Termeni si Condiţii Standard de Utilizare

1
Scopul şi obiectul Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare
1.1
Acești Termeni și Condiții de Utilizare ("Termeni și condiții de utilizare") reglementează utilizarea jocurilor online și alte servicii, cum ar fi forumuri și sisteme de suport ( "‪Gameforge‬ Servicii") furnizate de către ‪Gameforge 4D GmbH‬, ‪Albert-Nestler-Straße 8‬, ‪76131 Karlsruhe‬ ("‪Gameforge‬").
1.2
Gameforge‬ furnizează servicile ‪Gameforge‬ pentru uzul exclusiv al utilizatorilor. Serviciile ‪Gameforge‬ pot fi folosite fie sub forma de jocuri gratuite online şi servicii, fie ca jocuri online şi servicii la care anumite articole virtuale şi drepturi pot fi achiziţionate în schimbul unor plăţi. În unele cazuri, serviciile ‪Gameforge‬ pot fi utilizate în schimbul unei taxe unice sau periodice ("Statut de membru"). Cu excepția cazului în care acești Termeni și Condiții de utilizare prevăd în mod explicit altfel, aceastea se aplică, de asemenea serviciilor plătite ale ‪Gameforge‬ inclusiv la Statutul de membru. Achiziţa contra cost a articolelor sau de drepturilor virtuale și a statutului de membru sunt supuse și Termenilor și Condițiilor speciale pentru achiziția plătită de articole virtuale și a Statutului de mebru pe bază de Taxă ("Condiții Speciale").
1.3
Gameforge‬ este îndreptățită să întrerupă funcționarea serviciilor ‪Gameforge‬ fără notificare prealabilă în cazul în care există motive tehnice de urgenţă sau din cauza lucrărilor de întreținere necesare. În toate celelalte cazuri, un preaviz rezonabil, va fi asigurat prin mijloace adecvate.
1.4
Serviciile ‪Gameforge‬ pot fi utilizate numai în versiunea curent valabilă.
1.5
Serviciile ‪Gameforge‬ sunt destinate exclusiv pentru scopuri de divertisment ale consumatorilor. Este interzisă utilizarea lor în scopul de a face un profit în materie de bani. Excepții de la aceasta necesită în mod expres, acordul prealabil scris al ‪Gameforge‬.
1.6
Utilizatorul este responsabil pentru menţinerea la ultima versiune și caracterul adecvat al software-ului și hardware-ul utilizat, în special în scopul de a folosi orice versiuni noi sau alte actualizări ale serviciilor ‪Gameforge‬.
1.7
Serviciile ‪Gameforge‬ sunt supuse normelor aplicabile jocurilor sau normelor de utilizare ("Regulile")- în cazul în care există, prin care drepturilor de posesie și proprietate ale ‪Gameforge‬ sunt prezentate în detaliu. Dacă există contradicții între Termenii și Condițiile de utilizare și Regulament, acești Termeni și Condiții prevalează, cu excepția cazurilor specifice în care se acordă prioritate regulilor.
1.8
Regulile si condițiile standard contrarii ale utilizatorului nu se vor aplica.
2
Dispoziții generale cu privire la încheierea contractului.
2.1
În scopul de a utiliza serviciile ‪Gameforge‬ utilizatorul trebuie să fie înregistrat. Acest lucru nu se aplică în cazurile în care se face o excepție de la cerința de înregistrare (de exemplu, cu linia de tag "joacă chiar acum!"). Utilizatorul trebuie să fie întotdeauna înregistrat, în scopul de a salva un joc.
2.2
Utilizatorii trebuie să fie persoane fizice individuale (grupurile, familiile, partenerii de viață, etc sunt interzise). Înregistrarea trebuie să fie completată personal. Înregistrarea prin terțe părți nu este permisă.
2.3
Minorii au voie să folosească serviciile ‪Gameforge‬ numai în cazul în care tutorele legal relevant a fost de acord și în cazul în care utilizatorul a atins vârsta minimă indicată în rating-ul de vârstă relevant.
2.4
În timpul procesului de înregistrare utilizatorului i se cere să introducă anumite date, cum ar fi un nume de jucător și o adresă de e-mail înregistrată pe numele lui. Utilizatorul nu are dreptul de a i se atribui un nume anumit de jucător. Numele jucătorului nu poate încălca nici un drept al unei terțe părți sau reglementările legale relevante și nici nu pot ofensa decența publică. Utilizatorul este responsabil în mod expres în acest sens. Nu este, de asemenea, permis de a utiliza un e-mail sau adresa de internet ca nume de jucător. Informațiile furnizate de către utilizator în momentul înregistrării trebuie să fie pe deplin veridice și complete. Utilizatorul este obligat să actualizeze în permanență informațiile furnizate la înregistrare. În cazul în care este necesar pentru executarea contractului de licență, ‪Gameforge‬ are dreptul de a solicita dovada relevantă de identitate care va fi ștearsă imediat după verificare.
2.5
Prin introducerea datelor cerute pe una din paginile de internet ale ‪Gameforge‬, utilizatorul prezintă o ofertă de a încheia acordul de licență reglementat aici. ‪Gameforge‬ acceptă oferta prin activarea contului de utilizator‪Gameforge‬ are dreptul de a face activarea contului de utilizator în funcție de validarea adresei de e-mail a utilizatorului (procedura de înregistrare). Acest lucru se realizează de catre ‪Gameforge‬ prin trimiterea unui e-mail de confirmare a primirii ofertei către utilizator și conține o solicitare pentru utilizator pentru a valida adresa de e-mail. În momentul activării efectuate de catre ‪Gameforge‬ va fi stabilit un acord de licență între ‪Gameforge‬ și utilizatorul respectiv, în conformitate cu acești Termeni și condiții de utilizare. În unele cazuri, procesul de înregistrare poate fi diferit de cel descris aici - mai ales atunci când înregistrarea are loc prin intermediul unor terțe părți (cum ar fi rețelele sociale). În astfel de cazuri, utilizatorul va fi instruit cu privire la modul de a depune declarația contractuală necesară pentru acordul de licență.
