Standardni Pogoji uporabe

1
Področje in zadeve Pogojev uporabe
1.1
Ti standardni Pogoji uporabe ("Pogoji uporabe") urejajo uporabo spletnih iger in drugih storitev, kot so forumi in sistemi podpore (the "‪Gameforge‬ Services"), provided by ‪Gameforge 4D GmbH‬, ‪Albert-Nestler-Straße 8‬, ‪76131 Karlsruhe‬ ("‪Gameforge‬").
1.2
Gameforge‬ nudi
Gameforge‬ storitve za ekskluzivno uporabo potrošnikov. Storitve podjetja ‪Gameforge‬ se lahko uporabijo v obliki brezplačnih spletnih iger in uslug ali lot spletne igre in usluge, ki jim pripadajo predmeti in pravice v zameno za plačilo. V nekaterih primerih se lahko storitve podjetja ‪Gameforge‬ uporabijo v zameno za enkratno ali redno pristojbino ("Članstvo"). Če Pogoji uporabe izrecno ne določajo drugače, se nanašajo na plačljive storitve podjetja ‪Gameforge‬ vključno s članstvi. Plačljivi nakupi virtualnih predmetov ali pravic in urejanje članstva so dodatna zadeva Posebnih Pogojev uporabe za plačljive nakupe virtualnih predmetov in za urejanja članstev na podlagi pristojbine ("Posebni pogoji").
1.3
Gameforge‬ je upravičena do prekinitve storitev podjetja ‪Gameforge‬ brez predhodnega obvestila, če je urgenten tehnični razlog ali zaradi potrebnih vzdrževalnih del. V vseh ostalih primerih bo na voljo predhodno obvestilo preko primernih načinov.
1.4
Storitve ‪Gameforge‬ se lahko uporabljajo le v trenutno veljavni verziji.
1.5
Storitve podjetja ‪Gameforge‬ so namenjene izključno zabavi uporabnikov. Prepovedana je uporaba za pridobivanje profita. Izjeme zahtevajo pisno privolitev podjetja ‪Gameforge‬.
1.6
Uporanik je sam odgovoren za ustrezno nadgrajenost programske in strojne opreme, ki jo uporablja. To posebej velja za namen uporabe novih verzij ali drugih nadgradenj storitev podjetja ‪Gameforge‬.
1.7
Storitve podjetja ‪Gameforge‬ so zadeva ustreznih pravil za igranje ali uporabo ("Pravil"), če obstajajo, skozi katera so avtorske pravice podjetja ‪Gameforge‬ natančno določene. Če pride do razlik med Pogoji uporabe in Pravili igre, prevladajo Pogoji uporabe, razen če so v specifičnem primeru kot prioriteta navedena Pravila igre.
1.8
Nasprotovanje uporabnika pogojem uporabe in pravilom ne bo upoštevano.
2
Splošne določbe, ki zadevajo zaključek pogodbe
2.1
Za uporabo storitev podjetja ‪Gameforge‬ mora biti uporabnik registriran. To se ne nanaša na primere, kjer je narejena izjema pri registracijskih zahtevah (na primer pri vrstici "Igraj zdaj!"). Uporabnik mora vedno biti registriran, da se shrani stanje igre.
2.2
Uporabnik mora biti posameznik (skupine, družine, življenjski partnerji itd niso dovoljeni). Registracijo je potrebno izvesti osebno. Registracija preko tretjih oseb ni dovoljena.
2.3
Mladoletne osebe lahko uporabljajo storitve podjetja ‪Gameforge‬, če zakonski skrbniki privolijo in je hkrati oseba dosegla minimalno starost, ki je določena.
2.4
Med potekom registracije mora uporabnik vnesti določene podatke, ko so ime igralca in email naslov, ki je registriran na njegovo ime. Uporabnik nima nobene pravice do določenega uporabniškega imena. Uporabniško ime ne sme kršiti nobenih pravic tretjih oseb ali katerihkoli drugih zakonskih pravil, prav tako ne sme žaliti javne dostojnosti. Uporabnik je za to sam odgovoren. Prav tako ni dovoljena uporaba email ali internetnega naslova kot ime računa. Podatki, ki jih uporabnik uporabi pri registraciji, morajo biti v celoti pravilni in popolni. Uporabnik se obveže, da bo redno obnavljal informacije, ki jih je navedel pri registraciji. V primeru prekinitve dogovora o licenci, lahko podjetje ‪Gameforge‬ zahteva ustrezen dokaz za izkazovanje identite uporabnika, kar pa bo po potrditvi izbrisano.
2.5
Z vnosom potrebnih podatkov na straneh podjetja ‪Gameforge‬, se uporabnik strinja z licenčno pogodbo, ki je urejana v tem. ‪Gameforge‬ sprejme to z aktivacijo uporabniškega računa. ‪Gameforge‬ je upravičen do aktivacije uporabniškega računa glede na potrditev uporabnika preko email naslova (opt-in procedura). To se izvrši, ko ‪Gameforge‬ pošlje uporabniku email s potrditvijo prejema zahteve in zahtevo, da uporabnik potrdi svoj email naslov. V trenutku aktivacije s strani podjetja ‪Gameforge‬ se sklene licenčna pogodba med podjetjem ‪Gameforge‬ in uporabnikom v skladu s temi Pogoji uporabe. V nekaterih primerih lahko poteka postopek registracije an drugačen način kot je opisan tukaj - posebej, ko poteka registracija preko tretjih spletnih strani (kot so socialna omrežja). V takšnih primerih bodo uporabniku dana navodila, kako vročiti pogodbeno deklaracijo za licenčno pogodbo.
