Ochrana údajov

Gameforge Productions GmbH resp. Gameforge 4D GmbH, obe sídlom Albert-Nestler-Strasse 8, D-76131 Karlsruhe, a ďalšie firmy skupiny Gameforge („Gameforge“) berú ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne. Nasledovné vyhlásenie Vás informuje o tom, ktoré osobné údaje zhromažďujeme a ako ich spracovávame a používame. Poskytovateľ a zmluvný partner užívateľa v rámci skupiny Gameforge vyplýva z tiráže príslušnej hry.

1. Predmet tohto vyhlásenia o ochrane údajov
Toto vyhlásenie o ochrane údajov platí pre všetky služby, ktoré sú poskytované na internetových stránkach Gameforge, predovšetkým tie, ktoré je možné vyvolať na Gameforge Portáli, ako aj na jednotlivých on-line herných stránkach.Pokiaľ nie je uvedené inak, toto vyhlásenie o ochrane údajov upravuje výhradne to, ako zaobchádza Gameforge s Vašimi osobnými údajmi. V prípade, že využívate služby tretích osôb, platia výhradne Podmienky ochrany údajov týchto tretích osôb. Gameforge nekontroluje Podmienky ochrany údajov tretích osôb.

2. Zodpovedné miesto
Zodpovedné miesto v zmysle spolkového zákona o ochrane údaje je Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Strasse 8, D-76131 Karlsruhe.
V prípade otázok ohľadom ochrany údajov sa, prosím, obráťte na datenschutz@gameforge.com. Na tejto adrese môžete kedykoľvek položiť otázky o ochrane údajov, vypýtať si Vaše údaje uložené u Gameforge, nechať ich zmeniť alebo vymazať. Alternatívne sa na nás môžete obrátiť aj poštou prostredníctvom vyššie uvedenej poštovej adresy. Prosím, uvádzajte – podľa možnosti – on-line hru, ktorú hráte, server a Vaše meno hráča.

3. Zhromažďovanie údajov
V princípe môžete vyvolať našu ponuku na internete bez toho, aby ste nám oznámili osobné údaje. Kedykoľvek sa môžete slobodne rozhodnúť, či nám chcete oznámiť Vaše údaje. Vaše údaje zaznamenávame, aby sme mohli splniť s Vami uzatvorenú zmluvu o používaní. Sem patrí okrem sledovania dodržiavania podmienok používania a pravidiel hry obzvlášť riadna realizácia Vami začatého platobného príkazu.Pokiaľ sa registrujete na našich internetových stránkach, zúčastňujete sa na výherných hrách alebo by ste chceli odoberať náš informačný bulletin, je uvedenie osobných údajov nutné. Pri týchto údajoch ide napríklad o Vaše meno, Vašu adresu, Vašu e-mailovú adresu a iné osobné údaje, ktoré si v ojedinelom prípade Gameforge žiada. V mnohých prípadoch je používanie služieb poskytovaných spoločnosťou Gameforge možné za použitia pseudonymu. Užívatelia sú vyzvaní túto možnosť využiť.Okrem toho sa k nám automaticky cez Váš počítač prenesú jednotlivé údaje ako napr. IP adresa, typ prehliadača a prístupové časy a uložia sa na našom serveri. Okrem účelu sledovania nepovoleného používania našej internetovej ponuky tieto údaje vyhodnocujeme len za účelom štatistiky a uskutočnenia služieb. Pokiaľ je to možné, sa pritom údaje uchovávajú v anonymite.Aby sme pre Vás vytvorili čo najpríjemnejšiu internetovú ponuku, používame rovnako ako mnohé iné firmy aj tzv. cookies. Tieto cookies sa spravidla po ukončení Vašej návštevy na našich internetových stránkach automaticky vymažú z Vášho pevného disku. Váš internetový prehliadač je možné nastaviť tak, že sú cookies vo všeobecnosti odmietnuté. Použitie našich internetových stránok je potom popr. z technických dôvodov nemožné alebo možné len obmedzene.Osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame a používame – pokiaľ to nie je povolené už zákonnou skutkovou podstatou povolenia - len s Vaším súhlasom. Pokiaľ je súhlas vyhlásený elektronicky v rámci našej internetovej ponuky, máme na zreteli zákonné povinnosti upozornenia.