2.6
Ca o alternativă la înregistrarea prin paginile web ale ‪Gameforge‬, ‪Gameforge‬ poate permite înregistrarea prin funcțiile relevante din alte site-uri sau rețele sociale (de exemplu," Facebook Connect "). În acest context, odată ce utilizatorul a dat consimțământul la operatorul site-ului relevant, datele sale cu caracter personal pot fi transmise la ‪Gameforge‬. Utilizarea acestui tip de procedură de înregistrare necesită ca utilizatorul să fie înregistrate pe site-ul aplicabil sau rețeaua socială în conformitate cu normele și reglementările în vigoare acolo. Dispozițiile prezentei secțiuni 2 se aplică în mod corespunzător pentru încheierea contractului.
2.7
Nu există nici un drept la înregistrare sau de activare.
2.8
Odată ce înregistrarea a fost finalizată cu succes, utilizatorul creează un cont de utilizator pe care îl poate administra în mod independent. Utilizatorul poate crea un cont pe portalul ‪Gameforge‬ sau pe site-ul relevant al ‪Gameforge‬. Utilizatorul poate folosi, de asemenea, contul de utilizator creat pe portalul ‪Gameforge‬ pentru toate celelalte jocuri online legate de ‪Gameforge‬ prin portalul ‪Gameforge‬. Dacă nu se indică altfel în momentul creării contului de utilizator, contul de utilizator creat pe o pagină de joc on-line este destinat exclusiv pentru acest joc on-line, pe pagina pe care a fost creat contul; el nu poate fi folosit pentru alte jocuri online. ‪Gameforge‬ își rezervă dreptul de a implementa aranjamentele tehnice (de exemplu, sub forma unui portal) pentru a permite conturilor de utilizator de a fi utilizate simultan pentru mai multe servicii ale ‪Gameforge‬.
2.9
Contul de utilizator nu pot fi transferat sau pus la dispoziția altor părți fără consimțământul ‪Gameforge‬.
3
Atribuțiile generale ale utilizatorului
3.1
Date de logare, nume de utilizator, parole
3.1.1
Utilizatorul este obligat să păstreze secretul datelor de logare în orice moment. În special, utilizatorul este obligat să folosească datele de logare doar în cadrul serviciilor ‪Gameforge‬ și de a se proteja împotriva accesului neautorizat al terților.
3.1.2
"Date de logare" înseamnă datele de acces personale ale utilizatorului folosite pentru a se autentifica și pentru a împiedica orice utilizare de către terți neautorizați. Parola nu poate fi identică cu numele de jucător și trebuie să conțină cel puțin opt caractere, compusă dintr-o combinație de cifre și litere.
3.1.3
În cazul în care utilizatorul are motive să suspecteze că o terță parte are sau ar fi putut obține utilizarea neautorizată a acestor date, el trebuie să informeze prompt ‪Gameforge‬ și să modifice datele sale sau să ceară ca acestea să fie schimbate de către ‪Gameforge‬ . În plus, ‪Gameforge‬, are dreptul de a bloca temporar accesul utilizatorului într-un asemenea caz, sau în cazul în care ‪Gameforge‬ are un indiciu că datele sunt utilizate în mod abuziv. Utilizatorului i se va permite din nou utilizarea dacă suspiciunea de abuz s-a dovedit a fi nefondată.
3.1.4
Cu excepția cazului în care este permis de regulament, utilizatorul nu are dreptul în nici un caz să utilizeze datele de logare ale altui utilizator.
3.2
Utilizarea serviciilor ‪Gameforge
3.2.1
Serviciile ‪Gameforge‬ includ conținut de toate tipurile, protejat în conformitate cu legislația privind mărcile înregistrate, drepturilor de autor sau altfel protejat în favoarea ‪Gameforge‬ sau în favoarea unor terțe părți. Cu excepția cazului în care este permis în mod expres de către ‪Gameforge‬, utilizatorul nu are dreptul de a modifica, reproduce sau difuza public serviciile sau conținutul pus la dispoziție de către ‪Gameforge‬ în orice alt scop decât cel convenit prin contract. Reproducerea este permisă numai în cazul în care acest lucru este necesar punct de vedere tehnic, în scopul de a utiliza serviciile ‪Gameforge‬ convenite prin contract. Nu este permis de a modifica, ascunde sau elimina privind inscripțiile privind drepturile de autor și numele mărcilor comerciale.
3.2.2
Termenul "Conținut" include toate datele, imagini, texte, grafice, piese muzicale, sunete, secvențe audio, video, programe sau cod software precum și orice alte informații furnizate de către ‪Gameforge‬. Termenul "Conținut" este în mod specific, de asemenea, înțeles ca incluzând toate ofertele de servicii puse la dispoziție pentru descărcare.
3.2.3
Utilizatorul are obligația să se abțină de la orice lucru care ar putea pune în pericol sau interfera cu serviciile ‪Gameforge‬ și el nu are voie să acceseze datele pentru care nu are dreptul la acces.
3.2.4
Utilizatorul nu are dreptul la publicarea conținutului în domeniul de aplicare a serviciilor ‪Gameforge‬.
3.2.5
Nu este permisă folosirea serviciilor ‪Gameforge‬ prin intermediul serviciilor de anonimizare sau cu alte mijloace similare capabile de a suprima sau a ascunde adresa IP reala sau originea utilizatorului.
3.3
Utilizarea programelor client
 