2.6
Kot alternativa registraciji na spletnih straneh podjetja ‪Gameforge‬, lahko podjetje ‪Gameforge‬ omogoči registracijo preko ustreznih funkcij na drugih spletnih straneh ali socialnih omrežjih (na primer Facebook connect). V tem primeru se uporabnikovi osebni podatki posredujejo podjetju ‪Gameforge‬ takoj, ko jih vnese in potrdi pri operaterju spletne strani. Uporaba te možnosti registracije zahteva od uporabnika, da je registriran na dotični spletni strani ali socialnem omrežju, kjer veljajo pravila tiste spletne strani. Klavzule tega odstavka 2 se ustrezno uporabijo za sklenitev pogodbe.
2.7
Ne obstaja pravica za registracijo ali aktivacijo.
2.8
Ko je postopek registracije uspešno zaključen, ustvari uporabnik uporabniški račun, s katerim lahko prosto administrira. Uporabnik lahko ustvari račun na portalu podjetja ‪Gameforge‬ ali na ustrezni spletni strani podjetja ‪Gameforge‬. Uporabnik lahko uporabi uporabniški račun, ki ga je ustvaril na portalu podjetja ‪Gameforge‬, uporabi za vse ostale spletne igre podjetja ‪Gameforge‬, ki so povezane s portalom podjetja ‪Gameforge‬. Če ni drugače navedeno ob ustvarjanju uporabniškega računa, je uporabniški račun namenjen le v tisti igri, na katere spletni strani je bil ustvarjen; ne more biti uporabljen za druge spletne igre. ‪Gameforge‬ si pridržuje pravico do tehničnih ureditev (kot je na primer portal), kar omogoča uporabniškim računom, da hkrati uporabljajo več storitev podjetja ‪Gameforge‬.
2.9
Uporabniški račun ne sme biti prenesen ali biti na voljo tretjim osebam brez privolitve podjetja ‪Gameforge‬.
3
Splošne dolžnosti uporabnika
3.1
Vpisni podatki, uporabniška imena, gesla
3.1.1
Uporabnik se zaveže, da bo svoje vpisne podatke vedno skrbno varoval. Posebej se zaveže, da bo uporabljal vpisne podatke le za storitve podjetja ‪Gameforge‬ in jih bo varoval pred neavtoriziranim dostopom tretjih oseb.
3.1.2
"Vpisni podatki" pomenijo uporabnikove osebne dostopne podatke, s katerimi se izkaže in prepreči uporabo tretjim osebam. Geslo ne sme biti enako imenu uporabnika in mora vsebovati vsaj osem znakov kot kombinacija številk in črk.
3.1.3
V primeru da uporabnik posumi, da je tretja oseba pridobila njegove podatke, mora nemudoma obvestiti podjetje ‪Gameforge‬ in spremeniti podatke ali urediti spremembo podatkov preko podjetja ‪Gameforge‬. ‪Gameforge‬ ima v takem primeru pravico začasno blokirati dostop uporabnika ali v primeru, da podjetje ‪Gameforge‬ zazna zlorabo podatkov. Uporabniku bo ponovno omogočen dostop, ko dokaže, da je sum na zlorabo podatkov bil neutemeljen.
3.1.4
Uporabnik ni v nikakršnem primeru upravičen do vpisnih podatkov drugega igralca, razen če je drugače določeno v Pravilih.
3.2
Uporaba storitev podjetja ‪Gameforge
3.2.1
Storitve podjetja ‪Gameforge‬ vsebujejo vsebine vseh vrst, ki so zaščitene pod tržno blagovno znamko, in ostalimi avtorskimi pravicami v korist podjetja ‪Gameforge‬ ali v korist tretjih oseb. Razen če je ekslicitno dovoljeno s strani podjetja ‪Gameforge‬, uporabniku ni dovoljeno spreminjanje, reproduciranje ali javno širjenje storitev podjetja ‪Gameforge‬ ali vsebin, ki so na voljo v teh storitvah. Prav tako ne sme teh vsebin uporabiti za reklamiranje ali druge namene razen za tiste, s katerimi se je strinjal. Reprodukcija je dovoljena le, kjer je tehnično potrebno za uporabo storitev podjetja ‪Gameforge‬ kot je pogodbeno določeno. Ni dovoljeno spreminjanje, skrivanje ali odstranjevanje obvestil o avtorski zaščiti ali blagovni znamki.
3.2.2
"Vsebina" se razume kot vsi podatki, slike, teksti, grafike, glasbena dela, zvoki, zvočne sekvence, videi, programi ali programske kode in vse ostale informacije podane s strani podjetja ‪Gameforge‬. "Vsebina" se razume tudi kot vse ponudbe storitev, ki so na voljo za donwload.
3.2.3
Uporabnik je obvezan, da opusti vse, kar bi lahko ogrozilo ali se vmešalo v storitve podjetja ‪Gameforge‬ in ne sme dostopati do podatkov, do katerih ni upravičen.
3.2.4
Uporabnik nima pravice do objave vsebin storitev podjetja ‪Gameforge‬.
3.2.5
Ni dovoljena uporaba storitev podjetja ‪Gameforge‬ preko anonimizacije storitev ali podobnih načinov, ki skrivajo resnični IP naslov ali izvor uporabnika.
3.3
Uporaba klient programske opreme
 
