogelijk maken vanaf dat moment. De releasedatum moet gezien worden als een niet-bindende leverdatum. Waar dit gerechtigd is, in het bijzonder voor het verhelpen van problemen, behoudt Gameforge zich het recht voor om de datum van release uit te stellen tot een datum niet later dan drie maanden vanaf de oorspronkelijk gestelde releasedatum.
2.1.1
De gebruiker stemt in met het aangaan van een overeenkomst voor de aankoop van gebruiksrechten voor de client software door de client software (of bundel met daarin deze client software en overige digitale goederen) te selecteren op een winkelpagina aangeboden door Gameforge en door te klikken op de respectievelijke 'Nu kopen' of de op soortgelijke wijze gelabelde knop. De overeenkomst komt tot stand doordat Gameforge de gebruiker een bevestiging van deze overeenkomst toestuurt aan het e-mailadres dat deze aangeleverd heeft. In tegenstelling tot 2.5 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden kan een licentieovereenkomst ook afgesloten worden wanneer Gameforge een gebruikersaccount creëert en dit koppelt aan een e-mailadres aangeleverd door de gebruiker na voltooiing van het betalingsproces. Gameforge zal dit in individuele gevallen kenbaar maken.
2.1.2
De inhoud en strekking van de licentieovereenkomst tot stand gekomen volgens 2.1.1 wordt bepaald door 3.3. van de Algemene Gebruiksvoorwaarden.
2.2
De gebruiker kan een virtuele valuta aanschaffen waarvan het gebruik beperkt is tot het gebruikersaccount vanaf waar het betalingsproces afgerond is onder deze voorwaarden ('premiumvaluta') De premiumvaluta kan een afwijkende naam hebben in elk van de verschillende online games.
2.2.1
De gebruiker stemt in met de totstandkoming van de overeenkomst voor de aanschaf van premiumvaluta door het selecteren van de hoeveelheid aan premiumvaluta die de gebruiker wenst af te nemen. Dit van een winkelpagina aangeboden door Gameforge en door te klikken op de respectievelijke 'Nu kopen' of de op soortgelijke wijze gelabelde knop. De overeenkomst is volledig tot stand gekomen zodra Gameforge het account van de gebruiker heeft gecrediteerd met de premiumvaluta.
2.2.2
Door het crediteren van de premiumvaluta aan de gebruiker geeft Gameforge de gebruiker het normale, niet overdraagbare recht, gelimiteerd tot de contractuele periode om virtuele goederen (shop items) of premiumdiensten te verkrijgen, aangeboden door Gameforge binnen de relevante online game en daar nog specifieker beschreven, onder de voorwaarde dat de premiumvaluta gecrediteerd aan het gebruikersaccount voldoende is voor de aankoop in kwestie. De premiumvaluta zal gedebiteerd worden van het gebruikersaccount met het aantal overeenkomstig aan de weergegeven waarde van het shop item of de premiumdienst.
2.2.3
Het gebruikersrecht op de aangekochte premiumvaluta eindigt volgens de beëindiging van de licentieovereenkomst gereguleerd door de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Op het moment dat het gebruikersaccount wordt geblokkeerd in overeenstemming met Sectie 6.2(d) van de Algemene Gebruikersvoorwaarden, heeft Gameforge het recht om de uitvoering te weigeren voor de duur van deze blokkering.
2.2.4
Het recht om shop items of premiumdiensten te gebruiken verkregen overeenkomstig Sectie 2.2.2 eindigt volgens de beëindiging van de licentieovereenkomst zoals gereguleerd door de Algemene Gebruikssvoorwaarden. De gebruiker heeft geen recht op het gebruik om de shop items of premiumdiensten voor een minimum periode, tenzij de beschrijving van het shop item of de premiumdienst een specifieke minimumperiode specificeerde op het moment van aankoop.
2.3
De gebruiker kan virtuele items ('items') en premiumdiensten individueel of gebundeld kopen. Deze items en premiumdiensten kunnen alleen gebruikt worden voor het respectievelijke online spel en over het algemeen alleen voor het gebruikersaccount dat gebruikt werd voor de respectievelijke betaling.
2.3.1
De gebruiker stemt in met de totstandkoming van de overeenkomst voor de aanschaf van items of premiumdiensten door het selecteren van de items of premiumdiensten die de gebruiker wenst af te nemen. Dit van een winkelpagina aangeboden door Gameforge en door te klikken op de respectievelijke 'Nu kopen' of de op soortgelijke wijze gelabelde knop. Het contract is vervuld zodra Gameforge het account van de gebruiker heeft gecrediteerd met de items of de premiumdiensten geleverd heeft.
2.3.2
Het recht om items of premiumdiensten te gebruiken verkregen overeenkomstig Sectie 2.3.1 eindigt volgens de beëindiging van de licentieovereenkomst zoals gereguleerd door de Algemene Gebruiksvoorwaarden. De gebruiker heeft geen recht op het gebruik van de items of premiumdiensten voor een minimum periode, tenzij de beschrijving van het item of de premiumdienst een specifieke minimumperiode specificeerde op het moment van aankoop.