Gameforge‬ acordă utilizatorului, în ceea ce privește serviciile care necesită instalarea prealabilă a software-ului client, pentru a permite utilizarea lor, dreptul (obișnuit) non-exclusiv, limitat la durata acordului de licență, pentru a instala și de a folosi clientul software. Utilizatorului îi este permisă numai reproducerea software-ului client, în măsura în care acest lucru este necesar pentru utilizarea conformă cu contract a software-ului. Toate formele de utilizare comercială a software-ului sunt interzise. Orice modificare a software-ului client sau retroversiune a codului de program furnizat în alte forme de cod (decompilare), precum și orice alte forme de inginerie inversă a diferitelor faze de producție de software sunt interzise în măsura în care acestea nu sunt necesare pentru a obține informațiile necesare pentru a stabili interoperabilitatea software-ului client cu alte programe, iar în cazul în care stabilirea de interoperabilitate nu poate fi altfel cerută în special de la ‪Gameforge‬ și datele relevante nu sunt utilizate în alt scop decât stabilirea de interoperabilitate și aceste acțiuni sunt efectuate numai de către utilizator.
4
Condiții speciale pentru utilizarea jocurilor online
4.1
Cu excepția cazului în care Regulamentul permite excepții, utilizatorul poate participa la fiecare rundă de joc on-line (de exemplu lume, univers, etc), folosind doar un singur cont de utilizator. Nu este permisă folosirea mai multor conturi de utilizator ("conturi multiple"). ‪Gameforge‬ are dreptul, în orice moment, la discreția sa, de a bloca sau șterge conturile multiple neautorizate.
4.2
Utilizatorului îi este interzis de a manipula în orice fel jocul on-line. Utilizatorul nu are dreptul, în special, de a folosi orice măsuri, mecanisme sau software care ar putea interfera cu funcțiile jocului sau cu modul lui de desfășurare. Sunt interzise orice actiuni ale Utilizatorului care ar putea duce la încărcarea excesivă sau nerezonabilă a capacităților tehnice. Utilizitaroului nu îi este permis să să blocheze, suprascrie sau modifice conținutul generat de ‪Gameforge‬ sau să interfereze în alt mod cu jocul on-line.
4.3
În plus, utilizatorului îi este interzis să ruleze jocul online pe alte programe decât browserul de internet sau programul client. Acest lucru se referă în special la boți sau alte instrumente care sunt concepute pentru a înlocui sau mări performanța interfeței web. Este, de asemenea, interzisă utilizarea de script-uri și programe care dau utilizatorului un avantaj față de ceilalți jucători. Aceasta include, de asemenea, funcții de auto-refresh și alte mecanisme integrate ale browser-ului de internet în măsura în care acestea se referă la procese automatizate. Logarea este permisă numai prin intermediul serviciilor și paginilor ‪Gameforge‬ sau ale altor de terțe părți integrate de către ‪Gameforge‬ (de exemplu, portaluri sau rețele sociale
 