Gameforge‬ omogoči uporabniku v povezavi s storitvami, ki zahtevajo predhodno namestitev programske opreme, njihovo uporabo, neekskluzivno pravico, omejen čas licenčne pogodbe za namestitev in uporabo te programske opreme. Uporabniku je reprodukcija programske opreme dovoljena le, če je to potrebno za pogodbeno usklajeno uporabo te programske opreme. Vse oblike komercialne uporabe te programske opreme so prepovedane. Vse spremembe programske opreme ali ponovni prevodi danih programskih kod v druge oblike kod (povratno prevajanje), kot tudi druge oblike povratnega inženiringa različnih stopenj programske opreme so prepovedani v obsegu, ki ni zahtevan za pridobitev potrebnih informacij za vzpostavitev skupne uporabe programske opreme z drugimi programi in za vzpostavitev skupne uporabe ne more biti zahtevana posebej s strani podjetja ‪Gameforge‬ in relevantni podatki niso uporabljeni za druge namene kot za vzpostavitev skupne uporabe in te aktivnosti niso narejene samo s strani uporabnika.
4
Posebni pogoji za uporabo spletnih iger
4.1
Razen če Pravila omogočajo izjemo, lahko uporabnik uporabi v posamezni rundi spletne igre (svet, vesolje,...) le en uporabniški račun. Uporaba večih uporabniških računov ("multi-računov") ni dovoljena. Podjetje ‪Gameforge‬ je upravičeno da kadarkoli po svoji presoji blokira ali izbriše nepooblaščene multi račune.
4.2
Uporabniku je prepovedano manipuliranje s spletno igro na kakršenkoli način. Uporabnik ni upravičen do dodajanja stvari, mehanizmov ali programske opreme, ki bi lahko vplivala na funkcionalnost ali potek igre. Uporabniku so prepovedane akcije, ki bi lahko vplivale na pretirano obremenjevanje tehničnih sposobnosti. Uporabnik ne sme blokirati, prepisovati ali spreminjati vsebine ustvarjene s strani podjetja ‪Gameforge‬ ali kakorkoli drugače vplivati na spletno igro.
4.3
Uporabniku ni dovoljeno zaganjanje igre na drugačen način kot preko spletnega brskalnika ali dobavljene programske opreme. To se posebej nanaša na bote ali druga orodja, ki so ustvarjeni za zamenjavo ali povišanje spletnega vmesnika. Prav tako je prepovedana uporaba skript in programov, ki omogočajo uporabniku prednost pred ostalimi igralci. To vsebuje tudi funkcije za avtomatsko osveževanje ali druge integrirane mehanizme spletnega brskalnika za avtomatizacijo procesov. Vpis je dovoljen le preko storitev podjetja ‪Gameforge‬ in tretjih storitev, ki so integrirane s strani podjetja ‪Gameforge‬ (portali ali socialna omrežja).
 