4. Použitie Vašich údajov
Vaše osobné údaje používame na to, aby sme našu ponuku služieb vytvárali a neustále zlepšovali podľa potreby. Gameforge používa Vaše osobné informácie na založenie, vykonanie a realizáciu Vášho používateľského vzťahu so spoločnosťou Gameforge ako aj na realizáciu platieb. Okrem toho používame Vaše údaje aj na to, aby sme s Vami mohli komunikovať. Sem patrí aj to, že Vás poprípade prostredníctvom e-mailu informujeme o novinkách v našej ponuke služieb. Tak používame Vaše údaje na to, aby sme Vás pravidelne informovali o produktoch, službách a určitých udalostiach z našej ponuky služieb, ktoré by pre Vás mohli byť zaujímavé. V rámci príslušnej informácie Vás budeme informovať o možnosti zrušenia objednávky.

Môžete obdržať od nás e-maily s nasledujúcimi adresami:


4story@news.gameforge.com, airrivals@news.gameforge.com, battleknight@news.gameforge.com, bitefight@news.gameforge.com, cabal@news.gameforge.com, couchpotatoes@news.gameforge.com, europe1400@news.gameforge.com, funfari@news.gameforge.com, gatesofandaron@news.gameforge.com, gilde1400@news.gameforge.com, ikariam@news.gameforge.com, kingsage@news.gameforge.com, metin2@news.gameforge.com, nostale@news.gameforge.com, ogame@news.gameforge.com, tanoth@news.gameforge.com, warpfire@news.gameforge.com, wildguns@news.gameforge.com, zookingdom@news.gameforge.com, mmogame@news.gameforge.com, noxmortis@news.gameforge.com, drivals@news.gameforge.com, gameforge@news.gameforge.com, gameforge_web@news.gameforge.com, gameforge_mmo@news.gameforge.com

V rámci tohto oznámenia budete informovaný, že môžete kedykoľvek zrušiť príjem e-mailov. Na záver, používame Vaše údaje na to, aby sme predchádzali zneužitiu našich internetových stránok a sledovali neoprávnené prístupy.

5. Postúpenie údajov
Samozrejme sa Vaše osobné údaje nepredávajú tretím osobám. Spoločnosť postupuje osobné údaje, ktoré od Vás získala, tretím osobám výhradne v nasledovnom rozsahu:Spolupracujeme s poskytovateľmi platieb (napríklad firmy poskytujúce kreditné karty, banky, PayPal, mobilné služby, inkasné inštitúcie, atď.), poskytovateľmi na vyhotovenie a spracovanie štatistík, poskytovateľmi IT služieb (napr. výpočtové centrá, poskytovatelia hostingu, služby poskytujúce zálohovanie, služby poskytujúce databázy). Títo poskytovatelia majú k Vašim osobným údajom prístup len do tej miery, ako je to nutné pre splnenie ich úloh. Títo poskytovatelia sú povinní zaobchádzať s Vašimi osobnými údajmi podľa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov ako aj smerodajných zákonov o ochrane údajov.V prípade, že sa spoločnosť Gameforge, firmy ovládané spoločnosťou Gameforge, jednotlivé dcérske spoločnosti alebo časti firmy predávajú, prenášajú sa Vaše zákaznícke informácie spravidla spolu s častou firmy, ktorá sa prevádza. Vaše údaje však samozrejme podliehajú aj v tomto prípade tomuto vyhláseniu o ochrane údajov a príslušným zákonom o ochrane údajov.

6. Vymazanie údajov
Pokiaľ Vaše údaje už nie sú potrebné pre vyššie uvedený účel vrátane zúčtovania, z daňových alebo iných zákonných dôvodov, budú vymazané.

7. Bezpečnosť údajov
Od Vás získané informácie spracovávame podľa nemeckého práva o ochrane údajov. Všetci zamestnanci sú povinní dodržiavať utajenie údajov a nariadenia ochrany údajov a sú príslušne zaškolení.Pri priebehu platieb sa Vaše údaje prenášajú zakódované za použitia protokolov SSL. Náš prenos SSL má certifikát THAWTE.


Navigácia:

 - Podmienky použitia Gameforge 4D GmbH - 
 - Gameforge 4D GmbH právne informácie - 
 - Gameforge 4D GmbH Prehlásenie o ochrane osobných údajov -