Utilizatorul nu are voie în nici o circumstanță
 
a) să creeze și să utilizeze cheat-uri, moduri, hacks sau orice alt software care alterează experiența de joc
 
b) să folosească software-ul care facilitează "data mining", sau altfel face capturi sau colectează informații în legătură cu jocurile on-line,
 
c) să cumpere sau să vândă articole virtuale care provin de la serviciile ‪Gameforge‬ sau de la terți în schimbul unor mijloace reale de plată, și nu poate face schimb de aceste bunuri sau să încerce de a negocia oricare dintre operațiunile menționate mai sus, cu excepția cazului în care acest lucru este permis în fiecare caz specific.
 
Aceasta include, de asemenea, toate acțiunile echivalente activităților interzise menționate mai sus.
4.4
Toate drepturile asupra articolelor virtuale folosite în jocurile on-line și dobândite în schimbul plății aparțin exclusiv ‪Gameforge‬ cu excepția cazului în care se utilizează conform cu acești Termeni si Conditii de Utilizare.
4.5
Nu este permisă utilizarea de servere private, de exemplu servere deținute de către utilizatori sau terțe parti care să permită, să stabilească sau să mențină conexiuni neautorizate la serviciile ‪Gameforge‬, în special prin intermediul unor programe care nu au fost aprobate în mod explicit de ‪Gameforge‬, sau care imită sau încearcă să emuleze serviciile ‪Gameforge‬.
5
Condiții speciale de utilizare a mijloacelor de comunicare (în special forum de discuții, chat, funcțiile de blog și comentarii)
5.1
Gameforge‬ poate furniza utilizatorului diverse facilități de comunicare pentru propriul conținut și contribuții, pe care utilizatorul poate să le folosească în termenii disponibilității relevante. ‪Gameforge‬ numai în acest sens oferă facilitățile tehnice pentru schimbul de informații. Nu există nici un drept la furnizarea unor asemenea facilități de comunicare.
5.2
Utilizatorului îi este interzis de a publica sau difuza conținut (de exemplu, imagini, clipuri video, link-uri, nume, texte), în cadrul serviciilor ‪Gameforge‬, în cazul în care acest lucru
 