Pod nobenimi pogoji uporabnik ne sme
 
a) ustvarjati ali uporabljati cheatov, modov, hackov in/ali programske opreme, ki spreminja izkušnjo spletne igre,
 
b) uporabljati programske opreme, ki nudi krajo podatkov ali drugače zajema ali zbira informacije v povezavi s spletnimi igrami,
 
c) kupiti ali prodati spletnih predmetov, ki izvirajo iz storitev podjetja ‪Gameforge‬ v zameno za resnične načine plačila. Prav tako ne sme menjati teh predmetov ali se pogajati o prej omenjenih transakcijah razen če je to odobreno v individualnih primerih.
 
To vsebuje vse aktivnosti, ki so enake prej omenjenim prepovedanim aktivnostim.
4.4
Vse pravice za virtualne predmete, ki so uporabljeni v spletnih igrah in pridobljeni v zameno za plačilo, pripadajo izključno podjetju ‪Gameforge‬, razen kjer so uporabljeni v skladu s temi Pogoji uporabe.
4.5
Ni dovoljena uporaba privatnih serverjev, na primer serverjev, ki so v lasti uporabnikov ali tretjih oseb, ki omogočajo ali ustvarjajo neavtorizirane povezave do storitev podjetja ‪Gameforge‬, posebej v smislu programov, ki niso posebej odobreni s strani podjetja ‪Gameforge‬ ali ki emulirajo ali poskušajo emulirati storitve podjetja ‪Gameforge‬.
5
Posebni Pogoji uporabe za uporabo možnosti komunikacije (posebej forum, chat, blog in funkcije komentiranja)
5.1
Gameforge‬ lahko omogoči uporabniku različne možnosti komunikacije za lastno vsebino ali vsebino, ki jo uporabnik uporabi v skladu z zmožnostmi. ‪Gameforge‬ v skladu s tem nudi tehnične zmožnosti za izmenjavo informacij. Do takšnih komunikacijskih možnosti ni nobene klavzule.
5.2
Uporabniku je prepovedano objavljanje ali širjenje vsebine (na primer slik, vedeev, povezav, imen, tekstov) v sklopu storitev podjetja ‪Gameforge‬, če to
 
