Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, (‘Gameforge‘), pristupuje k ochrane osobných údajov s plnou vážnosťou. Nasledujúce zásady ochrany osobných údajov vám poskytnú informácie o osobných údajoch, ktoré sú zhromažďované a ako sú spracované a použité.
Predmet ochrany osobných údajov
Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky služby, ponúkané na internetových stránkach spoločnosti Gameforge, vrátane portálu Gameforge a samostatných online herných stránkach. Ak nie je uvedené inak, tieto Zásady ochrany osobných údajov výhradne upravujú, ako spoločnosť Gameforge zaobchádza s vašimi osobnými údajmi. V prípade, že využijete služby, poskytované tretími stranami, zásady ochrany osobných údajov týchto tretích strán platia výlučne. Spoločnosť Gameforge nereviduje zásady ochrany súkromia tretích strán.
Správca údajov
Správcom údajov v zmysle Federálneho zákona o ochrane osobných údajov je spoločnosť Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe. V prípade, že máte nejaké otázky, týkajúce sa ochrany osobných údajov, prosím kontaktujte . Na tejto adrese sa môžete informovať o problematike ochrany osobných údajov ako aj prezrieť, zmeniť či zmazať svoje osobné údaje, uložené v spoločnosti Gameforge. Prípadne nás môžete kontaktovať aj na uvedenej poštovej adrese. Prosím, ak je to možné, vždy uvádzajte online hru, ktorú hrajete, krajinu, server a názov účtu/meno hráča. Takýto kontakt je bezplatný, s výnimkou nákladov na prenos údajov (t.j. pripojenie na Internet, e-mail, mobilný telefón alebo telefonické spojenie).
Všeobecné informácie
Zhromažďujeme, spracovávame a využívame osobné údaje - ak neboli schválené štatútom - výhradne s vaším súhlasom. Pokiaľ je súhlas vyhlásený elektronicky v rámci našej internetovej prezentácie, budeme dodržiavať zákonné povinnosti informovať vás o tom.
Zber dát pre realizáciu zákazky
Všeobecne platí, že môžete pristupovať na našu internetovú prezentáciu bez uvedenia akýchkoľvek osobných údajov. Vždy je vašou voľbou, či nám poskytnete svoje osobné údaje alebo nie. Vaše údaje potrebujeme, aby sme boli schopní naplniť s vami uzatvorenú používateľskú zmluvu. Okrem sledovania dodržiavania podmienok používania a pravidiel hry, to zahŕňa najmä správne spracovanie vašich platobných príkazov. Ak by ste sa chceli zaregistrovať na našich internetových stránkach, zúčastniť sa lotérie alebo sa prihlásiť k odberu noviniek, je potrebné poskytnúť svoje osobné údaje. Tieto údaje obvykle zahŕňajú napríklad vaše meno, adresu, e-mailovú adresu a prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré môžu byť potrebné pre spoločnosť Gameforge. Okrem toho prebieha pre potreby technickej realizácie našich služieb automatický zber ďalších údajov registrovaných zákazníkov, napr. IP-adresa, ako aj sledovanie využívania našich služieb v súlade so zákonom a zmluvnými pravidlami. Riadne dodržiavanie používateľskej zmluvy zahŕňa najmä kontrolu dodržiavania podmienok používania a pravidiel hry. Ak vám ponúkame na stiahnutie klientské aplikácie pre účasť v našich hrách, môžu byť v hre alebo v samotnom klientovi obsiahnuté kontrolné programy, aby nedošlo k pozmeňovaniu alebo podvodným zásahom a aby sa zabránilo neoprávnenému používaniu hry a manipulácii s dátami. Tieto programy sa spúšťajú spolu s príslušnými hrami a slúžia výhradne k ochrane dát príslušnej hry, uložených na strane herného klienta a na serveri. Počas účasti v príslušnej hre môže byť vykonaná analýza klientskeho softvéru, technickej komunikácie medzi klientom a našimi servermi, rovnako ako hľadanie nepovolených technických manipulácií a pomôcok (hackov a cheatov). Pritom nebude vykonaná žiadna ďalšia analýza počítača ani údajov; zvlášť komunikácia mimo hru ani vaše ďalšie dáta, nesúvisiace s hrou, uložené v počítači. Ak nie sú zistené žiadne zmeny klienta alebo komunikácie medzi klientom a serverom, osobné údaje nebudú zhromažďované či prenesené na príslušný herný server ani do spoločnosti Gameforge. V prípade zistenia neoprávneného používania, najmä technickej manipulácie alebo porušovania podmienok používania, či pravidiel hry, budú dáta potrebné na odstránenie zneužívania prenesené do spoločnosti Gameforge. V prípade, že je takýto program nainštalovaný spoločne s hrou, budete o tom informovaní prostredníctvom samostatnej správy. Inštaláciu môžete kedykoľvek prerušiť alebo zrušiť, ukončením inštalácie klienta alebo jeho odinštalovaním.