a) Violează o lege aplicabilă sau nu este etic;
 
b) încalcă mărci comerciale, brevete, drepturi de autor, alte drepturi de proprietate industrială, secrete de afaceri sau alte drepturi ale terților;
 
c) este obscen, rasist, glorifică violența, este pornografic sau care poate corupe tineri sau pune în pericol ori afecta dezvoltarea copiilor și a tinerilor;
 
d) este jignitor, reperzintă hărțuire, e calomniator în caracter sau aduce atingere în alt mod drepturilor personale ale unui individ;
 
e) conține scrisori in lant sau scheme piramidale;
 
f) creează falsa impresie de a fi furnizate de către sau sprijinite de ‪Gameforge‬;
 
g) conține datele personale ale unor terțe părți care nu au consimțit la includerea acestora;
 
h) are un caracter comercial, în special având un efect de publicitate.
5.3
Utilizatorul are obligația de a alege formularea adecvată și să nu difuzeze comunicări cu conținut politic sau religios sau conținut cu referințe sexuale.
5.4
Gameforge‬ nu pretinde nici o proprietate la continutul furnizat de către utilizatori. Cu toate acestea, utilizatorul acorda ‪Gameforge‬ dreptul permanent, irevocabil și non-exclusiv la utilizarea conținutului și contribuțiilor făcute de el în sfera de aplicare a serviciilor ‪Gameforge‬. ‪Gameforge‬ indică faptul că conținutul introdus este în cel mai bun caz, obiectul unor controale active de eșantionare, dar acest lucru nu este o metodă de monitorizare fără greșală. În plus, utilizatorul are posibilitatea de raportare către ‪Gameforge‬ a conținutului care este posibil ilegal. ‪Gameforge‬ va răspunde prompt și în măsura în care este necesar, se va edita sau șterge conținutul raportat.
6
Consecințele nerespectării obligațiilor
6.1
Dacă ‪Gameforge‬ are obiecții privind un anumit conținut, utilizatorul trebuie să-l elimine imediat.
Gameforge‬ își rezervă dreptul de a elimina ea însăși acel conținut.
6.2
Fără a aduce atingere celorlalte drepturi legale sau contractuale, în special a dreptului de reziliere în conformitate cu punctul 8.2 din acești Termeni și Conditii de utilizare, cu ajutorul puterii sale de decizie ‪Gameforge‬ poate întreprinde una sau mai multe dintre următoarele măsuri în cazul în care există circumstanțe reale care indică fără îndoială că un utilizator a încălcat acești Termeni și condiții de utilizare sau condițiile suplimentare aplicabile relevante și Reguli, cu excepția cazului în care utilizatorul nu este responsabil pentru încălcarea produsă:
 