a) krši ustrezni zakon ali je neetično;
 
b) krši blagovne znamke, avtorske pravice, ostale industrijske avtorske pravice, poslovne skrivnosti ali pravice tretjih oseb;
 
c) je vulgarno, rasistično, poveličuje nasilje, vsebuje pornografski material ali drugače vpliva na mlade ali drugače ogroža razvoj otrok in mladih ljudi;
 
d) je žaljivo, nadlegujoče, opravljivo do osebe ali drugače vsebuje predsodke do pravic posameznika;
 
e) vsebuje verižna pisma ali piramidne sheme;
 
f) ustvarja lažni vtis, da gre za podporo ali nudenje s strani podjetja ‪Gameforge
 
g) vsebuje osebne podatke tretjih oseb, ki niso odobrile take vsebine;
 
h) je komercialne narave, posebej, če vsebuje namen oglaševanja.
5.3
Uporabnik se zaveže k ustrezni uporabi besed in da ne vsiljuje nobene politične ali verske vsebine ali vsebine s seksualno povezavo.
5.4
Gameforge‬ si ne jemlje lastništva do vsebin, ki jo nudijo uporabniki. Uporabnik se kljub temu strinja, da podjetje ‪Gameforge‬ trajno in neekskluzivno uporablja vsebino v storitvah podjetja ‪Gameforge‬. ‪Gameforge‬ smatra, da je vnešena vsebina zadeva naključnih preverjanj, a to ni verjeten način nadzora. Uporabnik ima možnost prijave neprimerne vsebine podjetju ‪Gameforge‬. Podjetje ‪Gameforge‬ bo na podlagi tega uredilo ali izbrisalo prijavljeno neprimerno vsebino.
6
Posledice kršitve obveznosti
6.1
Če podjetje ‪Gameforge‬ oporeka določeni vsebini, jo mora uporabnik odstraniti, če je kakšen dvom. Podjetje ‪Gameforge‬ si pridržuje pravico do odstranitve take vsebine iz svoje strani.
6.2
Upoštevaje vse ostale zakonske in pogodbene pravice, posebej ukinitev zaradi kršitev iz Člena 8.2 teh Pogojev uporabe, lahko podjetje ‪Gameforge‬ na lastno odločitev eno ali več sledečih ukrepov, če obstajajo okoliščine ali indici, da je uporabnik kršil te Pogoje uporabe ali relevantne dodatne pogoje in Pravila, razen če uporabnik ni odgovoren za kršitve:
 
