Termeni și Condiții Speciale pentru Achiziția Plătită de Articole Digitale și Servicii Premium și Acordul Membrilor.

1
Subiectul Termenilor şi Condiţiilor Speciale
 
Acești Termeni și Condiții Speciale (‘condiții’) completează Termenii și Condițiile Standard de Utilizare din Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe (‘Gameforge’). Se referă la drepturile de utilizare a achizițiilor plătite de articole digitale. ‘Produsele digitale’ sunt (i) software-ul client pentru jocurile online care sunt deja disponibile sau vor fi lansate ulterior, (ii) moneda premium și (iii) obiecte individuale sau cele incluse într-un pachet pentru jocurile online transmise de Gameforge Condițiile reglementează, de asemenea, achiziția plătită a serviciilor suplimentare de joc (‘servicii premium’) și înțelegerea, executarea și încetarea abonamentelor plătite conform 1.2 din Termeni și Condiții Standard de Utilizare.
2
Termeni și Condiții Speciale pentru Achiziția Plătită de Articole Digitale și Servicii Premium
2.1
Utilizatorul poate achiziționa drepturile de utilizare la un software care este deja disponibil sau va fi lansat la o dată ulterioară, care permite instalarea și utilizarea unui joc online oferit de Gameforge fie la momentul achiziției, fie la o dată ulterioară, în conformitate cu Termenii și Condițiile Standard de Utilizare (‘software client’). Gameforge va furniza software-ul clientului unui joc online deja disponibil pentru descărcare de către utilizator. În cazul în care jocul online nu este disponibil la momentul achiziționării drepturilor de utilizare (precomandă), Gameforge va indica data lansării pe site-ul de unde se poate face achiziția și va permite accesul la utilizare din acel moment. Data de lansare ar trebui considerată ca o dată de livrare fără caracter obligatoriu. Acolo unde este justificat, în special în scopul remedierii problemelor, Gameforge are dreptul să amâne data de lansare la o altă dată în termen de cel mult trei luni de la data de lansare declarată inițial.
2.1.1
Utilizatorul consimte să încheie un acord pentru cumpărarea drepturilor de utilizare pentru software-ul client, selectând software-ul client (sau pachetul incluzând software-ul client și alte articole digitale) pentru jocul online relevant din magazinul site-ului, ce aparține de jocul online oferit de Gameforge și dând clic pe butonul corespunzător ‘Cumpără acum’ sau pe un buton similar. Acordul este stabilit de către Gameforge, trimițând confirmarea acordului utilizatorului la adresa de e-mail furnizată. Spre deosebire de 2.5 din Termeni și Condiții Standard de Utilizare, un acord de licență poate fi încheiat și atunci când Gameforge creează un cont de utilizator și îl atribuie la o adresă de e-mail furnizată de utilizator după finalizarea procesului de plată. Gameforge va acționa ca atare în cazuri individuale.
2.1.2
Conținutul și scopul de aplicare al acordului de licență la care se ajunge în conformitate cu 2.1.1 sunt determinate de 3.3 din Termeni și Condiții Sandard de Utilizare.
2.2
Utilizatorul poate achiziționa o monedă virtuală a cărei utilizare este limitată la contul de utilizator din care s-a finalizat procesul de plată conform acestor condiții (‘monedă premium’). Moneda premium poate avea un nume diferit în fiecare dintre jocurile online diferite.
2.2.1
Utilizatorul este de acord să încheie acordul pentru achiziționarea de monedă premium, selectând cantitatea de monede premium pe care dorește să o achiziționeze de pe pagina magazinului furnizată de Gameforge, apoi făcând clic pe butonul corespunzător ‘Cumpără acum’ sau un buton similar. Acordul este stabilit odată ce Gameforge a creditat contul utilizatorului cu moneda premium.
2.2.2
Prin creditarea cu monede premium către utilizator, Gameforge îi acordă dreptul obișnuit, netransmisibil, limitat la perioada contractuală de a achiziționa bunuri virtuale (‘obiecte din magazin’) sau servicii premium oferite de Gameforge în cadrul jocului online relevant și mai detaliat descris acolo , cu condiția ca moneda premium creditată în contul de utilizator să fie suficientă pentru achiziția în cauză. Moneda premium se debitează din contul de utilizator la suma corespunzătoare valorii desemnate obiectului din magazin sau a serviciului premium.
2.2.3
Dreptul utilizatorului la moneda premium dobândită se încheie ulterior încheierii acordului de licență reglementat de Termenii și Condițiile Standard de Utilizare. În cazul în care contul de utilizator este blocat în conformitate cu Secțiunea 6.2 (d) din Termeni și Condiții Standard de Utilizare., Gameforge are dreptul să refuze executarea pe toată durata blocării.
2.2.4
Dreptul de a utiliza obiectele magazinului sau serviciile premium achiziționate în conformitate cu Secțiunea 2.2.2 se încheie ulterior încetării contractului de licență reglementat de Termenii și Condițiile Standard de Utilizare. Utilizatorul nu are dreptul să utilizeze obiectele magazinului sau serviciile premium pentru o perioadă minimă de timp, cu excepția cazului în care descrierea obiectului din magazin sau a serviciului premium specifică o anumită perioadă minimă de timp în momentul cumpărării.
2.3
Utilizatorul poate achiziționa obiecte virtuale (‘obiecte’) și servicii premium fie individual, fie grupate în pachete. Aceste obiecte și servicii premium pot fi utilizate doar pentru jocul online respectiv și, în general, numai pentru contul de utilizator care a fost folosit la efectuarea plății respective.
2.3.1