a) să modifice sau să șteargă conținut,
 
b) emite o avertizare pentru utilizatorul respectiv,
 
c) anunță în jocul on-line relevant abaterea și dezvăluie numele jucătorului,
 
d) blochează temporar contul de utilizator și
 
e) exclude utilizatorul relevant, inclusiv pentru cazurile viitoare.
6.3
Odată ce un utilizator a fost exclus, acesta nu poate înregistra un nou cont de utilizator, fără acordul prealabil al ‪Gameforge‬.
7
Disclaimer
7.1
Gameforge‬ răspunde în conformitate cu prevederile legale pentru daune / pierderi suferite de către utilizator și provocate în mod deliberat sau prin neglijență gravă de ‪Gameforge‬ sau agenții săi mandatați. Răspunde, de asemenea, pentru vătămări corporale și daune conform definiției din legea privind răspunderea pentru produse (Produkthaftungsgesetz).
7.2
Altfel, răspunderea ‪Gameforge‬ în ceea ce privește cererile de despăgubire - indiferent de temeiul juridic - este limitată în conformitate cu dispozițiile următoare, cu excepția cazului în care se prevede altfel în garanția făcută de ‪Gameforge‬:
7.2.1
În ceea ce privește daunele / pierderile cauzate de neglijență simplă, ‪Gameforge‬ este responsabilă doar în măsura în care această problemă se referă la o încălcare a îndatoririlor materiale contractuale. Îndatoririle contractuale materiale sunt acele obligații contractuale a căror îndeplinire este strict necesară pentru ca acordul să poată fi executat în mod corespunzător, prin care utilizatorul ar trebui să fie în mod normal capabil să se bazeze că aceste responsabilități sunt îndeplinite. În cazul în care ‪Gameforge‬ este răspunzătoare de neglijență simplă, răspunderea ‪Gameforge‬ va fi limitată la daune / pierderi care sunt previzibile și tipice pentru acest tip de contract.
7.2.2
Răspunderea ‪Gameforge‬ în ceea ce privește datele și / sau programele pierdute din cauza neglijenței simple a ‪Gameforge‬ se limitează la costurile de recuperare tipice care ar fi fost susținute de către utilizator dacă ar fi pus el în aplicare o recuperare de date și care sunt măsuri rezonabile, având în vedere toate circumstanțele.
7.3
Dispozițiile prevăzute în sub-paragrafe de mai sus, se aplică de asemenea în mod corespunzător obligației de a compensa cheltuielile inutile (secțiunea 284 din Codul civil german (BGB)).
7.4
Exonerările de răspundere menționate mai sus se aplică, de asemenea, în favoarea agenților indirecți ai ‪Gameforge‬.
7.5
Gameforge‬ nu este răspunzătoare pentru orice costuri suportate de utilizator în afară de serviciile oferite în mod explicit de către ‪Gameforge‬. Acest lucru este valabil în special pentru costurile suportate ca urmare a transferului de date către și de la aparatul terminal al utilizatorului, precum și pentru orice costuri suportate de către utilizator în utilizarea sistemelor de plăți.
7.6
Orice formă de răspundere strictă este exclusă în ceea ce privește defecțiuni în furnizarea de servicii ale ‪Gameforge‬ existente la începutul furnizării de servicii; adică ‪Gameforge‬ este responsabilă doar în măsura în care ‪Gameforge‬ sau agenții săi delegați sunt responsabili pentru aceasta.
8
Durata contractului; ștergerea conturilor de utilizator
8.1
Dacă nu se prevede altfel în mod explicit în timpul procedurii de înregistrare, acordul pentru utilizarea serviciilor ‪Gameforge‬ se încheie pentru o perioadă nedeterminată. Cu condiția că nu a fost comsimțit nici un termen fix, ambele părți au dreptul, în orice moment să rezilieze contractul de obicei, cu o perioadă de preaviz de două săptămâni. În cazul în care s-a convenit un termen fix, acordul poate fi anulat pentru conformitate doar la expirarea termenului. În cazul în care nu se emite o anulare, acordul pe durată determinată se prelungește automat cu termenul convenit inițial.
8.2
Fiecare parte are dreptul de a rezilia contractul de cauză, fără notificare, în cazul în care există un motiv de material. Un motiv material este stabilit în mod special în cazul în care
 
a) utilizatorul este în întârziere de plată a costurilor și nu reușește să plătească în ciuda faptului că a primit o notificare sau în cazul în care utilizatorul folosește servicii cu plată ale ‪Gameforge‬ fără autorizație,
 
b) există circumstanțe reale care indică faptul că comportamentul său are un impact semnificativ și negativ asupra experienței de joc a altor utilizatori,
 
c) utilizatorul încalcă în mod real si semnificativ legi, dispozițiile cuprinse în secțiunile 3, 4 sau 5 a acestor Termeni si Condiții de utilizare, condiții suplimentare aplicabile și / sau a normelor, cu excepția cazului în el nu este responsabil pentru încălcarea acestora.
8.3
Fiecare anulare / reziliere trebuie să fie comunicată în scris. Anulările emise pe email satisfac cerința de informare în scris. Anulările pot fi emise și folosind funcția de anulare integrată în pagina de web a jocului on-line în cauză.
8.4
Gameforge‬ este autorizată pentru a șterge contul de utilizator în cazul în care există motive care justifică acest lucru (de exemplu, în cazul în care conturile de utilizator fără calitatea de membru sunt inactive pentru perioade mai lungi de timp). Motivele respective și pre-condițiile pentru ștergerea conturilor de utilizator pot fi citite în Regulamentul jocului on-line în cauză - dacă în există. Mai mult decât atât, ‪Gameforge‬ are dreptul la propria discreție pentru a șterge conturile de utilizator la finalul acordului.
8.5
Dacă ‪Gameforge‬ a emis o notificare de a rezilia acordul de licență pentru motive de care utilizatorul nu este responsabil sau în cazul în care serviciile ‪Gameforge‬ încetează să funcționeze înainte ca termenul de anulare să intre in vigoare, utilizatorul are dreptul să solicite contravaloarea achitată de el și rămasă neutilizată pentru creditul Premium de pe contul de utilizator sau perioada rămasă din calitatea de membru.
9
Legea aplicabilă, Curtea de justiție
 