a) popravi ali izbriše vsebino,
 
b) dodeli opozorilo uporabniku,
 
c) objavi urejanje v relevantni spletni igri in objavi igralčevo ime,
 
d) začasno blokira uporabniški račun in
 
e) izključi dotičnega uporabnika, vključujoče prihodnje primere.
6.3
Po izključitvi uporabnika, ne sme ponovno registrirati uporabniškega računa brez predhodne odobritve s strani podjetja ‪Gameforge‬.
7
Izjava o nesprejemanju odgovornosti
7.1
Podjetje ‪Gameforge‬ je odgovorno glede na zakonske določbe za škodo/izgubo, ki jo utrpi uporabnik in je povzročena namenoma ali zaradi malomarnosti s strani podjetja ‪Gameforge‬ ali njegovih agentov. Odgovorno je tudi za osebne poškodbe in škodo v skladu in definicijo zakona o varnosti izdelka (Produkthaftungsgesetz).
7.2
Odgovornost podjetja ‪Gameforge‬ glede na zahteve po kompenzaciji - mimo zakonskih osnov - je omejeno glede na naslednje določbe, razen če je drugače navedeno glede garancije, navedene s strani podjetja ‪Gameforge‬:
7.2.1
V povezavi s poškodbo/izgubo povzročeno z navadno malomarnostjo je podjetje ‪Gameforge‬ odgovorno le glede materialnih pogodbenih obveznosti. Materialne pogodbene obveznosti so tiste pogodbene obveznosti, katerih izpolnitev je nujno potrebna, da je dogovor primerno izpolnjen, pri čemer se lahko uporabnik zanese na to, da bodo obveznosti izpolnjene. V primeru, da je podjetje ‪Gameforge‬ odgovorno za malomarnost, bo odgovornost podjetja ‪Gameforge‬ omejena na škodo/izgubo, ki je vnaprej predvidljiva in tipična za ta tip dogovora.
7.2.2
Obveznost podjetja ‪Gameforge‬ v zvezi z izgubo podatkov in/ali programov zaradi malomarnosti podjetja ‪Gameforge‬ je omejena na tipične stroške povrnitve, ki bi lahko nastali zaradi ukrepov ob povrnitvi uporabnikovih podatkov, ki so razumljivi v vseh okoliščinah.
7.3
Vse določbe, ki sledijo v podčlenih se prav tako nanašajo na kompenzacijo glede neustreznega izdatka (Section 284 German Civil Code (BGB)).
7.4
Predhodno omenjena izjava o nesprejemanju odgovrnosti velja tudi za agente podjetja (Section 284 German Civil Code (BGB))..
7.5
Podjetje ‪Gameforge‬ ni odgovrno za kakršnekoli stroške, ki bi nastali zaradi neuporabe storitev, ki jih nudi samo podjetje ‪Gameforge‬. To se nanaša posebej na stroške zaradi prenosa podatkov k in od uporabnikove naprave, kot tudi za stroške, ki bi nastali s strani uporabnika ob uporabi sistemov za plačilo.
7.6
Kakršnakoli oblika striktne odgovornosti je izključena glede na okvare pri storitvah podjetja ‪Gameforge‬ na začetku določb o storitvah; na primer podjetje ‪Gameforge‬ je odgovorno le, če je za to odgovorno podjetje ali njegovi agenti.
8
Pogodbeni pogoj; izbris uporabniških računov
8.1
Če ni eksplicitno naveden ob začetku postopka registracije, se dogovor o uporabi storitev podjetja ‪Gameforge‬ sklene za nedoločen čas. Nedoločitev fiksnega obdobja je dogovorjeno, obe strani lahko kadarkoli prekličeta dogovor z odpovednim rokom dveh tednov. Če je dogovorjeno fiksno obdobje, se lahko dogovor prekine šele ob zaključku tega obdobja. če ni zahteve po prekinitvi, se bo obdobje avtomatsko podaljšalo za prvotno potrjeno obdobje.
8.2
Vsaka stran ima pravico do prekinitve dogovora brez obrazložitve, razen če obstaja materialni razlog. Materialni razlog je posebej ugotovljen, če
 
a) uporabnik ne izpolnjuje obveznosti in ne plača kljub poslanemu opominu ali če uporabnik plača storitve podjetja ‪Gameforge‬ brez avtorizacije,
 
b) obstajajo okoliščine, ki nakazujejo, da negativno vpliva na igralsko izkušnjo ostalih igralcev,
 
