Termeni şi Condiţii speciale pentru achiziţia pe iPad de Articole Virtuale şi Înţelegerea privind Calitatea de membru pe bază de taxă

1
Subiectul Termenilor şi Condiţiilor Speciale
 
Aceşti Termeni şi Condiţii speciale ("Condiţii") reglementează achiziţia pe iPad a articolelor virtuale precum şi stabilirea, implementarea şi terminarea calităţii de membru pe bază de taxă în relaţie cu jocurile online puse la dispoziţie de Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe ("Gameforge").
2
Termeni şi Condiţii speciale pentru achiziţia pe iPad de Articole Virtuale
2.1
Utilizatorul poate achiziţiona o "Monedă premium" în schimbul unei plăţi. "Moneda premium" poate avea un nume diferit în fiecare din jocurile online.
2.2
Utilizatorul face o ofertă de încheiere a unei înţelegeri privind cumpărarea de "Monedă Premium" prin selectarea în cadrul jocului respectiv a cantităţii de "Monedă Premium" pe care doreşte s-o cumpere şi apoi face click pe butonul marcat cu textul "Cumpără acum" sau cuvinte similare. Înţelegerea va fi realizată imediat ce Gameforge a creditat în contul utilizatorului Moneda Premium.
2.3
Cu creditul de Monedă Premium, utilizatorul dobândește un drept obișnuit, netransmisibil, limitat la perioada contractuală de a achiziționa articolele virtuale şi benficiile oferite de Gameforge în cadrul jocurilor online şi descrise mai în detaliu acolo, cu condţia ca "Moneda Premium" creditată pe contul utilizatorului să fie suficientă pentru achiziţia în cauză. "Moneda Premium" va fi debitată din contul utilizatorului în cantitatea corespunzătoare valorii echivalente desemnate a articoului virtual sau a beneficiului.
2.4
Preţul de cumpărare pentru Moneda Premium este plătit utilizând furnizori de servicii de plată integraţi de către Gameforge; acesti furnizori oferă utilizatorului diferite metode de plată ("metode de plată"). Utilizatorul poate selecta metoda de plată preferată dintre cele disponibile. Utilizatorul este informat ca, în mod normal, un contract pentru executarea tranzacției realizate cu prestatorul său de servicii de plată preferată va fi în funcție de termenii și condițiile furnizorului în cauză.
2.5
Utilizatorul poate retrage oferta în conformitate cu secțiunea 2.2, în orice moment până la finalizarea etapelor individuale necesare pentru a declanșa operațiunea de plată prin intermediul unui prestator de servicii de plată astfel cum sunt definite în secțiunea 2.4. Până în acest moment, este de asemenea posibil să se corecteze intrări de date, făcând click pe butonul Înapoi din browser.
2.6
Dreptul utilizatorului asupra monedei Premium dobândite este subordonat condiției care decurge din încheierea acordului de licență reglementat de Termenii si Conditiile de utilizare standard. În cazul în care contul de utilizator este blocat în conformitate cu secțiunea 6.2 d) din Termenii și Condițiile standard de utilizare, Gameforge are dreptul de a refuza performanța pe durata blocării contului.
2.7
Dreptul de a utiliza articolele sau beneficiile virtuale dobândite în conformitate cu secțiunea 2.3 este subordonat condiției care decurge din încheierea acordului de licență reglementat de Termenii si Conditiile de utilizare standard. Utilizatorul nu are nici un drept de a utiliza articolele virtuale sau beneficiile pentru o perioadă minimă de timp, cu excepția cazului în care în descrierea articolului virtual sau a beneficiului este specificată o anumită perioadă minimă de timp.
3
Termeni şi Condiţii speciale pentru Înţelegerea privind Calitatea de Membru pe bază de plată
3.1
Prin intrarea într-o înţelegere privind calitatea de membru, pentru termenul (minim) ales de el, utilizatorul va avea acces la beneficii speciale în jocul on-line (de exemplu, functii speciale, zone cu acces restricționat), care nu sunt disponibile pentru non-membri.