Relația contractuală este reglementată de dreptul german pentru excluderea Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri și regulamentele de sesizare de drept internațional privat. În cazul în care, la momentul încheierii contractului în cauză (de înregistrare, de achiziție de servicii cu plată), utilizatorul ca un consumator are ca domiciliul său obișnuit o locație într-o altă țară din Uniunea Europeană, validitatea reglementărilor legale strict aplicabile ale țării în cauză nu vor fi afectate de alegerea legii făcută în prima propoziție.
10
Modificări ale acestor Termeni și Condiții de utilizare, Diverse, Comunicare, Clauza de severitate
10.1
Gameforge‬ își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții de utilizare. ‪Gameforge‬ va notifica utilizatorul prin e-mail cu privire la condițiile modificate cu cel puțin patru săptămâni înainte de intrarea în vigoare a acestora și va informa utilizatorul de aplicabilitatea propusă de aceste noi Termeni și condiții de utilizare, precum și dreptul utilizatorului de a se opune la aplicabilitatea lor. În cazul în care utilizatorul nu are obiecții la aplicabilitatea noilor Termenii și Condiții de utilizare în această perioadă sau în cazul în care se conectează din nou la serviciile ‪Gameforge‬ după ce Termenii și Condițiile de utilizare modificate au intrat în vigoare, aceste condiții astfel modificate vor fi considerate acceptate. ‪Gameforge‬ va notifica utilizatorul cu privire la implicațiile perioadei de patru saptamani, dreptul de opoziție și consecințele juridice ale incapacității de a răspunde, folosind o formă adecvată.
10.2
Utilizatorul are dreptul de a efectua un offset dacă reclamația sa este legal aplicabilă (printr-o decizie res judicata), sau a fost autorizat sau nu este contestat de ‪Gameforge‬. Utilizatorul poate exercita un drept de retenție a creanțelor sale care sunt stabilite în conformitate cu prezentul acord.
10.3
Gameforge‬, de regulă, va comunica cu utilizatorul prin e-mail - dacă nu s-a prevăzut altfel în cadrul acestor Termeni și condiții de utilizare. Utilizatorul trebuie să se asigure că adresa de e-mail utilizată pentru înregistrare este verificată în mod regulat pentru mesajele de la ‪Gameforge‬. În cazul în care utilizatorul contactează ‪Gameforge‬, el trebuie să precizeze la care joc on-line și la care cont de utilizator, el se referă. ‪Gameforge‬ pune la dispoziția utilizatorului, cu un sistem de suport pentru probleme de suport. ‪Gameforge‬ are dreptul de a instrui utilizatorul de a comunica exclusiv prin intermediul sistemului de suport cu privire la probleme de suport.
10.4
Dacă oricare dintre prevederile individuale ale acestor Termeni și condiții de utilizare se dovedește a fi inaplicabilă, celelalte prevederi rămân aplicabile. Prevederea inaplicabilă se înlocuiește cu dispoziții legale relevante.
 
Karlsruhe, Iunie 2014
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Germania
 
Tribunal local ‪Mannheim‬, HRB ‪718029
Sales Tax ID: ‪DE 814330106
Directori Generali: ‪Alexander Rösner
Înștiințare privind Soluționarea Online a Litigiilor:
Gameforge 4D GmbH nu este obligată și nu intenționează să participe la asemenea proceduri.