Utilizatorul este de acord să încheie acordul pentru achiziționarea de obiecte sau servicii premium, selectând obiectele sau serviciile premium pe care dorește să le achiziționeze de pe pagina magazinului furnizată de Gameforge, apoi apăsând butonul corespunzător ‘Cumpără acum’ sau un buton similar. Contractul este încheiat odată ce Gameforge a creditat contul utilizatorului cu obiectele sau a furnizat serviciile premium.
2.3.2
Dreptul de a utiliza obiectele sau serviciile premium dobândite în conformitate cu secțiunea 2.3.1 se încheie ulterior încheierii acordului de licență reglementat de Termenii și Condițiile Standard de Utilizare. Utilizatorul nu are dreptul să utilizeze obiectele sau serviciile premium pentru o perioadă minimă de timp, cu excepția cazului în care descrierea obiectului sau a serviciului premium a specificat o anumită perioadă minimă de timp în momentul cumpărării.
2.4
Cumpărarea articolelor digitale și serviciilor premium respective se face folosind furnizorii de servicii de plată integrate de Gameforge, care oferă în general utilizatorului diverse forme de plată (‘metode de plată’). Utilizatorul își poate selecta metoda de plată preferată dintre cele disponibile și este de acord că, în general, un contract de executare a tranzacției efectuat cu furnizorul de servicii de plată preferat se va baza pe termenii și condițiile furnizorului respectiv.
2.5
Utilizatorul își poate anula oferta în conformitate cu secțiunile 2.1.1, 2.2.1 și 2.3.1 în orice moment până la finalizarea etapelor individuale necesare pentru declanșarea tranzacției de plată prin intermediul unui furnizor de servicii de plată, astfel cum este definit în secțiunea 2.4. Până în acest moment este posibilă și corectarea detaliilor introduse făcând clic pe butonul ‘înapoi’ din browser.
3
Termeni şi Condiţii Speciale pentru Acordul privind Calitatea de Membru pe bază de plată
3.1
Prin încheierea unui acord de membru, pentru termenul (minim) selectat de acesta, utilizatorul va avea acces la beneficii speciale din cadrul jocului online (de ex. Funcții speciale, acces la zone restrânse), care nu sunt disponibile pentru non-membri.
3.2
Utilizatorul selectează termenul (minim) al calității de membru și prețul relevant necesar. În aceeași pagină, utilizatorul selectează metoda de plată și astfel furnizorul de servicii de plată. Secțiunile 2.2.1, 2.4 și 2.5 se aplică în consecință. Sumele plătite pentru abonament sunt plătibile în avans la începutul termenului de membru.
3.3
Calitatea de membru poate fi anulată fără o notificare în orice moment până la sfârșitul termenului respectiv. Anulările pot fi trimise prin e-mail sau în scris. În cazul în care o funcție de anulare este integrată în administrarea contului de utilizator, aceasta poate fi, de asemenea, folosită pentru a emite o anulare. Cu condiția ca metoda de plată selectată de utilizator să nu împiedice reînnoirea automată, după încheierea termenului, calitatea de membru se reînnoiește automat cu termenul convenit inițial, cu excepția cazului în care este anulată de una dintre părți înainte de expirare. Înainte de a accepta acordul de membru, utilizatorul va fi informat despre posibilitatea reînnoirii automate sau a absenței acestuia.
4
Achiziționarea de Articole Digitale, Servicii Premium și Acordul Membrilor în Beneficiul Utilizatorului
4.1
Partenerul contractual pentru serviciile oferite de Gameforge în conformitate cu secțiunile 2 și 3 din aceste condiții poate fi, de asemenea, o altă persoană decât utilizatorul și care achiziționează numai serviciile în beneficiul utilizatorului (contract în beneficiul terților). Acest lucru va fi în special în cazul în care proprietarul unui mijloc de plată în acord cu secțiunea 2.4 (de exemplu, titularul unui card de credit, cont bancar, linie telefonică etc.) dorește să achiziționeze serviciul oferit pentru utilizatorul în cauză.
4.2
În cazurile descrise în secțiunea 4.1, serviciile în cauză pot fi solicitate doar de la Gameforge de către titularul contului de utilizator pentru a fi creditat. Gameforge oferă serviciile sale direct utilizatorului respectiv.
5
Rambursarea Banilor și Plata în Cazul Anulării
5.1
Dacă nu s-a exercitat în mod efectiv un drept legal de anulare, rambursarea plății remise pentru moneda premium nefolosită sau pentru perioada rămasă de membru este posibilă numai în conformitate cu secțiunea 8.5 din Termeni și Condiții Standard de Utilizare.
5.2
În cazul în care dreptul de anulare legal este exercitat în mod efectiv, Gameforge utilizează, de regulă, aceleași mijloace de plată pe care utilizatorul le-a angajat în efectuarea plății. În cazul în care acest lucru nu este posibil, rambursarea se face prin intermediul unui transfer bancar într-un cont desemnat de către beneficiarul plătii.
6
Altele
6.1
Nu se suportă alte costuri, altele decât taxa de bază pentru stabilirea și menținerea accesului la internet și prețul pentru serviciile furnizate de Gameforge în conformitate cu secțiunile 2 și 3.
6.2
Gameforge oferă asistență de facturare prin https://billing.gameforge.com/ și asistență de joc prin http://support.gameforge.com/. Nu este oferit niciun suport prin alte canale (de exemplu, telefon, social media etc.).
 
Karlsruhe, Iulie 2019
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Germania
 
Tribunalul Local Mannheim, HRB 718029
Număr identificare fiscală vânzări: DE 814330106
Directori Generali: Alexander Rösner
Înștiințare privind Soluționarea Online a Litigiilor:
Gameforge 4D GmbH nu este obligată și nu intenționează să participe la asemenea proceduri.