c) uporabnik materialno krši zakon, določbe v Členih 3, 4 in 5 teh Pogojev uporabe, dodatne morebitne pogoje in/ali Pravila, razen če ni odgovoren za kršitev.
8.3
Vsak preklic/ukinitev mora potekati v pisni komunikaciji. Preklici poslani preko maila zadovoljijo zahtevo po pisnem obrazcu. Preklici morajo potekati preko funkcije preklica, ki je vgrajena v spletno stran ali spletno igro.
8.4
Podjetje ‪Gameforge‬ je pooblaščeno za izbris uporabniškega računa, če obstja podlaga za to (na primer, če so uporabniški računi brez članstva dolgo časa neaktivni). Ustrezni razlogi in prepogoji za izbris uporabniških računov so na voljo v Pravilih - če obstajajo - spletne igre. Samovoljno lahko podjetje ‪Gameforge‬ izbriše uporabniške račune ob koncu dogovora.
8.5
Če je podjetje ‪Gameforge‬ izdalo obvestilo o ukinitvi licenčne pogodbe zaradi razlogov, za katere ni odgovoren uporabnik ali če pride do ukinitve storitve podjetja ‪Gameforge‬, preden se ukinitev zgodi, je uporabnik upravičen do zahteve za ekvivalenten znesek, ki se mu izplača v količini Premium valute, ki je še na njegovem računu ali preostali čas članstva.
9
Veljaven zakon, Sodišče
 
Pogodbeno razmerje je v skladu z nemškim zakonom kot dopolnitev Konvencije Združenih narodov za Pogodbe v mednarodni prodaji storitev in sklicujoč se na regulacije mednarodnega zasebnega prava. Če je uporabnik ob zaključku pogodbe (registracije, nakupa ali plačljivih storitev) lociran v drugi državi Evropske Unije, ostanejo vprašanja iz prvega stavka glede države nepotrebna.
10
Amandmaji k tem Pogojem uporabe, Razno, Komunikacija, Klavzula o odgovornosti
10.1
Podjetje ‪Gameforge‬ si pridržuje pravico do spremembe teh Pogojev uporabe. Podjetje ‪Gameforge‬ bo obvestilo uporabnika preko emaila o spremembah najmanj štiri tedne, preden stopijo v veljavo in informiralo uporabnika o predlagani uporabnosti novih Pogojev uporabe, kot tudi pravico do ugovora zoper teh pogojev uporabe. Če uporabnik ne nasprotuje novim Pogojem uporabe v tem obdobju ali če se vpiše v storitve podjetja ‪Gameforge‬ po vpeljanih novih Pogojih uporabe, se bo to stanje smatralo kot sprejeto. Podjetje ‪Gameforge‬ bo obvestilo uporabnika o vpeljavah v času štirih tednov, o pravici do pritožbe in zakonskih posledicah ob neuporabi pravilne oblike ob odgovoru.
10.2
Uporabnik je upravičen do poravnave, le če je njegova nasprotna trditev zakonsko utemeljena (s strani pravnega strokovnjaka) ali če je bil pooblaščen ali ni oporekalo podjetje ‪Gameforge‬. Uporabnik lahko uporabi pravico do zadržanja njegovih terjatev, ki so v tem dogovoru.
10.3
Podjetje ‪Gameforge‬. bo praviloma komuniciralo z uporabnikom le preko emaila - razen če je drugače navedeno v teh Pogojih uporabe. Uporabnih mora zagotoviti, da je uporabljen email naslov pri registraciji redno preverjan za sporočila s strani podjetja ‪Gameforge‬. Če uporabnik kontaktira podjetje ‪Gameforge‬, mora navesti, na katero spletno igro in kateri uporabniški račun se zadeva nanaša. Podjetje ‪Gameforge‬. bo nudilo uporabniku sistem podpore za težave. Podjetje ‪Gameforge‬. lahko naroči uporabniku, da komunicira izključno preko sistema podpore.
10.4
Če se individualne določbe teh Pogojev uporabe izkažejo za neutemeljene, ostale določbe ostanejo kot so. Neutemeljene določbe bodo zamenjane za relevantne zakonske določbe.
 
Karlsruhe, Junij 2014
 
Gameforge 4D GmbH
Albert-Nestler-Straße 8
76131 Karlsruhe
Nemčija
 
Okrajno sodišče ‪Mannheim‬, HRB ‪718029
Davčna številka: ‪DE 814330106
Generalni direktorji: ‪Alexander Rösner
Obvestio o rešitvi pritožbe na spletu:
Gameforge 4D GmbH ni obvezan in ne sodeluje v takšnih procesih.