3.2
Utilizatorul selectează termenul (minim) de calitate de membru precum şi prețul relevant, prin urmare lui i se cere să plătească. Utilizatorul selectează pe aceeași pagină metoda lui de plată și prestatorul de servicii de plată asociat. Secțiunile 2.2, 2.4 și 2.5 se aplică în mod corespunzător. Sumele datorate pentru calitatea de membru se plătesc în avans la începutul perioadei relevante în care deţine calitatea de membru.
3.3
Pornind de la punctul 8.1 din Termenii și Condițiile de Utilizare Standard, calitatea de membru poate fi anulată fără notificare în orice moment, până la sfârșitul termenului în cauză. Anulările pot fi trimise prin e-mail sau în scris. În cazul în care o funcție de anulare este integrată în administrarea contului de utilizator, acest lucru poate fi, de asemenea, folosit pentru a emite o anulare. Cu condiția că metoda de plată selectată de către utilizator nu exclude o prelungire automată, la sfârșitul termenului, calitatea de membru va fi reînnoită în mod automat în condiţiile convenite inițial, dacă nu este anulată de către una dintre părți înainte de expirarea acesteia. Înainte de a intra în înţelegerea privind calitatea de membru, utilizatorul va fi informat cu privire la posibilitatea de reînnoire automată sau absența acestei posibilităţi.
4
Cumpărarea de monedă Premium şi înţelegerea privind calitatea de membru în numele utilizatorului
4.1
Partenerul contractual pentru serviciile oferite de Gameforge în conformitate cu punctele 2 și 3 din aceste Condiții poate fi, de asemenea, o alta persoană decât utilizatorul și care cumpără numai serviciile în beneficiul utilizatorului (contractul în beneficiul unei terţe părţi). Acest lucru va fi în special în cazul în care proprietarul unui mijloc de plată, în sensul secțiunii 2.4 (de exemplu, posesorul unui card de credit, cont bancar, linie de telefon, etc), dorește să achiziționeze serviciul oferit pentru utilizatorul în cauză.
4.2
În cazurile descrise în Secţiunea 4.1 serviciile în cauză pot fi cerute numai de la Gameforge de către deţinătorul contului ce urmează să fie creditat. Gameforge crediteză direct utilizatorul în discuţie.
5
Restituirea banilor şi resurse de plată în eventualitatea anulării
5.1
Cu excepția cazului în care dreptul legal de anulare a fost exercitat în mod efectiv, o rambursare a costului cantităţii nefolosite de "monedă Premium", sau pentru perioada rămasă din calitatea de membru, este posibilă numai în conformitate cu secțiunea 8.5 din Termenii și Condițiile de Utilizare standard.
5.2
În cazul în care dreptul statutar de anulare se exercită în mod efectiv, Gameforge va utiliza, de regulă, aceleași mijloace de plată pe care utilizatorul le-a utilizat la efectuarea plăţii. În cazul în care acest lucru nu este posibil, rambursarea se face prin intermediul unui transfer bancar într-un cont desemnat de către beneficiarul plătii.
6
Diverse
6.1
Nu exista costuri suplimentare, altele decât taxa de bază pentru stabilirea și menținerea accesului la internet și prețul pentru serviciile oferite de Gameforge, în conformitate cu secțiunile 2 și 3.
6.2
Gameforge oferă suport de plată prin https://billing.gameforge.com/ și suport jocuri prin http://support.gameforge.com/. Nu este prevăzut nici un fel de suport prin telefon.
 
Karlsruhe, iunie 2014
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Germania
 
Tribunal local Mannheim, HRB 718029
CUI: DE 814330106
Directori Generali: Alexander Rösner
Înștiințare privind Soluționarea Online a Litigiilor:
Gameforge 4D GmbH nu este obligată și nu intenționează să participe la asemenea proceduri.