Informácie a podmienky pre platby kreditnou kartou a ukladanie údajov z kreditnej karty

(„Informácie a podmienky")

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2