2.4
De aanschaf van de respectievelijke digitale goederen en premiumdiensten wordt gedaan door betalingsaanbieders geïntegreerd door Gameforge, welke doorgaans verschillende methodes van betaling aanbieden aan de gebruiker ('betalingsmethodes'). De gebruiker kan de betalingsmethode van zijn voorkeur selecteren uit de beschikbare methodes en stemt in, dat over het algemeen, een contract voor de uitvoering van de transactie gemaakt met de betalingsaanbieder van hun voorkeur gemaakt wordt gebaseerd op de voorwaarden van de aanbieder in kwestie.
2.5
De gebruiker mag diens aanbieding op elk moment annuleren overeenkomstig Secties 2.1.1, 2.2.1 en 2.3.1 tot het afronden van de individuele stappen die nodig zijn om de betalingstransactie uit te voeren via een betalingsaanbieder zoals gedefinieerd in Sectie 2.4. Tot dit punt is het ook mogelijk om ingevoerde gegevens te corrigeren door op de terug-knop te drukken in de browser.
3
Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voor de Voorziening van Vergoedings-gebaseerde Lidmaatschappen
3.1
Door het aangaan van een lidmaatschapsovereenkomst, voor de (minimale) termijn geselecteerd door hen, zal de gebruiker toegang krijgen tot speciale voordelen binnen het online spel (bv. speciale functies, toegang tot gebieden) welke niet beschikbaar zijn voor niet-leden.
3.2
De gebruiker selecteert de (minimale) termijn van het lidmaatschap en de relevante prijs die hiervoor vereist is. Op dezelfde pagina kiest de gebruiker de betalingsmethode en dus de betalingsaanbieder. Secties 2.2.1, 2.4 en 2.5 zijn overeenkomstig van toepassing. De te betalen bedragen voor het lidmaatschap dienen op voorhand voor de start van de lidmaatschapstermijn betaald te worden.
3.3
Het lidmaatschap kan zonder kennisgeving geannuleerd worden op elk moment tot en met het einde van de respectievelijke lidmaatschapstermijn. Annuleringen kunnen via e-mail of schriftelijk worden ingediend. Als er een annuleringsknop geïntegreerd is in de administratie van het gebruikersaccount kan deze ook gebruikt worden om de annulering door te voeren. Mits de gekozen betalingsmethode door de gebruiker de automatische vernieuwing aan het einde van de lidmaatschapstermijn niet belet, zal deze automatisch vernieuwd worden met de oorspronkelijk overeengekomen termijn tenzij deze geannuleerd werd door een van beide partijen voor het einde van de lidmaatschapstermijn. Voor het aangaan van de lidmaatschapsvoorziening zal de gebruiker geïnformeerd worden over de aan- of afwezigheid van de mogelijkheid tot automatische verlenging.
4
Aanschaf van Digitale Goederen, Premiumdiensten en de Voorziening van Lidmaatschappen in het Voordeel van de Gebruiker
4.1
De contractuele partner voor diensten aangeboden door Gameforge in overeenkomst met Secties 2 en 3 van deze voorwaarden, kan ook een persoon anders dan de gebruiker zijn en die enkel de diensten in het voordeel van de gebruiker afneemt (contract ten voordele van derden). Dit zal in het bijzonder zo zijn als de eigenaar van de betalingsmiddelen ten behoeve van Sectie 2.4 (bv. eigenaar van een credit card, bankrekening, telefoonlijn, etc.) de dienst wil verkrijgen op vraag van de gebruiker in kwestie.
4.2
In situaties omschreven in Sectie 4.1 mogen de diensten in kwestie enkel gevorderd worden van Gameforge door de houder van het gebruikersaccount waaraan de diensten geleverd zullen worden. Gameforge levert haar diensten rechtstreeks aan de gebruiker in kwestie.
5
Terugbetaling van Geld en Betaling in het Geval van Annulering
5.1
Tenzij een wettelijk recht op annulering effectief uitgevoerd werd zal de terugbetaling van de gemaakte betaling voor ongebruikte premiumvaluta, of voor de resterende termijn van het lidmaatschap, enkel mogelijk zijn in overeenkomst met Sectie 8.5 van de Algemene Gebruiksvoorwaardenvoorwaarden.
5.2
In het geval dat het wettelijk recht op annulering effectief uitgevoerd werd, zal Gameforge in de regel gebruik maken van dezelfde betalingsmethode als waarvan de gebruiker bij diens betaling gebruikmaakte. Indien dit niet mogelijk is zal de terugbetaling uitgevoerd worden via bankoverschrijving naar een account aangegeven door de begunstigde van de betaling.
6
Overig
6.1
Er worden geen bijkomende kosten gemaakt buiten de basiskosten voor het maken en onderhouden van internettoegang en de prijs voor de diensten geleverd door Gameforge overeenkomstig met Secties 2 en 3.
6.2
Gameforge biedt betalingsondersteuning aan via https://billing.gameforge.com/ en spelondersteuning via http://support.gameforge.com/. Er wordt geen ondersteuning aangeboden via andere kanalen (zoals bijvoorbeeld telefonisch, via social media, etc.).
6.3
Sectie 10 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn overeenkomstig van toepassing.
 
Karlsruhe, juli 2019
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Duitsland
 
Kantongerecht Mannheim, KvK-nummer 718029
BTW-nummer: DE 814330106
Ondernemingsdirecteurs: Alexander Rösner
Opmerking over Onlinegeschillenbeslechting:
Gameforge 4D GmbH is niet verplicht en heeft niet de intentie om deel te nemen aan dergelijke procedures.