Cookies
Z technických príčin a aby návšteva našej internetovej prezentácie bola čo najpríjemnejšia, používame, rovnako ako mnoho iných spoločností, okrem cookies Google Analytics, popísaných vyššie, aj naše vlastné cookies. Tieto súbory sú obvykle po vašej návšteve webových stránok automaticky odstránené z pevného disku; avšak, niektoré súbory cookie môžu zostať z technických dôvodov uložené na pevnom disku aj dlhšiu dobu. Internetový prehliadač môže byť nastavený tak, aby odmietal cookies vo všeobecnosti, alebo ich v individuálnych prípadoch vymazal. Ak si želáte zabrániť vo využívaní cookies alebo chcete vymazať konkrétne cookies, prosím riaďte sa inštrukciami výrobcu vášho internetového prehliadača. Prosím berte ale na vedomie, že v takom prípade z technických dôvodov nebudete vedieť využívať naše internetové stránky, resp. bude k dispozícii len ich minimálna funkcionalita.
Zber dát pre štatistické účely
V rámci štatistických vyhodnotení, zbierame v niektorých častiach našich internetových prezentácií údaje ako typ a verziu operačného systému, typ a verzie prehliadača, IP adresy, ako aj ďalšie systémové dáta. Tieto údaje používame pre štatistické účely, obvykle z dôvodu adaptácie našich internetových prezentácií požiadavkám našich používateľov. Všade tam, kde je to možné, sú údaje anonymizované. Žiadne takto získané údaje nie sú postúpené tretím stranám.
Zrušenie súhlasu
Ak spracovanie vašich osobných údajov je založené na vašom súhlase a nie je vyžadované zmluvne alebo zákonom, môžete svoj súhlas so spracovaním údajov kedykoľvek odvolať, s účinnosťou do budúcnosti. Ak sa vaše odstúpenie týka súhlasu s prijímaním noviniek alebo iných e-mailov, budete v rámci komunikácie informovaní o možnosti ako zrušiť súhlas kedykoľvek. Takýto kontakt je bezplatný, s výnimkou nákladov na prenos údajov (t.j. pripojenie na Internet, e-mail, mobilný telefón alebo telefonické spojenie). V iných prípadoch pre odvolanie súhlasu kontaktujte podporu webových stránok alebo hier, ktoré používate. Takýto kontakt je bezplatný, s výnimkou nákladov na prenos údajov (t.j. pripojenie na Internet, e-mail, mobilný telefón alebo telefonické spojenie).
Používanie pseudonymov
V mnohých prípadoch je možné použiť, pre prístup k službám spoločnosti Gameforge, pseudonymy. Používateľom sa odporúča využívať túto možnosť.
Použitie vašich osobných údajov
Používame Vaše osobné údaje s cieľom neustále zlepšovať našu ponuku služieb a uspokojovať potreby používateľov. Spoločnosť Gameforge používa vaše osobné udaje pre účely zriadenia, realizáciu a zúčtovanie vášho zmluvného vzťahu so spoločnosťou Gameforge a pri spracovaní platieb. Ďalej tiež používame tieto údaje pre komunikáciu s vami. To obvykle zahŕňa možnosť informovať vás o novinkách našich služieb prostredníctvom e-mailu. Používame vaše údaje, aby sme vás pravidelne informovali o produktoch, službách a určitých udalostiach z našej ponuky služieb a služieb našej firemnej skupiny, ktoré môžu byť pre vás zaujímavé. Môže sa tiež jednať o zaslanie e-mailov v rámci zákazníckych prieskumov. E-maily od nás môžete prijímať z nasledujúcich adries: , , . A nakoniec používame vaše údaje s cieľom chrániť naše webové stránky pred zneužitím a vysledovať prípadný neautorizovaný prístup.
Zverejnenie osobných údajov
Samozrejme, vaše údaje nebudú predané tretím stranám. Okrem používania Google Analytics, spoločnosť Gameforge exkluzívne oboznámi tretie strany s vašimi osobnými údajmi v nasledujúcom rozsahu: Spolupracujeme s poskytovateľmi platieb (napr. prevádzkovateľmi kreditných kariet, bankami, PayPal, mobilnými operátormi, agentúrami pre vymáhanie pohľadávok a podobne), poskytovateľmi, ktorí vytvárajú a zbierajú štatistické údaje, poskytovateľmi služieb v oblasti IT (napr. dátové centrá, zálohovacie služby, databázové služby). Títo poskytovatelia služieb majú prístup k vašim údajom len do tej miery, ktorá je nevyhnute nutná pre dokončenie ich úloh. Títo poskytovatelia služieb sú povinní udržiavať svoje dáta v súlade s týmito zásadami ochrany súkromia a príslušnými zákonmi na ochranu osobných údajov. V prípade, že spoločnosť Gameforge, alebo spoločnosti ovládané Gameforge, jednotlivé sesterské spoločnosti alebo akcie spoločnosti sú predávané, vaše zákaznícke dáta budú všeobecne odovzdané spolu s prenášanými časťami firmy. Samozrejme, v takom prípade sú vaše dáta v súlade s týmito zásadami ochrany súkromia a príslušnými zákonmi na ochranu osobných údajov.
Vymazanie údajov
Ak vaše dáta už nie sú potrebné pre vyššie uvedené účely, vrátane vysporiadania, pre daňové účely alebo z iných právnych dôvodov, budú vymazané.
Bezpečnosť vašich osobných údajov
Všetky od vás získané údaje spracovávame v súlade s nemeckým zákonom o ochrane osobných údajov. Všetci zamestnanci sú povinní zachovávať dôvernosť dát a chrániť osobné údaje a boli na to upozornení. V prípade realizácie platieb je prenos údajov chránený šifrovacou technológiou SSL. Naše SSL prenosy sú certifikované THAWTE.